Det er SOLA som styrer klimaet

Temperatur og CO2

Av Petter Tuvnes

Dette oppslaget oppklarer hvordan sammenhengen er mellom temperatur og CO2 i atmosfæren og er til stor nytte for de fleste som så innslaget på Dagsnytt18 (innslag 3, starter på 24min 35sek) i forrige uke hvor Carl I. Hagen fra Frp og Bjørn H. Samset fra Institutt for klimapolitikk (Cicero) ikke var enige på dette punktet. Her dokumenteres det hvordan klimaforsker Samset tok helt feil i TV-debatten, og det vises hvor denne «misforståelsen» hadde sin opprinnelse. For naturvitere er dette viten alle har, men som man ser har det oppstått myter i klimadebatten som kan forvirre deler av befolkningen.

Følgende kurver over temperatur og CO2 i atmosfæren blir ofte vist til når det skal bevises eller overbevises om at økt CO2 i atmosfæren fra utslipp av CO2 fra forbruk av fossil energi er årsak til faretruende global oppvarming (AGW, antropogenic global warming) og mulige fremtidige katastrofale klimaendringer:

Nobels fredsprisvinner Al Gore brukte denne grafen fra iskjerneprøver tatt fra Vostok i Antarktis i sin film «An inconvenient truth» (med 35 løgnaktige påstander i, hvorav 9 var så alvorlige at “High Court of Justice” bedømte dem for å være «key scientific errors» ):

Al Gore viser en klar sammenheng mellom CO2 og temperatur, men omtalte sammenhengen som «complicated».

Det Al Gore IKKE sa er at først endrer temperaturen seg og deretter CO2, altså at det er temperaturen som er årsak til at CO2 endrer seg og ikke omvendt, som AGW-teorien tilsier.

At det er temperaturen som bestemmer CO2-nivået i atmosfæren (og ikke omvendt) stemmer med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henryloven). AGW stemmer ikke med noen naturlov!

Dette utdraget fra Vostok-kurvene viser at først endres temperaturen (av naturlige årsaker) og deretter endres CO2 en god tid (500–1000 år) deretter:

Det lange tidsrommet fra endring i temperatur til endring i CO2 på 500–1000 år kan skyldes langsom havsirkulasjon. Det tar tid før kaldt hav som inneholder mye CO2 føres frem til tropene hvor CO2 langsomt slippes ut. Full ”rundetid” på havsirkulasjon over hele kloden kan være 1000 – 2000 år.   

 

I nyere tid brukes tid-temperatur-CO2-kurvene fra 1800-tallet til nå som «bevis», her er ett eksempel som dekker de siste 110 årene:

NASA GISS-temperaturkurve stilt sammen med CO2:

Overbevisende, – ikke sant?

Men, NASA GISS temperaturmålinger er sterkt justert.

(Og CO2-kurven er også et resultat av kreativ bruk av data, men det er i seg selv en lengre historie vi dekker senere, red.anm.)

Fem år med juks fra GISS 
NASA GISS har lagt til opp til 0,2 grader Celsius på nyere målinger og trukket fra opp til 0,3 o C på gamle målinger og dermed laget kunstig økt «menneskeskapt global oppvarming», og redusert de varme 1940-årene. NASA GISS oppgir ingen begrunnelse for dette.

Andre som har oppdaget dette jukset er dataspesialisten Tony Heller. (Jfr. også professor Ole Humlum her og her, red.anm.)

Også nye målingene fra de siste ca. 100 år viser at først endrer temperaturen seg, og deretter CO2. CO2 kan derfor ikke være årsak til global oppvarming eller mulige fremtidige katastrofale klimaendringer.

Flere forskere har vist at først endres temperatur og deretter CO2 i samsvar med Henrys naturlov om absorbsjon av gass i væske, beskrevet i Science 14 March 2003; «Timing of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature Changes Across Termination III. Dette er bekreftet av dansk forskning (Sune Olander Rasmussen, 2012). Andre som uavhengig er kommet til samme resultat er de norske forskerne Humlum, Solheim og Stordahl og klimaspesialist professor Murry Salby, Australia. Salby har påvist at endringer i temperatur kommer før endringer i CO2 både i nyere tid og basert på isprøver fra Vostok over tusener av år. Salbys beregninger er etterprøvet og bekreftet av den svenske klimaforskeren Pehr Björnbom.

