Det er SOLA som styrer klimaet

NRK og NTB med usannheter om havnivået

Ukens klimaskremsel er en truende stigning i havnivå, basert på enda en modellstudie fra en av de mest iherdige aktørene i klimakriseindustrien. Med Stefan Rahmstorf som forfatter vet de fleste hvordan det står til med kvaliteten og at studien ikke har noe som helst med observert virkelighet å gjøre. Skremslene traff de mest naive medieaktør-ene i USA i går, så det var forutsigbart at det også ville komme i Norge hvor NRK er en av de første med usannhetene om havnivået, fulgt av NTB, Aftenposten og DN. Som vanlig er kvalitetskontrollen overalt totalt fraværende.

Kort om alle usannhetene
Denne semiempiriske modellrekonstruksjonen studien som er basert bare på det aller mest spekulative og minst sannsynlige modellscenariet RCP8,5, viser til skal bevise en rekke påstander som ikke kan verifiseres med observasjoner ute i naturen:
Havnivået har ikke (i motsetning til modellen) vist noen statistisk signifikant akselrasjon de siste 85 årene. Både i dag og for 85 år siden ble det observert en gjennomsnittlig global havnivåstigning på 1,5 mm/år, ifølge forfatterne av studien skal stigningen for 85 år siden være forårsaket av et atmosfærisk CO2-nivå på 0,031% mens dagens stigning på 1,5mm/år skal være forårsaket av et CO2-nivå på 0,04%.
680-140_Sydney_2015-10Forskjellen er at klimaskremmerne tror dagens 1,5 mm/år er katastrofal, og forårsaket av våre utslipp av CO2, mens 1,5 mm/år for 85 år siden var naturlig og helt uviktig.  Figuren fra NASA viser en havstigning ved Sydney på 0,65 +/- 0,1 mm/år over 120 år.

Man undres over en slik frekkhet og at nesten ikke en eneste journalist lukter lunta.

Havnivået ved kystene har ikke steget med 3,39 mm ifjor, slik studien gir inntrykk av. Tallet 3.39 mm er fra satellitt- altimetriske målinger i åpent hav, blåst opp med tillegg fra politiske og modell-deriverte GIA estimater. De ulike satellittene som benyttes er ikke engang i nærheten av å være enige med hverandre. Dette har lite eller intet med virkeligheten å gjøre.
Sealevel_raw_and_adjustedSåkalt havnivåstigning midt i havet beregnet slik det er gjort her er en lokal termisk effekt som bare finner sted der ute og reflekterer ikke noen økning av vannmengden i havet og det medfører ingen endring ved kystene.
Figuren viser sammenlignbare tall for perioden 2003-2008 fra GIA-modellert havnivåstigning beregnet fra satellitt (rosa strek) kontra observasjoner ved kysten på tradisjonelt vis (sort strek).

Ekstrem usikkerhet holdes skjult for leserne. Det er godt kjent at usikkerheten i satellittmålingene av havnivået er ekstremt mye større enn usikkerheten i observasjonene ved kysten som er gjort på den gode gamle måten og som ikke er påvirket av GIA-juksteringer som bare er til for at man skal nå den konklusjonen man starter med. NASA er veldig klar over problemet med satellittene og har planlagt en løsning ved navn «Geodetic Reference Antenna in SPace» (GRASP), men de har til nå ikke fått midler til gjennomføring.

IPCC1990_fig7c_lambh23Pinlighetene står i kø i denne studien, som med påstanden: «I perioden mellom 1000 og 1400 sank havnivået med rundt 8 centimeter, og i samme periode gjennomgikk planeten en global nedkjøling på rundt 0,2 grader».

Den observante leser vet allerede at dette er modellert havnivå og temperatur i perioden 1000-1500 e.kr. Figuren til venstre her er fra FNs klimapanels rapport i 1990 og viser hva de og den kjente klimaforsker Hubert Lamb mente om faktisk global temperatur i den perioden – her finner man det aller meste av MWP, den middelalderske varmeperioden som hadde sin topp i årene 1000 – 1300 e.kr. hvor det var vesentlig varmere enn i dag – stort sett på det aller meste av planeten.

