Det er SOLA som styrer klimaet

Fritt Ord og Klimarealistene

Klimarealistene har søkt Fritt Ord om støtte og Fritt Ord har gleden av å meddele at Fritt Ord har besluttet å innvilge søknaden med kr 100 000. Vi gjengir her hovedpunktene i vår søknad om støtte.

 

Mangel på klimafrie ord i det offentlige rom
Vi opplever at mediene nesten uten unntak er stengt for
oss av sammensatte grunner og at det på klimafeltet i svært begrenset grad har vært plass til det frie ordet i det offentlige rom. Mens det i de to store EU-debattene i moderne tid var helt utenkelig med en partisk ledelse og bare JA-tilhengere i debattpanelet, så er denne skjevheten hovedregelen i dagens klimadebatt. Debatten preges heller ikke av vitenskapelige argumenter men uvitenskapelig autoritetsbygging og hersketeknikker florerer. Hovedtemaet kan ikke diskuteres offentlig – spørsmålet om hvor stor effekten av økt CO2 faktisk er – det mest selvfølgelige vitenskapelige forskningstema å få avklart.

 

Vitenskap mot klimakrisemonsteret.
Vitenskap mot klimakrisemonsteret.

Myndigheter og media synder mot grunnlovens §100
I et demokrati skal folket ha riktig informasjon, det betyr i klartekst at informasjonen må komme fra begge de vitenskapelige hovedretningene. Bare i en slik situasjon har almenheten et tilstrekkelig grunnlag for å finne riktig politikk, uansett hvilken side som har rett. At myndigheter og forvaltning synder mot grunnlovens §100 slik at ytringsfriheten svekkes er et hovedpoeng.

At vår motpart i stor grad argumenterer antivitenskapelig er et annet poeng som vi skal komme tilbake til senere.

Klimarealistisk bruk av Det Frie Ord
Vi ønsker å bruke det frie ordet til å spre informasjon om klimarelevant forskning som øvrige media ikke eller i utilstrekkelig grad dekker, samt å gi almenheten innsyn i det påfallende brede debattgrunnlaget:

# at vår vitenskapelige hovedretning er på linje med FNs FAO at mer CO2 stimulerer plantevekst, reduserer plantenes vannbehov og øker robustheten for salt, insektskader og plantesykdommer.

# at en pause i temperaturøkningen som har vart i over 18 år viser at IPCCs beregninger og modeller ikke stemmer. Samt at flere sentrale faktorer i deres egen teori ikke kan observeres.

# at IACs vitenskapelige evaluering av IPCC påviste manglende vitenskapelig behandling av ulike teorier, manglende behandling og formidling av usikkerhet og en utidig sammenblanding av vitenskap og politikk.

# at ledende forskere jevnlig har trukket seg fra IPCCs prosesser og utvalg og åpent formidler de naturlige variasjoners dominans.

Andre former for underkommunikasjon er IPCCs feilaktige fremstilling av hvordan vitenskapen fungerer, inklusive de mange periodiske naturlige variasjoner som har bidratt til klimaendringer som overgår dagens i historisk tid. Videre at det er påviselige forskjeller og dels motstridende formuleringer mellom IPCCs fagrapporter fra WG1 og de endelige sammendrag for beslutningstakere (SPM) hvor det er sterk politisk påvirkning. En rekke organisasjoner betales av myndighetene for å formidle IPCcs budskap inklusive den norske kirke. Samtidig nektes all støtte til den andre siden i debatten.

Det er også ubestridelig i en geologisk tidsskala at atmosfæren er i ferd med å slippe opp for CO2. Med en halvering av dagens nivå vil vi være nær et nivå hvor plantelivet på jorda dør ut. Likevel blir vi fortalt det motsatte av gruppetenkende aktører, at CO2-nivået i dag eller i nær fremtid er en trussel mot menneskeheten.

Logo_frittord-8x8cm_300dpiMedier og demokrati
Målet med søknaden er å forme en mer balansert debatt som styrker demokratiet, hvor samfunnsperspektivet er å fokusere på ressursbruk uten effekt samt vitenskapelige prinsipper i det offentlige rom i en tid hvor så mange aktører argumenterer under falsk flagg men med en vitenskapslignede retorikk.

Klimarealistene takker Fritt Ord for den innvilgede støtten.

 

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

7 kommentarer

  1. Jeg har fra dag 1 bestemt meg for å lese meg opp på alternativene i klimadebatten, og klimarealistene.com gir meg nødvendig og troverdig begrunnelse for at jeg tror som i dag og prøver å spre budskapet i de omgivelsene som vil lytte, og det blir flere og flere av oss, Fritt Ord har gjort et klokt valg!

  2. Odd Olsen
    Det var overraskende og ikke minst gledelig at Fritt Ord ga 100.000 kroner til Klimarealistenes arbeid. Dette vil virke inspirerende på arbeidet med å spre det budskapet som massemediene mer eller mindre boikotter.

Kommentarer er stengt.