Det er SOLA som styrer klimaet

Isvekst på Grønland siste døgn

Grønne journalister har vært hyperaktive med smeltende isbreer den siste tiden, og august måned er vanligvis høysesong for smeltende is både her og der. Britiske The Guardian er en av de verste, og store deler av stoffet derfra oversettes ukritisk av pressen her hjemme. Her er søndagens isskremsler fra Grønland, og i forkant av noen her hjemme kommer med dette serverer vi nå faktaene.

accumulatedsmbEn kubikk-kilometer isvekst siste døgn
Midt i høysesongen for issmeltning legger isen på seg istedet, bare siste døgn kom det godt over 1 Gigatonn med ny is. Det er en isbit på 1000 x 1000 x 1000 meter. Som figuren her viser (vertikal kolonne er istilvekst pr døgn i Gigatonn) er isveksten i ferd med å overstige det som er normalt i August, og selv om man trekker fra for et daglig istap som resultat av kalving, blir det et gedigent tillegg i isvolumet hver eneste dag nå! Dermed bidrar Grønland til et synkende havnivå, istedet for det motsatte slik vi har sett de siste årene.

Melt_combineOMG – Smeltesesongen kan være slutt for i år!
Mens The Guardian bekjentgjør at her smelter isen raskt og i tillegg kan avisen fortelle oss om den nye NASA-studien (med den for redaksjonen helt uimotståelige forkortelsen OMG) som nå lanseres for å skaffe oss bedre forståelse for hvordan et varmt hav bidrar til å smelte mer is. I innlandet varierer temperaturen mellom 15 kuldegrader på dagtid til 30 kuldegrader nattestid, og siste døgn krøp også temperaturen i to av kystbyene ned under nullpunktet.
Som figuren her viser, har vi de siste dagene hatt et raskt minkende areal på Grønland som utsettes for issmeltning. Siste døgn kun 16% av isarealet.

Men for de grønne journalistene spiller slike pinlige fakta ikke lenger noen rolle. Neste isoversikt for Grønland kommer 20.august, da kan det være avklart om vinteren har ankommet på Grønland eller om vi får noe mer varme før sommeren er over. Været er som kjent kaotisk. Smeltesesongen for is på Grønland regnes vanligvis for å være over 1. september.

Mer informasjon her.

Også 2014 var relativt kjøling på Grønland
Professor Jan-Erik Solheim konkluderer i Klimanytt 68 at:
Min konklusjon er at det ville vært vanskeligere for Eirik Raude å nå fram til Brattalið i 2014 enn det var i 982. Det hører med til historien at issmelting i Arktis i år først startet den 29.mars, nesten 3 uker senere enn vanlig. I Quassiarsuk fortalte de lokale om en vinter med mye snø – det skulle gi god bærhøst i fjellet. Men det skal mer til enn et år med mye snø og is før vi er sikker på klimaendring.

Det skal mer enn to år til med mye snø og is før vi er sikre på en endring til et kaldere klima de neste tiårene.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. Hei, er det ikke noen som kan sette seg på noen sjefsredaktører, og anmode om edruelighet blant journalistene. Det er skremmende å høre og se hva som skrives og sies av avisene om klimaet. Isen på Grønland vokser, isen i Antarktis smelter selvfølgelig ikke, isen i polhavet er større enn på lenge. Isen i polhavet var mye mindre på 30 tallet. Jeg gremmes over norske aviser.

Kommentarer er stengt.