Figuren er fra følgende forskning. Humlum, Stordahl og Solheim har påvist at etter at havtemperatur har endret seg så kommer endring i CO2 omtrent 11–12 måneder etterpå. For landtemperatur kommer CO2 ca. 9,5–10 måneder etterpå, og for atmosfæretemperatur ca. 9 måneder etterpå. Endringer i havtemperatur forklarer en stor del av endringer i CO2, men noe kommer også fra jord (fuktig jord, mikroorganismer m.m.). Utslipp av CO2 fra bruk av fossil energi har liten innflytelse på endring i atmosfærisk CO2.

CO2 i atmosfæren utgjør bare ca. 0,04 %, og isotopanalyser viser at bare ca. 0,0015 % stammer fra menneskeskapte utslipp. Dette er så lite at klimaforskerne ikke har vært i stand til å måle endring av global temperatur forårsaket av menneskeskapte utslipp, ref. klimaforsker Dr. Roy W. Spencer i boken «The Great Global warming blunder».

Men, hvis ikke det er CO2 som er årsak til den naturlige, milde og fordelaktige oppvarmingen vi har hatt siden Lille Istid, hva er det da?

SOLEN! Den eneste energikilden som kan gi oss levelig global temperatur. 
Dr. Willy Soon, Ronan Conolly, Michael Conolly:
Re-evaluating the role of solar variability on Northern Hemisphere temperature trends since the 19th century 

Figur fra Soon et al. Meget god korrelasjon mellom TSI og «rural» temperatur på nordlige halvkule. Merk at temperaturen på sørlige halvkule ikke har variert så mye p.g.a. mer stabiliserende hav, og at temperatur i byer er påvirket av uriktig korrigert UHI («urban heat islands»/lokal varme i byer som kan være på 3–4 o C mer enn i landlige «rural» strøk).

Også dr. James Hansen (tidligere leder for NASA GISS, publiserte en lignende sammenheng i 1988, før han snudde totalt og ble klimaalarmist.

De siste årene har solaktiviteten blitt sterkt redusert, men fortsatt har man hatt varmerekorder og økt innhold av CO2 i luften.  Dette skyldes tregheten i havet og naturfenomenet El Nino i Stillehavet, som nå går inn i en kaldere modus; La Nina. Havet er et enormt varmemagasin som stabiliserer klima. Havet varmes av effektiv solinnstråling, som er avhengig av variasjon i skydekke. Ikke noe av dette skyldes utslipp av CO2.

Konklusjon kan ikke bli noe annet enn at solen i hovedsak styrer global temperatur og klima!

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

25 kommentarer

 1. Tuvnes, sist du argumenterte for at den atmosfæriske økning i CO2 kan forklares med Henryloven, formulerte jeg en utfordring til deg:

  Påvis hva som er feil med argumentene som viser at dette ikke er riktig. Når tar du utfordringen?

  1. I en tidligere kommentar skriver Raaen at CO2 ikke alltid kommer etter temperatur, og at CO2 er en drivhusgass som kan øke temperaturen.
   Problemet med det er at det ikke finnes empiriske bevis eller fysisk teori som holder!

   Les mer om dette i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» her:
   «https://dl.dropboxusercontent.com/u/108651284/Realistisk%20om%20CO2%20global%20temperatur%20og%20klima%20PT%202016-01-06.pdf

   Jeg har ikke tid til å drive privatundervisning for Raaen. Raaen kan skrive sin egen artikkel og publisere.

   1. Tuvnes, dert er helt riktig at temperatur styrer pårtialtrykket til en gass og mengde av gassen løst i væske. Men ..(Moderator: Sluttstrek er satt for debatten om Henryloven)

 2. (Moderator: Lackner, det er satt punktum for «debatten» om Henryloven i kommentarfeltet etter at det utartet til trolling. Dette gjelder også deg.)

  1. Det er beklagelig at ikke moderator innser (Moderator: Vi klipper usaklighetene her Steen, dette dreier seg ikke om hva moderator tror. Det dreier seg om at fagfolk som underviser på universitetsnivå konstanterer at debattantene ikke leser våre kildehenvisninger, at de henger seg opp i uvesentligheter, og at de viser at de mangler en bred faglig forståelse av problematikken).

