Det er SOLA som styrer klimaet

FNs bærekraftsmål

FN har jobbet iherdig i lengre tid for å formulere 17 bærekraftsmål som skal være verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling. De 17 målene og 167 delmålene som blir vedtatt nå i september skal være gjenstand for prioritert innsats de neste 15 årene og en separat finansieringsplan som forutsetter privat innsats kom på plass i juli

95percent_crapSprikende staur
Med de beste intensjoner har man satt i gang, men allerede før man kikker på delmålene ser man at her er det valgt en enkel løsning som er gal. Det komplekse vitenskapelige spørsmålet:

«Hva er den optimale mengde CO2 i atmosfæren for menneskeheten?»
søkes løst med å implementere politiske løsninger formulert av FNs klimapanel.

«For every complex problem there is a solution that is neat, simple – and wrong.» H.L. Mencken

Bærekraftsmål 2
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk
Dette handler om mer mat, og utover høyere investeringer i landbruket så må vel plantene også få mer mat?

Bærekraftsmål 7
Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til
Rikelig med energi til lavest mulig pris har alltid vært oppskriften før, og det er atomkraft, kull og gass medmindre man er velsignet med vannkraft fra naturens side. Bærekraften frontkolliderer med økonomien her.

Bærekraftsmål 13
Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene
Her kommer politikken fra klimapanelet inn til erstatning for mer seriøse vitenskapelige analyser og det skilles tydeligvis ikke mellom naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Umiddelbart skal man altså – mens sola styrer klimaet i kjøligere retning i minst 25 år – bruke helt astronomiske beløp på å fange og gjemme bort plantematen CO2

Bærekraftsmål 16
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå
Halmstrået til det demokratisk styrte mindretallet i FN, som tilfeldigvis er de som skal finansiere det aller meste av bærekraftsmålene. Avstanden mellom liv og lære er betydelig blant FNs medlemsland, bare i løpet av et par-tre år har samfunnet kollapset helt i Syria, Irak og Jemen, mens tilstanden forverrer seg i andre deler av Midt-Østen.

Opptrer for eksempel Miljødirektoratet i Norge ansvarlig når de klassifiserer CO2 som en forurensning samtidig som de nekter å legge frem en toksikologisk undersøkelse som bekrefter hva forurensningen består av?
Opptrer Høyres Tine Sundtoft ansvarlig? Hun har det politiske ansvaret for Miljødirektoratet.

Bærekraftsmål 17
Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Dette tolkes nok helt ulikt i de landene som er demokratisk og skal bla opp, i forhold til det man gjør i diktaturene som skal høste de fleste fordelene av bærekraftsatsningen. Forhåpentligvis får vi ikke mer av dette i land som Norge vanligvis sammenligner seg med.

Delmålene får vi komme tilbake til en annen dag,

.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier