Det er SOLA som styrer klimaet

Danmark legger om klimapolitikken

Langsomt men sikkert legger Danmarks nye regjering om sin klimapolitikk, heretter er det slutt på den mest meningsløse pengebruken. Vi ser i dag på de tiltakene som er varslet av finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Full skatt på elbiler!
Akkurat som i Norge har Tesla sneket seg til generøse avgiftsfritak, siden politikerne i Danmark til nå har innbilt sine velgere at elbiler som kjører på strøm generert av kullkraftverk er bedre for både miljø og klima enn tradisjonelle biler. Denne meningsløsheten koster Danmark ca 500 millioner i tapte skatteinntekter hvert år, og det siste budsjettforslaget vil skattlegge elbilene likt med andre biler. For Tesla modell S betyr dette nesten en tredobling av utsalgsprisen, fra 650.000 kroner til 1,8 millioner.
(Edit søn 11.okt) Les pressemelding fra skatteministeriet her, etter større politisk hestehandel.

Kullkraftverk nedlegges ikke
Den forrige regjeringens planer om å legge ned kraftverk var noe av det første som ble gjort om, i en kunngjøring fra 2.september. Kullkraftverkene skulle legges ned fra 2030 og gasskraftverkene fra 2035 ifølge eldre planer, uten at man vet hvor Danmark deretter skulle få energien sin fra.

Gamle utslippsmål for CO2 er forlatt
Det håpløst bakstreverske målet om å gjøre Danmark 100% fossilfritt innen 2050 (all energi skal være fornybar!) ble også forlatt i starten av september, sammen med ambisiøse mål for 40% reduksjon i CO2-utslipp. Fossilfriplanen ble presentert i 2012 men er senere fjernet fra klimaministeriets webside. Øyensynlig har noen i Danmark funnet ut hvor mye CO2 hver danske puster ut i løpet av året og trukket den eneste fornuftige konklusjonen utifra faktaene.

Spesielt oppløftende var det at uttalelsen om «at 40% utslippsreduksjon er for dyrt for næringslivet» kom fra den nye ministeren med ansvar for klimapolitikken, vanligvis er slike fornuftige utspill forbeholdt ministre som arbeider med finans eller næringsliv. Tine Sundtoft har muligens fått med seg dette utspillet fra sin kollega i Danmark?

Det gjenstår da å se hvordan regjeringen kan argumentere for at en 37% utslippsreduksjon er gjennomførbart.  Det er for de fleste som kan regne klart at forskjellen på 37% og 40% kutt er relativt små, men her er hele EU ute på galeien med sine planer om å kutte 40% i utslippene innen 2030. Men det er vel enkelt å vedta at noe skal gjennomføres 15 år frem i tid, da alle de involverte vet utmerket godt at helt andre politikere har ansvaret i 2030.

Også i England, Spania og Italia er det lansert mottiltak til den galopperende fornybargalskapen for energiforsyning i årene som kommer. Landene har rett og slett ikke økonomi til de enorme subsidiene som skal til for å bygge ut den fornybare energistrukturen, spesielt fordi sol og vind også medførere en destabilisering av hele el-nettet.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier