Det er SOLA som styrer klimaet

Klimanytale om Kina fra norske medier

NTB sendte fredag 24.september ut en klimamelding vedrørende samtalene mellom USA og Kina, hvor man i svært positive vendinger lovpriste Kineserne for sine bidrag til en klimavtale, Her ser vi på hva KIna egentlig har lovet, pussig nok er det noe helt annet enn det NTB og de andre forteller oss.

Dette skriver NTB
Først: Kina lover i likhet med USA å gi over 3 milliarder dollar til å hjelpe verdens fattige land med å bekjempe klimaendringer.
Og deretter: Kina vil fra 2017 innføre et nasjonalt program for handel med klimakvoter, ifølge kunngjøringen. Det skal pålegge bedrifter et tak for hvor mye CO2 de kan slippe ut årlig. Selskapene kan så kjøpe og selge kvoter etter behov.
Med en kommentar fra vår klimaminister: «De innfører nå en ordning tilsvarende den vi har i Europa, og det synes vi er veldig bra», sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft til Aftenposten i New York.

Kollaps i klimakvotemarkedet i vesten
Kina skal altså innføre et klimakvotesystem i 2017, presumptivt etter mønster fra kvotesystemet ellers i verden. Et system som for lengst har kollapset grunnet falske kvoter fra mafialignende aktører, og ikke minst svært kreativ triksing med systemet generelt. I praksis gjør ikke klimakvoter noe annet enn å få dine og mine penger til  å forsvinne ned i lommene på internasjonal mafia. Effekten både på klimautslippene og på klimaet er ikke målbart, den finnes kun teoretisk,
Derimot er det en betydelig sysselsettingseffekt hos grønne byråkrater og alle som deltar i dette samrøret av klima, politikk, religion og klimafinansakrobatikk som burde interessere Øokrim. Vi omtalte i august den siste i en lang rekke svindelsaker med klimakvoter. Det burde være hevet over enhver tvil at både skruppelløse nyrike og trafisjonell mafia i Kina ønsker dette tiltaket velkommen.

3 milliarder til å bekjempe klimaendringer?
Dette er klimafinansiering hvor intet er sagt om hva som skal finansieres. Utover at man skal hjelpe fattige land med å bekjempe klimaendringene. Så la oss ta en titt på hva som er på gang i Asia. Der er det et rush etter kull for å dekke det voksende energibehovet. Kina, India og Japan er de største aktørene som bygger et rekordstort antall kullkraftverk. Kina forventes å kanalisere midlene som nå er lovet til den nye internasjonale storbanken Kina har stiftet sammen med øvrige land i Asia. En rekke vestlige land har kastet seg på, men det er Kina som har styringen av den nye bankgiganten.

china-coal-mines-AFP-360Kullkraftverkene gror opp overalt
Kina alene bygger over 60 kraftverk som konverterer kull til gass, fordi dette gir renere luft. I tillegg bygges et stort antall moderne kraftverk, og disse regnes som klimatiltak siden de erstatter eldre anlegg.
Prioriteten er å skaffe mer energi til en lavest mulig pris til en voksende befolkning. Teknologien eksporteres til et høyt antall land både i Asia og i Afrika.
Japan og Kina konkurrerer på dette markedet, og logikken er forklart her på WUWT, i nest nederste avsnitt. Alle anleggene vil bli bygd uansett, og klimatiltakets nettoverdi blir da differansen i «utslipp» mellom disse kraftverkene med og uten moderne teknologi. Det betyr enorme utslipp av CO2 og sikkert også en reduksjon av luftkvaliteten der disse kullkraftverkene bygges. Dette er realiteten bak NTBs formulering «bekjempe klimaendringer.»

Alle disse kullkraftverkene skal som kjent stå ferdige før 2030, for det er fra det året Kina har lovt å vurdere tiltak som setter et tak på deres egne CO2-utslipp. De neste 15 årene har både Kina, India og over 100 øvrige land definert seg selv som U-land som er fritatt for enhver form for restriksjoner på CO2-utslipp. Det er kanskje like greitt, for plantelivet på jorda er fremdeles sulteforet på CO2 og vi har stor forståelse for at NTB og de andre ikke vil fortelle dette og dermed totalt ødelegge dagen for Tine Sundtoft og resten av aktørene som jobber så hardt med å få på plass en banebrytende klimaavtale i Paris.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier