Det er SOLA som styrer klimaet

Forskning viser at kuer kjøler klimaet

Forskning innen atmosfærisk kjemi publisert i Nature (okt 2013) viser at kuer bidrar til skydannelser og har dermed en kjølende virkning på klimaet. Det er da avklart at fanatiske vegetarianere og andre tar feil når de forteller oss at vi ikke kan spise rødt kjøtt med god samvittighet. I motsetning til mye annet rart som publiseres i Nature er dette bunnsolid forskning utført ved verdens største fysikklaboratorium: Cloudprosjektet ved CERN-reaktoren i Sveits.

 

Jasper Kirkby - CERN
Jasper Kirkby – CERN

Effekten av skyer på klimaet
Menneskeheten har lenge vært klar over at skyene kjøler kloden vår om dagen ved å skjerme for innstråling fra sola, samtidig som vi vet at skyene om natten bidrar til å holde på varmen nederst i atmosfæren. Prosessene bak skydannelse har lenge vært et felt hvor vi har hatt en lav forståelse av prosessene, men igjen har CERN vist sin verdi ved å øke vår forståelse.

FNs klimapanel er helt klare i sin innrømmelse av at klimamodellene deres ikke har med den kjølende effekten av skyene og dermed ender modellene med mye mer oppvarming enn det man kan se ute i naturen. Der har det som kjent ikke vært noen som helst signifikant oppvarming på snart 20 år.

Kuer er også alreite dyr
Kuene kvitter seg i likhet med menneskene med sine avfallsstoffer via avføring, svette og utpust. I en mer ufin tale tar man gjerne med promping og raping, begge disse prosessene har av ymse klimaalarmister vært omtalt som en trussel mot menneskeheten og vi kan nå trøste leserne med at allerede for 2 år siden ble dette avkreftet ved denne CERN-forskningen.
Ammonia (NH3) er en vesentlig del av kuenes avfall og utgjør en fargeløs gass som er lettere enn luft. Sammen med ammonia får vi aminer som atmosfæriske damper og disse aminene kombinerer seg med svovelsyre (H2SO4) i atmosfæren og danner små stabiler partikler kalt aerosoler. Det skal lite til, dimethylaminet greier allerede i en konsentrasjon på 3 pptv (parts per trillion by volume) å forsterke dannelsen av aerosoler 1000 ganger mer enn ammonia. Det skal faktisk ikke så veldig mange kuer til og det virker som om mangelen på svovelsyre i atmosfæren er den begrensende faktoren.

Menneskeskapt global avkjøling
Henholdsvis 30%  og 20% av aminene kommer fra forråtnelse av organisk materiale i havet og på land, hvor det siste også inkluderer vår brenning av biomasse, De siste 50% kommer fra vår intensive husdyroppdrett og det er dermed klart at intensiv kvegdrift bidrar til global nedkjøling fordi aminene fra husdyren utgjør en vesentlig faktor i menneskeskapt skydannelse som øker den globale nedkjølingen.

Abstraktet lyder
Nucleation of aerosol particles from trace atmospheric vapours is thought to provide up to half of global cloud condensation nuclei1. Aerosols can cause a net cooling of climate by scattering sunlight and by leading to smaller but more numerous cloud droplets, which makes clouds brighter and extends their lifetimes2. Atmospheric aerosols derived from human activities are thought to have compensated for a large fraction of the warming caused by greenhouse gases2. However, despite its importance for climate, atmospheric nucleation is poorly understood. Recently, it has been shown that sulphuric acid and ammonia cannot explain particle formation rates observed in the lower atmosphere3. It is thought that amines may enhance nucleation4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, but until now there has been no direct evidence for amine ternary nucleation under atmospheric conditions. Here we use the CLOUD (Cosmics Leaving OUtdoor Droplets) chamber at CERN and find that dimethylamine above three parts per trillion by volume can enhance particle formation rates more than 1,000-fold compared with ammonia, sufficient to account for the particle formation rates observed in the atmosphere. Molecular analysis of the clusters reveals that the faster nucleation is explained by a base-stabilization mechanism involving acid–amine pairs, which strongly decrease evaporation. The ion-induced contribution is generally small, reflecting the high stability of sulphuric acid–dimethylamine clusters and indicating that galactic cosmic rays exert only a small influence on their formation, except at low overall formation rates. Our experimental measurements are well reproduced by a dynamical model based on quantum chemical calculations of binding energies of molecular clusters, without any fitted parameters. These results show that, in regions of the atmosphere near amine sources, both amines and sulphur dioxide should be considered when assessing the impact of anthropogenic activities on particle formation.

