Det er SOLA som styrer klimaet

NTB villeder i dag om havnivået

NTB er i dag ute og villeder om havnivået. Påstanden er at en stigning på 1 meter blir mer uunngåelig i løpet av de neste 100 til 200 årene. Virkeligheten er noe annerledes: 5 cm de neste 85 årene. Siste tiåret har vært bedrøvelig for de klimaskremmerne som spesialiserer seg på havnivå og mye tyder på at et kaldere Grønland fra 2015 istedet kan bidra til en liten havnivåsenkning. Forskere lojale til IPCC har lagt til en politisk kalibrering av havnivåmodellen for å kompensere for et hav som ikke lengre vil samarbeide med de som skremmer oss med en moderne syndeflod.

glacialDet pinlige havnivåfaktum
Havnivåstigning kan ikke lengre observeres sikkert da trenden er i ferd med å bli mindre enn usikkerheten i målingene. Rådataene viser ikke havnivåstigning og Peltier har påpekt lavere verdier for rådataene enn det Cavenaze gjør i figuren ril venstre her.

Observert havnivåstigning i forrige årtusen (1961-2003) var på ynkelige 1,8 mm årlig. Innbyggerne i både Tokyo og Singapore må altså forholde seg til en trend på 15,3 cm de neste 85 årene.

NASA skriver selv i pressemeldingen sin “But we don’t know whether it will happen within a century or somewhat longer.” 

La oss se på «faktaene» i dette propagandaoppslaget fra NTB som er å finne nesten overalt: Nettavisen, Dagens Næringsliv, E24, Aftenposten og Klassekampen. I dag er NRK best i klassen med overskriften «Florida, Tokyo og Singapore kan forsvinne» i et oppslag med mye tøv skrevet av Kristian Elster. Et eksempel er Grønlandsisen: «forsvunnet 303 gigatonn årlig», mens fjorårets istap på 6 gigatonn ikke nevnes. (Edit: Dagbladet skrev først om dette tøvet som lørdagsunderholdning 29.august).

På land i antarktis er gjennomsnittstemperaturen på minus 30 grader, hvordan greier NASA og NTB å smelte is ved den temperaturen? Her er det ingen tegn til mindre is, snarere tvertimot og usikkerheten er stor.
Det smelter en ubetydelig mengde is i Vest-Antarktis, noe som er gjenstand for regulære antarktiske isskremsler, men dette helt lokale istapet skjer over mange hundre år og årsaken er vulkansk aktivitet.

Grønland blir kaldere og kaldere
Grønland hadde svært svak issmeltning i 2013-14 uten noe vesentlig tap av ismasse (kun 6 gigatonn) og for 2014-15 var det enda mindre sommervarme på Grønlan
d, hvor smeltesesongen nå er over, en uke før normalt. For siste år er det godt mulig at det blir istilvekst på Grønland etter at kalving er regnet inn. Trenden i issmeltning på Grønland før 2013 tilsvarer et istap på 0,01% av ismassen pr år. Dette er en helt ubetydelig trend og NASA estimatet «somewhat longer» er for Grønlands vedkommende særdeles mange år. Også Grønland må frikjennes!

Global isbresmeltning andre steder er vesentlig mindre de siste årene enn det vi opplevde under den store nedsmeltningen i årene 1934 til 1955 ifølge vårt oppslag av 5.august. Siden heller ikke andre isbreer vil samarbeide med NASA og NTB så gjenstår bare en mulighet: termisk ekspansjon av havet grunnet et varmere hav.

Temperaturen på kloden har stått stille i 18 år
NTB skriver:»Det er vanskelig å spå hvor raskt isen kommer til å smelte som følge av stigende temperaturer.»

NTB spår, omtrent som spåkona før i tiden spådde i kaffegrut. Og da går det helt galt.

TV2 er svært klare på opphøret av global temperaturstigning. At temperaturene har økt vesentlig i dette årtusen er bare tøv, og hvem som helst kan her se at ingen av de to satelittmålingene RSS og UAH har vist noen signifikant temperaturstigning på snart 20 år. 
Også erfarne statistikere i Statistisk Sentralbyrå konkluderer med at dataene alene gir ikke grunnlag for å hevde at det foregår en global oppvarming – og de nektes å publisere sin forskning av overordnede i SSB, ifølge pressens enfant terrible, Jon Hustad i Dag og Tid.

Solid forskning avviser også at havene blir varmere. Det er mulig å finne isolerte tegn til varme noen steder, men de store havvolumene blir nå kaldere ifølge denne analysen av siste forskning fra de ledende oceanografene Wunsch (MIT) og Heimbach (Harvard). Også NASA har forskning som tilbakeviser at et varmere hav stiger og kan bidra til skremslene i siste pressemelding fra NASA.

Dermed er det klart at det ikke er vitenskapelig substans bak dagens skremsler.  Oppstyret har kun politiske årsaker, det er snart klimasirkus i Paris eller klimamdellørene i NASA bruker sin vanlige metode for å presse gjennom neste års budsjett i USA.

