Det er SOLA som styrer klimaet

Independent Committee on Geoethics founded

3 styremedlemmer fra Klimarealistene var i oktober med på en geoetisk kongress i Praha og Pribram i Tsjekkia hvor det ble dannet en selvstendig komite for geoetikk. Komiteen har fått en egen webside og en formell struktur som er godt egnet for å jobbe videre med geoetiske spørsmål.

Geoetiske prinsipper

Hold deg til vitenskapen – vær alltid rede til ¨akseptere nye funn og konsepter

Dine ideer må alltid være forankret i observerte fakta – i naturen og i sunne eksperimenter

Hold avstand til aktivisme og lobbyvirksomhet – av og på vegne av spesielle interessegrupper

La deg aldri bli påvirket  – av penger, forfremmelse, eller av publiseringshjelp

Resten av starterklæringen finner du på websiden deres. Leserne oppfordres til å sende inn bidrag og delta i debatten om geoetiske utfordringer.

christyVi gjør spesielt oppmerksom på et lesbart innlegg fra Nils-Axel Mörner, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, med tittelen Charles Darwin, geoetikk og illusjonen bak CO2-drevet global oppvarming.

Evolusjonen er akkurat som klimaendringen en naturlig prosess i vårt planetariske miljø.

CO2-drevet global oppvarming har sin plass i antivitenskapen sammen med kreasjonismen og homeopatien.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier