Det er SOLA som styrer klimaet

Økende isminimum i Arktis i 2015

NASA og våre hjemlige propagandister slår fast at det også i år «nesten» er satt rekord for laverste havis i Arktis. Vi har «fjerde laveste isdekke som noensinne er målt etter at satellittmålingene startet opp i 1979», ifølge alle de vanlige politisk korrekte mediene. Nok en gang skal vi se på alle faktaene når det gjelder isen i Arktis.

Kaldt og varmt vann
Golfstrømmen har en periodisitet på ca 60-års sykluser med 30 år varme og kalde faser som ikke omtales i media, som beskrevet i KN 121. At dette fører til en tilsvarende syklisk variasjon i havisen i Arktis er noe både forskere, fiskere og fangstfolk har kjent til i svært lang tid, men etter at Klimapanelet dukket opp omtaler media bare havisen som om den blir styrt av den fremdeles ikke-observerte menneskeskapte globale oppvarming.

Temperatur i Arktis-IARC-Polyarkov 2003
Temperatur i Arktis-IARC-Polyarkov 2003

Som figuren viser tyder alt på at vi nå har passert en topp og at arktisk temperatur er på vei nedover. Tar man en kikk på vanntemperaturen på Golfstrømmen nord for Skottland, så ser man at vannet på vei nordover har blitt kaldere siden 2007.

Vanntemperaturen har en sammenheng med hvor mye energi som ankommer fra sola ved ekvator der vannet varmes opp, så tar det ca 12 år til vannet har strømmet fra Karibien til Arktis.

Du ser aldri figurer som den øverst i media, hvis du i det hele tatt får se en figur så starter den i 1979, som tilfeldigvis er året vi hadde forrige ismaksimum. Og budskapet i år med medienes klimanytale er at isen har den fjerde laveste utstrekning målt etter isens areal.

Myten om det Isfrie Arktis
Denne myten er sentral i det klimaalarmistiske budskapet, og det er servert tallrike spådommer om det kommende isfrie Arktis, utelukkende basert på myten om at våre utslipp av CO2 smelter isen i Arktis (og samtidig fører de samme utslippene til at isen i Antarktis øker, men det er en annen historie). De mest eksotiske spådommene er fra politikeren Al Gore som har beriket seg grovt på kombinasjonen av egne skremsler og grønne investeringer, og ikke minst Cambridge-professor Peter Wadham som har blitt hyppig sitert av Cicero når det gjelder isskremsler i Arktis.

WadhamsVed et pussig sammentreff har Cicero sluttet å omtale Prof Wadhams etter at han lanserte sin personlige klima-mord-konspirasjonsteori som omtalt her i GWPF. Men nå vet vi ihvertfall hvor seriøse kildene til Cicero er når det gjelder isen i Arktis.

Wadhams har påstått seg sitert feil i The Times som brakte historien tidligere i år, men Englands variant av PFU har avvist hans klage etter å ha lyttet til lydbåndopptaket fra intervjuet. Der er det Wadhams selv som tar opp mordkonspirasjonen og han bruker hele 20 av de 30 minuttene som intervjuet varer til å utbrodere saken, både «mordene» på tre av hans kolleger og en episode der «an unmarked lorry apparently tried to push his car off the M252».

Ifølge Wadhams skulle Arktis vært isfritt før 2015.

Arktisk isareal siste 10 år
Isminimumet i dette århundret ble nådd i 2007, med nest laveste areal i 2011. 2007 var et unormalt år siden en større storm brakk opp isen og blåste den ut av Arktis, men som vi ser av figuren under til venstre så er det en klar økende trend for de siste ti årene uavhengig av det ene året 2007.. (Klikk på figuren for større versjon).

masie-annuallargeSiden uvær kan påvirke både isens maksimum i mars og minimumet i september så kan gjennomsnitt for en av disse to månedene bli misvisende. Fra et klimaperspektiv blir det mer korrekt å forholde seg til gjennomsnittlig isutbredelse for hele året. Dermed får vi et realistisk perspektiv på isens svingninger de siste ti årene i Arktis.

Fra 2011 med 10.564 km2 is, har det økt til 10.688 km2 i 2012, 11.119 km2 i 2013, 11.130 km2 i 2014 og 11.263 km2 i 2015. Det har altså økt hvert år de siste 4 årene!

Dataene for MASIE, isareal i Arktis finner du her, hvor du også kan se dagens isareal i Arktis. Det er slett ingen mangel på is, så det du leser på de vanlige stedene kan du anse som et politisk budskap produsert for å legge grunnlaget for en klimaavtale i Paris med en syndeflod av nye og dyre klimatiltak, finansiert med dine penger.

Se også omtale av isen i Arktis i tidligere numre av Klimanytt, KN 106, KN 96 og KN 74.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

4 kommentarer

  1. Her er det snakk om isareal, som når sitt minimum i september. Svaret bør derfor gi seg selv.

   1. Det stemmer. Med havisminimum mener man minste utbredelse i løpet av året, som skjer i september. Så den kan man plotte til og med 2015, og det er gjort: http://nsidc.org/data/seaice_index/ (basert på rene satelitt-data, MASIE daaten er marginalt forskjellig og dekker kortere tid))

    Figuren viser at havisminimum i 2015 er klart lavere enn 2014.

    Aaslid argumenterer for at det er bedre å bruke gjennomsnittlig isutbredelse, da den er mindre utsatt for uvær. Figuren han viser inkluderer gjennomsnittet for 2015 så langt, som er noe annet en gjennomsnittet for hele 2015. Figuren er derfor misvisende, og tilsvarende figur ved slutten av året forventes som Tamino påpeker å vise en tydelig nedgang i 2015 relativt 2014.

    Aaslid’s overskift er dermed feil som den står, og er også feil om han med isminimum mener gjennomsnittlig isareal.

Kommentarer er stengt.