Det er SOLA som styrer klimaet

Enorm global satsning på kullkraft

Mens EU og USA med Norge på slep strever med å hindre resirkulasjon av CO2 tilbake til atmosfæren denne gassen engang kom fra, investeres det enormt i kullkraft i den tredje verden. Der er behovet for elektrisitet enormt, og teknologien eller investeringene som trengs for å dekke behovet med atomkraft eller naturgass er ikke tilstede. Alle bortsett fra aktørene i klimakriseindustrien vet at sol og vind ikke kan dekke det fremtidige energi-behovet.

Totusentrehundreogåttifire kullkraftverk!
Dette er det samlede antall kullkraftverk som er under konstruksjon (510) eller under planlegning (1874). 40% av verdens elektrisitet er skaffet til veie med kull, og dette vil ikke endre seg vesentlig de neste 25 årene uansett hvilken klimapolitikk verden følger.worldcoalassociation_coal_plants_planned_underconstruction_800px Som man ser av figuren her er det India og Kina som leder an, og ingen av landene har akseptert noen begrensing på sine utslipp av klimagasser før rundt 2030.

Det foregår et korstog mot kullet både i EU og i USA med våre hjemlige klovner i MDG på slep. Resultatet er at prisen på kull faller internasjonalt og det blir derfor stadig mer lønnsomt for land uten egne kullforekomster å satse på importert kull til de helt nye kullkraftverkene som planlegges, jfr. Japan som har planlagt hele 21 kullkraftverk.

Økt resirkulasjon av CO2
Plantelivet på jorda fryder seg selvsagt over denne økte tilgangen på mat, i dette århundret vil jordbruket sørge for en betydelig økning i avlingene bare vi får resirkulert nok CO2 tilbake til atmosfæren. Matforsyningen til mange mennesker er faktisk avhengig av denne effekten. CO2-nivået i atmosfæren har i flere hundre millioner år vært på gjennomsnittlig 1000 ppm men har falt til under 400 ppm. I et geologisk perspektiv er det tvil om det vil eksisterer nok CO2 i atmosfæren til å få igang plantelivet på jorda etter neste istid.

Politisk blindhet
I sin politiske blindhet satser politikerne i EU og Norge hundrevis av milliarder på klimatiltak for å motvirke effekten av kullkraftverkene i Øst-Asia. For Norge å oppheve utslippene fra ett enkelt av disse nye kraftverkene krever at vi tar i bruk hele 17 millioner elbiler. Siden politikerne er ført bak lyset av klimakriseindustrien og deler av eget embetsverk, så har de ikke fått med seg at det faktisk er temperaturen i atmosfæren som endrer seg først, deretter følger CO2-nivået etter, helt i samsvar med naturlovene (Henrys Lov). Selveste James Hansen som av mange i Norge ansees som den store klimaprofeten, har forlengst slått fast at dette er riktig, da han i et intervju i oktober 1989 uttalte til journalist Robert J. Bidinetto: «…CO2-endringer kommer faktisk etter temperaturendringer i atmosfæren, de kommer ikke først»

Norges klimatiltak fremstår derfor som totalt meningsløse i enhver sammenheng.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier