Det er SOLA som styrer klimaet

Klimanyheter fra de siste dagene

Her er et utvalg klimanyheter fra inn- og utland de siste dagene til glede og forargelse for våre lesere. Send oss gjerne tips dersom du mener vi har gått glipp av noe viktig.

Klimafornektere ute og hjemme
Associated Press har tatt til vettet og instruerer nå ifølge WUWT sine ansatte om å slutte å bruke «denier» (fornekter) om oss som er uenig med klimapanelet i at det meste av klimaendringene er menneskeskapt. Begrepene «denier» og «climate denier» (klimafornekter) er en del av det politiske vokabularet som klimakriseindustrien lenge har brukt for å unngå å diskutere den manglende vitenskapen bak klimapanelet. Her ligger det en bevisst assosiasjon med holocaustfornekterne, de nye og gamle nazistene samt andre nyttige idioter som påstår at jødeutryddelsene aldri fant sted.
Redaksjonen registerer at denne typen hitling i Norge fremdeles er populær i enkelte politiske partier og innen institusjoner som burde vite at dette ikke er høvisk språkbruk. Her nevner vi spesielt NRK og NHO, sistnevntes ansatte bruker dette begrepet i Agder og vi venter nå på svar fra NHO-ledelsen på hva de mener om språkbruken.

imageHvor blir det av klimatiltakene mot vulkaner?
Siste nytt fra bærekraftforskningen inkluderer nyheten om at vulkanen Bárðarbunga på Island fra August 2014 og de neste 5 månedene var ansvarlig for utslipp av SO2 tilsvarende det tredoble av Europas samlede utslipp av denne forurensende gassen. Studien er forfattet ved universitetene i Edinburgh og Leeds med bistand fra UK Met Office.

Vi konkluderer med at det er behov for klimatiltak mot vulkaner. Det gjenstår å se om våre politikere vil nøye seg med et lovforbud mot vulkanske utslipp eller om det går i retning av vulkan-avlat.

Prof Ole Humlum sjokkerer alle
På geoforskning.no sjokkerer den blide danske professor med overskriften; Administrativt menneskeskapt klimaendring. Mens alarmistene gleder seg over at en av deres ledende motstandere ser ut til å ha skiftet side i klimadebatten, lurer vi på hva som ligger i det nye begrepet administrativ klimaendring, type menneskeskapt?

530x472_fig3Følgende illustrajon viser hvordan NASA-Giss over tid og i ettertid har justert historiske temperaturer og dermed har greidd å administere seg til en menneskeskapt klimaendring i form av økende globale temperaturer.

Prof. Humlum har en rimelig krystallklar konklusjon og en anbefaling til oss alle:

«Det er klart at databaser som ustanselig endrer på fortidens temperatur ikke kan være korrekte.»

«Er man interessert i den best mulige informasjon om global temperatur så benytt satellittmålinger i stedet; vi har dem jo uansett.»

Volkswagen frontkolliderer med klimakrisen
En av de større nyhetene denne uken er Volkswagenskandalen hvor man har installert utstyr på dieselbiler slik at de slipper ut mindre avgasser under testing enn det bilene gjør i daglig bruk. I møtet med klimakåte politikere og byråkrater som har bestemt seg for å regulerere vekk visse biltyper fra veiene, har Volkswagen valgt en særdeles innovativ men lite redelig løsning. Når det hele nå rulles opp får VW hele bærekraftgjengen på nakken og dette kommer til å koste skjorta for aksjonærene i selskapet og jobben for deler av ledelsen. Omdømmet smuldrer bort i et selskap som har en svært fargerik fortid og ledelsen har satt av store summer i påvente av søksmål.
41WuBCtUUZLVolkswagens første bil rullet ut fra fabrikken i 1939 og het dengang KdF-wagen. KdF-programmet (kraft gjennom glede) var et tysk statlig ferie- og kulturtilbud for folk flest og regnes som forløperen til den moderne charterturismen.

