Det er SOLA som styrer klimaet

Økonomiprofessor ut mot klimamodellene

Sveitsiske Neue Zürcher Zeitung (NZZ) har publisert en kommentar fra den velrennomerte økonomiprofessor Silvio Borner ved Basel-universitetet, med skarp kritikk av klimatemodellene og de politiske beslutningene basert på dem. Takk til P.Gosselin og NTZ for lenken dit.

Borner-UBas-photo_Peter_SchnetzProfessor Borner sammenligner klimaprognoser og økonomiske prognoser, hvor man i begge fagfelt går inn i en myriade av uforutsigbare variabler og komplekse, dårlig forståtte interaksjoner som utelukker pålitelige prognoser – dette gjelder spesielt for klimaet.

I sin kommentar ser han på parallellene mellom global økonomi og globalt klima, og minner oss om at vi allerede vet at det er store feilmarginer selv for kortsiktige prognoser. «De kan ofte feile selv på fortegnene pluss og minus».

Interessant nok skriver Borner at prognoser i klimasystemet er enda vanskeligere fordi «vi ikke kjenner de ukjente ytre årsaksfaktorer i forveien og vi er heller ikke i stand til å kontrollere dem politisk». Han forklarer at økonomer har hatt (bitre) erfaringer i å prøve å forutsi økonomien, og at klimasystemet er et enda mer ukjent system. Dette er tydelig selv fra værmeldinger som «avviker fra modell til modell og er ofte feil.»

Silvio Borner kommenterer ikke at klimamodellene er enda svakere faglig enn det man har innen økonomien, at man for klimaet snakker om prediksjoner som har større elementer av gjetning enn prognoser. Klimaet kan ikke predikeres, bare framskrives,iht dette oppslaget.

Vi kan like lite styre klimaet som vi kan styre jordkjelv!
Professor Silvio Borner

På grunn av alle de ukjente faktorene i klimasystemet og ekstrem mangel på forståelse for hvordan disse er knyttet sammen, sier Borner det er «vitenskapelig uansvarlig å sette et forhold mellom CO2-utslipp og global oppvarming, for deretter å beregne hvor mye CO2 må reduseres til 2030 for å unngå 2 ° C temperaturøkning»:

Man trenger slett ikke være en klimafornekter for å mene at 2-gradersmålet er bygd på tøvete metodikk.
Professor Silvio Borner

Borner er av den oppfatning at CO2 kan delvis ha bidratt til oppvarming i siste århundre og mener derfor at det kan være fornuftig å redusere CO2-utslipp, «men ikke på bekostning av den økonomiske veksten i  de fattige landene». Han er for et kvotesystem for CO2 forutsatt at regulerende myndighet nøyer seg med å sette rammebetingelser uten å bedrive detaljstyring.

Beklageligvis har ikke Borner direkte kommentert dette avsnittet i IPCCs TAR, avsnitt 14.2.2.2 side 774 som ligger til grunn for hans kritikk og hvor det står:«I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksom på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig».
Dette lite kjente faktum gjør Klimapanelets arbeid uegnet som utgangspunkt for praktisk klimapolitikk

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier