Det er SOLA som styrer klimaet

NTB med oppspinn om temperatur

Her viser vi at NTB-meldingen fra igår er basert på oppspinn og mangler seriøs forankring både i observasjoner og i fremskrivninger. Klimameldingen igår hadde budskapet at landene måtte skjerpe sine klimamål foran møtet i Paris for å unngå at man styrer mot 2,7 grader økt temperatur i år 2100.

NTB mer katolsk enn FN’s klimapanel
FNs Klimapanel i sin siste hovedrapport opererer med en temperaturendring på  0,3 – 0,7 ° C  over 30 år, som fremskrevet ytterligere til 2100 blir på 0,9 – 2,1 ° C. Tallene forutsetter stabil solaktivitet som for perioden 1986 – 2006 og ingen større vulkansk aktivitet. Siden solaktiviteten allerede har sunket fra toppnivået i forrige århundre og iht all solforskning forventes å synke ytterligere minst frem til midten av 2040-årene, så snakker vi her om den lavere delen av intervallet. Dette er mer utførlig beskrevet i KN 49.

For de som vil fordype seg i solforskningen anbefales Habibullo Abdussamatov ved det anerkjente Pulkovo-observatoriet i St. Petersburg. Han har brukt romstasjonen til intens solforskning med utgangspunkt i at den ca 200-årlige solsyklusen er dominerende for klimaet. Vi skal nå bunnen i kommende Grand minimum i år 2043 (+/-11 år) og global gjennomsnittstemperatur skal ned 0,6 grader (+/-20%). Der skal den bli ut århundret, ifølge Abdussamatov.

Observasjoner støtter heller ikke NTB-oppspinnet
De siste 100 års observasjoner støtter heller ikke NTB-meldingen da FNs Klimapanel viser til 0,6 til 0,8 grader økt temperatur mens den kjente klimaforsker James Hansen viser til (side 19-20 i lenken) 0,5 grader etter å ha trukket ut effekten av urbane varmeøyer (UHI). Halvparten av dette fant som kjent sted før våre «utslipp» ble store nok til å vesentlig påvirke klimaet, ifølge IPCC. Merk at «vesentlig»  brukes i politisk betydning, siden IPCC ikke har kunnet vise til observasjoner i naturen som bekrefter en slik «vesentlig» betydning – disse observasjonene av menneskeskapt klimapåvirkning forventes å vise seg i en fjern fremtid.

Villedende om modeller
NTB har i en melding med anonyme forfattere basert seg på analyseverktøyet Climate Action Tracker som brukes av den mer ekstreme delen av Tysk Klimakriseindustri med PIK/Stefan Rahmstorf i spissen. Verktøyet baserer seg på de mest ekstreme IPCC-fremskrivningene av temperatur til år 2100 til tross for at klimaet er et kaotisk og ikke-lineært system med kompliserte årsakssammenhenger av svært mange variable, og til tross for at en rekke kjente atmosfæriske prosesser er utelatt fra modellene. Det er elementær kunnskap at klimamodeller må inneholde alle relevante fysiske prosesser man har i atmosfæren for at modellene skal kunne tillegges noen verdi. De mange svakheter i prognosemodellene til FNs Klimapanel har vært debattert en rekke ganger, her fra 2008. Kritikken blir med årene stadig mer relevant fordi vi ikke observerer den varslede temperaturøkningen.

Donna_IPCCmodelsDet har i mange år vært klart at IPCC-fremskrivningene har mistet enhver kontakt med observert temperatur, og avstanden mellom observasjonenen og modellfremskrivningene har økt og øker fremdeles jevnt og trutt.

Pussig nok blir IPCC og klimakriseindustrien mer og mer sikre på at de har rett desto lenge vekk fra den observerte virkelighet man kommer. Ingen oppvarming på snart 20 år! Jfr figuren.

Sentralt her er at modellene feilaktig er programmert til å vise en drastisk oppvarming som en følge av økt atmosfærisk CO2 til tross for at dette aldri er observert noe sted.

NTB farer med propaganda
Det er merkelig at NTB ikke redegjør for feil og mangler i modellgrunnlaget som ligger bak de useriøse skremslene om drastisk økt temperatur. Enda merkeligere er det at man ikke gjør leserne oppmerksom på at tallene kommer fra en aktør med økonomisk egeninteresse i saken, men behovet for å redde verden fra en ikke-oberverbar klimakrise har tydeligvis høyere prioritet enn faktabasert journalistikk. NSB har før sendt ut en rekke ensidige og misvisende saker om klimaet

De mange påstandene fra NTB-oppslaget må dermed ansees å være politisk klimapropaganda som en del av oppløpet mot Klimamøtet i Paris. Formålet kan være å presse gjennom mer drastiske klimatiltak i vestlige land, og indirekte sørge for fortsatt sysselsetting i klimakriseindustrien.

India og Philippinene legger seg på Kinas linje
NTB-meldingen spekulerer i effekten av bl.a Indias klimatiltak, men det er idag klart at både India og Philippinene legger seg på samme linje som Kina hvor man avviser raske kutt i «utslipp» av CO2, men setter opp 2030 som et mulig år for maksimale «karbonintensive» utslipp – vel og merke hvis andre legger cash på bordet.
Istedet prioriterer man økonomisk vekst, og pakker dette budskapet inn i en mer skånsom form til de EU-landene som nå er drivkraften i politikken bak klimakrisemyten. Alle vet at president Obama ikke får med seg USA på dette og en rekke østlige EU-land er på grensen til åpent mytteri mot EUs klimapolitikk.

