Det er SOLA som styrer klimaet

Grønland følger naturlige variasjoner

Klimanytt 128, av Ole Henrik Ellestad

Grønland er et av IPCCs «alarmtema»: Grønlandsisen smelter og verdenshavene stiger faretruende. NRK og øvrige medier henger seg på. Men Vikingtiden var enda varmere, Grønland hadde i 1935 temperaturer som i dag, med bresmelting på samme nivå. Temperaturen sank fra 1935 til 1992, mens de globale gjennomsnittstemperaturer sank 1940-1975 for så å stige. Er det ikke CO2 på Grønland? Alarmene om Grønland er en IPCC-konstruksjon – et av deres groveste overtramp mot vitenskapen.

Like varmt på Grønland i 1930-årene
De fleste superalarmister med James Hansen i spissen har fokusert på oppvarmingen av Grønland med tilhørende bresmelting og -kalving. Arktis ødelegges, havet og antall klimaflyktninger stiger (NRK URIX 15.10.2015). Men moderne satellittbilder fra 2012 viser samme brestatus som danske bilder fra begynnelsen av 1930-årene, og da pågikk tilbakegangen enda i over 10 år . Den gang var oppvarmingshastigheten dobbelt så stor (Klimanytt 127 og 119). Alarmene om nytt bart land en rekke steder er ikke unikt. De samme øyer, halvøyer og topper er identifisert en etter en på gamle bilder og kart fra de varme 1930-årene.

NRK igjen i utakt med faktaene
Men disse fakta har aldri vært godt mediestoff og ble heller ikke nevnt i NRK-programmet om Arktis for 1,5 år siden. Forskeres alarmerende spekulasjoner fikk stå uimotsagt og fortrengte velkjente fakta. Følgende bilder gir et tydelig budskap.

GISP2 TemperatureSince10700 BP with CO2 from EPICA DomeCIskjerneprøver fra Grønland
Figur til venstre her viser resultatene fra iskjerneboring på Grønland (GISP2) som også reflekterer hovedtendensen i global utvikling. Etter siste istid steg middeltemperaturen raskt, passerte gjennom et bredt maksimum (Holocen) på flere tusen år, 2-3 grader varmere enn i dag, og er nå langsomt på vei nedover mot neste istid (0.019 C per århundre). Overlagret dette ser vi de siste 4000 år tydelige maksima hvert ca 1000 år, som viser varme perioder i Bronsealder, Romertid, Middelalder og moderne tid. I Vikingtiden var det vesentlig varmere ut i fra studier av sedimenter, plantevekst, antropologiske forhold og beretninger. De kaldere mellomperioder med den Lille istid da Grønland ble avfolket, er også tydelige. Nederst er lagt inn en rød kurve som viser CO2-mengden fra prøver i Antarktis. Det er ingen sammenheng mellom CO2– og temperaturendringer.

Grønland 1954-2004Overflatetemperatur Grønland 1954 – 2003
Midtre figur viser temperaturendringer over en 50-års periode for den nordlige halvkule. Blå farge indikerer synkende temperaturer mens gult til orange indikerer stigende temperaturer. Grønland hadde avkjøling fra maksimumet rundt 1935 og frem til 1994 i motsetning til øvrige områder.

Etter 1995 har temperaturene steget, i årene 1976 – 95 i motfase med global middeltemperatur. Denne motfasen er ikke noe nytt, men ble rapportert av Grønlands apostel, Hans Egede, allerede rundt 1730-årene.

Når CO2 hevdes å være så dominerende er dette en svært merkverdig observasjon.

Intet alarmerende med Grønland. Det har hendt før.

T-NuukTemperatur og smeltedøgn på Grønland
Tredje figur viser temperaturen i Nuuk (Godthaab) siden 1880 med oppvarming i 1930-årene som i senere år. Antall smeltedøgn var høyt med flere år over 150 i forrige varmeperiode, mens det i senere tid har vært adskillig færre smeltedøgn!

I 2010 skrev Aftenposten at nå var smeltingen sterk og hadde nådd opp i hele 150 smeltedøgn. Bilder fra 1930-årene viste samme nivå på breer som dagens satellittbilder (2012). Og nå øker ismengden.

Det alarmerende er at NRK og media for øvrig, i stor grad unndrar historisk informasjon, og at Norge stemte på et møte for forslaget om å sløyfe referanser til observasjoner i 1930-årene i IPCCs 2007-rapport.

Historiske fakta slår jo bena under alarmismen.

For mer detaljert informajon rundt issmeltning på Grønland viser vi til dette svært interessante oppslaget på geoforskning.no, forfattet av  Willy Fjeldskaar, eller til dette noe eldre oppslaget på forskning.no som omhandler usikkerhet rundt modellert issmeltning på Grønland. 

 

 

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Kommentarer er stengt.