Det er SOLA som styrer klimaet

Les om hvorfor satellittmålt temperatur er best

For folk flest er det ganske så opplagt at man må måle temperaturen i troposfæren for å fastslå om det har blitt varmere der oppe. Til sammenligning er temperaturen bak vedskjulet til tante Olga i Drykkjedalen ikke relevant i det hele tatt, men klimaskremmerne insisterer på at det er bakkemålt temperatur fra NASA/NOAA som er best, til tross for at den både er forurenset av urbane varmeøyer og behandlet med tvilsomme statistiske metoder. Her kan du lese en bunnsolid redegjørelse fra Dr. John Christy om nøyaktig hvorfor satellittmålt temperatur er det vi kan stole mest på.

John R. Christy
John R. Christy

Solid fagkunnskap fra Dr. John Christy
John Raymond Christy innleder sitt notat til de folkevalgte med følgende opplysninger hentet fra hans omfangsrike CV:

«Distinguished Professor of Atmospheric Science, Alabama’s State Climatologist and Director of the Earth System Science Center at The University of Alabama in Huntsville.

Lead Author, Contributing Author and Reviewer of United Nations IPCC assessments.
Awarded NASA’s Medal for Exceptional Scientific Achievement.
Elected a Fellow of the American Meteorological Society (2002).»

HHRGpg2jpg_Page2Figuren de IPCC-troende ikke liker
Dr. Christy starter med å vise til figuren til venstre (klikk på den for å se større versjon) som har fått mye oppmerksomhet fra de som tror på det CO2-drevne klimadogmet. Figuren viser de atmosfæriske lagene som hevdes å reagere sterkest på mer drivhusgasser i atmosfæren, dette er atmosfæren fra bakken og opp til 50 000 fots høyde. Rød strek viser temperaturøkning som spådd av klimamodellene som alle baserer seg på det CO2-drevne klimadogmet, mens blå og grønn strek viser observasjoner av temperatur fra ballonger med radiosonder samt fra satellitter.

Figuren viser klart at modellene koker altmosfæren på en måte som har lite med virkeligheten å gjøre og bekrefter at IPCC mangler forståelse for hva som påvirker klimaet vårt. Drivhusgassene har helt åpenbart ikke den virkningen på temperaturen i atmosfæren som formulert i de ulike versjonene av CO2-dogmet som florerer i klimavitenskapen samt i de ymse grønnreligiøse politiske miljøene som til tider har liten bakkekontakt

Relevant for politikere er det pinlige faktum at det er modellene som er lagt til grunn for alle klimatiltakene

Klimaskremmerne med hetskampanje mot satellittmålt temperatur
Dr. Christy omtaler så de ulike forsøkene på å diskreditere satellittmålt temperatur, og gjør oppmerksom på at der brukes direkte metoder likt det legen gjør når han måler kroppstempertur via øret, mens bakkemålt tempertur bruker en indirekte metode basert på elektronisk motstand. Endringer i jordbane (orbital decay) har ingen vesentlig effekt på observert temperatur, der ble de nødvendige korreksjoner utført for så lenge siden som 20 år. Avdrift i bane (diurnal decay) ble det likeledes korrigert for for 10 år siden, og den feilen var det Dr. Christys stab som oppdaget.

HHRGpg5jpg_Page5Det viktigste forholdet her er forskjellen i trend for oppvarming inne i modellene og ute i atmosfæren, og dette har Dr. Christy kartlagt i denne figuren hvor man ser på langsiktigheten uten påvirkninger fra vulkaner og andre tilfeldige forhold som kan slå inn i ett enkelt år.

Man kan sammenligne trend i oppvarming med en maraton-løper som på sin ferd løper fortere ned bakker enn han løper opp. Trenden er den gjennomsnittlige hastigheten.

Som man ser peker både ballonger og satellitter mot at vi får en oppvarming pr 100 år på mindre enn 1 grad Celsius, vel og merke dersom trenden for årene 1979-2015 holder seg uforandret. Modellen koker altså atmosfæren 2,5 ganger raskere enn det som skjer i virkeligheten, Dermed er det klart at atmosfæren kvitter seg med varme på en måte som ikke er fanget opp av klimamodellørene i det hele tatt. Ser man bare på områdene rundt ekvator som er de mest relevante for påstandene om global oppvarming, så kokes atmosfæren der hele 3 ganger så raskt som observert ute i naturen.

Når man har helt uavhengige datasett for temperatur fra ballonger og satellitter hvor ingen av disse stemmer med modellene, så er det lite vitenskapelig fornuft i at enkelte velger å angripe satellittmålingene.

