Det er SOLA som styrer klimaet

UiO med propaganda rettet mot skolebarn

Vi ser i dag på hvordan den akademiske frihet kan misbrukes etisk. Filologer ved Universitetet i Oslo vil bruke smarttelefonen til å spre klimapropaganda til skoleungdom, ifølge beskrivelsen fra medieprofessor Gunnar Liestøl ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Påståtte klima- og miljø-problemer skal synliggjøres på mobiltelefon for skolebarn. Her dokumenterer vi at påstandene fra Liestøl er vitenskapelige uholdbare og dermed bidrar ansatte ved Norges eldste universitet til indoktrnering av sårbare skolebarn.

Førsteamansuensis i ressurs- og miljøgeologi ved UiO, Tom V. Segalstad skriver følgende til redaksjonen:
«…forskere på Historisk-filosofisk fakultet har et program for å synliggjøre påståtte klima- og miljø-problemer. Dette skal skje bl.a. på mobiltelefoner for skolebarn. Hensikten er å synliggjøre klimaendringer hvor som helst i Norge».

Kan havet ved Operabygningen stige med 2 meter?
Forskerne viser et manipulert fotografi av Operabygningen i Oslo i år 2222, hvor havet skal ha steget 2 meter, det de beskriver som et verst tenkelig klimascenario.
Samtidig siteres forsker Gunnar Liestøl på at «det er lite sannsynleg at havnivået stig to meter innan 2222, men vi valde å bruke eit dramatisk scanario fordi vi ville teste ut potensialet teknologien kan ha i undervising. Eit scenario meir lik dagens situasjon ville i mindre grad oppmuntre fantasien hos elevane». Og deretter testet de denne mobiltelefon-appen på 9.-klasses skolebarn.

På hvilket vitenskapelig grunnlag gjør de dette?
Segalstad fortsetter: «I de ca. ti tusen år som har gått siden siste istid ble avsluttet, har Skandinavia steget, etter å ha blitt kvitt vekten av opptil 3 km med is over landmassene her. Og Skandinavia stiger fortsatt pga. isostasi.»

Nei, havet ved Operabygningen kan falle med nesten 70 cm!
Statens Kartverk viser videre hvor mye Oslo stiger med hvert år. Vi ser at Oslo for tiden stiger ca. 5,1 mm pr. År. Fratrukket 1,8 mm havstigning blir dette 3,3 mm netto landheving i Oslo. Dermed konkluderer Segalstad: «Ekstrapolert linjært til år 2222 får vi en forventet landheving av Operahuset i Oslo på ca. 680 mm, eller nesten 70 cm. Og aldeles ingen netto havstigning på 2 meter! Dette er det vi kan forvente ut fra nøyaktige måledata utført av Statens Kartverk».

Segalstad fortsetter:
«Filosofene ved Universitetet i Oslo har øyensynlig falt for de villeste påstander om at polene skal smelte, som følge av menneskenes utslipp av CO2 fra brenning av fossile brensler, som skal føre til at temperaturen på Jorden stiger med 2 grader C (eller mer?).
Hva er temperaturen på Sydpolen – ca. minus 55 grader C? Øk temperaturen 2 grader C, hvor mye is vil smelte ved minus 53 grader C? Vi har ennå ikke kommet opp til 0 grader C, som er smeltepunktet for is. Og vi kan gjøre det samme argumentet for Grønlands-isen – ikke mye is vil smelte der heller ved en økning på 2 grader C».

Hvor eksisterer energien som skal smelte isen?
«Vi skal også huske på at temperatur er en termodynamisk INTENSIV variabel, som er masse-uavhengig. Temperaturen alene sier ikke om isen vil smelte ved null grader C. For å smelte is, må det tilføres varme-energi på 80 kalorier pr. gram, Varmemengden er en EKSTENSIV variabel, som er masse-avhengig.

Vi hører bare om temperaturer fra IPCC og klima-alarmistene. Men vi får aldri se et energi-budsjett, for å se om påstandene lar seg gjennomføre i praksis, ved å betrakte hvor energimengdene skal komme fra for å tilføre 80 kalorier pr. gram is, for å smelte isen til vann. Se f.eks. mitt bok-kapittel om dette.

Hvis filosofene ved HF-fakultetet / Universitetet i Oslo ikke kan legge frem dokumentasjon for at havstigning vil legge Operaen (og andre deler av Norge) under vann, i strid med data fra Statens Kartverk, blir deres aktiviteter å regne som VILLEDENDE PROPAGANDA, som ville gjort selveste Goebbels stum av misunnelse og beundring.»

Nettopp ved at pedagoger skal vise et scenario som ikke er riktig, og til og med skal overdrive det, for at hver enkelt skal se hvor ille det kan bli, er nettopp hensikten med PSYKOLOGISK KRIGFØRING. For å sitere hensikten, fra boken med denne tittel, skrevet på svensk av Torsten Husén (1942): «… den enskilda människan kunde knappast undgå at känna det som hände och som utropades i den stora världen som en resonans i sitt eget medvetande». Det er nettopp dette som forskerne på HF-fakultetet sier at de vil oppnå!

Uholdbart fra HF-fakultetet ved UiO!
Segalstad avslutter: «Spesielt skolebarn er en utsatt gruppe for villedende propaganda, og burde vært spart for dette. Når et budskap kommer fra Universitetet i Oslo, bør dette være så vitenskapelig holdbart som overhode mulig!

Det foreliggende budskap fra HF-fakultetet / UiO er aldeles ikke holdbart, og bør stoppes øyeblikkelig. De som har blitt utsatt for denne propagandaen fortjener å få en beriktigelse og en unnskyldning.»

(Edit 14.mars) Dersom lenken i ingressen slutter å fungere, enten av tekniske grunner eller fordi noen synes dette ble for pinlig, så er saken arkivert her.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

Kommentarer er stengt.