Det er SOLA som styrer klimaet

Naturfagboka Tellus og indoktrinering i skolen

Læreboka Tellus 10 fra Aschehoug forlag har lenge vært i bruk for 10.trinn i ungdomsskolen og er en av flere bøker som ikke alltid bidrar positivt til elevenes kunnskapsnivå. Vi viser her graverende eksempler, hva vi skal lære om klimaet på skolen var temaet på vårt skolemøte i Arendal, lørdag 15. august. Detaljer her

Nordpolen isfri fra 2013?
09tellisPå side 236 serveres overskriften «Arktisk – endringer skjer i rekordfart» noe det ikke er vitenskapelig belegg for å fastslå. Her er faksimile av side 237 i naturfagboka Tellus 10, 2 utg/1. opplag 2008. Den er i bruk i ungdomsskoler landet over.
Her lærer elevene at Nordpolen kan bli isfri i september 2013 og som bevis vises et manipulert diagram hvor nedre del er kuttet vekk for å skape inntrykk av en dramatisk trend. Her er det et totalt fravær av informasjon av den kjente arktiske syklus for havis som varierer mellom et minimum og et maksimum og tilbake igjen over ca 65-70 år.

Læreboka fremstiller situasjonen som om ringselen er truet av manglende havis, til tross for at havisen før har vært på samme nivå. Ikke et ord brukes på å få fram at det er en for stor stamme av isbjørn som er grunnen til mindre ringsel bl.a på Svalbard.

Arktisk havis
Senest 22.juli refererte vi til veksten i ismengden de siste årene. Man burde derfor forvente at den neste naturfagboka vil rette opp det skjeve inntrykket når det gjelder havisen i Arktis.

Hva bør vi lære om klima på skolen?
Skolemøtet i Arendal er på Arendal Bibliotek på Sam Eyds Plass. Det innledes med et foredrag av Professor Ole Henrik Ellestad og deretter blir det et debattpanel med:
Henrik Asheim (H – Stortinget, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)
Fredrik Juel Hagen (FpU)
Erling Laugsand, leder i Senterungdommen
Arnt Orskaug, lærer

Møtet ble avsluttet  med spørsmål fra salen og til tross for at møtet gikk utover den planlagte tiden, ble det ikke tid til å svare på alle spørsmålene. Klimarealistene takker deltagerne i debattpanelet, Henrik Asheim, Fredrik Juel Hagen, Erling Laugsand og Arnt Orskaug.

Dette møtet viste at det er to klimadebatter i Norge, en politisk debatt med politiske argumenter, og en vitenskapelig debatt basert på observasjoner i naturen og dokumentasjon fra klimapanelene. Politikere og vitenskapsmenn snakker derfor mye forbi hverandre på hvert sitt stammespråk, noe som gjør klimasaken mye mer utfordrende enn andre debatter.

001Uvilje mot fri debatt i Arendal?
Allerede dagen før møtet fant sted hadde Agderposten tatt inn et innlegg fra Professor Emeritus Tore Undeland ved NTNU som mente dette møtet var en skam, og derfor burde avlyses. Innlegget var bare å finne i papirutgaven, men bortsett fra de første linjene, så kan det leses til venstre.

Innlegget er faglig svært svakt, noe man lett ser ved at en økning i atmosfærisk CO2 fra ca 325 ppm til dagens ca 400 ppm ligger svært langt unna forfatterens oppgitte 40% økning.
Tatt i betrakning at det atmosfærske gjennomsnittsnivå for CO2 over 500 millioner år har vært i størrelsesorden 1000 ppm, kan man også stille seg tvilende til de stadige påstandene om at vi har økt utover et såkalt naturlig nivå i atmosfæren for denne livgivende gassen.

For de som leser Agderposten kan det opplyses at det er sendt inn to ulike tilsvar til avisen fra klimarealsitiske lesere. Ett eller begge blir forhåpentligvis å finne i Agderposten med det første.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

4 kommentarer

 1. Hvordan var responsen fra f.eks Høyres Henrik Asheim på dette møtet. Var det ting som tydet på at han var lydhør for litt klimarealisme? For i så fall kunne han ha en gunstig påvirkning på Høyres klimaalarmist Nikolai Astrup.

 2. Hei Geir.
  Ikke nok med at de har kuttet grafen i bunnen for å illustrere en mer dramatisk trend.
  Dersom du ser på grafen og underteksten så inneholder de en graverende feil. 1ste årstall på grafen er 1997, mens neste punkt er 1981. Forklaringen rett under grafen spesifiserer årene 1979-2006, mens undertittelen sier 1997-2006. Enten har noen på en amatørmessig måte prøvd å manipulere grafen ellers er dette et resultat av veldig dårlig korrekturlesing. I tillegg må vel matematikk og statistikk kunnskapene til forfatter stå til stryk. Lest ut fra grafen for gjennomsnittlig reduksjon, har isen i perioden sunket med ca 1.7 millioner km2. Ut i fra underteksten tilsvarer dette ca 0.189 millioner km2 per år (1997-2006). Enkel matematikk tilsier da at det vil ta 31.5 (6mill/0.189 mill) år før arktis vil være isfritt altså i 2037. Grafen viser egentlig perioden 1979-2006 og da er reduksjonen pr år 0.063 millioner km2 pre år. Noe som da tilsier 95.2 år altså år 2101 før arktis er isfritt.
  At så grove faktafeil har fått lov å komme ut i skoleverket i det hele tatt finner jeg rett og slett skandaløst.

 3. Jeg har sett på en del undervisningsmateriale for skoleverket. Tellus 10 er mest graverende. Her snakkes det kun om CO2 som klimavariabel, svaret er gitt, det er CO2 og menneskene som har skylda for klimaendringene:

  http://www.climometrics.org/09utdann.pdf

  For å illustrere den «dødsrisikoen» kloden går i møte, og for å skremme elevene maksimalt, brukes Hockey-kølla til Michael Mann som illustrasjon og blikkfanger. Du må granske figuren nøye for å se at det bare er modeller som peker til himmels, helt til høyre.

Kommentarer er stengt.