   1. Til moderator: Jeg tror det ville være bedre for alle om du hadde endret politikken din for klipping og snipping.

    Hva med å la innleggene stå; kommentere disse med at det er trolling / off-topic/ ferdig debattert osv osv; så skrive at videre svar etter det vil bli slettet. Da har alle noe bedre å forholde seg til da vil vil kunne sette det innlegget som er «ugyldig»

    1. Henryloven er diskutert gjentatte ganger før, inkl. her og det ble satt sluttstrek og gitt advarslel om sletting for de som ikke respekterer reglene. Her er teksten:

     Som redaktør gjør jeg oppmerksom på at debatten her om Henrys Lov nå er avsluttet da debattantene hverken leser våre referanser eller viser forståelse for den store faglige sammenhengen. Videre terping på irrelevante detaljer slettes som trolling, eventuelle faglige innspill kan sendes til epostadressen vår.

     http://www.klimarealistene.com/2016/12/11/vart-horingssvar-til-klimaloven/

     Som det fremgår av retningslinjene for degatt, skal temaet som dikuteres være ON TOPIC, dvs foholde seg til teksten ovenfor kommentarene. En diskusjon om moderering er OFF-TOPIC.

     1. Ok svar det. Men ikke alle leser retningslinjene og følger med på hva som er gjeldende regler til enhver tid. Da mener jeg det er bedre at innlegget blir slettet i sin helhet og ikke publisert, slik det er nå blir det bare forvirrende. Tekst med «moderator:klipp…» er ikke noen bra løsning, det virker (unnskyld uttrykket) bare arrogant

 3. Michael Mann – CO2 og tre-ringene hans.

  Kilde :Crossmark «No growth stimuation of Canadas boreal forest under half century of combined warming and CO2-fertilization.»
  Approved review. november 2016, early edition.

  En stor canadisk studie viser noe ubehagelig for de som har drevet fortolkninger av tre-ringer i boreal skog.

  Analyser etter ny metodisk standardisert tre-ring datasett foretatt i Canda`s boreale skog gir innsikt i hva som påvirker vekst – her i forståelsen «climate change».

  Selv om dette ikke avslører noen overveldende vekststimulering eller vekst-hindring#dempning i de senere årene , så viser undersøkelsene tydelige forskjeller mellom regioner og tresorter.

  Observasjonene viser unike bevis på at hydroklimatiske variasjoner har større påvirkninger i de senere årene på 1900-tallet – i sammenlikning med høyere sommertemperaturer.

  Sik respons kan bli knyttet til årlig vekst i disse skogene at de i hovedsak blir drevet av negativ følsomhet til sommertemperaturer (varmere (tørr) sommer – mindre vekst) og positiv følsomhet til sommer med fuktig luft og skogbunn (mer fuktighet – større vekst).

  Her er undersøkelsen :

  http://www.pnas.org/content/early/2016/12/07/1610156113.long

  Det går stadig nedover for de gamle klimaguder og deres lære.
  Under gjengis McIntyres reaksjon på fenomenet , som viser at han hadde rett hele tiden.

  Stephen McIntyre @ClimateAudit
  if warming doesnt stimulate northern forest growth, dendro reconstructions of past temperature by Mann, Briffa etc are worthless.No surprise https://twitter.com/richardabetts/status/808455341935575045
  12:50 AM – 13 Dec 2016

 4. At CO2-konsentratoren følger temperaturen med 11 måneders forsinkelse er sikker riktig når det gjelder naturlige temperatursvingninger feks La Niño ol., men hva i alle dager har det med den menneskeskapte økningen i CO2 som har pågått i mange tiår? Skulle den også være et etterslep på 11 måneder etter en temperaturforandring? Økningen av CO2-konsentrasjon i atmosfæren som vi måler stemmer svært godt overens med de menneskelige utslippene fra fossile kilder når en tar hensyn at ca halvparten av CO2en taes opp i havet og i biosfæren. Hvor i alle dager blir det av denne CO2 dersom økningen vi måler skyldes naturlige temperaturøkning? De hele blir dessuten noe komisk da mange av «Klimarealistene» fornekter at det i hele tatt har foregått en kraftig oppvarming gjennom flere tiår! Dere trenger plutselig en kraftig temperaturøkning som begynte for 100 år siden for å forklare at Humlums resultater har relevans i denne sammenhengen.

  1. Her er det antagelser som ikke stemmer overens med observasjoner. Man vet f.eks via karbonisotopanalyser at maksimalt 4% av atmosfærisk CO2 er menneskeskapt og da inkluderer vi vulkaner og branner i kulleier som en følge av lynnedslag. Dermed sitter man med maksimalt 16 ppm CO2 som vårt bidrag. Dermed sitter vi med spørsmålet, hvilken hensikt har det å sette i verk klimatiltak mot 16 av 1 million molekyler når ikke har noen påviselig effekt på vårt klima de siste 20 årene?

   Angående «en kraftig oppvarming gjennom flere tiår!» så er den setningen noe uspesifisert, og jeg minner om at både FNs klimapanel og uavhengige analytiker har påpekt at signifikant global oppvarming stanset i eller etter 1996. Samtidig har vi hatt en betydelig økning i atmosfærisk CO2. Den logiske konklusjonen er at CO2-hypotesen er falsifisert av 20 års varmepause.

   Før varmepausen hadde vi 20-22 år med tilsammen mindre enn 0,5 grader Celsius. Kraftig? Da skal man ha god fantasi.

   I forkant av denne marginale temperaturstigningen hadde vi det som i faglitteraturen betegnes som «The Grand Hiatus», altså den store varmepausen fra ca 1945-75 med en global nedkjøling på ca 0,3 grader.

   Dette er igjen en falsifikasjon på den CO2-drevne hypotesen om global oppvarming.

   Her er det mye å gripe fatt i for de som vil fornekte observasjonene.

   mvh
   Geir Aaslid

   1. Det er ikke lett å forstå at dere fortsatt påstår at global oppvarming har stanset etter 1996, mens dere samtidig henviser nesten utelukkende til satellittmålinger, som er en av få datasett dere godkjenner (UAH). Disse begynte i 1978 og viser en oppvarming på mer enn 0,12 grader C i snitt siden da, rett under 0,5 grader C på ca 40 år. Det var en utflating i oppvarmingen en periode, men i det store bildet har slike perioder med beskjeden oppvariming (og avkjøling) gjentatt seg gjennom tid.

    Den som synes 0,5 grader i snitt globalt på 22 år fortsatt er ikke er kraftig oppvarming, kan kanskje fortelle meg hva som er kraftig nok oppvarming(?) Til sammenlikning var fire til fem grader C kaldere enn nå en ved siste istid, for mer enn 20,000 år siden. Oppvarming dere refererer til er altså ca. 100 ganger (!) større sammenliknet med gjennomsnittlig økning vi har hatt siden isen trakk seg tilbake (Jeg er selvfølgelig klar over at det lokalt i tid har vært både større og lavere oppvarmingsrater).

    Å trekke inn at vi har hatt og flere eksempler på varmepauser og bruke det som «bevis» mot oppvarming pga. klimagasser ink. CO2 blir like logisk som å si at det går mot vinter i mai hvis det kommer to-tre dager med sludd.

   2. Alle du fossile CO2-molekylene vi har sluppet ut i atmosfærer gjennom 150 år er selvfølegelig ikke i atmosfæren lenger, det foregår en kraftig utveksling mellom den atmosfæriske CO2 og havet og biosfæren hvert år. Det som har skjedd er at vi har forskjøvet gjennomsnittsnivået. Du kan jo ellers forsøke å forklare hvor det har blitt av de totalt 2100 milliarder tonn CO2-utslipp som menneskene har bidratt med!

