Det er SOLA som styrer klimaet

Alt annet enn vitenskap!

Klimarealistene var på Arendalsuka 12 til 18 august og ble godt mottatt hvor vi opplevde at et flertall av de vi snakket med var enige med oss. I år holdt vi også to møter på Arendal bibliotek med nesten halvfull sal.

Besteforeldreaksjonen – alt annet enn vitenskap
Som i fjor hadde vi Besteforeldreaksjonen som nabo og som ifjor sørget disse for underholdningen etter mottoet «Alt annet en vitenskap».  Her på websiden deres kan man se to fotoer som viser ca et dusin besteforeldre som virrer rundt på torget med en hjemmestrikket sjøorm. Dette skjedde etter en intetsigende appell av Lars Haltbrekken som ble totalt ignorert av alle i Arendal bortsett fra dette dusinet med besteforeldre.

De naturlige klimaendringene i form av et sterkt vindkast blåste etter et par dager bort hele standen til disse aksjonistene slik at de måtte stå der i stekende sol, men faste i troen som de er lot de seg ikke affisere av dette hintet fra oven.

Skolemøte for døve ører
Skolemøtet startet med et foredrag av Ole Henrik Ellestad som gjennomgikk hva man burde vite om klimaet. Han talte for salen og mer spesifikt til paneldeltagerne Henrik Asheim (H – Stortinget, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen), Erling Laugsand, leder i Senterungdommen, Fredrik Juel Hagen (FpU) og Arnt Orskaug, lærer. Man merket fra salen hvordan de to førstnevnte reiste bust mot Ellestad og lukket ørene for alt som kom derfra. Debatten etterpå var helt forutsigbar da politikerne argumenterte med politiske argumenter mens de øvrige forholdt seg til vitenskapen. Publikum hadde flere spørsmål som det rett og slett ikke var tid til.

En aktivist takker for seg
Den mangeårige aktivist, forsker og debattant Hans Martin Seip har i etterkant av Arendalsuka bestemt seg for at nå får være nok, kan vi lese både hos besteforeldrene og andre steder. Seip er professor emeritus i miljøkjemi og forsker ved Institutt for klimapolitikk (idag bedre kjent som Cicero) proklameres det tydelig, adskillig mer bortgjemt i teksten gjøres det oppmerksom på at Seip også har vært aktivist i FIVH (Fortiden i Våre Hender) i lengre tid, hvilket gjør det lettere å forstå hvor han har plukket opp alt det rare han i mange år har spredd iherdig i avisspaltene.  Antall spaltekilometer Seip har vært ansvarlig for gjennom årene er direkte imponerende. Det startet med tøv i sur nedbør-debatten hvor forsuringen senere viste seg å komme av flatehogst i skogen og ikke sur nedbør som Seip har hevdet; deretter ble det klimakrise basert på følelser hos Besteforeldrene mens det gikk i økonomisk egeninteresse hos klimakåte Cicero.

Vi er spesielt forbauset over engasjementet mot opprydning i naturens egen oljeforurensning av store mengder sand i Kanada. Der har Statoil og andre gjort en stor innsats for miljøet ved å fjerne oljen og legge renere sand tilbake på plass i naturen. Hos Besteforeldrene stiller man dette på helt hodet og demonstrerer mot Statoils sterkt klimaskadelige tjæresandvirksomhet i Kanada. Det må bli slutt på innblandingen i Kanadas indre anliggender.

Her hos oss er vi enige i at det er nok nå. Det er på tide med en velfortjent hvil hvor Seip istedet kan betrakte hvordan en kjølende sol gradvis tar knekken på hans yndlingsprosjekt – klimakrisen som fremdeles ikke er observerbar ute i naturen.

Bellona som forvalter av Høyres klimapolitikk?
På fredagen holdt Norsk Industri en temafrokost «Skogen – fremtidens vekstnæring: Kan skogsindustrien spille en større rolle for å nå klimamålet?» hvor det var innledning av bl.a Nikolay Astrup og Frederic Hauge. Begge disse slo til med et særdeles rikholdig utvalg klimafloskler, hvor sistnevnte nå opptrådte som skogsindustriens trofaste våpendrager i kampen mot den onde fossilindustrien. Man var innom industriens omstilling for å oppfylle skogen av klimakrav og ikke minst hvordan skogsindustrien kunne bidra til det grønne skiftet. Det var slett ikke alle i Norsk Industri som var enig i offisiell klimapolitikk og vi ble dagen før sterkt oppfordret til å være tilstede og stille spørsmål. Vårt spørsmål til Astrup var:

Er du klar over at det ikke var noe global oppvarming i perioden 1943-75?
Er du klar over at den globale oppvarmingen i nyere tid opphørte fra 1997 til tross for økte CO2-utslipp og at det er vitenskapelig enighet om dette?
Er du klar over at disse to pausene i oppvarmingen i enhver naturvitenskapelig sammenheng medfører at klimapanelets teori om at mer CO2 i atmosfæren fører til høyere temperatur er falsifisert?
Hva er din plan B nå når offisiell norsk klimapolitikk er uten seriøs vitenskapelig forankring?

ostrichAstrups helt geniale svar var å overlate til Frederic Hauge fra Bellona å svare på hva Astrup mente om dette. Vi har en mistanke om at relativt mange i Høyre ikke var spesielt godt fornøyde med dette sjakktrekket, men hva gjør man ikke for å skjule egen kunnskapsløshet på klimafeltet?
(beklager gjenbruk av gammelt bilde, det bare passer så utrolig bra her, red.anm.)

Vi venter i spenning, blir det flere seanser hvor Bellona-lederen får frie hender av Nicolay Astrup til å formulere hva som er Høyres politikk?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

12 kommentarer

 1. Jeg har lest flere av inleggene her og det er klart for meg at jeg har fått bestyrket mitt intrykk. (Moderator: Prøv igjen med seriøse argumenter)

 2. Dette var morsom lesning. Jeg har bare hørt om denne siden, men den er akkurat så uninteresant og morsom som blir sagt. (Moderator: Vennligst prøv med en seriøs kommentar, uten påfølgende trolling som er slettet)

  1. Jeg ser at mitt bidrag er slettet i sin helhet. Jeg betrakter meg selv ikke som noe troll og vil ha meg frabedt en slik karakteristikk. Jeg mener at det er faktisk en hel del visvas i det som legges frem her og at de meste har jeg lest før på amerikanske nettsider som er støtte av konservative republikanere samt andre som har en politisk vilje i denne meget viktige saken.
   Jeg stillte også et spørsmål om Klimarealistene anså at Cecilie Mauritzen, Direktør i Cicero er en korrupt og kjøpt vitenskapskvinne? Jeg spør om dette fordi hennes synpunkter, og forklaringer, som fremlagt på møte 14 november 2013 i Vitenskaps-Akademiet, ref do årbok indikerer at menneskeskapte klimaforandringer..
   Hun legger frem gode begrunnelser for at den vesentlige del av temperaturøkningen har funnet sted i havet de siste årene. Hun gir også en detaljert fremstilling av hvordan den årlige rapporten fra IPCC blir utarbeidet.

 3. Når du sier «Er du klar over at den globale oppvarmingen i nyere tid opphørte fra 1997 til tross for økte CO2-utslipp og at det er vitenskapelig enighet om dette?» hvilken vitenskaplige enighet er det du snakker om? Du mener kanskje egentlig enighet blant klima-fornektere?
  (Moderator, vennligst avstå fra usaklig ordbruk som «klima-fornektere», dette er første advarsel mot trolling)

   1. Erlend Simonsen: Dette er ren kverulering og nærmest dårlig skjult sjikane. Hvis du ikke har annet å bidra med i denne debatten, da bør du avstå. Klimarealistene har intet ønske om å fylle kommentarspaltene med utenomsnakk og avsporinger.

