Det er SOLA som styrer klimaet

Global temperatur noe opp i august

Vi har temperaturdata for august måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for august har en ubetydelig stigning fra juli med 0,05 o C. For resten av 2016 er det overveiende sannsynlighet for at vi går rett inn i en La Nina!. For mer informasjon om værfenomenet El Nino, se KN120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH_LT_1979_thru_August_2016_v6-550x318UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. August 2016 har med (+0,44 o C) gitt oss en litt uvanlig pause i temperaturfallet på veien fra El Nino til La Nina. Økende varme andre steder motvirker den tropiske nedkjølingen som følger: nordlige halvkule bidrar med med 0,07 o C til endringen fra forrige måned (fra 0,39 oC til 0,44 o C), mens sydlige halvkule har økt (fra 0,30 o C til 0,32 C). (Klikk i figuren for å se en større versjon).
Dr. Spencer viser til tilsvarende målinger fra weatherbell.com, hvo August står med et temperaturavvik på + 0,42 o C.

UAH-v6-LT-with-2016-projection-3-550x330Blir 2016 det varmeste året?
Dr. Spencer ser på om 2016 blir det varmeste året etter at satelittmålingene gav pålitelige data fra 1979. Han skrev tidligere at fallet i troposfærisk temperatur i tropene for mai-juni var spektakulært (ned 0,56 o C) og det sterkeste fallet som er observert i tropene siden 1979.
Dr. Spencers korte kommentar nå er at det kan bli spennende å se hvordan vi ender opp for 2016. Blir det det varmeste året siden 1979 eller ikke? Bare tiden vil vise hvilke temperaturer vi ender opp med, vi kan ende opp noen hundredeler av en grad fra 1998 – som opprinnelig hadde en temperatur litt lavere enn 1934, før 1934-temperaturen ble utsatt for en administrativ menneskeskapt nedkjøling..

Du finner mye mer informasjon om global temperatur på climate4you, som er administrert av professor Ole Humlum, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

(Edit 3.sept) Mer her på WUWT om temperatur i august og sammenligninger med 1998 som har vært det varmeste året siden vi fikk satellittmålt temperatur.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

11 kommentarer

 1. Off topic , info :
  Temperaturen på klimadebatten forsøkes derimot å reguleres ned i debattforum på nettet.
  For de som ikke har fått med seg denne artikkelen så der et ut til at befolkningens ytringer virker generende for enkelte ømtålelige politiske tema. Som med all ønskelig tydelighet skal tres ned over skallene på oss..
  https://www.abcnyheter.no/artikkel/195239003?dp-time=1472546874&hash=9385b6a5c1a363e4ea25f20d8ab1bb8193e254e318d806f3c4bd3c4d588a6104&medium=web&publication=ABCNyheter&publicationId=2&scope=internal&user=12

  Vi står foran en tid med «grønn skattekommisjon» , et eller annet «grønt skifte» som man muller om i Venstre og MDG , Nye runder i avgiftslegging av all energi , Agenda 21 bør snart bli mer synlig osv.
  Knebling av meninger her vil gi øredøvende taushet.
  Spennende tid , med politisk ensretting og fjerning av uautoriserte dumme meninger osv – har aldri gått bra.
  Befolkningens kreativitet er enorm når man står samlet mot kneblingstendenser.

  1. La merke til det samme. ABC har fått mye tyn fra leserne, ikke minst hver gang de har skrevet noe om klima. Nå kan de varsle om undergang uten ubehagelige motforestillinger. For min del er derfor nettstedet langt mindre interessant, og vil i høy grad bli kuttet ut.

   Desto viktigere å slutte om om steder som dette.

    1. Å, Wadhams. Han får lov til å komme med sine profetier gang på gang, og ingen våger å kritisere ham.

     Om ikke i år -som han har varslet tidligere, – så blir det isfritt neste år.

     “Even if the ice doesn’t completely disappear, it is very likely that this will be a record low year. I’m convinced it will be less than 3.4 million square kilometres [the current record low].
     I think there’s a reasonable chance it could get down to a million this year and if it doesn’t do it this year, it will do it next year.»

     http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/arctic-could-become-ice-free-for-first-time-in-more-than-100000-years-claims-leading-scientist-a7065781.html

 2. Ellestad, du hadde for et par dager siden et oppslag med tittel «Manipulert klimaformidling». Jeg oppfattet deg slik at du er i mot denslags.

  Hva sier du så om den udokumenterte påstanden over, at den globale temperatur i 1934 og 1998 var omtrent lik?

  Det finnes vel sikkert mange enkeltsteder, og kanskje regioner, hvor der er rett.

  Men å framsette påstanden for global temperatur må vel falle inn under «manipulert klimaformidling»?

  1. Raaen, for det første bør du stille dine spørsmål vedrørende enhver tekst her hos oss til vedkommende som har forfattet teksten.

   For det andre kan du lese om administrativt menneskeskapt klimaendring (global oppvarming) her, etter at professor Ole Humlum har dokumentert uforklarlige juksteringer av eldre temperaturdata.;
   http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

   Det er tidligere dokumentert at en rkke land hadde 1934-temperaturer på samme eller høyere temperatur enn 1998. Beklageligvis er ikke målingene alltid like sammenlignbare, men f.eks Gavin Schmidt hos NASA-Giss har lenge hevdet at 1934-temperaturen for USA var så nær 1998-temperaturen at det var uinteressant å diskutere hvilken av dem som var høyest pga måleusikkerheten.

   1. Denne kommentaren har ventet på moderering en uke. Systemfeil?

    Moderator: Alle kommentarer som spekulerer i konspirasjonsteorier går automatisk i papirkurven. Prøv derfor å poste igjen etter at du har slettet alle henvisninger til egne eller andres konspirasjonsteorier)

   2. Så er det bekreftet da. Når 1934 framheves ifbm global temperatur, er det USA data!

    USA utgjør omtrent 1.6% av klodens areal, og inkluderer ikke hav. Det betyr at USA er mye mer påvirket av «vær», og man forventer umiddelbart større utslag og større variasjon fra år til år.

    Går man til GISS, og åpner USA og globale temperaturer side om side, ser man straks at den forventningen stemmer (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/).

    Man ser utsagnet om 1934 versus 1998 for USA er helt korrekt, forskjellen er bare en tidels grad. Men globalt er som man ser forholdet et helt annet.

    Merk også at for USA er det 2012 som er rekordåret, med god margin. (NOAA viser akkurat det samme: http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/us/)

   3. Det vil gå fram av kommentarene der at jeg har lest artikkelen på geoforskning.no.

    Man kan jo bli betenkt om man leser bare dette, spesielt Fig 3.

    Men så har det seg slik at GISS publiserer hva som skjer med dataene: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/updates_v3/. Det store spranget tidlig i 2013 kan relateres til et skifte i kilde for havoverflatetemperaturer. Uten a ta stilling til hva som ligger bak dette, har jeg en forventning til at en profssor går såpass dypt i materien at han diskuterer slikt, heller enn å framsette utsagn som «Det er meg bekjent ingen god dokumentasjon for årsaken til og detaljene i disse stadige justeringene» og «Det er klart at databaser som ustanselig endrer på fortidens temperatur ikke kan være korrekte.»

  2. Disse tingene har vært oppe i avisen lenge , mest kjent og dokumentert er justering av temperaturer på Island ; i alt syv målepunkter , her Reykjavik , Stykkisholmur og Akyreyri
   https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/02/20/the-official-iceland-temperature-series/

   Og når rådata ikke stemmer med den forutbestemte konklusjon , så avskriver man rådata og går for de justerte utregningene – som alltid er «riktig»

   Dette er fulgt opp om manipulering av temperaturer i Sør Amerika :
   https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2012/01/23/noaa-dont-believe-the-iceland-met-office/

   http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html

   Alle temperaturer i Paraguay er manipulert :
   https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/01/26/all-of-paraguays-temperature-record-has-been-tampered-with/

   Global klimaskandale :
   http://www.thenewamerican.com/usnews/item/20081-global-conning-temperature-data-cooked-in-biggest-science-scandal-ever

   Breitbart , globalt :
   http://www.breitbart.com/london/2015/02/07/breathtaking-adjustments-to-arctic-temperature-record-is-there-any-global-warming-we-can-trust/

   Taktisk politisk utskifting i Australia reddet muligens Bureau of Meteorology fra granskning :

   Jennifer Marohasy , kjent forsker om temperaturer i Australia :
   http://jennifermarohasy.com/2014/08/whos-going-to-be-sacked-for-making-up-global-warming-at-rutherglen/

   http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/04/paper-finds-more-smoking-guns-of.html

   Albany, WA , forblåst utpost mot Sørishavet kom etter kreativ temperaturjustering ut som varmeste sted i Australia. Var der to ganger. Ikke rart en del skepsis sprer seg.
   Det virker som om man desperat leter etter alt som kan bekrefte en forutbestemt konklusjon ?

Kommentarer er stengt.