    Dette er hva jeg mener med «en kraftig oppvarming over flere 10-år»: https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJYTJ0QlNJbFRSX0E. Jeg har også tatt med satellittmålte temperaturer siden jeg har merket meg at blant Klima»realistene» er det bare disse som gjelder, selv om de hverken er like nøyaktige eller måler overflatetemperaturen. Som det fremgår gir ikke satellittdataene noe kvalitativt forskjellig bilde av temperaturøkningen enn satellittmålingene. UAH-kurven er forskjøvet 0.4 °C for lettere å kunne sammenlike temperaturseriene (0-punktet på begge kurvene er uansett bare valgte verdier)

    1. Ja, «en kraftig oppvarming over flere 10-år»: kan være så mangt. Spesielt når du ikke tar med det kraftige temperaturfallet de siste månedene.
     Når man vet at det som er relevant her, er det den lange klimatiske temperaturtrenden, så kan man spørre seg hvorfor du blander inn den ene halvdelen av ett enkelt værfenomen (El Nino)? Spesielt fordi den andre halvdelen normalt reverserer temperaturen til det nivået som var i forkant av dette samlede værfenomenet.

     SIden den opprinnelige påstanden var at den globale oppvarming først skulle manifestere seg i troposfæren i ekvator, så er det selvsagt mest relevant å måle temperaturen der. Dermed fastslå man klarere hvorvidt et slikt fenomen eksisterer i det påståtte omfang. Og det gjør det ikke.

     «Det som har skjedd er at vi har forskjøvet gjennomsnittsnivået.» Korrekt, det har skjedd. Og med hvor mye? Maksimalt 16 ppm iht isotopkjerneprøver, noe som ikke kan ha noen som helst målbar effekt på atmosfærisk temperatur.

     Som Petter Tuvnes viser, har det i overflatetemperaturene til NASA-Giss i ettertid oppstått en administrativ menneskeskapt global oppvarming. Dersom du anser slike temperaturserier for å være like pålitelige som sateliittmålt temperatur, så sier dette relativt mye om ditt forhold til vitenskapelig metode.

     1. Aaslid,
      Det er vel en forutsetning å inkludere alle data, også «det kraftige temperaturfallet» de siste månedene. Du vil se at trenden ØKER, sammenliknet med ikke å gjøre det. Dette er fordi også disse verdiene er vesentlig høyere en snittet for datasettet. Men når det er sagt burde man være forsiktig med å blande inn utplukkede og kortsiktige enkeltfenomen i vær når man skal diskutere klima, men i alle tilfeller gir en marginal effekt på trenden.

      1. Enkelte later til å være ute av stand til å innse at det er helt andre forhold enn CO2 som har vesentlig betydning for klimaet.

       For å sitere prof. Jane-Erik Solheim: “Vi opplever en Tidlig Vår effekt på Nordlig Halvkule pga presesjon av jordas bane. Tidspunkt for perihel er nå en uke senere enn i år 1700 – og den kalde delen av vinteren er blitt kortere. Albedoeffekten av dette (snødekket forsvinner tidligere) er vesentlig større enn teoretisk CO2-effekt.”

     2. Det er ikke 16 ppm, en over 100 ppm som er menneskenes bidrag, mye av den fossile CO2 er utvekslet med annen CO2 gjennom mange år. Da har missforstått isotpmålingen. Isotopmålinger av CO2en i havet bekrefter dette. Du må se på hele karbonsyklusen, atmosfærene er ikke en likket boks.

      Alle de kjente temperaturserier feks HadCRUT, GISS,NOAA, BEST, UAH, RSS (dette inkluderer altså også satellittmålingene) forbedres og etterjusteres etterhvert som en finner feilkilder og forbedrer analysemetodene. Dette kalles forskning.

      1. Beklager feil trykk i mitt forrige innlegg, det manglet en 0. Skal være:

       «Det er ikke 16 ppm, en over 100 ppm som er menneskenes bidrag…»

       (Moderator, takk for beskjed, det rettes opp nå)

  2. Så kommer Tuvnes med den vanlige feiltolkingen av Henrys lov nok en gang. (Moderator: Minner om at vi har avsluttet debatten om Henrys Lov, det har ingen hensikt å gjenta uriktige påstander som allerede er tilbakevist,jfr forrige diskusjonstråd om dette)

   1. Unnskyld, men Tuvnes nevner «Henryloven» i sitt startinnlegg og tror tydeligvis at den kun har med temperatur å gjøre. Dette er fullstendig feil. Det er ille at Klimarealistene ikke tåler å bli irettesatt.