    Professor i meteorologi Hans von Storch, kjent som en trofast IPCC-tilhenger, har kommentert «The Pause» og klimamodellene her:

    Climate Expert von Storch: Why Is Global Warming Stagnating?

    http://www.spiegel.de/international/world/interview-hans-von-storch-on-problems-with-climate-change-models-a-906721.html

    «The Pause» er et egnet søkeord.

    1. Den som mener å kunne si med sikkerhet at global oppvarming stoppet i 1997, kan med fordel studere denne figuren.

     (Dataene er årsmiddel – det er to landbaserte og to satelitt. Merk at 2015 dataene er med – de vil endre seg – uten at det betyr noe vesentlig når en ser på 35 årsperiode.)

     1. Her blander du epler og bananer på minst to måter.

      For det første er det vtenskapelig enighet om at det var en oppvarming i de ca 20 årene frem til vinteren 1996-97. Så dette er ikke et diskusjonstema.
      Og enhver statistiker som har analysert temperaturen fra og med vinteren 1996-97 har funnet et totalt fravær av statistisk signifikant oppvarming senere.

      At Dr. Karl fra NOAA juksterer på metodikken for å skape en varmetrend som i utgangspunktet ikke eksisterer i rådataene for bakkemålt temperatur, endrer selvsagt ikke på dette så lenge hans statistiske metoder er ugyldige.

      Det er pussig at du snakker om sikkerhet når alle vet at man har alt for få bakkebaserte målestasjoner til å kunne levere et pålitelig estimat for global temperatur, og at usikkerheten på målingene er opptil flere grader når man går tilbake i tid.

      Man vet også med sikkerhet at pausen eller opphøret av oppvarning ikke vil vare evig. IPCC_leiren har en klokketro på en ny oppvarming asert på sine villedende modeller, mens solforskningen påpeker at det nå går mot et kjølende solminimum rundt år 2042.

 4. Jeg føler meg meget beæret over så mye omtale. Har aldri trodd jeg har hatt så mye innflytelse og aktivist i FIVH er nok å ta for sterkt i, dessverre. Aaslid viser dessuten at han har enda mindre greie på sur nedbør enn på klima. Jeg var med i fase 2 av det norske prosjektet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk». Der var konklusjonen at sur nedbør bidro til vannforsuring, noe som har vist seg korrekt, men skader på skog i Norge ikke kunne påvises. Det kunne være interessant å vite hvor Aaslid har det fra at forsuringen skyldtes flatehogst. Mange av de mest forsurede vannene var i områder med lite eller ingen skog. Derimot var det diskusjon om økt vekst og utbredelse av skogen kunne gi jordforsuring som igjen førte til vannforsuring (Rosenqvistdebatten). Dette spilte nok en rolle i noen områder, og ble tatt meget seriøst.
  For en objektiv analyse med noe omtale av min innsats henviser jeg til:
  Roll-Hansen, N. & Hestmark, G (1990): Miljøforskning mellom vitenskap og politikk. En studie av forskningspolitikken omkring andre fase av storprosjektet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk» (SNSF), 1976-1980. NAVF’s Utredningsinstitutt, Melding 1990: 2., 160 pp.

  1. Den spinnville skogsdødhypotesen er omtalt før, og jeg regner med at dette og den påfølgende politiske manipuleringen blir et snarlig tema for vårt «Klimanytt»
   http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2007/02/viktig-aa-formidle-usikkerhet-i-forskningen.html

   At du mener de du er uenige med ikke har greie på tingene tar jeg med knusende ro.

   Du er hjertelig velkommen til å delta i debatten her når vi skriver om behandlingen av Gunnar Abrahamsen, som var forskningssjef ved Norsk institutt for skogforskning, og som i 1980 gikk mot denne hypotesen.

   1. Jeg merker meg at du ikke har noen kommentar til den spinnville hypotesen om flatehugst. Du virker heller ikke særlig interessert i den objektive vurderingen av Hestmark og Roll Hansen.

Kommentarer er stengt.