Det er SOLA som styrer klimaet

Mer tøv om klimaet fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet tøver igjen om klimakutt, valgfrihet og CO2 når de igår på sin webside skriver at utsettelse av kraftige klimakutt gir mindre valgfrihet. Denne etaten avholder i dag et pseudo-vitenskapelig seminar hvor man utifra den ønskede politiske konklusjon (at mer CO2 fører til økt atmosfærisk temperatur til tross for at alle vet at dette aldri er observert noe sted) presenterer en analyse som går gjennom ulike scenarier og de tiltak som må til for å begrense den oppvarmingen vi ikke har sett noe til på snart 20 år

Dine penger skal betale for å fjerne CO2 fra atmosfæren!
De skriver : «Miljødirektoratet har fått nederlandske forskere til å vurdere hvordan utslippskutt fram mot 2050 påvirker hvilke tiltak som blir nødvendig i siste halvdel av århundret for å begrense den globale oppvarmingen til to grader over førindustriell tid.»
Og ikke uventet har forskerne kommet opp med et resultat som passer direktoratet. Myndighetene har i andre og langt mer upolitiske forhold søkt å påvirke forskningsresultater og tilhørende konklusjoner, så hva garanterer at dette ikke er tilfelle i det sterkt politiserte klimaområdet?

Villedende modeller legges til grunn for en avsindig pengebruk
Formelt henger dette tøvet på den naive troen på den høye klimafølsomheten for CO2 som ligger inne i modellene til tross for at observasjonene over siste 100 år sterkt indikerer at denne følsomheten er lav. Modellene går derfor alt for varme og feiler grovt på to vitale områder slik det er beskrevet vitenskapelig i Klimanytt:

KN31 .- modellene er ute av stand til å beskrive klimaendringene
KN44 – modellfeilene er for store til at modellene kan være grunnlag for politiske handlinger

Klimabyråkratene i Norge forholder seg selvsagt ikke til virkeligheten, de forholder seg i all sin politiske korrekthet til modellene som til nå har vist seg å være karrierefremmende. Miljødirektoratet har vist seg å være bygd opp for å administrere en politikerstyrt klimakrise man tar for gitt. Dette tilsvarer en orienteringsløper som har gått seg vill og står på kanten av stupet, men insisterer på at det må være en feil på terrenget før han styrter seg i avgrunnen.

Både opphøret av oppvarming fra 1943-76 og den siste varmepausen som kan regnes fra 1996-97 eller 2003 litt avhengig av hvem sine temperaturmålinger man forholder seg til er i så måte svært sterke signaler fra naturen selv, for alle med et minimum av vitenskapelig trening består dette signalet av en falsifisering av teorien om den CO2-drevne globale oppvarming..

Tiltak som skal fjerne plantematen CO2 fra atmosfæren, som i den klimabyråkratiske sjargong omtales som «såkalte negative utslipp», er i hovedsak planting av skog og svinedyre månelandinger a la Mongstad som på klimadialekten blir til det mer uskyldige «bioenergi med karbonfangst og lagring (bio-CCS)«.  Nå venter folk flest bare på tiltakene som skal forby at det bor mennesker i Norge for å få ned «utslippene» eller muligens blir det nye avgifter på det å puste ut CO2 for hver enkelt av oss.

Hva med å resirkulere mer CO2 tilbake til atmosfæren det kom fra?
At det sulteforede plantelivet på jorda (Under 250 ppm begynner det virkelig å skrante) forholder seg til CO2 som plantemat og forsyner seg så grådig av matfatet at det nå er mangel på CO2 i atmosfæren, det har gått disse virkelighetsbenektende byråkratene hus forbi.
Kanskje det heller var en ide å komme tilbake til 1000 ppm atmosfærisk CO2 som er gjennomsnittet for de siste 500 millioner år, og det man idag har i drivhus. Da trengs det effektive resirkuleringstiltak på en overbefolket klode med sterk befolkningsvekst istedet for dagens tiltak som bare vil føre til mer sult .

Er det ingen grense for ineffektive og uvettuge klimatiltak?

Tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren blir trolig nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til to grader.

95percent_crapHvordan kan det være mulig at byråkratene i Miljødirektoratet er ukjent med FNs klimapanels tekniske sammendrag fra Januar 2014 som klargjør at vi i år 2100 vil ligge godt under togradersmålet helt uten drastiske klimatiltak. Uavhengige aktører (GWPF) har sett på klimafølsomhet og har kommet til et beste estimat for oppvarming på ca 0,7 grader i år 2100 og det er før en kjølende sol regnes inn. Enkelt beskrevet tar man utgangspunkt i 280 ppm (førindustrielt nivå) og da blir det dobling (560 ppm) med nåværende utslipp. 400 ppm (dages nivå) representerer halve klimafølsomheten totalt sett og med samme utvikling videre blir det 0.7-0.8 grader varmere i 2100. Altså ingen problemer med det tøvete togradersmålet.

