Det er SOLA som styrer klimaet

Dagens klimatøv i VG

Dagens oppslag i VG føyer seg inn i rekken av ytringer fra den politisk korrekte klimaforskningen som har fri tilgang på finansiering og som koordinerer sine utspill i media med politiske toppmøter. Ferske toppmøter pågår i Tyskland (Bonn – UNFCCC) samt Arctic Summit i Alaska. Her er en kort gjennomgang i den forbindelse:

VG og hypotesen som har feilet
På begge møtene forutsettes eksistensen av en menneskeskapt klimakrise og for forskerne som opptrer i mediene  dreier det seg i stor grad om å sikre seg offentlige bevilgninger. Denne forskningen har sviktende grunnlag, som det fremgår av dagens tøv i VG:

1) Hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming forårsaket av våre utslipp av drivhusgasser. Hypotesen er tilbakevist to ganger av temperaturutviklingen etter 1950, først ved en temperaturnedgang på 0,3 C i årene ca 1940-1975 og deretter på en pause i signifikant global oppvarming etter 1996. Siden «våre utslipp» har økt etter 1950 er det klart at CO2 i beste fall er en marginal aktør.

2) Hypotesen ser bort fra den dominerende drivhusgassen vanndamp som utgjør 90-95% av drivhuseffekten.

3) Hypotesen ser også bort fra naturens andel av CO2-kretsløpet, Jfr forskning som viser atmosfærisk CO2-innhold fordelt med ca 99,7% til naturen, mens menneskets andel er ca 0,7% (Harde 2017). At 0,07% av en gass som utgjør 0,04% av atmosfærisk volum skal være styrende for global temperatur er en vitenskapelig sett svært svak antagelse, men til gjengjeld sterkt forankret i manges politiske behov.

4) Hypotesens talsmenn forveksler årsak og virkning, i og med at det er observert at temperatur endres først (årsak), deretter følger CO2 etter som en virkning. Dette forholdet er kjent for både korte og lange tidsserier og er godt dokumentert i fagfellevurdert klimavitenskap..

5) Hverken mediene eller politikerne i Norge lytter til solforskningen, til tross for at sola er ansvarlig for 99,98% av all energi som ankommer hav og atmosfære. Vi hadde rundt 1990 den sterkeste solaktivitet på 8000 år, deretter har det gått nedover. Solforskningen er klar på hva vi kan forvente de neste 25 årene, Det skal bli kjøligere. Hvor mye er det for tidlig å mene noe bestemt om, men dataene vi har i dag tyder på at all global oppvarming fra det forrige århundret kan bli reversert de neste 25 årene. Vi vet mer om dette om ca tre år når neste solsyklus starter.

Det er påvist en tydelig sammenheng mellom solinnstrålingen (TSI) og temperaturtrend på den nordlige halvkule. Detaljer her i vårt tidligere oppslag basert på forskning fra Soon og Connolly, samt referanser videre.

I tillegg viser VG en skremmende ensidighet ved at man bare formidler budskapet fra IPCC-leiren, mens man utelater både solforskere og andre representanter for klassiske naturfag. Det faktiske forhold er at det ikke eksisterer noen klimakrise i vår virkelige verden, det er 15-20 år siden vi så noen signifikant global oppvarming. Men i klimaskremmernes alternative verden blir det stadig varmere.

Arktisk klimaskremming
Erfaringsmessig kommer det store mengder arktiske alarmer i mediene hver vår, og dette samsvarer normalt med de få ukene på sommeren hvor det på dagtid er plussgrader i Arktis. Her oppdager NRK/Hordaland urbane varmeøyer (UHI), et globalt fenomen knyttet til økende urbanisering som resten av menneskeheten har kjent til i snart 200 år. Det NRK ikke får med seg her er at temperaturmålingene i Arktis kan være for varme, fordi man ikke greier å kompensere for UHI-effekten der det er kaldest. Det er gode beskrivelser av UHI-effekten hos professor Ole Humlum her ((velg UHI-fanen i søylen til venstre). Med «Arctic Summit» i Alaska er det et ekstra behov for skremsler og man leter med stor omhu etter noe som kan brukes, og som vanlig finner man noe som kan utnyttes – varme havstrømmer fra Stillehavet som trenger gjennom Beringstredet og smelter noe is lokalt.

Sen vår i Arktis!

La oss se på havisen i Arktis sammenlignet med tidligere år. Normalt skal det smelte is i mai måned, men i år har det i første del av måneden (blåturkis strek øverst) vært en betydelig isvekst i Barentshavet.(klikk på figuren for å få et større bilde)

Her er en multisensoranalyse som viser isutbredelsen på kartet for perioden 30.april til 13.mai. Her i Norge er mange av de mest håpløse oppslagene knyttet til påstander om sterkt økende oppvarming på Svalbard, som for eksempel i Dagbladet for få dager siden. Her kan man lese at det er 77 mnd siden det var normal temperatur ved lufthavnen og at oppvarmingen går dobbelt så raskt som andre steder.