Denne uken har det vært lite kraft og glede hos de VW-ansatte, siden politikere i stadig flere land undersøker hva både VW og resten av industrien har gjort for å tilpasse seg de stadig mer tvilsomme tiltakene mot det som i bærekraftige og klimanytalende miljøer regnes som fossilbiler.

Dermed er oppmerksomheten ledet vekk fra det pinlige faktum at det ikke er noen vitenskapelig substans hverken bak den politisk styrte klimakrisen som er grunnen til de nye reglene, og det enda pinligere faktum at diselbilenes inntog på markedet dreper tusener i dag for å redde planeten og våre liv en gang i fjern fremtid fra en klimakrise som ikke kan observeres noe sted i naturen, men er merkbar i din kommebok. Her hjemme er spesielt SV ansvarlig for det økende antallet helseskadelige diesel-biler på veiene.

New Zealand har deportert verdens første og eneste klimaflyktning
Ifølge mannens støttespillere er verdens eneste klimaflyktning nå deportert tilbake til Kiribati, etter at han har sysselsatt deler av rettsvesenet på New Zealand i en årrekke. Saken er enkel, han er ikke flyktning siden han ikke risikerer å bli forfulgt dersom han vender hjem. Hverken bitende østers, krabbende eller humrende sjødyr er akseptert av retten som grunnlag for å bli definert som klimaflyktning og Hr Ioane Teitiota sendes ut for brudd på visareglene.
Aftenposten har omtalt saken her, men dette er ikke en avis som er i stand til å rapportere at korallrev faktisk vokser mye raskere enn havnivået stiger, så mange av avisens lesere vet ikke om at de fleste koralløyer i Stillehavet faktisk vokser jevnt og trutt.

Eller er det Norge som har «æren» for klimaflyktning nr 1?
Norge skal som vanlig være best i klassen og Aftenposten har på nasjonens vegne og helt uten at noen utenfor Norges grenser er klar over det, utnevnt Terje Dahl til verdens første klimaflyktning. Aftenpostens Arild Færaas var ved et tilfeldig sammentreff ute av stand til å fortelle avisens lesere hva Klimarealistene stod for i slutten av oppslaget og måtte av plasshensyn forkorte vår forklaring til den ble misvisende, også i den digitale avisutgaven.

Useriøst fra Aftenposten
Det siste kreative klimautspillet fra avisen kommer fra Viten-redaksjonen som ikke vil la professor emeritus Richard Lindzen fra MIT og medlem av Vitenskapsakademiet (DNVA) komme til orde i Aftenposten fordi man mener Lindzen argumenterer uredelig vedrørende 97%-konsensusen, et felt hvor nettopp Aftenpostens journalister har sviktet grovt. I avisens oppned-verden presenteres klimatrollene fra kommentarfeltet med heltestatus i egne hovedoppslag, mens ledende klimaforskere avvises siden avisen ikke vil at det stilles spørsmål ved ett av flere villedende budskap i avisens journalistikk.

2hodet_klimatrollSom om dette ikke er nok har avisen også startet med å indoktrinere barna våre. Her er de ansvarlige avbildet, enda en runde med hjernevask er på vei.

Er det ikke nok nå?

Trenger du flere grunner til ikke å fornye abonnementet?

 

 

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

8 kommentarer

 1. Aftenposten Junior har startet Klimaskolen. Det blir 1 side med indoktrinering i hvert nummer fra og med 22. september. Bladet er beregnet på aldersgruppen 8 – 12 år.

  Mottoet er antakelig:

  Gi barna klimareligionen, før klimaskepsisen tar dem.

 2. Associated Press vil hovedsaklig at man slutter å bruke Climate Skeptic om motstandere av AGW, ettersom det skaper assosiasjoner til skeptiker-bevegelsen. Det å følge bevis, uansett hvor de leder, er en av hovedgreiene til skeptikere, så det blir det feil å bruke den betegnelsen på de som ikke lar seg overbevise av alle de bevisene vi har for AGW i dag.

