Det er SOLA som styrer klimaet

Ingen global oppvarming i september

Oktober har ankommet og vi har temperaturdata for september måned. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for september måned bekrefter at pausen i global oppvarming lever i beste velgående. UAH bruker for femte måned versjon 6.0 av sitt datasett. Som vanlig ser vi bort ifra landbaserte målinger av temperatur som er forurenset av urbane varmeøyer og dermed er mer upålitelige enn satellittmålt temperatur. TLT-dataene er fra lavere Troposfære.

UAH_LT_1979_thru_September_2015_v6UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, de publiserer månedlig avvik fra gjennomsnitt for perioden 1981-2010. September viser (+0,25) grader Celsius, litt ned fra august. (Klikk på figuren for større versjon)

Endring fra forrige måned viser at El Ninjo varmer tropene med et stadig tydeligere avvik (+0,55). Dette naturfenomenet får fyldig omtale i klimaortodokse kretser, men pussig nok snakkes det lite om at dette er et syklisk og naturlig fenomen som har null å gjøre med den menneskeskapte klimakrisen. Erfaringsmessig skal ta ta en del tid før dette fenomenet hvor havoverflaten kjøler seg ved å avgi varme til atmosfæren, slår ut på satellittmålt temperatur. Inntil videre ser vi at både nordlig og sydlig halvkule kjøler seg mer enn nok til å oppveie varmen ved ekvator. UAH-dataene har september 2015 som den femte varmeste september-måneden siden 1979.

clip_image002_thumb4RSS Data
USA-selskapet Remote Sensing Systems rapport for august måned viser ingen oppvarming. Merk RSS bruker perioden 1979-1998 som referanse og at deres avvik derfor ikke kan sammenlignes med tallene fra UAH. Det har vært et totalt fravær av oppvarming i hele 224 måneder fra og med februar 1997. Hele RSS-datasetttet viser en oppvarming som tilsvarer – 0,03 grader pr århundre. Eller med andre ord, at vi ikke kommer i nærheten av 2-graders-målet fra nedsiden. Detaljene er tilgjengelig her.

For en vesentlig mer ordrik omtale av månedens temperatur henviser vi til Christopher Monckton of Brenchley som igjen har vært på WUWT.

UAH-2015_Tempjpg_Page1Komplette månedlige anomalier fra UAH for 2015 finner du i tabellen til venstre, med tall for hele kloden, nordlig og sydlig halvkule og beltet ved ekvator.

(Edit 9.okt: Det er mulig at NH avvik for sept som oppgittt er en trykkfeil fra Dr. Spencer og at riktig tall skal være 0,34)

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

10 kommentarer

  1. Det korte svaret er at NOAA viser varmerekorder hele året, mens hverken RSS eller UAH eller værballonger gjør det. De statistiske problemene rundt NOAAs nye metodikk er behørig omtalt en rekke steder, og gjør at det er nærliggende å anta at NOAAs rapporter er beheftet med feil.

  1. Som dokumentert før (Connolly&Connolly) er det bare James Hansen blant de IPCC-lojale forskerne som tar hensyn til UHI i bakkemålte temperaturserier, ingen andre gjør det. Det er derfor ingen substans i din kommentar. Ingen vitenskapelig forankring…

   1. Berkeley Earth’s metodikk-artikkel diskuterer UHI grundig. Se dette gjesteinnlegget på J Curry’s blogg, med mye diskusjon av UHI.

    Hausfather sier «These approaches are likely far from perfect, and it is certainly possible that the underlying algorithms could be improved to provide more accurate results», men det er noe helt annet enn at «ingen andre gjør det» som det påstås over.

    1. Her bedriver Raaen sitatfusk, da sitatet fra Hausfather omhandler alt annet av justeringer og kvalitetskontroll enn UHI. Heller ikke i hans andre lenke er det noen diskusjon rundt UHI, så Raaen later til å ha en særdeles orginal definisjon av UHI-diskusjon.

     1. Dette blir forvirrende. Kan Geir Aaslid komme med en link der det dokumenteres at «ingen andre gjør det»? Jeg synes ellers linkene til Raaen er helt greie

     2. Skal man ta det helt bokstavelig må jeg gi Aaslid rett i at UHI ikke diskuteres, i den forstand at om man søker på UHI i artikkelen eller Hausfather’s tekst, finner man ingen ting.

      Legger man til grunn at UHI står for «Urban Heat Island» og leter etter det i stedet, blir svaret motsatt.

      Klimautfordringene er vel potensielt for alvorlige til at man bør bedrive infantilt hårkløveri?

      Det stemmer at sitatet jeg kom med gjelder mer enn UHI – det gjelder totaliten – og korreksjon for UHI er en av prosessene som inngår, og UHI dekkes derfor av det. Å kalle dette «sitatfusk» er dermed skivebom, spesielt siden jeg ga presis lenke slik at det var lett å sjekke sitatet i kontekst.

      Minner for øvrig om Erik Bye’s visdomsord på geoforskning.no: «Med gode faglige argumenter er det unødvendig å karakterisere motstanderne».

Kommentarer er stengt.