Kina, India og resten av U-landene opererer med «karbon-intensitet», et begrep som kobler «utslipp» sammen med økonomisk utvikling og skyver ansvaret over på de landene som lenge har «forurenset» kloden vår. Bakom ligger kravet om at de rike landene skal overføre 100 milliarder USD årlig til de øvrige landene fra og med 2020. India forlanger også teknologioverføring og investeringer til alternativ energi som pussig nok inkluderer atomkraft i stor skala. På landsbygda i India er man som kjent allerede store på helefarlig bio-masse, som i vesentlig grad består av avfall fra landbruket samt store mengder tørket kumøkk.

Ingen meningsfylt klimaavtale i Paris!
Indias standpunkt er en bekreftelse på at Klimasirkuset i Paris i desember ikke vil føre til noen bindende avtale, men vil dreie seg om dine penger. Folk flest i Vest-Europa skal overføre sine penger til de rikeste i U-landene som så skal ha frihet til å disponere 100 milliarder USD helt fritt uten noen som helst bindinger.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

8 kommentarer

 1. Finn Kaare: Dette er en debattform som ikke er spesielt konstruktiv. Vi ønsker en fagdebatt, og tar avstand fra den type personkarakterisering du bedriver her. Hvis du ikke har annet å formidle, blir du ikke tatt seriøst. Kom med noe konkret som du reagerer på. Da med referanser til dokumentasjon som en kan forholde seg til. Vi lovpriser ytringsfriheten, den nyter vi alle godt av!

 2. Hei Alle sammen, nå har jeg fulgt dette forum i en tid og må si at dere er utrolig standhaftige. Dere klarer å plukke ut alle mulige, og noen umulige, kilder for det som passer inn i deres verdensforståelse. Dere har en suveren måte i å benekte all informasjon som ikke passer inn.
  Jeg beundrer at det er mulig i vår tid.
  Jeg har bestandig trodd att vitenskap skal bringe oss fremover ved saklig kritikk av allt, men dere benekter at andre har noe rett, uten å kunne gjendrive det med annet enn at alle lyver og er noen skurker.
  Jeg vil la dere fortsette i deres rarietetskabinett, men leser hva som skrives når jeg ikke har annet å more meg over.

  1. Finn Kaare, totalt useriøs kommentar. Klimarealistene representere for samfunnet den naturvitenskaplige synet på klimaendringene. Der solen er planetens viktigste klimadriver. Etter det kommer de kosmiske drivere.
   IPCC og klimakriseindustrien har opphevet mange vitenskaplige anerkjente naturlover sin iver etter og lage enn nye ideologi «environmentalism». De bedriver en herske teknikk som Galileo Galilei hadde kjent seg igjen i. Når han la fram sin teori om det heliosenteriske verdensbilde. Som den mektige katolske kirken tvang han til å trekke tilbake.
   politikken og propagandaen gjennomsyrer hos i nyheter, barne- og ungdomsskolene. Den fordommer samfunnet, Vi skal være nyttige idioter og betale med glede disse klimaavgiftene. Der politisk korrekthet i disse klimaspørsmålene er ett problem for ytringsfriheten og på sikt ett demokratisk problem.

   Og vær vår kommer blomstene opp fra selv den svarteste snøen i grøfta lang våre veier, I Tsjernobyl som var en av verdens verste ulykker med radioaktivt avfall. Lever naturen og område har Europas største tetthet av kronhjort.

   Nå med all flommene og skadene etter høst uværet. Så utnytter pressen og klimakrise industrien det. Skader etter uvær, flom og storm kalles heretter for klimaskader.
   Det som skades er mennesker eiendom som er synd, men det har ikke noe med klima eller klimaendringer å gjøre. Vi bor på en veldig dynamisk planet som er i forandring hele tiden. Atlanterhavet vokser med flere cm i året, det samme gjør Alpene og Himelaya. For 10000 årsiden lå hele nordlige Europa og Nord-Amerika under 3 km med is. Sørgrensen for isen var London og New York. Men nyere forskning viser at de var lite is i Sibir og att temperaturen steg veldig rask løpet av bare 10 år og hat det var en hendelse for 12900 årsiden som hadde en betydning for at verden kom ut av isøde. sjekk videoen på Youtube.
   Her forteller forsker Randall Carlson
   https://www.youtube.com/watch?v=G0Cp7DrvNLQ&index=4&list=FLIyCHXxZ60M8-Yp4fw7RBtw

  2. Ikke vet jeg hvilken faglige bakgrunn du har, men det er en underlig konklusjon du kommer med. Så vidt jeg kan se er de aller fleste artikler her basert på faglige begrunnelser og god dokumentasjon. Din kritikk derimot er udokumentert og minner mer om diskusjonsspaltene i dagspressen. Har du valide argumenter mot artiklene tror jeg du blir tatt seriøst. Jeg oppfordrer deg til å begrunne dine utfall, ellers fremstår du som totalt useriøs. Det er sikkert flere enn meg som ser frem til ditt svar.

Kommentarer er stengt.