Det er SOLA som styrer klimaet

Bare tøv fra Børge Brende

Det er arktisk klimakonferanse i Anchorange, Alaska og både vår egen utenriksminister og President Obama er der.
Ifølge VG 30.aug skal Brende ha uttalt «
Utslipp fra kortlivede klimadrivere, som sot og metan står for 30–40 prosent av de menneskeskapte klimaendringene. Økt innsats for å redusere slike utslipp er derfor avgjørende for å holde den globale oppvarmingen under 2 grader.»

Børge Brende. Foto: regjeringen.no
Børge Brende.
Foto: regjeringen.no

Faktaene er pinlige for Børge Brende
Det faktiske forhold er at det aldri er målt eller observert at metan har en målbar effekt på klimaet. Metan er hovedingrediensen i naturgass som pipler opp mange steder og utgjør bare 0,0018% av atmosfæren.

Det faktiske forhold er at det aldri er påvist entydige menneskrskapte klimaendringer som et resultat av våre utslipp av såkalte klimagasser. 

Det faktiske forhold er at både Klimapanelet og solforskningen hver for seg har beregninger som viser at vi i dette århundret er på vei mot en temperaturstigning på rundt 1 grad. Det er ingen reell sjanse for en oppvarming nær 2 grader eller mer.

Det faktiske forhold er at den globale oppvarmingen opphørte vinteren 1996-97 og siden den gang har det ikke vært noen signifikant endring i global temperatur, hverken i kaldere eller varmere retning.

Seasonal_Yearly_Temp_Change_77_FEn konkurranse i kunnskapsløshet?
Ifølge Dagbladet skal Brende også ha lirt av seg dette vedrørende Arktis: «Her skjer klimaendringene dobbelt så raskt som i verden for øvrig».  Brende er i et celebert selskap for både John Kerry og president Obama har overgått ham i kunnskapsløse uttalelser de siste dagene.

Vi minner om temperaturene i Alaska på figuren til venstre. For året som helhet har den økt med 0,1 grader siden Carter var president i USA. I tillegg minner vi om Klimanytt 74 og den arktiske sommerisen som økte drastisk fra 2012 til 2014, samt om Klimanytt 96 som viser at den arktiske isgrensen var lengre nord i 1769.
Tøvet om sandbanke-landsbyene som eroderes vekk skrev vi om i går.

Børge Brende er en svært dyktig politiker som nyter stor respekt, men her burde han forholde seg til faktaene fremfor å tute med den politisk korrekte ulveflokken. Hva med å lytte til konservative kolleger i Canada eller Australia? Begge land har kuttet drastisk i støtten til klimakriseindustrien og Canada har brutt med Klimapanelet.

Kaldere og kaldere i Arktis
Både Brende og vertskapet hans burde lese Klimanytt 72 hvor det fremgår at solforskningen varsler fallende temperaturer i minst 30 år fremover. De siste 10 årene har gjennomsnittstemperaturen på den nordlige halvkule falt med 0,1 grader, det tilsier et kaldere arktis.

Vårt budskap er at det er sola som styrer klimaet.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

  1. Det hadde vært mer presist å skrive at Canada har brutt med de klimapolitiske målene IPCC har satt seg i form av drastiske reduksjoner i utslipp av drivhusgasser.

   Canada har en viss deltagelse i IPCC-prosessene på lavt nivå, og før den siste runden med nye mål for klimatiltakene i USA var realiteten at Canada i motsetning til USA ikke ville greie å redusere sine utslipp til et nivå 17% lavere enn nivået i 2005.

   Dette Canadiske klimamålet var et skritt tilbake fra nivået i Kyoto-avtalen, Bakteppet for dette er de vitenskapelige råd Candas politikere har fått fra andre vitenskapsmiljøer enn de IPCC lener seg på.

   Klimarealistene har vært i kontakt med Canadiske politikere og vi kommer tilbake med en mer grundig beskrivelse av hva Canada i motsetning til Norge har gjort riktig.

Kommentarer er stengt.