  1. Det kan hende skeptikerbevegelsen følger bevis i andre land, men min erfaring er at det store flertallet av såkalte skeptikere i Norge i en del tilfeller bare følger bevis dersom de fører til et politisk korrekt resultat.

   Når det gjelder bevis for AGW, så er spørsmålet om du med AGW mener en eller annen form for påvirkning som har en eller annen form for effekt på temperaturen, uansett om den er målbar eller bare teoretisk. Eller om du spesifikt tenker på bevis for at mer CO2 i atmosfæren fører til målbart høyere temperatur, Bevis for sistnevnte startet jeg med å lete etter i 2009, og det ble raskt klart at her var det ugler i mosen. Konklusjonen for min del ble etterhvert at slike bevis ikke er påvist.

   Det hadde derfor vært interessant å se dine bevis for det siste av de to alternativene. Det første tilfellet er problemfritt, da vi ser effekten av urbane varmeøyer til daglig.

   1. Så du mener at den forskningen som er gjort på Co2 og drivhusgasser de siste ca. 100 år er feil eller har ugler i mosen? Hvilke ugler er det snakk om? Hvorfor stemmer ikke FTIR spektroskopi når den viser infrarød stråling i Co2 sitt spekter?

    Når jeg leser om urbane varmeøyer så ser det ikke ut som om de har videre stor effekt, og man finner samme trend langt ute på viddene som i byene. Og ettersom forskere er klar over dette fenomenet, hvorfor mener du da at de ikke har tatt høyde for dette?

    1. Hvis du vil diskutere riktigheten av siste 100 års forskning, send oss gjerne et innlegg med konkrete referanser og spørsmålsstillinger så kan vi publisere det som grunnlag for diskusjon.

     Ang. UHI er det nylig påpekt at James Hansen relativt tidlig anslo UHI siste 100 år for å utgjøre 0,2 av 0,7 grader av global T-økning. Dermed har en av de aller mest toneangivende forskerne i moderne tid tatt høyde for dette, så ditt siste spørsmål blir mindre relevant.

     1. Det er jo du som påstår at de siste 100 år med forskning på Co2 er feil, så hvorfor skal jeg overbevise deg om at det er riktig? Det er vel heller du som skal overbevise meg om at det er feil?

      Og når jeg påpeker at det er tatt høyde for UHI, hvorfor kaster du det tilbake til meg når det er du som bruker UHI til å påstå at man ikke kan bruke termometer målinger fra urbane strøk? Det er ikke jeg som skal bevise at forskere gjør jobben sin, men heller du som skal bevise at de ikke gjør det ettersom du mener det hele er svada og kjøpt og betalt.

      (Moderator: Vennligst avstå fra denne typen masseproduksjon av stråmenn, slikt hører ikke hjemme i en seriøs debatt)

      1. Hvordan er det masseproduksjon av stråmenn å poengtere at det er Geir som påstår at det er ugler i mosen ang. 100 års forskning på Co2 når han ber meg forsvare forskningen i stedet for å vise meg hvor disse uglene er?

       Dere bruker ogsa urbane varmeøyer som ett av hovedgrunnene til at man ikke kan stole på termometermålinger, og når jeg forklarer at forskere er klar over dette og tar høyde for det, blir det liksom ikke relevant at de gjør det? Hvis de tar høyde for UHI hvorfor kan vi ikke bruke termometer målingene?

 3. Terje Dahl er en konspirasjonsteoretiker. Han hevder myndighetene holder skjult at det har vært gigantmennesker på jorden, uten å forklare hvorfor de gjør det. Han tror vel de driver hemmelige forsøk i skjulte laboratorier. Han påstår han forlot Motuloa pga. global oppvarming. Ikke vet jeg om klimaet har endret seg vesentlig der de siste årene, men det er det sikkert noen som vet. At Aftenposten bruker en så «fargerik» person som sannhetsvitne er underlig. Jeg må virkelig vurdere å si opp abonnementet. De er totalt uredelige innen vitenskap. De ukritiske artiklene om kald fusjon viser det samme. De burde holde langt borte fra naturvitenskap.

Kommentarer er stengt.