Edit: Studien fra Kopp et al skryter av «nye statistikkmetoder», men det de har gjort er ikke bare å nulle oppvarmingen i figuren over her, slik Dr. Mann gjorde i sin beryktede Hockeykølleforskning, Kopp opererer med enda mer kulde midt i MWP enn det Dr. Mann gjorde. For hva denne gjengen normalt mener med nye statistikkmetoder, se kommentaren fra Steve McIntyre nederst.

Bjørn Samset. Cicero-foto
Bjørn Samset. Cicero-foto

Igjen verifiserer Cicero usannhetene
Den alltid tilstedeværende klimaskremmer og fysiker Bjørn Samset er av NRK mobilisert til å verifisere dette oppspinnet, og som vanlig skuffer han ikke de klimakåte journalistene i NRK. Denne gangen er det Urix-journalist Camilla Wernersen som ikke greier å forholde seg til NRKs formålsparagraf som krever saklig og objektiv journalistikk.
Som fysiker vet Samset utmerket godt at denne modellstudien bare er oppspinn, men siden en bekreftelse av dette vil medføre økt sannsynlighet for arbeidsledighet for både ham selv og hans «anerkjente» klimaforskerkollega Stefan Rahmstorf så lirer han heller av seg meningsløsheter som «Hele bildet blir bare dystrere og dystrere.» Samset vil altså ikke akseptere IPCC-rapporten fra 1990 med observasjonene fra Hubert Lamb.

Kan det bli pinligere?

Empirisk havnivåforskning
Vi avslutter med dette abstraktet fra empirisk havnivåforskning som avliver dagens klimaskremsel ganske grundig.

There are two related measures of sea level, the absolute sea level, which is the increase in the sea level in an absolute reference frame, and relative sea level, which is the increase in sea level recorded by tide gauges. The first measure is a rather abstract computation, far from being reliable, and is preferred by activists and politicians for no scientific reason. For local and global problems it is better to use local tide gauge data. Proper coastal management should be based on proved measurements of sea level. Tide gauges provide the most reliable measurements, and best data to assess the rate of change. We show as the naïve averaging of all the tide gauges included in the PSMSL surveys show “relative”rates of rise about 1.04 mm/year (570 tide gauges of any length). If we consider only 100 tide gauges with more than 80 years of recording the rise is only 0.25 mm/year. This naïve averaging has been stable and shows that the sea levels are slowly rising but not accelerating. We also show as the additional information provided by GPS and satellite altimetry is of very little help. Computations of “absolute” sea levels suffer from inaccuracies with errors larger than the estimated trends. The GPS is more reliable than satellite altimetry, but the accuracy of the estimation of the vertical velocity at GPS domes is still well above ±1 mm/year and the relative motion of tide gauges vs. GPS domes is mostly unassessed. The satellite altimetry returns a noisy signal so that a 3.2 mm/year trend is only achieved by arbitrary “corrections”. We conclude that if the sea levels are only oscillating about constant trends every-where as suggested by the tide gauges, then the effects of climate change are negligible, and the local patterns may be used for local coastal planning without any need of purely speculative global trends based on emission scenarios. Ocean and coastal management should acknowledge all these facts. As the relative rates of rises are stable worldwide, coastal protection should be introduced only where the rate of rise of sea levels as determined from historical data show a tangible short term threat. As the first signs the sea levels will rise catastrophically within few years are nowhere to be seen, people should start really thinking about the warnings not to demolish everything for a case nobody knows will indeed happen.

Leserne kan se at vi i Klimanytt 119 ved professor Ole Henrik Ellestad har dekket temaet havnivå grundig. For andre oppslag, gå til søkefeltet til venstre, velg kategori og havnivå. (edit) Ellestad som er medlem av Klimarealistenes Vitenskapelgie Råd gjør oppmerksom på at det fra før foreligger enda en solid rekonstruksjon av global havnivåstigning basert på empirien, Jevrejeva 2014.
Det samme tøvet resrkuleres altså jevnlig, bare basert på nye og like useriøse modellstudier fra de samme faglige lettvekterne fra institusjoner som har gjort seg avhengige av bevilgninger fra klimatroende politikere.

