Det er SOLA som styrer klimaet

CO2 er selve livets gass!

Av Robert Brinsmead

Følgende punkter handler om viktigheten av CO2 for livet: denne voksenopplæringen er satt sammen av Robert Brinsmead og oversatt av redaksjonen. Takk til Tom V. Segalstad for tips.

· Livet er karbonbasert. Alle levende ting er laget av karbon helt ned til nivået for hver enkelt celle.

· Alt planteliv er bygd av karbon og maten til alle dyr og mennesker – enten karbohydrater, protein eller fett – er karbonbasert.

· Karbon kommer inn i næringskjeden via atmosfærisk CO2 ved prosessen med fotosyntese. CO2 utgjør mer enn 90 % av en plantes næringsstoffer.

· Det betyr at mer enn 90 % av verdens mat kommer fra bearbeidet CO2.

· Plantenes vekst og produktivitet forbedres med økte nivåer av CO2 i atmosfæren, de optimale nivåene er to til tre ganger høyere enn dagens nivå. Med stigende CO2-nivå krever planter mindre vann. Dette er grunnen til Sahel og andre ørkenområder krymper, og klodens biomasse som helhet er økende. Verden blir betydelig grønnere på grunn av stigende CO2-nivå.

· Det største løftet for matproduksjon i forrige århundre skjedde da vi oppdaget hvordan ta nitrogen ut av luften og legge den i jorda som plantegjødsel. Den største løftet for matproduksjon i dette århundret består i å ta karbon ut av bakken og legge det i atmosfæren for å gjødsle plantene. En høyere befolkning krever høyere nivå av atmosfærisk CO2 for å produsere mer mat , og dette skjer allerede.

· CO2 er ikke bare et avfallsprodukt vi puster ut. Oppløst CO2 (bikarbonat) er grunnleggende for blodsirkulasjonen, for funksjonen til vitale organer og regulering av ufrivillig pusting. Mangel på bikarbonat i kroppen (f.eks fra overdreven hyperventilering) kan forårsake en kjedereaksjon som kulminerer i døden. Helsepersonell kan tidvis administrere luft beriket med 5000 ppm CO2 til pasienter med visse pusteproblemer .» (Dr. Wes Allen) Dette og mye mer kan sies om de livsnødvendige fordelene av CO2.

Hvorfor denne tausheten om alle de gode nyhetene ?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

8 kommentarer

 1. At CO2 er giftig eller på annen måte skadelig for levende liv, er ikke en vitenskapelig oppfatning. Det er mulig det finnes mennesker som trenger å opplyses om at CO2 ikke er farlig, i betydningen giftig, men det er ingenting i vitenskapen som hevder at CO2 har toksiske virkninger.

  1. president Obama påstår offentlig at «carbon» (han mener antakelig carbon dioxide) er en giftig gass, og at de som emitterer den bør straffes. «De forgifter var luft og vårt drikkevann», sier han bl.a. i en tale.
   Utrolig få mennesker vet at de daglig puster ut co2, at de ofte drikker øl, mineralvann og annet som inneholder sammenpresset kullsyre. Når flasken åpnes kommer denne ut, og da som co2.
   Gartnere pumper co2 inn i sine drivhus, hundrevis av forskningsresultater har vist at co2 er bra for plantene.
   De gamle damer, som i gamle dager konkurrerte om de fineste potteplanter i sine vinduer, påsto at plantene trivdes fordi de snakket med dem. Vi lo godt av det. Men akkurat det er nok riktig, for ved denne snakken pustet damen ut store mengder co2, som planten nyttiggjorde seg.
   Kort sagt: co2 er godt for planter og dermed for alt liv.

 2. Jeg sier noen ganger, halvt spøkefullt: Menneskets geologiske oppgave er å bringe tilbake det fossile og uvirksomme karbonet til biosfæren!

  Men et sørsmål jeg er sikker på noen klimarealist eller en Ciceroer kan svare på, og det er hvor mye av økningen av CO2 i atmosfæren skyldes mennesker og hvor mye skyldes andre prosesser, og kan man måle opphavet ved å bestemme C14-konsentrasjonen?

  1. Fra Tom V. Segalstads webside: «The stable 13C/12C carbon isotopes in the air’s CO2 give us the only way to determine its anthropogenic fraction: ~4%.»

  2. Det er almindelig akseptert at ca 3 – 4% av CO2 det nåværende UTSLIPPET er menneskeskapt.

   Hva dette vil resultere i mht nivå når en ny likevekt har innstillt seg er avhengig av hvor lenge utsluppet CO2 befinner seg i atmosfæren før det blir absorbert. IPCC opererer med halveringstider på 100 år +, endel titalls mer seriøse papers ligger typisk på 10 år +/-.

   Har sett referanse til beregninger jeg ikke har sett eller kan gå god for at 10 år halveringstid (hvis konstant) vil resultere i en utflating rundt 700 ppm.

  3. Målinger viser at forholdet c13/c12 er synkende: http://scrippsco2.ucsd.edu/graphics_gallery/isotopic_data/mauna_loa_and_south_pole_13c_isotopic_ratio

   Fordi planter lettere tar opp C12 enn C13 tolkes dette som at en økende andel av atmosfærisk CO2 skyldes forbrenning av fossilt brennstoff. Det er viktig å ha i tankene at CO2 inngår i et kretsløp slik at CO2 generert ved brenning av fossilt brennstoff også sirkuleres tilbake i hav og biosfære. Derfor vil ikke alt «overskytende» CO2 være av «fossil» opprinnelse, men det menneskeskapte bidraget skaper et overskudd av CO2 som selv med en momentan stopp av brenning av fossile kilder vil ta århundreder (minst) å bringe tilbake til førindustrielt nivå.

Kommentarer er stengt.