Det er SOLA som styrer klimaet

2500 nye kullkraftverk gjør utslippsreduksjoner meningsløse

The Times hadde 2.desember et oppslag om effekten på klimaet av alle de nye kullkraftverkene som er under konstruksjon eller er planlagt bygd. Avisen refererer til en studie som konkluderer med at disse kullkraftverkene vil føre til utslipp på 5 ganger det som kan tillates hvis man skal holde temperaturstigningen under 2 grader Celsius i dette århundret. Avisoppslaget forutsetter at CO2-en gjør det klimapanelet og CAT-studien sier den skal gjøre.

Coalplants_trackerClimate Action Tracker
Studien eller modellen det henvises til er Climate Action Tracker (CAT), en integrert del av klimakriseindustrien. Men informasjonen om antall kullkraftverk som er under oppføring er konsistent med det som rapporteres andre steder. Kina og India er de to dominerende aktørene, med over 60% av de nye kullkraftverkene, fulgt av Tyrkia og en lang rekke øvrige land. 6,5 miliarder tonn CO2 i årlige utslipp er beregnet å komme fra kullkraftverkene.

Ikke unaturlig for aktivistene knyttet til CAT og IPCC, så mener man kullkraftverk må vekk, nye må ikke bygges og gamle må legges ned eller utstyres med CCS-teknologi som ikke eksisterer i dag. Fremtiden hevdes å være fornybar. Problmet med CAT er at det er en modell som baserer seg på øvrige klimamodeller når det gjelder effekten av CO2-utslipp på den globale temperaturen. Man forholder seg IKKE til observert global temperatur og dermed blir hele kalkulasjonen meningsløs. Henrik Ibsen har et passende sitat her: Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Det fornybare utopiske dagdrømmeriet
Den noe utopiske løsningen CAT-aktørene foreslår er fornybar energi, altså sol og vind som er beheftet med andre fundamentale problemer. De to vesentligste er at prisen på levert energi fra sol og vind ikke er konkurransedyktig, befolkningen utenfor USA/EU/Japan har simpelthen ikke råd til fornybarenergien. I tillegg er slik energi bare tilgjengelig dersom sola skinner og vinden blåser passende mye, dvs energibehovet i moderne samfunn kan ikke dekkes på et forsvarlig vis.

Konsekvensen for utslippsforhandlingene i Paris
Økningen i CO2-utslipp fra alle de nye kullkraftverkene gjør at enhver diskusjon om eller planlegning av reduserte utslipp av CO2 blir totalt meningsløse. Dette gjelder både Pariskonferansen og påfølgende klimakonferanser i kommende år. Alt man oppnår er å kaste enorme ressurser ned i et sort hull, uten å oppnå annet enn en viss form for sysselsetting.
I løpet av et par uker burde vi vite hva politikerne i Paris mener om alle disse kullkraftverkene. Hvis det da ikke skyves langt innunder gulvteppet som så mye annet.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

22 kommentarer

 1. Økningen i CO2-utslipp fra alle de nye kullkraftverkene gjør at enhver diskusjon om eller planlegning av reduserte utslipp av CO2 blir totalt meningsløse.

  Hvis vi ikke reduserer noe som helst blir det jo bare enda mer, så hvorfor skal vi ikke redusere det vi kan?

   1. Og hva blir effekten av å bruke 0 USD? Og han sier jo selv at løsningen er å gjøre grønne energikilder så billige at folk bytter av seg selv. Så dette er en kritikk av forsøkene på å gjøre CO2 utslipp dyre, ikke en kritikk av at vi ikke skal gjøre og bare gi opp.

    1. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare. Når det empirisk og teoretisk har vist seg at CO2 ikke har noen målbar effekt på global temperatur og slett ikke på klima, så trenger vi ikke bruke penger på det. Men, mye tyder på at vi har bygd for dårlig infrastruktur mot naturlig uvær, så da bør pengene brukes på det og å bekjempe fattigdom og sykdom.
     Les mer i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» på Dropbox her: https://db.tt/3igMUrPa

     1. Når en dåre hele tiden klarer å finne elementære feil i disse empiriske bevisene du hele tiden refererer til, er det vanskelig å ta konklusjonene dine seriøst.

      Forskere skifter meninger etterhvert som ny informasjon dukker opp, men dere virker å være så låst i hva dere mener at absolutt all forskning som ikke bygger opp under dette automatisk må være feil og ignoreres eller bortforklares.

      1. «feil i disse empiriske bevisene»??? Empiri er målinger og observasjoner. Du har ikke påvist noen feil i de faktiske målinger og observasjoner som klimarealister baserer seg på. Tvert imot så er det klima-MODELLENE brukt av FN IPCC som ikke stemmer med virkeligheten. Dokumentasjon i kap. 2 i i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» på Dropbox her: https://db.tt/3igMUrPa

       Om forskere og miljøbevisste som endrer mening kan dulese i kap. 9.

       Tror du virkelig at det blir slutt på klimaendringer og uvær (ekstremvær) hvis FN bruker 89 000 milliarder USD og hindrer 0,05 C oppvarming?
       I hvilken tidsepoke var det stabilt ideelt vær og klima i din fantasiverden?
       Med klimarealistisk strategi vil disse midlene brukes bl.a. på bedre infrastruktur, bekjempelse av sult og sykdom, billigere energi til fattige m.m.
       Motsetningen er sol-og vind-energi (fugledrepende, støyende og naturskjemmende monstermøller eller fuglegriller), som gjør de fattige enda fattigere og beriker bare de subsidiemottagende spekulantene i «det grønne skiftet» (Al Gore, A. Musk, Branson, W. Buffet, Petter Stordalen. Jens Ulltveit Moe m.fl.)
       Alt dette kan du lese om i i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» på Dropbox her: https://db.tt/3igMUrPa , bl.a. kap. 12 og 15.

       1. Du kan jo sjekke korreksjonene gjort i UAH som dere bruker som bevis for at det ikke blir varmere (f.eks https://en.wikipedia.org/wiki/UAH_satellite_temperature_dataset#Corrections_made). UAH viser fremdeles de laveste temperaturene av alle målingene av TLT, så det er muligens mere rusk som dukker opp etterhvert.

        Det er nok ikke riktig å si at jeg har funnet feil i selve målingene, men jeg har funnet feil i måten dere bruker disse målingene til å motbevise AGW.

        Det stemmer at klimamodellene feiler en del, men da korrigeres de, det er slik forskning fungerer. Og mange av feilene har vært at klima-modellene er for konservative.

        Hvis det koster 89000 milliarder USD for å bremse 0.05C oppvarming, hvor mye oppvarming ville man fått om man brukte 0USD? Kansje det er vanskelig å snu det som pågår?

        Jeg kan godt lire av meg noen negative adjektiv om fossilt brennstoff og fortelle om subsidier som absolutt ikke hjelper fatitige hvis det er det du ønsker, men hva er poenget? At du synes vindmøller er naturskjemmende er relativt uinterresant.

        Jeg har lest deler av dette dukumentet du pusher rett som det er, men er ikke videre overbevist ettersom du kun inkluderer artikler og studier som bygger opp under det du mener når det finnes tonnevis med artikler og studier som viser noe helt annet. Overveldende mange.

        1. De 89 000 milliarder USD bør heller brukes på virkelige problem som å bekjempe sult, sykdom, fattigdom, energimangel etc., samt motvirke negative endringer som følge av naturlige vær- og klimavariasjoner, som alltid har og fortsatt vil forekomme, ved å bygge bedre uværbestandig infrastruktur som demninger, diker, veier, bygninger etc.

         Notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima», tilgjengelig på Dropbox her: https://db.tt/vgGzMm3W , presenterer informasjon fra forskere og andre som er skeptiske til FN IPCC og deres meningsfeller. Det er også uenighet blant skeptikere og klimarealister om hvor mye eller lite noen milliondeler CO2 fra menneskelig aktivitet har påvirket global temperatur og klima, eller om det ikke har vært noen innflytelse overhodet. En ting er sikkert; vitenskapen er IKKE avgjort!

         Personlig mener jeg menneskelig aktivitet bare har påvirket lokal temperatur og klima i form av svakt høyere temperatur i byer (UHI urban heat islands) og endringer som følge av landskapsendringer og landbruksvirksomhet. Påvirkningen på global temperatur og klima mener jeg er så forsvinnende liten at det ikke er målbart og kan derfor neglisjeres fullstendig. Naturlig uvær må vi ruste oss bedre mot.

         Det er naivt å tro at vi blir kvitt klimaendringer, uvær (nå aka ekstremvær) ved å bruke 89 000 milliarder USD på å forsøke å hindre realistisk 0,05 C oppvarming innen år 2100.
         Case closed.

        2. Korreksjonene til sammen siden 1990 utgjør + 0.07 grader, og er kalibreringer gjort for å justere endringer i satellittbanen. Altså ingenting verdt å skrive hjem om. Både RSS og UAH gir 0-trend de siste 16-19 år. Og som det står i wikipedia. «This significant discrepancy no longer exists because errors in the satellite and radiosonde data have been identified and corrected»

         En dollar brukt på å forhindre AGW kan ikke brukes på noe annet. 89 000 milliarder USD kan f.eks. brukes på å gi jordens befolkning rent drikkevann, samt utrydde en del sykdommer, som Trichiasis (operasjon koster bare noen få dollar, ellers blir pasienten blind). Ulempen er 0.05 grader varmere klima, noe som antageligvis er lavere enn usikkerheten i målingene. Jeg er i hvert fall ikke i tvil om hva jeg foretrekker.

         Ved å la den 3. verden benytte fossilt drivstoff til matlaging, som f. eks. kull/gass i stedet for ved, kan dødeligheten som følge av respiratoriske sykdommer reduseres betraktelig (muligens millioner).

         Et overveldende flertall av klimamodellene viser fremdeles for høy temperatur i f.t. målt temperatur (RSS;UAH) og da må modellene senke klimafølsomheten, ikke øke den.

  1. Ja, i dag var det flere enn det pleier. Nå skulle de være rettet. Takk for påpekningen.

 2. Sitatet fra Ibsens «Peer Gynt» om galt utgangspunkt kunne stå som overskrift og diskusjonsemne for NRK’s torsdagsdebatt.
  Det var en spesiell og selsom opplevelse å høre på debattantene torsdag 3.12.15 på NRK1. Alle deltakere hadde som utgangspunkt at emisjon av co2 var fatalt skadelig. Alle var enige om at det vil gå galt hvis man ikke gjorde noe. I åpningen sto en aktivist og påsto, helt seriøst, at verden ville «koke» om ikke noe ble gjort. Og ingen, INGEN, sa imot ham.
  Resultatet var i sannhet originalest.

  1. Den småhissige debattanten fra MDG sa en ting på debatten som var riktig. «Dette er et stort økonomisk prosjekt» Nettopp!

 3. En kan undres på hvor mange av de som deltar i diskusjonene i Paris egentlig er interessert i klima. I forhold til penger og politisk innflytelse kan det være ganske nær null.
  Det kan bli spennende hvis co2 øker formidabelt i noen år, og temperaturen fremdeles står stand by.
  Dess mer co2 som emitteres, dess fortere kommer kanskje avsløringen av vår tids store klima bløff.

   1. Nå er mitt utgangspunkt dette:
    1. Co2 er en drivhusgass, men med en evne til å «lagre» varme logaritmisk avhengig av mengde, og økt mengde vil derfor ikke være noen katastrofe. (John Christy mener at co2 sitt bidrag til høyere global temperatur er «like a spit in the ocean.»)
    2. Mange anerkjente vitenskapsmenn/damer mener at plantelivet på jorden trives best ved 1000 – 2000 ppm. Våre gartnere kan også bekrefte dette.
    3. Det er rett og slett ønskelig at mengden co2 øker i atmosfæren. Det vil gi større avlinger og bedre mat.
    Derfor er det i høyeste grad ufornuftig, uøkonomisk og del andre «u» er’ å bruke resurser og penger på å redusere våre utslipp.
    Tiden vil vise hvem som har rett, men hittil er alle målinger slik at vi bare kan slappe av og nyte livet.

    1. 1) Selv om CO2 sin effekt er logaritmisk, når utslippene dobler seg hele tiden og hva skjer da?
     2) Kan de og bekrefte at de liker økning av temperatur, tørke, eller ekstremvær samtidig som de spiser CO2? Eventuelt hvor bra vokser de under vann?
     3) Bare hvis du kun ser på CO2 og ikke de andre tingene som kan inntreffe.

     Og når dere omsider ikke har flere bortforklaringer, hva gjør vi da? Da er det for sent å snu.

   2. Et velkjent argument. Det er best å tro på dette i tilfelle det er sant. Problemet er at dette får så store konsekvenser ar det vil påvirke verdens økonomi i stor grad hvis vi tar konsekvensen av propagandaen. Vi har jevnlig «katastrofevarsler» som overbefolkning, atomkrig, fugleinfluensa, ebola, AIDS osv. Alle disse har stort sett gått over uten å ha fått noen store konsekvenser. Denne gangen har vi imidlertid en helt annen dimensjon. Hvis det gjøres vedtak i forhold til varslene vil det få overgripende konsekvenser. Da blir det litt for enkelt å hevde at vi tror på det for sikkerhets skyld.

    1. «Denne gangen har vi imidlertid en helt annen dimensjon.»
     Ifølge James Hansen, Al Gore og IPCC står vi overfor en helt annen dimensjon. Det var Hansen som begynte med sine skremsler i 1988, noe Gore fulgte opp. IPCC hadde som oppgave å finne beviser for at Hansen hadde rett.
     I 27 år har disse skremsler fått lov å slå oss i hodet uten at naturen har funnet å gi dem rett. Det er ingen målinger som tyder på noe annet enn at naturen styrer klima.

     1. Det er ingen målinger som tyder på noe annet enn at naturen styrer klima.

      Dette stemmer bare hvis du ser bort i fra det meste av klimaforskning.

      (Moderator:Vennligst avstå fra denne typen trolling)

      1. Min ydmyke mening er at genuin klimaforskning baserer seg på målinger og observasjoner.
       Det, i motsetning til de politisk korrekte, som bruker output fra data-modeller.

       1. Modellene er da basert på målinger og observasjoner, og de sjekkes hele tiden opp mot alle nye målinger.

        Hvis du skal vente til du faktisk observerer en temperaturøkning på f.eks +4C, blir det en smule vanskeligere å reparere klimaet i etterkant.

Kommentarer er stengt.