Det er SOLA som styrer klimaet

Ekstremjournalistikken er her

Tirsdag 22. september 2015 var det konferanse om klimatilpasning og lansering av rapporten Klima i Norge 2100 i Oslo, arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tine Sundtoft og Tord Lien ønsket velkommen til en konferanse som viste seg å ha store likhetstrekk med et bønnemøte. Du finner programmet her. I etterkant av denne seansen for de klimatroende har Norge fått et akutt utbrudd av ekstremjournalistikk.

Ekstremjournalistikken er her!
Ekstremjournalistikken har vært overalt, et lite utdrag er VG som var først, NTB som var overalt og Dagbladet som var mest alarmistisk, sistnevnte vel å merke av de oppslagene vi har rukket å lese. Hele opplegget rundt konferansen er basert på sviktende forutsetninger som selv IPCC står inne for i sin siste rapport. Rapporten er derfor mest en øvelse i politisk korrekthet fra de involverte partene.
Det er pressens bruk av begrepet ekstremvær som har eksplodert de siste årene, og selv klimapanelet har slått fast at det ikke har blitt mer ekstremvær i sin SREX-rapport. (se KN 84 for detaljer)

Hovedfunnene i 2100-rapporten
Dersom utviklingen i klimagassutslipp fortsetter som i dag, beregnes følgende medianverdier for klimaendringer for Norge fram mot slutten av dette århundret:

 • Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 grader.
 • Årsnedbør: Økning på ca. 18 prosent.
 • Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme hyppigere.
 • Regnflommene blir større og kommer oftere.
 • Snøsmelteflommene blir færre og mindre.
 • I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder.
 • Det blir færre isbreer og de som er igjen blir mye mindre.
 • Havnivået øker med mellom 15 og 55 centimeter – avhengig av lokalitet.

15Bilde Stordahl_KjellHva sier historiske data?
Dr. Kjell Stordahl som er medlem av KVR har allerede analysert historiske data. Det er ikke registrert noen økning i antall ekstremværhendelser i Norge de siste 20 år iht KN 99.
Det er ingen signifikant økning i antall naturskader i Norge de siste 35 år iht KN 100.
Den historiske temperaturutviklingen i Norge fra 1900 til 2014 er i KN 94.

Fra 1994 har «utslipp» av CO2 økt betraktelig og det er derfor grunn til å undre seg over at hverken antall naturskader øker eller antall ekstremvær øker som vist i KN99 selv med hele 54% i økte CO2-utslipp i perioden. Redaksjonen tolker ovenstående dithen at den observerte virkelighet ikke gir støtte til rapportens påstander om fremtidig temperatur, naturskader eller frekvensen av ekstremvær i Norge.

Hvor er substansen?
Tja, nevnte etater har foretatt en fremskrivning av hva klimaet skal være i år 2100 (hvor ble det av usikkerheten?) basert på den totalt sviktende forutsetningen at det vil bli vesentlig varmere grunnet mer CO2 tilført atmosfæren. Til tross for at IPCC med samme sviktende forutsetning i sin prognose bare bruker en økning i temperatur til 2100 på 0,9-2,1 ° C  (se KN 49) så opererer forfatterne av denne rapporten med 4,5 grader – det firedoble!

Disse forutsigelser om klimaet langt frem i tid blir helt parodiske. Særlig når Daniela Jacob og Helge Drange innrømmer og understreker at klimaet kan ikke varsles eller forutsies, eller predikteres. Klimaet med sine elementer av kaos og ikke-lineære relasjoner egner seg ikke for prognoser.
Det gjettes på hvordan CO2-nivået skal endre seg framover og det gjettes på mulige teknologiske, økonomiske, sosiale og politiske utviklingstrekk. Det gjettes derimot ikke på sola, for de har allerede bestemt seg for at den ikke har noen vesentlig betydning for klimaet vårt! Heller ikke de store havstrømmene utenfor vår lange kyst (NAO) er med i bildet til tross for deres store betydning for været.

En av verdens ledende prognose metodikere innen prognoser, Prof. J.Scott-Armstrong har omtalt at IPCC i sine apokalyptiske fremskrivninger har brutt 79 av 86 etablerte kriterier for gode prognoser. Innen annen forskning vil et slikt fravær av vitenskapelig seriøsitet være utenkelig, men ortodoks klimaforskning har ofte mest til felles med politiske øvelser.

040-321Useriøst også om havnivå
Med den samme sviktende metodikken kan man også skremme med havnivået. Til tross for at det er en betydelig landhevning i Norge etter siste istid som må trekkes fra en global havnivåendring til år 2100 i størrelsesorden -5 cm til +15cm så opereres det med pinlige «opptil halvmeteren» i rapporten. Her hos NOAA kan du se trenden for havnivå for en rekke steder i Norge, figuren viser (klikk for større figur) observert trend for Oslo og som man ser er det ingen sjanse for at Operapublikumet skal bli våte på beina i dette århundret.

Ekstremjournalistikken er her. Vi har ikke kontroll på den, for å sitere Dagbladet.

Verre er det at Tine Sundtoft og Tord Lien nå forvalter ekstrempropaganda med den største selvfølgelighet og med suveren forakt for den observerte virkelighet. Mulig de med dagens verbale inflasjon bare har ekstremrådgivere?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

4 kommentarer

 1. Hei!
  Jeg har lest flere av innleggene med interesse. Jeg er littoverasket over at ingen har kommentert at TV2 hadde et programm klokken 1945, Vitenskapens verden,
  Programmet heter: 0,850 Tallenes tale, Br. dokumentar. «Vi har aldri hatt mer informasjon og fakta om klimaendringene enn nå, men forstår vi vanlige mennesker egentlig hva det er som skjer? Matematikerne dr. Hannah Fry, professor Norman Fenton og professor David Spiegelhalter mener at det er tre tall som kan klargjøre det hele, og gir oss et unikt perspektiv på hva vi vet om de klimatiske endringene i fortiden, nåtiden og fremtiden. (Climate Change by numbers)»
  Den kan sees av alle: Tilgjengelig til:Tir 6. okt 2015 kl 16:10
  Jeg synes at dere har så mange gode kommentarer og vurderinger og det ville være fint om noen kunne forklare meg hvorfor de vitenskaplige metodene, som vises i programmet er gale.

Kommentarer er stengt.