Det er SOLA som styrer klimaet

Nådestøtet mot Paris-avtalen

I det stille forbereder man i USA et nådestøt mot FNs klimapanel (IPCC) og deres helligste ku – Paris-avtalen. EPA skal sette opp en Red/Blue-team klimaanalyse, etter prinsippene for profesjonell prosjektstyring, noe som aldri før er gjort innen klimaforskningen. Her er en vurdering av hva som kan komme til å skje i løpet av året samt siste nytt om klimaloven.

Et slikt «Coup de grâce» eller barmhjertighetsdrap på den politisk styrte klimaforskningen vil være en vekker for de mange politikere som gjennom gruppetenkning og i sin leting etter gode politiske saker har kastet seg over klimaalarmismen – til tross for alle advarsler. Der EUs politikere til applaus fra klimaprofitørene prøver å holde liv i klimasaken, vil USAs kommende nådestøt sette et punktum for en meningsløs klimapolitikk og vestens fokus på et problem som ikke eksisterer – truende menneskeskapt global oppvarming.

Men viktigere, etter at mange av våre klokeste hoder i en generasjon har kastet bort en stor del av egen karriere og våre penger på kanskje den største vitenskapelige skandalen siden Piltdown-mennesket, så legges her grunnlaget for en retur til respekt for den vitenskapelige metode. Inntil nye særinteressegrupper igjen fører oss på villspor.

Alle med spisskompetanse i et klimarelevant fag kjenner til politiseringen av klimavitenskapen, en politisering som lenge har vært så ekstrem i nesten alle vestlige land at de med mest viten ikke lengre tør å ytre seg – før de har gått av med pensjon. De troende har vært nådeløse mot all opposisjon, og mange karrierer er blitt ødelagt av den institusjonelle klimakorrektheten og kakofonien fra grønne aktivister.

Profesjonell analyse
En analytisk tilnærming basert på «red team-blue team»-metode har lenge blitt brukt der mye står på spill. Man har en plan A og det andre laget har som oppgave å avsløre alle feil og svakheter i planen. Når denne jobben er gjort og alle synspunkter er analysert skal de to lagene sammen bli enige i den optimale planen. Eksempelvis ble denne metoden benyttet i USAs sikkerhetspolitikk etter fiaskoen med Grisebukta-invasjonen, hvor man i ettertid oppdaget at alle med avvikende meninger var holdt utenfor analysen forut for invasjonen, og dermed tok gruppetenkning og politiske ønsker over for seriøs analyse.
Likheten med klimapolitikken er slående, her har objektiv analyse alltid manglet. Klimaspørsmålet har enda en dimensjon, for her skal det i tillegg stilles krav om at aktørene respekterer den vitenskapelige metode.

Put the ‘consensus’ to a test, and improve public understanding, though an open and adversarial process
Steve Koonin, WSJ

Scott Pruitts EPA har etter et presseoppslag i WSJ forfattet av Steve Koonin, bestemt seg for en slik tilnærming for å se på hva som egentlig er CO2s rolle. En rolle som er åpenbar (hint: fotosyntesen). Dermed river man bort det meste av  grunnlaget for både klimatiltak innad i USA og det som er igjen av støtte til Paris-avtalen. Vi ser da bort fra de fleste lands hovedmotiv for å delta i Paris-avtalen, ønsket om å være mottager av mest mulig av den årlige klimaavlat på 100 Mrd USD Paris-avtalen skal omfordele.
Scott Pruitt forklarer her i mer detalj hva som planlegges, og ikke uventet har denne planen gått hus forbi hos de store mediene i Norge Som påpekt i siste Klimanytt har de aller fleste mediene det for travelt med egen propaganda til å få med seg det som egentlig foregår.

Det sier seg selv at de mange som har investert all sin akademiske prestisje i dagens klimapolitikk er lite egnet til å lede en slik prosess. Det uavklarte spørsmålet blir da hvem som skal lede prosessen og hindre at IPCC-leiren igjen kidnapper prosessen og fyller analysen med sitt oppspinn.

Judith Curry har analysert på egen blogg og konkludert med at USAs nasjonale sikkerhetsråd bør settes til å lede denne prosessen. I sitt blogginnlegg avslutter hun 21. april relativt klarsynt med denne setningen: «I hope that this will come to the attention of the Trump administration and the NSA.»