    (Moderator: Vi har konstantert at forrige Henrylov-debatt i kommentarfeltet (og tidligere kommentarer) er preget av at kritikerne hverken leser referansene til lærebøker eller viser noen bredere faglig forståelse for temaet. Dersom du er uenig i dette anbefaler vi deg å komme med din kritikk i et vitenskapelig format med kildehenvisninger, samt en kort CV som klargjør din formelle kompetanse, så kan vi publisere det som et hovedoppslag, dersom det passerer fagfellevurdering.)

 5. «Havet varmes av effektiv solinnstråling, som er avhengig av variasjon i skydekke.»
  Effektiviteten avhenger også av solstrålenes vinkel mot jordflaten. Ref. for eksempel Ekvator vs. Arktis.
  Det er nesten ikke til å tro, nei, det er umulig å tro, at voksne vestlig utdannede mennesker kan tro på påstander om at solen har liten betydning for klodens temperatur.
  Hvordan tror man temperaturen på kloden vil bli om solen tenkes å slukne helt? Hvor land tid vil varme fra klodens indre greie å holde unna for at Tellus blir en iskule? Tips: Meget kort tid.
  Hvordan forklares klima- og temperaturforskjell mellom tropene og nordlige/sørlige strøk?
  Hvorfor har vi forskjellig gjennomsnittstemperaturer om vinter, vår, sommer og høst?
  Svarene ligger i at solen har forskjellige «angrepsvinkler», dvs. forskjellig mulighet til effektivt å bestråle jordflaten.
  It is indeed extremelig likely (99,99%) at det er solens aktivitet og mulighet til å bestråle jorden som bestemmer temperaturen.

  1. Det er ingen som benekter at solen har stor innflytelse på klodens temperatur, Bjørn Ramstad. Det vi diskuterer er om temperaturøkning vi observerer på jorda skyldes en økning i utstrålingen fra sola. Skoleaktiviteten har vært synkende i flere tiår og er nå på det historisk laveste nivå siden målingene begynte. Temperaturen stiger imidlertid bekymringsfullt jamt…

   1. Erik Lindeberg
    Forskjellig oppfatning skyldes i hovedsak tiltro til forskjellige kilder for informasjon.
    Hva er det man er uenige om?
    Lar herved Richard Lindzen føre ordet med en meget kort videosnutt: https://www.youtube.com/watch?v=OwqIy8Ikv-c
    Klimasaken er en komplisert affære med stor forvirring om årsak og virkning.
    Orker man et foredrag på 50 minutter kan for eksempel en av verdens ledende vitenskapsmenn få ordet?
    https://www.youtube.com/watch?v=ttNg1F7T0Y0

   2. Dere er altfor opptatt av utstråling fra solen, men den er helt klart vår eneste varmekilde. solen ikke bare varmer, sammen med månen bidrar den også med gravitasjonskrefter som påvirker klimaet, og da varme solen tidligere magasinert opp i havet som slippes ut uavhengi av direkte stråler, dette var tilfellet på 30 tallet da temperaturen var minst like høy som nå, og siden 1975 har vært virksom til nå. Dette kalles positiv PDO og AMO ekstra varme i havet blir dratt nordover og smelter isen i arktis dette er varmen som viser igjen i global temperatur dette kan man si for CO2 nivået da go nå er ikke det samme. Karbon kretsløpet er tydligvis ikke kjendt godt nok her kunne det skrives mye som rokker ved den etablerte sannhet. Vi vet at en mengde på ca. 50 % av våre utslipp blir borte i hav og på land . men fullstendig oversikt har vi ikke på hvor det blir av. veksten kan komme fra økning i levende biomasse og åndingen fra den,desto flere som nytter næring og karbonet i jordsmonnet detsto mer av åndingen viser igjen i Atmosfæren men å hevde at ca, 50% av veksten vi ser skyldes CO2 fra menneskeskapt fosile utslipp er bare tull å høre på dem har jeg sluttet med forlengst.

    1. Det er helt utrolig at redaktøren slipper igjennom et slikt innlegg, mens det ikke er lov til at løfte frem noen grunnlegende fysikalske sammenhenger som styrer gass løselighet i væske som er helt sentrale for karbonkretsløpet. Du setter Klimarealistene i forlegenhet.

Kommentarer er stengt.