Feil og mangler ved bakkemålt temperatur
Disse er rett og slett for mange og for omfattende til å få med alt i en kort rapport på 35 sider, så Dr. Christy påpeker bare enkelte forhold. Først fenomenet urbane varmeøyer som oppstår ved at det gradvis over tiår eller århundrer gror opp befolkningssentre rundt målestasjonene, og det varmere mikroklimaet man derved får er et snikende fenomen som er vanskelig å oppdage spesielt siden den langsiktige trenden i global oppvamring etter den lille istiden kommer snikende på en tilsvarende måte.

Hottest_year_JoshDeretter peker Dr. Christy på at bøyer i havet som måler temperatur 1 meter ned i vannet og 3 meter over havoverflaten, viser at det ikke er noe samsvar her i trendene for oppvarming. Dette er viktig fordi NOAA har brukt disse lufttemperatur-ene for å justere på sine havtemperaturer, dermed er man på ville veier allerede med trenden i rådataene. Bakgrunnen er forsknngen til Karl Et Al som vi har omtalt før, hvor målt havtemperatur fra bøyene ble justert opp med 0,12 grader Celsius i datasettet ERSSTv4 for årene 1980 til 2000. Siden bare 10% av dataene var fra havbøyer i 1980, mot hele 90% 20 år senere, så har man introdusert en kunstig varmende trend i datasettet, en trend som gir en dominerende oppvarm-ende effekt i datasettet, men denne trenden eksisterer ikke i rådataene.

Den nye trenden kan derimot benyttes til politiske formål, som å erklære rekordvarme år selv når satellittmålt temperatur viser noe helt annet.

Dr. Christy går i detalj over flere sider, så vi nøyer oss med å gjengi ordrett hans oppsummering, oversatt til norsk:

«Klimaendringene er et omfattende tema med mange vanskeligheter. Vår grunnleggende kunnskap om hva klimaet gjør (dvs. målinger) er plaget av usikkerhet. Her har jeg gitt bevis for at mesteparten av atmosfæriske temperatur måles godt nok til å vise at vår forståelse av hvordan klimagasser påvirker klimaet er vesentlig utilstrekkelig for å forklare klimaet siden 1979. Spesielt er endringen i det faktiske oppvarmende signalet fra drivhusoppvarmingen – atmosfærisk temperatur i den del av atmosfæren hvor modellene indikerer det mest direkte beviset skulle ligge – signifikant fordreid av modellene.
Selv om ingen datasett er perfekte, så har måten bakke-datasettene ble konstruert på etterlatt mange ubesvarte spørsmål, spesielt for den siste NOAA oppdateringen som viser mer oppvarming enn de andre».

Klimatiltak som eksisterer eller er blitt foreslått i Paris-avtalen vil ha nesten ingen innvirkning på hva klimaet kommer til å foreta seg.
Dr. John Christy, januar 2015.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

13 kommentarer

  1. (Moderator: Intet er slettet siste dager, men du må som alle andre holde deg til debattreglene. Autofiltreringen sender noen poster rett til papirkurven for brudd på reglene, hovedsaklig ved uhøvisk ordbruk). Da er det bare å skjerpe seg

   Jepp, slettet. Nok et bevis på hvor «seriøst» dette nettstedet er.

  2. Flaks jeg tok en kopi, ettersom jeg blir «moderert» rett som det er. Vi prøver igjen, men jeg blir vel utestengt denne gangen:

   Ettersom jeg bare troller og ikke tilfører debatten noe nytt, tar jeg stort sett for meg Aaslids ingress.

   Nå sier vel mange «klimaskremmere» at man bør bruke all tilgjengelig informasjon, og når det blir varmere bak de fleste utedasser og ikke kun bak Olgas, er det noe som bør tas alvorlig.

   Jeg sliter og med å se at de statistiske metodene som korrigerer overflatebaserte målinger er noe værre enn sattelittbaserte målinger, se f.eks korrigeringen mellom UAH v5.6 og v6.0 av UAH opp mot GISS 2011/2015 her:http://www.moyhu.org.s3.amazonaws.com/2015/12/uahadj.png – GISS og andre overflatebaserte datasett er også åpne om hvorfor disse korreksjonene gjøres, og de har god kontroll på urbane varmeøyer (http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/crn2016/CRN%20Paper%20Revised.pdf) selv om Aaslid påstår gjentatte ganger at de ikke har det.

   Hvis du vil se hvor komplisert det faktisk er å konvertere målinger fra sattelitt til temperatur kan du ta en titt påhttp://images.remss.com/papers/rsspubs/Mears_JTECH_2009_TLT_construction.pdf hvor RSS forklarer i detalj hvordan de gjør det. Det er ihvertfall ikke «direkte metoder likt det legen gjør når han måler kroppstempertur via øret».

  3. Det er noe merkelig med om nye kommentarer registreres eller ikke. For noen dager siden forsøkte jeg flere ganger å registrere en kommentar, uten å lykkes. Andre ganger fungerer det.