De pinlige men udiskutable fakta som lurer i bakgrunnen er utslippstrenden for CO2 og det atmosfæriske innhold av denne gassen – disse tyder sammen på at en dobling av nivået først vil inntreffe om ca 140 år?

Leser ikke byråkratene de relevante dokumentene innen sitt eget fagområde samt vitenskapen i WG1?
Er det ingen i denne etaten som har noen naturvitenskapelige kvalifikasjoner?
Greier ikke de ansatte i Miljødirektoratet å skille mellom fakta og propaganda?

Øyensynlig leser man ikke hva Norges Nobelprisvinner i fysikk har å si om saken i Aftenpostens kronikk med tittelen: De forunderlige klimamytene

Nye kullkraftverk nøytraliserer alle tenkelige klimatiltak!
Øyensynlig leser man heller ikke at Kina og India med en rekke andre land starter opp særdeles mange kullkraftverk per år. De har i likhet med oss liten tro på at effekten av CO2 er markant som IPCC hevder, og de kjenner godt til data fra FAOs som viser CO2-effekten på avlingene, en ikke ubetydelig bonus på 3170 milliarder USD over 50 år. Deres klimaretorikk er nok mer tilpasset at vestlige forbrukere ikke skal «straffe» dem, Og med økte utslipp fra Øst-Asia blir de planlagte utslippsreduksjoner mer enn opphevd for de 13 gjenværende land innen Kyotoprotokollsfæren som dermed bare putter egne penger ned i et sort hull.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. Når du sier at «mer CO2 fører til økt atmosfærisk temperatur til tross for at alle vet at dette aldri er observert noe sted» hvorfor ignorerer du all forskning hvor dette har blitt observert?

  Hvordan bortforklarer du målinger med FTIR Spektroskopi som viser akkurat dette fenomenet?

 2. Ett spørsmål:
  Om Norge implanterer de beste CO2 akkumulerende tresorter, som tåler vårt klima eller vi bruker furu og gran, som viser seg å være effektive,hvor mye CO2 kan disse trær maksimalt oppta av CO2 årlig, for lagring, som tømmer?

 3. Vil bare takke Geir Aaslid daglig, god informasjon om virkeligheten, som motvekt til dette enorme indoktrinering og mytespinneri fra den styrende politiske ledelse her i vårt lille land forer oss med.
  Jens og klimaforliket(- FRP) kastet bort ett halvt bistandsbudsjett på CO2 fangst, Mongstad 8 milliarder NOK.

  Annet ubrukelig håndverk fra våre politikere:
  Realpolitikk på ett annet område.
  En ville ha 10.000 ekstra flyktninger og de fleste ville ha 8.000.
  SV ville ha flere og FRP ingen. Etter noen dager trigger disse signalene folkene i flyktningleirene i Midt-Østen og bosatte i Russland til å skynde seg til Norge. Med dagens problemer dette har medført, og som de fleste politiske partier i Norge vedgår i etterpåklokskap. Det var ikke så smart med disse signalene.

  Andre myter som førerpartiet i Norge i 90 år har skapt!
  Det var Kjakan Sønsteby som vant 2. verdenskrig i Norge.

  Men en fattig røst blant de 10.000 vis motstandsfolk, av tåler vel å høres:
  Min beste venn Frodes, svigerfar satt ett og halvt år, som tukthusfange i Tyskland i denne perioden, som nesten daglige tvangstilskuer til giljotinering av fanger før frokost.
  Ett tankekors er vel hans kommentar om norsk innsats under 2. verdenskrig:
  «Hadde alle Nordmenn vært like gode patrioter i April 1940, som i Mai 1945, ville det tyske angrep mot Norge endt i et blodbad for tyskerne og Norge ville aldri i verden kunne blitt okkupert.»

 4. Er folket i departementene så påvirket og indoktrinert at de nekter å se fakta? Ser ikke skogen for bare trær. Det er nemlig noen veldig glupe gubber som sitter og lager modeller for å se hvordan været er, i stedet for å se ut av vinduet. Hva gjør vi? Hva kan jeg gjøre?

  1. Hva kan vi gjøre?
   Det er vel kanskje bare to ting:
   1. Stemmeseddelen.
   2. Skriv din mening om saken der du kommer til.

Kommentarer er stengt.