Det er SOLA som styrer klimaet

Våren som ble til høst

Vi ser på ukens resirkulerte klimaskremsel fra NRK og været i fjellet nå mot slutten av August etter en sommer uten noe særlig global oppvarming. For en gangs skyld har vi en uke med fint sommervær, men i høyfjellet er sommeren stort sett over eller den har totalt uteblitt i år.

Vår och sedan höst
er meldingen fra vårt broderland i øst, der det har vært 5 dager på rad med døgnets middeltemperatur mellom 0 og 10 grader ved Tarfala nær Kebnekajse. Det er definisjonen på høst. Meteorologen Alexandra Ohlsson på SMHI uttaler med manglende respekt for de klimatroende at «det är ovanligt att platser hoppar över en årstid i Sverige»
På 3 andre målestasjoner har de innført ”obestämd årstid” ifølge lokalpressen. Det er for sent til å være vår, men været tilsvarer hverken meteorologisk sommer eller høst. For to dager siden falt vinterens første nysnø i fjellet.

Foto: Alrik Velsvik/NRK
Foto: Alrik Velsvik/NRK

Fryktelig mye snø i fjellet
Pressen har jevnt og trutt meldt om rekordmye snø i fjellet i juni og juli, Nå har de sluttet med det og melder istedet om «fryktelig mye snø i fjellet» for august måned.

Klimaskremmerne har ikke hatt vett nok til å holde kjeft men har jobbet overtid i hele sommer og de har ikke vært snauere enn at de hevder Norge kan slippe opp for isbreer på grunn av all den menneskeskapte globale oppvarmingen.

Fotoet som nylig er tatt av NRK viser Hardangerjøkulen med unormalt mye snø.

NVE uttaler seg som om vårflommen er rett rundt hjørnet
NRK melder at «NVE følger situasjonen tett med tanke på mulig flomfare» og vakthavende hydrolog ved flomvarslingen i NVE, Heidi Bache Stranden melder til NRK om «høy vannføring i vassdragene på Vestlandet»

Når det blir for pinlig skifter vi til neste skremsel
NRK’s  Unni Eikeseth har behendig gått løs på neste skremsel, myten om havforsuringen. Helt uanfektet av at dette er en kjemisk umulighet koker hun sammen en suppe med ingredienser fra den diskrediterte grossist i havforsuring Professor Ove Hoegh-Guldberg som i IPCC-sammenheng opererer med et hav av destillert vann, samt noen setninger som hevdes å stamme fra Jan Helge Fosså i Havforskningsinstittutet og et utvalg av andre meningsløsheter og spådommer.

Det er velkjent at havets surhet (pH-verdi) veksler helt naturlig mellom 8,0 og 8,4 og at det ikke foreligger målinger som kan bekrefte at tilstanden er unormal, men her serveres den helt udokumentert påstanden: «Havforsuringsprosessen går ekstremt fort no i forhold til det vi har sett i vår geologiske historie» Vi har derfor i en email bedt Jan Helge Fosså i Havforskningsinstittutet om å bekrefte at han er sitert riktig samt fremlegge dokumentasjon for sin påstand. Hans svar vil bli publisert her.

Acanthaster planci er en kjent korallspiser. Foto: Wikipedia
Acanthaster planci er en kjent korallspiser. Foto: Wikipedia

Korallrevene som havets regnskog
Unni Eikeseth er ikke kjent for å  kvalitetssikre sine oppslag og hun er antagelig totalt ukjent med at det eksisterer seriøse forskningsinstitutter i Australia som er en smule uenige i Hoegh-Guldbergs skremsler. Her fra Australian Institute of Marine Science: Monitoring data collected annually from fixed sites at 47 reefs across 1300 km of the GBR indicate that overall regional coral cover was stable (averaging 29% and ranging from 23% to 33% cover across years) with no net decline between 1995 and 2009….
Forskningsrapporten som dekker perioden 1995 til 2009 peker videre på stormer og den glupske sjøstjernen Acanthaster planci som hovedårsak til variasjoner i korallmengden i Great Barrier Reef utenfor Australia.

(Edit 21/8 kl 07.25) Svak kvalitetskontroll hos Forskning.no
Det villedende NRK-oppslaget fra NRK er nå klonet til Forskning.no, komplett med feilaktige påstander fra Jan Helge Fosså i Havforskningsinstittutet. Det er uklart om de på Forskning.no har utilstrekkelig med etiske kjøreregler eller om de av andre grunner ikke makter å skille vitenskap fra pseudo-vitenskap når det gjelder havforsuring.

Edit: 21/8 kl 12.45) Hva sier ekspertisen?
Førsteamanuensis Tom V. Segalstad har betydelig kompetanse på dette feltet, og har tidligere imøtegått påstandene om havforsuring i dette brevet: Segalstad_havforsuring
Ytterligere dokumentasjon fra Segalstad finnes i notats form ii klimaarkkivet:
For de som trenger mer, er det nok av ta av i NIPCC-rapporten på siden her

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

  1. Om havets pH-verdi ved Great Barrier Reef vet vi følgende:
    «we have long known, but apparently forgotten, that, where water circulation is relatively limited on the reef top of the Great Barrier Reef, “CO2 in the water is depleted by photosynthesis during the hours of daylight, while the O2 content rises to as much as 250% saturation and the pH rises to 8.9. At night, photosynthesis ceases, O2 may fall to as low as 18% saturation and the pH drops to 7.8”.

    Kapittel 10.3og 10.4 i Longhurst-rapporten;
    https://curryja.files.wordpress.com/2015/09/longhurst-clean.pdf

  2. Forskning.no er ubrukelig. De later som de er en viteskaps publikasjon, men viser en klar forakt for den vitenskapelige metoden.

Kommentarer er stengt.