Hva gjør Stortinget nå?
I en situasjon hvor den teknologisk-vitenskapelig ledende nasjonen takker nei til Paris-avtalen og setter sine allierte i klimaskammekroken, burde dette stimulere til økt tankevirksomhet  her hjemme, Men nei, istedet vedtar Stortinget sin klimalov som skal sikre at Norge bruker sine ressurser på å bekjempe «en av vår tids største trusler.» Lovteksten i lenken er godkjent i statsråd 16.juni 2017.

På Stortingets nettside kan man lese følgende: «Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til Lov om klimamål (klimaloven). Formålet med loven er å fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050. Loven innebærer at vedtatte klimamål for 2030 og 2050 er lovfestet. Stortinget vedtok i tillegg at regjeringen skal opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget skal ledes av Miljødirektoratet.»

Kan det bli verre?
Man undres en smule over behovet for en lov mot en global oppvarming som stanset for 15–20 år siden og hvor energimengden som ankommer vår planet er styrt av sola og noen astronomiske forhold. Å sette Miljødirektoratet til å lede beregningsutvalget er i denne sammenheng som å sette de innsatte på asylet til å ta hånd om driften.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

26 kommentarer

 1. Parisavtalen handler hovedsaklig om en reorganisering av den globale økonomien med enorme overføringer fra den «rike» til den «fattige» delen av kloden. Verdens nest største økonomi, Kina, er i denne sammenheng «fattig» sammen med India, Indonesia, Brasil og mange andre store land. Altså en systematisk tapping av de «rike» mer eller mindre velutviklede land til fordel for de uutviklede land og demokratier, og derved undergraving av verdensøkonomien som vi kjenner den. Uten en slik enorm pengeflytting ville det neppe blitt stor oppslutning om klimaargumentet. De falske klimaargumentene er åpenbart for mange av oss et skalkeskjul for å innføre en ny verdensorden. De som følger med i politikk, og kjenner litt til ideologier, vil kjenne igjen dette idealet fra andre mer nære sammenhenger…
  Vår atmosfære består av mye, blant annet 0,04% CO2. Denne gassen er altså en sporgass og 96% av denne har naturlige kilder siden den antropogene delen kun er 4%, altså er den delen vi forårsaker kun 0,0015% av atmosfærens volum. I dette bildet mener altså alarmistene i Cicero, Bjerknessenteret og andre at de 4%-ene vi forårsaker overskygger all effekt de naturlige 96% måtte ha. Man bør ikke være klimaforsker for å skjønne at det her fins en betydelig logisk svikt……

 2. Til Erik Nilsen 21 juli (kan ikke svare direkte på kommentar):
  Men i så fall er det miljørørsla som bommer, når de hevder at Paris-avtalen drukner i norsk olje. Som sagt, de kan ikke begge ha rett.

  1. Enig. ‘Miljørørsla’ er i dette tilfellet en underlig konstellasjon av fanatikere med og uten bakgrunn i juss, som tror det er greit å misbruke rettsvesenet til å ri private politiske kjepphester. Disse kommer nok til å oppdage at de har tatt grundig feil.

 3. «Parisavtalen drukner i olje», roper klimarørsla i avsky mot utlysning av nye lete-felter i Arktis. I november kommer saken for Tingretten opp, rørsla versus staten, der de hevder at grunnloven gir grunnlag for å redusere eller stanse norsk olje- og gassutvinning. Det blir nok en popcorn-stund. Men hvor lenge kan norske politikere ri to hester, som drar i hver sin retning? Norske politikere kan ikke samtidig hevde at de gjør sitt for å følge opp Paris-avtalen og redde klimaet, når de i neste øyeblikk vedtar omfattende ny letevirksomhet.

  1. Det politiske konsensus gjelder i begge tilfeller; de aller fleste politikere støtter Paris-avtalen, og det store flertall på Stortinget støtter oljeleting i nord. Man kan vel regne med at både H, Frp, Ap og Sp står bak dette, og da er det bare småpartier på den andre siden. Men begge sider kan ikke ha rett. Enten tar klima-rørsla feil mht. Paris, eller så bløffer og lyver politikerne. De må stilles til veggs om denne problemstillingen, narrespillet går nå for vidt.

   1. Det er ikke narrespill å utvinne gass og olje på norsk sokkel. Politikerne verken bløffer eller lyver. Verden har ett økende behov for olje og gass i fremtiden.
    Husk at i Kina kommer det 50.000 nye biler på veien hver dag. De skal enten ha diesel eller bensin på tanken.
    Beklager men du har ikke forstått sakens problemstilling, som ikke er ett problem for andre enn miljøfundamentalistene og de som lar seg lure av deres enkle retorikk og eventyr fortellinger.