Enda flere problemer med modellene
Men er det overhodet mulig å måle havnivået fra satelitter 1300 km over havoverflaten så nøyaktig som NASA-modellørene påstår?  På denne videoen kan dere høre Willie Soon diskutere den problematikken etter 17minutter og 40 sekunder. Det korte svaret er: Nei, det er ikke mulig. Også Oceanograf Carl Wunsch stiller seg svært tvilende til hvorvidt satelittene skaffer oss data som er nøyaktige nok til å lage scenarier for fremtidig havnivåstigning. Både kalibrering og annen metodikk viser seg å stinke. Willie Soon diskuterte forøvrig noe av den samme problematikken under sitt foredrag i Oslo ifjor. Jfr Klimanytt 67 som drøfter dette.

Havnivået kan øke 5 cm på 85 år
En av verdens ledende forskere på havnivåstigning, Nils Axel Mörner, er av den oppfatning at havet vil stige med 5 cm (+/-15 cm) frem til år 2100. Dette er en oppdatering av hans og andres prognose fra 2007 med en stigning på 10 cm (+/- 10 cm) som du kan lese om i et lengre intervju med Mørner her.

Usikkerheten i prognosen (+/-15 cm) skyldes at man i dag ikke vet nok om hvilken temperatursenkning sola vil bidra med til det kommende solminimum rundt år 2042. Solforskningen er helt klar på at en kaldere sol kan senke temperaturen i store deler av dette århundret. Som kjent vil et kaldere hav både trekke seg sammen med lavere havnivå som resultat, og det vil oppta mer CO2 fra atmosfæren.

NOAA enig med Mörner
(Edit 31.aug) Også NOAA som administrerer måling av havnivå globalt bekrefter at NTB og NASA er på ville veier. NOAA har oppsyn med hva man faktisk observerer i vannkanten, her står det at de mener trend i havnivåstigning er 1,7 til 1,8 mm/år, dvs 17-18 cm til år 2100, som er innenfor det intervallet Mörner angir i forrige avsnitt.

Dersom medlemmene av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd har noe vesentlig å tilføye til ovenstående, så kommer vi tilbake til saken.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

13 kommentarer

 1. Hvorfor nevner du ikke 2012-2013 også? Målingene viser jo at det er borte ca. 3000 gigatonn siden 2003, hvorfor har dette skjedd hvis temperaturen har stått stille? Det sluttet plutselig selv om temperaturen ikke har forandret seg?

  Når du sier at temperaturen har stått stille i 18 år, hvordan var 2014 varmeste år noen gang siden vi begynte å måle temperaturer? Og 9/10 varmeste år noen sinne var etter 2002?

  At det er -30C spiller liten rolle for en isbre, ettersom det ikke er lufttemperatur som fører til smelting. En isbre er ikke statisk, så trykk ovenfra presser lavere deler nedover, helt til den treffer vann, og smelter der pga. vanntemperatur som har gått opp. Det at du spør hvordan NASA klarer å påstå at is kan smelte i minus 30, viser at du kan ha nytte av å lese deg litt opp på isbreer.

  NASA artikkelen du linket til, sa at under 2000 meter hadde det ikke blitt varmere, men over 700 meter fortsetter oppvarmingen noe du unlot å nevne. De sier jo også at den øvre delen av havene har tatt til seg 24-58% mer enn beregnet.

  1. Isbreer er som elever, men som flytter sakte. Det er nedbøren om vinteren som styrer veksten av en isbreen og varmen om sommeren. Isbreen er som en bank med innskudd i vinterhalv året og uttak i sommerhalvåret. Isbreen vil begynne avsmeltningen ved +0C grader. Så vintre med lite nedbør og temperaturer over +0C grader om sommeren vil gjøre at isbreen blir mindre og stedet hvor smeltingen stopper bestemmes av temperaturen i forhold til høyden over havet. Temperaturen vil synke med 7 grader pr 1000 meter fra temperaturen ved hav nivå ved 1 atmosfære trykk,

   Når det gjelder opphøre av global oppvarming så er det ikke påvist noe oppvarming på satellittmålingene til RSS MSU og UAH MSU. Der 1997-1998 er det varmeste årene.
   Det finnes også andre satellittmålinger som viser det samme.
   Men satellitt målingene startet i 1979 og følges ikke pga det korte måleperioden.
   Så følger de mer på de analoge bakkemålingene som ligger i urbane strøk som startet i 1880 årene og som har problematiske store avvik og mange feil kilder. Så må temperatur dataene går gjennom justeringer for å få bort støy som urbane varme øye effekten og måle avvik pga at byene vokser. Så det er bare 35% sannsynlig at 2014 er det varmeste året.

   Vann er ett fantastisk væske.(Har ikke tid eller plass til å skrive alt om vann) Vann kan ved lavt trykk smelte ved lavere temperaturer en 0 grader. Vann kan gå rett fra is til gass. Ved høyt trykk kan det være is ved temperaturer over 325 varmegrader og ett trykk på 100 kbar. Vannets trippel punkt er 273,16 K, 611,73 Pa. Flytende,is og gass.
   Vannet er tyngst ved 3,98 +C grader. Blir vannet varmere så stiger det og blir det kaldere stiger det. Derfor er temperaturen på de store havdypet alltid den samme.
   NOAA har tatt målinger av havet fra 0-700 meter og på verdensbasis så stiger temperaturen med 0,15 grader siden 1955 (eller 0,0025 gr årlig). Ikke veldig mye.