Statlig arktisk tøv?
Selv embetsverket i statlig sektor deltar i useriøs krisemaksimering. Her er annonseringen av et seminar 15.juni med overskriften: Arktis slik vi kjenner det – en saga blott. Ser man i programmet, så har de der spandert på seg et lite spørsmålstegn på slutten av forrige setning, men flere av aktørene som deltar på møtet er ikke kjent for sin saklige og objektive klimaformidling i det offentlige rom.Ganske sikkert vil vi midt i juni få en ekstraomgang i mediene om hvor ille det står til i Arktis.

Det er da en fornøyelse og kunne vise den rekonstruerte temperaturserien fra Nordklim for Svalbard, hvor målestasjonen er flyttet hele fire ganger. Fra en start ved isfjord Radio, via diverse forviklinger under krigen, og til dagens flyplass. Man ser tydelig at dagens temperaturer ikke er unike, og at det ikke er noe tegn til unormalt høye temperaturer i dag i forhold til observasjonene de siste 100 år.

Ser man seg om, så er tegnene de samme overalt, det er ikke mulig å få øye på noe som ikke er i samsvar med det man kan forvente av naturlige klimaendringer, her isveksten på Grønland, Den har vært rekordstor i hele vinter. For Arktis som helhet avslutter vi i nederste figur med avvik fra normal temperatur (anomalier) for hele nordkalotten (70N til 90N) for perioden fra 1920 til i dag (HadCRUT4). Som man ser klarere her, det har vært både kaldere og varmere før og 77 måneder med temperatur over normalen i Longyearbyen har ingen målbar betydning for klimaet i Arktis. Noen unormal temperaturtrend for Longyearbyen over 100 år eksisterer heller ikke .Kim Holmén, internasjonal direktør ved Norsk polarinstitutt, kommer altså ikke fra intervjuet med Dagbladet med æren i behold.

.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

18 kommentarer

 1. Det er ingen grunn til å bekymre seg for dagens energiforbruk, siden menneskeheten pr. idag omsetter energi tilsvarende ca. 0.1 promille av energioverføringen fra sola.

 2. Det dreier seg kanskje om noe annet enn spørsmålet om det er antropogen CO2 som er årsaken til global oppvarming. Men derimot: Hvordan skal man få til en drastisk reduksjon i det globale energiforbruket? Og videre: Hvordan skal man forhindre at resten av verden, i takt med økt velstand, får et galopperende energiforbruk?
  Det som foreløpig ser ut til å være den eneste politisk gangbare løsningen, er å sørge for at den billige og lett tilgjengelige energien, dvs. Fossil energi som Kull og olje, blir gjort så dyr som politisk mulig. Da spiller det egentlig liten rolle om CO2 resulterer i oppvarming eller avkjøling av den globale temperaturen.
  Hvis det likevel viser seg at økt CO2 nivå gir en viss avkjøling, vil jo det kunne resultere i en «uheldig» friskmelding av fossile energikilder, det vil jo derfor kun forhindre den politisk ønskede reduksjon av energiforbruket, samt vanskeliggjøre og forsinke utviklingen av alternative energikilder. Det som er et alvorlig problem er den gjeldende politiske friskmeldingen av bioenergi som såkalt CO2 nøytral energi. Det kan bli en global katastrofe. I spørsmålet om global oppvarming har den menneskelige hybris nådd et foreløpig «konsensusdrevet» klimaks.

  1. Grøstad.
   Det var da en merkelig sammenblanding.

   Først:
   Hvorfor skal energiforbruket globalt reduseres?
   Konsekvensen vil være at velferd, helsevesen og rent vann og mat til en voksende befolkning uten energivekst vil ikke være bærekraftig.
   Hunger katastrofer og verdige helsetjenester blir ikke mulig. Skrur man igjen oljekranene må legene operere deg og dine i stearinlys belysning uten bedøvelse?

   Og til slutt:
   Nå grønnes det i lau og li.
   Og i kornet spirer på jorder og grønsaker i bed.
   I hav og i sjø varmer solen opp, plankton spiser CO2s karbon.
   Alt dette takket være fotosyntese, basert på luftens karbon, og tilførsel av mineralsk gjødning.
   Vi er alle organismer som trenger mat og ikke, drømmere og ånder med medlemskap i Venstre eller MDG.
   Hvorfor skal det bremses på tilgangen av energi, til menneskenes beste?

  2. Det er ikke omstridt blant geologene at vår planet nå er inne i en av sine kaldeste og mest CO2-fattige epoker noensinne. Dermed er det vanskelig å forstå hvor du vil med din kommentar, Jon Grøstad.

   Hele vår sivilisasjon er basert på rikelig tilgang på lavt priset energi, og ingen ansvarlige politikere vil ødelegge denne energitilgangen. Verden har tilgang på hydrokarboner til å dekke vårt forbruk i anslagsvis 1000 år med dagens teknologi, så det har ingen som helst hast med å legge til rette for alternative energikilder som ikke har livets rett fordi energien rett og slett er for dyr, eller fordi de legge beslag på alt for store arealer.