   Jeg kan absolutt oppfordre klimarealistene til å sjekke dette, for det er noe som ikke stemmer med registrering og visning av kommentarer.

 1. Dette er jo litt interessant, og jeg tror nok Christie her er mer opptatt av å dive reklame for seg selv og metodene sine enn komme frem til sannheten. Som er enkel å undersøke eksperimentalt.

  Man kan lage en kunstig bakke for eksempel en kobberplate som kan varmes elektrisk, gis konstant varme eller den kan termostateres. Så kan vi kjøle den ovenfra, for eksempel la den stråle til himmels eller kjøles også ved konveksjon en kald dag. Så gir vi platen en 5 cm tykk , noe glissen pels langt mellom hårene. Og måler temperaturen midt i pelsen, som da vil være garantert lavere enn plata. Og det vil være en negativ temperaturgradient opp igjennom pelsen tilsvarende lapse- rate.

  prøv så å gjøre pelsen tettere men ikke lengre hår. Hva vil skje med temperaturen midt oppe i pelsen?
  Og temperaturen i plata ved konstant strøm og spenning? eller med strømmen om man termostaterer?

  Jeg brukte for Bjørn Samset eksemplet en Ponnyhest med meget fin pels i 10 graders kulde. Utenpå kjenner man ikke varme i det hele tatt men nedi pelsen kjenner man varme og hudteperaturen er konsekvent 32 celsius, den termostaterer meget bra og har en ypperlig isolator

  Hva om den så har glissen pels og fremdeles må termostatere til 32 grader?. Sier temperaturen midt oppe i pelsen hva som er verd å vite om hudtemperaturen ved endring av pelsens isolerende evne og ved konstant utetemperatur?

  Det er pussig dere er så på trynet for expertene og ikke kan tenke eksperimentalfysisk selv.

  Ideen om at der ikke er noen korelasjon mellom temperaturene en meter over og en meter under havflaten er elementært i konflikt med hva man plikter å vite om havklima kystklima og innlandskliama.

  Der råder jeg til å gjøre som jeg og følge Yr. no, hvor jeg har Utsira fyr som ett av målepunktene for å forvisse meg om målingenes verdi og ekthet.

  Sammenlign det jevnlig med Blindern og Tryvannshøgda og Moskva og jekaterinburg alt på praktisk talt samme breddegrad. Da slipper man å bestride egenskapene til havklima og innlandsklima og de fysikalske årsaker til dette.

  Moral: Om aldri så flotte satelitter så bør man ikke våse i den heller elementære fysikk av politiske årsaker.

  1. «Det er pussig dere er så på trynet for expertene og ikke kan tenke eksperimentalfysisk selv»

   Alle her vet nok effekten av isolasjon. Tror du burde tilegne deg noe mer kompetanse før du prøver å henge ut folk med så tung faglig bakgrunn.

   Moral: Prøv å holde deg til sak og ikke nedrakking av andre.

   1. Denne siden driver med nedrakking av andre i stort sett alle artikler. Og dette innlegget var veldig snilt

    1. Nå er jo Klimarealistene en korreksjon til politikken til Klimapanelet så du må jo akseptere at artiklene er kritiske til mainstream. Jeg kan ikke se at «nedrakkingen» er i nærheten av det de rett-troende utøver. De som er kritiske blir latterliggjort og puttet i bås med «jorden er flat tilhengere.» Vi får se når det er gått noen år om hvem som står i forlegenhetens lys.

     1. Her er det jo ikke snakk om å bare være kritisk, det er en total forkastelse av enorme mengder med forskning.

      Hvis dere klarer å komme med en alternativ teori som holder vann vil dere bli tatt seriøst. Dere hadde sikkert fått en eller annen Nobel pris og.

      1. Det ligger jo et stor antall artikler her som beskriver alternative syn på klimautviklingen. At du er uenig er helt greit. Det vil imidlertid være en fordel om man diskuterer sak og ikke rakker ned på meningsmotstandere. At det er mange artikler om menneskeskapt oppvarming er ikke noe bevis i seg selv. Forskningen blir utført der pengene er. Det er vel liten tvil om hvilken side som finansieres av offentlige midler. Dette bærer preg av Davids kamp mot Goliat. Klima er et stort og komplekst område. De som er eksperter er antagelig de som vet best at vi ikke har tilstrekkelig innsikt i dag. Jo mindre innsikt folk har jo sikrere er de. Slik er det dessverre på de fleste områder. At Klimarealistene er en opponent mot de vedtatte sannheter synes jeg er bra. Mye av det vi leser i dag fra Klimapanel-tilhengerne har et preg av resirkulering. Man leter etter ting som kan forsterke alle negative effekter av økt CO2. For meg er det viktige spørsmålet: Har vi en akselererende temperaturutvikling pga. menneskeskapte CO2 utslipp, eller ikke? IPCC’ modeller har bommet hittil på utviklingen så det må være lov å sette deres agenda og troverdighet under lupen.