  2. Erlend Simonsen, du skriver: «Når du sier at temperaturen har stått stille i 18 år, hvordan var 2014 varmeste år noen gang siden vi begynte å måle temperaturer? Og 9/10 varmeste år noen sinne var etter 2002?»

   Det er meget stor usikkerhet om 2014 er «det» varmeste året. NASA meldte om kun 38 % sannsynlighet. Og de kunne heller ikke si om det var 2005, 2010 eller 2014 som var det «varmeste» året:

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2915061/Nasa-climate-scientists-said-2014-warmest-year-record-38-sure-right.html

   NOAA hadde kun 48 % sannsynlighet:

   http://www.climatedepot.com/2015/01/18/breaking-noaa-nasa-quietly-conceded-2014-was-probably-not-the-warmest-year-on-record/

   De varmeste år etter 2002 er ganske åpenbart og helt naturlig. Global oppvarming til ca. 2000. Deretter flater det ut. Dermed får vi stadig et «varmt» år framover, i det uendelige, så lenge utflatingen pågår.

   Forskjellene i anomalier fra det ene året til det andre, etter ca. år 2000, sier mye, med verdier som varierer med bare noen hundredeler. Det er bred enighet om «The Pause». Denne grafen viser utflatingen:

   http://www.climometrics.org/allinonx.gif

   1. Diskusjonen om 2014 er helt uinteressant. Med målinger hvor de fleste overflatestasjonene har flere graders unøyaktighet, er det meningsløst å snakke om hundredeler.

    Snakket om 2014 har bare en hensikt, og det er å trekke oppmerksomheten bort fra det essentielle, nemlig at klimamodellene viser at helt annet forløp de siste nesten tyve årene enn tilnærmet konstant temperatur som målingene viser.

    Noen hundredeler opp eller ned er i denne sammenheng uinteressant.

    1. R Theisen: I klimasammenheng er det helt uinteressant. I sammenheng med klimadebatten og all alarmisme, er det viktig nok, som påstander som må tilbakevises – gang etter gang. Hvis slike utsagn som «det varmeste året i manns minne» blir stående uimotsagt, blir det en «sannhet» til slutt. Derfor må vi ta dette ufaglige tullet på fullt alvor.

     1. Ikke uenig i at det må tilbakevises, men debatten må over på de andre banehalvdelen, der man diskuterer at klimamodellene er modellert ut fra 30 år med god korrelasjon mellom CO2, og jevnt økende temperatur (etter justering selvsagt, men likevel), og at anvendelse på andre tidsperioder viser at CO2 følsomheten dominerer over all den andre fysikken de liker å si at de har implementert.
      Jeg har selv flere tiårs erfaring med matematisk modellering, og måten man misbruker det på her er helt absurd!

  3. Spørsmålet man bør stille seg når disse håpløse påstandene om 2014 som det varmeste året dukker opp (eller andre tilsvarende håpløsheter), er om man virkelig er så uopplyst eller om det er et forsøk på å avspore debatten fra de større problemene. Her er tre av dem:

   Klimamodellene har feilet og IPCC-scenariene for fremtidig temperatur har ingen troverdighet.

   Den globale oppvarmingen har forlengst opphørt og vi står foran opptil flere tiår med global nedkjøling.

   Den enorme pengebruken på klimatiltak både i USA, EU og Norge er derfor totalt meningsløs og til stor skade for de øvrige sektorene som blir sulteforet på midler.

  1. R Theisen. Er du klar over at det ikke finnes konsensus i vitenskapen. Det finnes ikke 97% vitenskapsmenn og kvinner som sier at klimaendringene er menneskeskapt,

   Jeg vil bare henvise til Galileo Galilei som er den moderne vitenskapens far. Han kom i konflikt med dens tids mektigste institusjon den katolske kirke og den egne vitenskapsmenn. Kirken fulgte de geosentriske verdensbilde, mens Galileo Galileis observasjoner viste ett annet teori om verden og universet som det heliosentriske verdensbildet som er en gjeldene teori i dag, Han ble dømt av kirken til å trekke tilbake sin teori. Fordi han gikk i mot flertallet. Så hvem kan ha rett i dag. Den stående teorien er at alle klimaendringene er naturlige inntil det er observert noe annet.

   1. Og NASA og IPCC har vel i dag på mange måter overtatt den status den katolske kirke hadde på Galileis tid.

   2. Kan du være så snill å fortelle meg når jeg har støttet konsensus i vitenskap?

    Barrack Obamas internettside som jeg refererte er noe jeg hadde ventet av Pol Pot. Putin hadde overrasket meg om han hadde åpent gått ut på denne måten og bedt om at annerledes tenkende innenfor vitenskap skulle angis til ham, men Obama gjør det.

    Merkelig at ikke norske aviser påpeker at McCartyismen i amerikansk styring er tilbake.

Kommentarer er stengt.