   1. Joda Aaslid, men det var det, å få de mange til å forstå dette da.
    De breker og kakler om fornybar, som sauer og høner.
    Men på skolen lærte jeg at energi ikke kan forsvinne og forbrukes. Bare flyttes litt rundt.
    Derfor vil vel alle former for bruk av energi være fornybare.
    Vi brenner organisk olje, som igjen går tilbake i form av karbon til fotosyntese, og oksygen til atmosfæren. Begge deler er kjekt å ha.
    Etter lang stund sedimenter karbonet til kalkstein og dolomitt, som ved vulkanutbrudd resirkulerer til ny plante mat og litt oksygen til inn-pust for de fleste animalske organismer. Sannsynligvis har MDG banden og Venstre-Grande ikke kapasitet til å tenke så langt.
    Men etter de siste hendelser med sine politiske selvmord, vil nok ikke disse elementene sirkulere stort mer, til glede for fremtidens sivilisasjon.

   2. I artikkelen skriver du at vi hadde den sterkest solaktivitet på 8000 år, og nå sier du at vår planet er ikke i en av sine kaldeste perioder noensinne.

    Kan du forklare hvordan dette henger sammen iteorien om at det er sola som styrer klimaet?

    1. Rettelse: «…vår planet er i en av sine kaldeste perioder noensinne» skulle det stått.

   3. Mitt poeng er det ikke lenger dreier seg om sannhet, men om makt og politikk. Det er åpenbart at det ligger et eventyrig. stort makt- og økonomipotesiale i å ta politisk konroll over verdens energiressurser. Denne fristelsen er det vanskelig for politikere å ikke la seg gripe av.
    Når først en sak er kommet så galt av sted som klimasaken, blir fakta og vitenskaplig erkjennelse, kun interessant i den grad det sammenfaller med politisk konsensus. Den eneste som kan korrigere dette må vel være naturen selv, som den fantastiske mekanisme den er. Hvis så skjer er det mange korthus som vil falle i grus.

    1. Problemet med din innfallsvinkel er at når klimakrisen uteblir vil politikerne hevde det skyldes deres tiltak. Det er flere som hevder at minskingen av ozon-hullene var naturlig, men den offisielle forklaringen er at det skyldes tiltakene som ble iverksatt. Dessverre tror jeg ikke at noen blir stilt til ansvar for unødige tiltak.

     1. Det har du selvsagt helt rett i, men det politiske motivet for å påta seg æren for at en varslet katastrofe er avverget, er så åpenbar og logisk at det nærmest må ses på som uunngåelig. Dessverre!

      1. Hei Grøstad.
       Er du selvproklamert tåke general her i kommentarfeltet?
       Kan du vennligst skrive inn noen fakta om saken, som er litt presise å oppfatte?
       Ingen skjønner noe av poengene med det du skriver, og det var vel ikke meningen?

 3. «Vi hadde rundt 1990 den sterkeste solaktivitet på 8000 år, deretter har det gått nedover.»

  Dere viser og en sammenheng mellom TSI og temperatur med bra match inntil ca år 2000.
  Hvordan forklarer KR oppvarmingen de siste 30 år med fallende solaktivitet siden 1990?

  1. Det er da svært enkelt å forklare.
   Etter den Den Lille Istids periode, med lav solaktivitet og nedkjøling av verdenshavene fra 1350 til 1850, har solen frem til nå varmet opp verdenshavene slik ar global temperatur muligens har øket med noen tiendels grader C de siste 150 år.
   Om solaktiviteten etter en topp i 1990, vil tregheten i den store massen i havet bare langsomt begynne å få fallende temperatur.
   Sannsynligvis er pausen i oppvarming de siste 20 år, også påpekt i IPCC rapporter en indikasjon på dette. Det er sannsynligvis solen som styrer klimaet på jorden, og ikke menneskeskapt atmosfærisk CO2 på 4% eller 16 ppm av de 400 ppm totalt.

   1. Den forklaringen stemmer, som sagt, ikke med figuren som viser historisk rimelig umiddelbar sammenheng mellom TSI og variasjon i temperatur. Dessuten viser figuren om «sunspot activity» vesentlig høyere solaktivitet på 1800-tallet enn i dag.

    1. Jeg mener min forklaring er i samsvar med figurene og grafene ovenfor.
     Du får tolke som du vil.
     Hva mener du er årsaken til noen tiendels grader varmere i dag enn under den Lille Istid, om ikke det er solaktivitet og innstråling, kunne det vært spennende å bli forklart?

 4. SItat: Med «Arctic Summit» i Alaska er det et ekstra behov for skremsler og man leter med stor omhu etter noe som kan brukes, og som vanlig finner man noe som kan utnyttes – varme havstrømmer fra Stillehavet som trenger gjennom Beringstredet og smelter noe is lokalt. Glem ikke at dette skyldes positiv PDO samme med Svalbard men her Positiv AMO glem ikke dette nåt man snakker om varme i arktis.

  1. Artikkelen ligger bak betalingsmur. Er det mulig å få Humlum til å legge den ut hos KR?

Kommentarer er stengt.