  2. Jo, det kan de faktisk.

   Så lenge den norske oljen og gassen ikke forbrukes i Norge, så påvirker ikke utvinningen Norges «forpliktelser» etter Paris-avlat..eh, avtalen. Det er Tyskland, UK og andre kjøpere av norsk olje og gass som må regne det de kjøper og brenner inn i sitt CO2-regnskap.

   Vi i Norge legger bare noen kabler ut til oljefeltene, slik at plattformene får vannkraft-strøm fra land, og så skryter vi av å ha verdens «reneste» oljeutvinning. Er det rart norske politikere er AGW-fans ?

  3. Nielsen.
   Det er ingen motsetning i å nå mål om å nå nasjonale mål om reduserte karbon utslipp til luft og å utvinne mer olje i Norge i fremtiden.
   Fra ett misforstått klimastandpunkt er det hvor den del av oljen som brennes som er problemet for mål om karbonutslippet i det landet det skjer.
   Er ikke det enkelt å forstå, eller har du ikke tenkt så langt?
   Dessuten har ressursen hydrokarboner mange anvendelses områder.
   Blant annet som grunnlag og anvendelse i plastproduksjon og en viktig del av gjødningsindustrien.

 4. Henning Nilsen burde holde seg til saken og ikke angripe person.
  Om han stundom er litt utslitt og ser at IPCC og lakeiene deres har mottatt sine nådestøt bør saklige argumenter forventes, også nå mens nederlaget for kvasivitenskap og realismen seier begynner å feste grepet.
  Om Obama her gitt 100.000.000.000 dollar til utlandet årlig uten Kongress og Senats behandling er det svært uhederlig gjort mot de fattige i USA.
  Jeg har daglig politiske samtaler med en USA borger fra Orlando i Florida, som stemte Trump.
  Fordi etter 8 år med Obama er det mange av hans venner som knapt har råd til å kjøpe sko til sine barn.
  Det var han Kevin den fine fargede Jamaica/Amerikaneren, som nå er i Norge for å besøke sin kone og sønn. Han fortalte oss sitt syn om Obamas utsendelse av nevnte beløp i kraftige setninger.
  Synes at Henning Nilsen burde undersøke hva Obama og Paris avtalen ville koste USA og arbeidsplasser der borte før han anbefaler sensur og boikott av helt saklige og relevante politiske meninger om saken.

  1. Det er null personangrep, null antydning til ønske om sensur eller boikott av noen i mitt svar, kun informasjon. Du går over streken. Har du dokumentasjon som viser at Obama forpliktet seg til 100 mrd dollar årlig, kom med det. Til info; denne summen er det aktuelle beløpet for alle i-lands overføringer til klimafondet. Vennligst skjerp deg.

 5. Dette er den store finans-elefanten i klimarommet, alle later som de ikke ser den, men hva skjer med interessen for Paris-avtalen hvis pengene uteblir?
  Noe som er enda mer underlig, er at alle giver-land som deltok i Paris-prosessen, tilsynelatende trodde at slike overføringer ville skje. Elller bare bløffet de, og brukte 100 mrd dollar som et lokkemiddel for å få med seg utviklingslandene?
  (7 linjer og så er det slutt, «publiser» glir ned under siden.)

 6. Jeg har spurt mange om dette, på mange nettsteder, og nå spør jeg igjen, for det er aldri kommet noe svar:

  Hvor er dokumentasjonen på disse 100 mrd dollar hvert år? Det er TRE år igjen til dette skal deles ut HVERT ÅR i et uvisst antall år. Hvem har gitt forpliktende lovnader om dette? Hvor kommer de
  gigantiske summene fra? Klimafondet hevder de har 10 mrd dollar på bok, dette er nok heller ned mot ca. 7, etter at de tre fra USA nå er redusert til 1. Dette er alt de har, etter flere års innsamling. Hvordan skal det da mer enn tidobles på så kort tid, og hundredobles i løpet av de neste ti årene? Medias taushet er talende, de hadde helt sikkert vært over seg av begeistring dersom det var mulig å dokumentere denne enorme overføringen av midler til u-land.

  1. Del to:
   Norge har bidratt med 258 mill dollar, men hvor mye som faktisk er betalt inn og ikke bare «pledged and signed» vites ikke. For å ligge på samme nivå fremover, må Norge betale omkring ti ganger så mye hvert eneste år, meget snart. Fremgår dette av regjeringens økonomiske planer? Har f.eks. Ap, eller andre partier, dette inne i sitt program?