Er kuenes kjølende effekt med i klimaregnskapene som nasjonene presenterer på klimakonferansen i Paris? Hos FNs klimapanel regner man med en sterk kjølende effekt av aerosoler, ikke fordi observasjoner viser dette, men fordi de trenger sterk kjøling fra et sted for å motvirke den påstått sterke oppvarmingen fra CO2 slik at de får et sluttresultat nær null som er i samsvar med observasjonene i naturen som viser nær null oppvarming i snart tyve år.

Det gjenstår å se om dette blir rettet på (vanligvis blir alt de ikke liker ignorert inntil støyen fra kritikerne blir for sterk), men her kan man anta at India med sine tallrike kuer kan insistere på at effekten av landets mange kullkraftverk langt på vei er motvirket. Men hva blir vi fortalt om kjøttforbruket her hjemme av høytstående representater for Norges voksende klimakriseindustri?

tumblr_inline_nwgpqvI9oD1tbjpge_500Hyl høyt for å få ned kjøttforbruket!
Man skulle i utgangspunktet tro at en erfaren og godt utdannet partikkelfysiker i en institusjon som liker å fremstille seg selv som en del av verdenstoppen innen klimaforskning greier å holde seg informert om det som foregår ved CERN-reaktoren siden dette er et sted han har jobbet før, men neida.

Som det fremgår av bildet og følgende sitat fra bloggen til Vegard som er statsviter, miljøpropagandist og skriver masteroppgave ved Cicero, så foretrekker Bjørn H. Samset å hyle høyt for å få ned kjøttforbruket. Denne store avstanden mellom liv og lære har muligens en sammenheng med det Samset forklarte på TV2 Underhuset nylig. Da har begynte i jobben på Institutt for klimapolitikk (Cicero) måtte han omskolere seg. Denne prosessen sammen med inntrykket her tyder på at det meste av fysikken er lagt på hylla i bakrommet mens klimapolitikken har havnet i høysetet.

Dette er altså Samsets beste klimatips: «Bruk av kjøtt er et veldig godt eksempel. Å redusere kjøttforbruk er et veldig bra tiltak. Det er ingen som sier at alle må slutte å spise kjøtt. Bli gjerne vegetarianer hvis du vil det, men det går helt fint å spise kjøtt en gang i blant. Poenget er at ingen trenger å spise en biff om dagen. Jekk forbruket litt ned.»

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

7 kommentarer

 1. Interessant for klimarealister bør være at abstrakter peker på at kosmisk stråling har liten betydning for dannelsen av kondensasjonskjerner, noe som faktisk svekker Klimarealistenes påstand om at det er Sola (aleine?) som styrer klimaet.

  Hvorfor denne forskningen er met solid enn annen forskning publisert i Nature, sier Aaslid ingenting om. Hvorfor ikke?

  1. «Hvorfor denne forskningen er met solid enn annen forskning publisert i Nature, sier Aaslid ingenting om. Hvorfor ikke?» Han gjør jo det. Den kommer fra CERN, noe som borger for kvalitet. Hittil er vel ikke CERN tatt for å løpe politikernes ærend.

   1. Jeg synes ikke det holder. Det synes som en subjektiv vurdering å si hvem som er «tatt» for å løpe politikernes ærend. Som jeg peker på, antyder abstractet at kosmisk stråling har liten betydning for skydannelse. Er ikke det å løpe politikernes ærend å skrive det? I og med at det svekker solhypotesen?

    Løper NOAA, NCAR, NASA m.fl. politikernes ærend?

    Jeg er uenig i at forskningen i artikkelen er mindre eller mer solid enn mye annen forskning.

 2. Det er åpenbart at her har klimaforsker Bjørn H. Samset (CICERO) tatt av seg forskerhatten og satt på seg politikerhatten. Han driver med «klimatiltak». Politikerne har ansvaret for hvor mange dyr som skal slaktes, for å få ned kjøttforbruket. Forskerne bør konsentrere seg om å frembringe og kommunisere ny klimakunnskap, basert på vitenskap.

  1. Mulig jeg spør dumt nå, men promper og raper kyr større mengder av såkalte klimagasser en ville dyr som f.eks elger, rein, hjort, gnu, bison etc?

   1. Ikke så dumt. Tenk for forurensende elgen må være. Slipper ut Co2 ved ånding og metan den andre veien og tillegg spiser den opp skogen som skal fange opp Co2. Ett menneske ånder ut ca 0,5 tonn Co2 ved ånding årlig. En elg veier vel 300 – 400 kg. Må jo kanskje ånde ut flere tonn i året + de plantene som også blir spist.

    1. Da er det vel bare å gå i gang med drastiske tiltak for å få ned bestanden av diverse arter av villdyr. Klimaet tåler rett og slett ikke all denne naturen……

Kommentarer er stengt.