Edit: Det er mange kjente forskere som kommenterer ukens skremsler som faktisk er basert på to studier, her er Judith Curry med en fersk kommentar. Steve McIntyre på Climate Audit kommenterte Rahmstorfs siste forskning på havnivå, og siden kommentaren er illustrerende både for vurderingen av Rahmstorfs faglige tyngde, og for de som legitimerer denne typen forskning, så gjengir vi den her:

Steve McIntyre, Reducto ad mannium, 25/03/2015.
Rahmstorf and Mann’s results are not based on proxies for Atlantic current velocity, but on a network consisting
of contaminated Tiljander sediments (upside-down or not), Graybill’s stripbark bristlecone chronologies, Briffa MXD
series truncated to hide-the-decline and hundreds of nondescript tree ring series statistically indistinguishable
from white noise. In other words, they used the same much-criticized proxy network as Mann et al 2008-9. It’s
hard to understand why anyone would seriously believe (let alone publish in peer reviewed literature) that Atlantic ocean currents could be reconstructed by such dreck, but Rahmstorf et al 2015 stands as evidence to the contrary.’

Nils_Axel_Mörner(Edit 2) Kommentar fra Professor Dr. Nils-Axel Mörner
Mörner er en ledende autoritet på havnivå og erosjon i kystområder. Han ledet «Department of Paleogeophysics & Geodynamics» ved Stockholm Universitet, han er en av grunnleggerne i Independent Committee on Geoethics og medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Her kort i en kommentar til Climate Depot:

“The PNAS paper is another sad contribution to the demagogic anti-science campaign for AGW. It is at odds with observational facts and ethical principles. The paper is full of very bad violations of observational facts,” Morner explained.

Gå til Climate Depot for å se ytterligere dokumentasjon som er særdeles pinlig for klimaskremmerne. I 1982 opererte NASA med 1 mm/år som havnivåstigning, men nå opererer de med 3,3 mm/år for den samme perioden. De har simpelthen endret dataene for å få det til. Altså et klart eksempel på administrativt menneskeskapt havnivåstigning.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. Sørgelig nok har også Forskningsrådets egen nettside (forskning.no) lagt inn den komplett ukritiske NTB-versjonen av dette, og samtidig uten at det er gitt mulighet til å kommentere. Det er urovekkende at nettrepresentasjonsorganet for norsk forskning skal synke ned til slik praksis.

  1. Et raskt googlesøk på «havnivå 2800 år» avslørte referansene i teksten, og etter å ha lest tekstene der sjekket jeg Dagbladet. Underveis tenkte jeg også på forskning.no men i og med at NTB har sendt ut saken, så kan den jo teoretisk bli utgitt hos absolutt alle som abonnerer på NTB.meldinger.

   Det later forøvrig til å være en trend i tiden hos noen medier at de ikke har noe kommentarfelt på klimasaker, uten at man skal legge for mye i det.

   1. Jeg vil legge endel i det, iallfall. Aftenposten er notorisk i så måte. Og ganske konsekvent er NTBs meldinger lukket for kommentarer, nesten uansett hvor de publiseres. Det er en av metodene som brukes for å kneble annerledestenkende, og for å fjerne uønsket oppmerksomhet fra hva de fleste som leser og kommenterer artikler om klima, mener. Et hederlig unntak er ABC Nyheter, som også åpner for kommentarer til denne NTB-saken. Leserens mening om klimakrise-artikler, gir et klart inntrykk av at det er ikke mange alarmister igjen. Det tynnes kraftig ut blant dem også på den gamle kamp-arenaen VGD.

    http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/02/23/195201520/havnivaet-stiger-raskere-enn-pa-2.800-ar#article_comments-wrapper

    1. Forskning.no fortsetter i dag med å gjengi en ny røverartikkel fra NTB, og igjen uten mulighet til kommentar:
     Link: http://forskning.no/klima-arktis/2016/02/forsker-absurd-varme-i-arktis

     Dette er en helt useriøs og tendensiøs framstilling av faktisk forskning og observasjoner for området, som lenge før forskning.no tok det inn har fått seriøse mennesker til å riste på hodet. Likevel legger man det ut.
     Ikke rart man ikke får kommentere!

     Som sagt, som bilde på norsk offentlighet innen forskning er jo dette helt forkastelig.

Kommentarer er stengt.