Det er SOLA som styrer klimaet

Parlamentarisk klimahøring i Australia

Austalske politikere blir fortalt av landets egen klimakriseindustri at klimadommedag er nær med mindre man kommer til en klimaavtale i Paris i desember, sist via en større presentasjon i parlamentet tirsdag denne uken. Oppskriften er lik i alle demokratiske land, men i Australia hadde MP Craig Kelly i miljøkomiteen invitert ledende forskere fra begge vitenskapsretninger til debatt i parlamentet kvelden før. Her er et kort referat, via Jennifer Marohasy.

5 forskere inviteres til parlamentarisk høring
Ove Hoegh-Guldberg, John Church, Mark Howden, Bob Carter og Jennifer Marohasy ble invitert for å presentere informasjon til «the Coalition Environment Committee«, hvor Craig Kelly MP la til rette for en livlig discussion. Carter og Marohasy representerte opposisjonen mot FN’s klimapanel.
Dette er første gang parlamentarikere i Australia får overvære en vitenskapelig debatt hvor begge parter deltar, det er ikke ofte at slikt skjer i demokratiske land hvor man er glad i å hevde at man respekterer ytringsfriheten.

unnamedJennifer Marohasy (fotoet) fokuserte på viktigheten av at forskere presenterer data fra observasjoner i naturen, ikke homogeniserte data fra klimamodeller. Hun kritiserte sterkt både Hoegh-Guldberg og Church som i sine presentasjoner hadde unlatt å fortelle parlamentarikerne at de bare hadde presentert modellerte data.

Rutherglen-skandalen
Marohasy fokuserte i egen presentasjon på denne skandalen hvor Australias Meteorologiske Institutt hadde justert på historiske temperaturer ved å gjøre fortiden kaldere med tilsammen 1,69 grader Celsius. Dermed forvandles en kjølende trend over 100 år til en varmende trend over samme tidsrom. Hun gjorde oppmerksom på at at landets miljøminister Greg Hunt hadde forhindret en etterforskning av denne skandalen nylig og at det var på tide at landets folkevalgte våknet opp og foretok seg noe. Australias klimapolitikk må være basert på virkelige data og ikke på manipulerte data!

Ingen observasjoner i naturen støtter klimakrisetenkningen
Den tredje alarmisten (Prof Howden) ble i sin presentasjon avbrutt av parlamentarikere som ville vite om hans data kom fra observasjoner i naturen eller om det var modellerte data. Da han klargjorde at det dreide seg om modellerte data, valgte flere parlamentarikere å reise seg og forlate møtelokalet. Øyensynlig hadde de fått nok.

Siden det i vitenskapelige kretser er godt kjent at det ikke eksisterer observasjoner i naturen som støtter hypotesen om den katastrofale menneskeskapte klimakrisen, så vil enhver støttespiller for IPCC-leiren velge å presentere modellerte data fra villedende klimamodeller.

aust-sepBeste temperaturdata for Australia?
Man kom så til spørsmålet om beste temperaturdata. Prof Howden hevdet også at satellittmålt temperatur viste global oppvarming når alle dataene var satt sammen og Hoegh-Guldberg ba parlamentarikerne om å se bort fra dataene i denne figuren, fordi man ikke visste hvor dataene kom fra. Dette til tross for at det er tydelig at dataene kommer fra UAH og at også IPCC bruker de samme dataene.
Som man ser av figuren har det ikke vært noen signifikant oppvarming i Australia på 17 år og 11 måneder.

Nullhypotesen og konsensus
På dette møtet på mandag fokuserte Professor Carter på nødvendigheten av å holde seg til den vitenskapelige metode, og da spesielt viktigheten av å teste nullhypotesen. Den sier som kjent at alle klimaendringer er naturlige inntil det motsatte kan observeres i naturen.
Ove Hoegh-Guldberg kjørte på sin vanlige stil, ved å peke på tykke IPCC-rapporter som han hevdet representerte en konsensus blant alle IPCC-forskere. Dette er selvsagt en politisk konstruert konsensus, helt uten noen befatning med observasjoner i naturen eller andre former for vitenskap.

Er det virkelig ingen i Stortingets energi- og miljøkomite som er interessert i en tilsvarende høring i Norge?


Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. Det er virklig interesant at man har så mange i et parlament som ikke skjønner hva statistikk og målinger er og blir dermed et lett bytte for charlataner.

 2. Så mye for 100 000 fra Fritt Ord. Triste greier.
  (Moderator: Vennligst hold deg til debattreglementet og avstå fra trolling, dette er din første advarsel.)

 3. (Moderator har slettet denne kommentaren grunnet brudd på retningslinjene for debatt)

 4. USA er for tiden styrt av en glødende alarmist; President Obama.
  Tross dette har man også der tilsvarende muligheter for parlamentarikere til å høre hva begge «leire» har å si.
  Canada har også minst en gang hatt slik høring.
  Det er lite tilfredsstillende at vi i Norge ikke kan få til en ordning hvor våre valgte politikere kan få saklig informasjon også fra kompetent hold som tviler på noe av det IPCC hevder.

Kommentarer er stengt.