       1. Antall artikler er helt klart uinteressant, men lite av det som presenteres her holder mål om man sjekker litt, og ikke på forhånd har bestemt seg for at alt fra klimaforskere er vås.

        Mye av det vi leser i dag fra Klimapanel-tilhengerne har et preg av resirkulering. Man leter etter ting som kan forsterke alle negative effekter av økt CO2.

        Det utsagnet kan fint snus på hodet og, det er mange resirkulerte WUWT artikler her, og forfatterene omtaler Co2 som plantemat og bare positivt.

        Hovedgrunnen til at jeg sliter med å ta dette nettstedet seriøst er at det virker som om det er helt umulig for de som skriver artikler her å justere sine meninger uansett hvor mye bevis de får for at noe de sier er feil. Og hvis man ikke gir seg de neste gangene de kommer med samme utsagn, blir man stemplet som troll og moderert bort.

        Vi kan jo gjøre et lite eksperiment.

        Aaslid siterer Dr. Christy i denne artiklen med at sattelittmålinger er «direkte metoder likt det legen gjør når han måler kroppstempertur via øret». Dr. Spencer som sammen med Dr. Christy utvikler UAH datasettet det refereres til, sier selv om AUH v6 at «the modelers routinely adjust some of their parameterizations until they get an answer that ‘looks about right'»(http://www.drroyspencer.com/2016/02/uah-v6-global-temperature-update-for-january-2016-0-54-deg-c/#comment-208115) og i selve artikkelen kommentaren hører til :

        We had been concerned that the LT temperature trends over land were too warm compared to the ocean. One hint that something might be wrong was that the trends over very high elevation portions of the Greenland ice sheet and the Himalayas were much colder than the surrounding regions (see Fig. 4 here). Another was discontinuities in the trend patterns between land and ocean, especially in the tropics.

        We determined this is most likely due to a residual mismatch between the MSU channel 2 weighting function altitude on the early satellites versus the AMSU channel 5 weighting function altitude on the later satellites. We already knew AMSU5 peaks lower than MSU2, and had chosen Earth incidence angles in each to get a match based upon theory. But apparently the theory has some error, which we find equates to about 150 meters in altitude. This was enough to cause the issues we see….land too warm at low elevations, too cold for elevated ice surfaces.

        We therefore changed the AMSU5 reference Earth incidence angle (from 35.0 to 38.3 deg.) so that the trends over Greenland and the Himalayas were in much better agreement with the surrounding areas. We also find that the resulting LT trends over the U.S. and Australia are in better agreement with other sources of data.

        Er det da rimelig å fortsette å påstå at det er direkte målinger på linje med øretermometer som benyttes og at redegjørelsen fra Dr. Christy er «bunnsolid» når han kommer med slike utsagn?

  2. Det som jo er interessant her som du ikke kommenterer, er at klimamodellene forutsier at det i atmosfæren fra 0 m til 15000 m (50000 ft) skjer en 2,5 gang raskere oppvarming av atmosfæren enn satelittmålingene. Nettopp derfor misliker klimaalarmistene Dr Christy sine satelittmålinger

   1. (Moderator: Følgende er ren trolling, sjikane og usaklig karakterstikk av person/gruppe. Herved er du advart, nye brudd på debattreglene fører til utestengning. Vi ønsker en saklig debatt her.

    ”Dessuten bør man ikke dra modeller og modellbruk ut av sin systematiske og kontekstuelle bruks- sammenheng slik jeg ser dere klimasurrealistene ofte holder på med, nærmest bare for å trolle og lage kvalm. Men man mest bare røper og avslører om seg selv at man er altfor høy på, pæra, at man ikke er helt renhårig og hederlig, og at man ikke helt behersker stoffet.”)

    Jeg tar ikke mye standpunkt til «klimamodellene», mest fordi jeg ikke har metoder for å kunne operere med dem. Men også fordi jeg har andre, empiriske og realistiske og kritiske metoder fra classical science å falle tilbake på og orientere meg ved. Og dessuten fordi jeg har et temmelig annet modellbegrep enn hva som i nyere tid er oppkonstruert via IT for bruk i Virtual reality, og grepet mye til i klimadisputten nærmest som en mote tenker jeg.

    Dessuten bør man ikke dra modeller og modellbruk ut av sin systematiske og kontekstuelle bruks- sammenheng slik jeg ser dere klimasurrealistene ofte holder på med, nærmest bare for å trolle og lage kvalm. Men man mest bare røper og avslører om seg selv at man er altfor høy på, pæra, at man ikke er helt renhårig og hederlig, og at man ikke helt behersker stoffet.

Kommentarer er stengt.