 7. Kan det bli verre?
  Nei. Det er vanskelig å se for seg enda verre vedtak som angår klima. Det er også vanskelig å tro på noen positiv forandring i Norges syn på hvor Europa bør gå. Norge er en dilter, som holder seg til de «store gutta» i nærheten, uansett hvor galt det må gå.
  Amerika har nå på demokratisk vis valgt en president som tross sine feil og mangler har lært seg å lytte til flere meninger før det fattes vedtak i økonomisk viktige saker. Det er kanskje en årsak til at han har lykkes i forretningslivet?

  1. Grovt sett kan en si at Amerika har hatt sitt røde team i mange år. Hva er det folkene tilknyttet NIPCC har drevet med, annet enn å påvise vitenskapelige feil hos IPCC og fremheve hva som er riktigere? De har skrevet bindsterke rapporter, som bevisst er ignorert av The Establishment, hånet og latterliggjort av pressen, og tiet i hjel av politikere.
   Hvor mange norske politikere vet om NIPCC og deres rapporter?

 8. Her kan det bemerkes at dette delvis er gjort allerede.

  Professor Richard Muller var skeptisk til temperaturkurvene, og hadde snakket om det i klare ordelag.

  Så han satte opp sitt eget prosjekt, Berkeley Earth, for å undersøke saken. De samlet tilgjengelige data, og utviklet nye metoder for å prosessere dem.

  Og endte opp med å konkludere med at tidligere kurver var gode.

  https://www.youtube.com/watch?v=wfn9FaJKPwo

 9. Det aller viktigste ifm med en opprydning i klimafeilskjærene vil etter min mening være å reetablere et helt nødvendig analytisk skille mellom «klima» og «miljø». Dette skillet har gradvis forsvunnet i de siste tiårs trommeild av politiske klimabesvergelser drevet fram over hele registeret fra fanatiske forskere via opportunistiske politikere til sensasjonshungrige media. De tradisjonelle krav til vitenskapelige falsifikasjonsprosesser har måttet knele under dette presset.

  Alarmistiske agitatorer fra alle leire har derfor lenge og altfor uimotsagt kunnet sause sammen klima og miljø til en vilkårlig og opportunistisk trusselkonstellasjon som kan brukes i alarmistisk retorikk som det passer:
  – bommer man på de rene temperaturskremslene kan man flytte fokus til «klimarelaterte miljøskader», og vice versa

  Samtidig er det helt åpenbart at behovet for et fokusert miljøarbeid lider under dette, siden det politiske fokuset på «klima» med CO2 som «vår tids viktigste forurensing» bidrar til at reell miljøproblematikk går under radaren:
  – Det blir mer og mer tydelig at CO2-hysteriet har satt tradisjonelt miljøvern flere tiår tilbake.
  – Det gir nå mest mening å regne på samfunnsskadene av CO2-hysteriet, i stedet for den «miljøgevinst» man helt feilaktig har rotet «klimasatsing» sammen med.

  1. Kjempebra innlegg! Du har skåret gjennom myten om at det som gjøres er bra for miljøet.
   Som du skriver, penger tas bort fra miljøtiltak og brukes på vanvittige CO2 bekjempelser.
   CO2 er jo en livgivende, nødvendig gass for planteveksten på jorden. Så det blir både galt, ødeleggende og uten nytte å bruke kr 33 milliarder årlig av våre skattepenger slik.
   Oddvar

 10. Dette er håpløst. Kommentarer som er mer enn noen få linjer, kan ikke legges inn. Fordi «publiser kommentar» da rett og slett forsvinner. Dette må ordnes, eller er det slik at man har innført tekst-begrensning?

  1. Prøv å trykke ‘Tab’-tasten 4-6 ganger så vil ‘Publiser kommentar’ dukke opp.

  2. Det har nettopp kommet en ny hovedversjon av WordPress. Som vanlig er det en del bugs, som blir gradvis borte etter en serie oppdateringer (går automatisk hos oss).

 11. Når Paris avtalen gradvis blir analysert, er det merkelig hvordan tidligere president Obama slippet unna sterk kritikk etter å ha avtalt å ta fra egen befolkning 100 milliarder dollar i året og sende de ut av landet til IPCC, Kina, India, Russland og nesten 200 andre land rundt i verden.
  Er det norske media som tilbakeholder kritikk av dette i USA, eller er det ingen reaksjoner.
  Obama burde vært… (snip) Moderator: ta det litt med ro med påstandene her. Midler til dette fondet bevilges årlig av de enkelte land, og USA har bare bundet seg for noen få milliarder under Obamas 8 år)

  Mange amerikanere sliter økonomisk, og det er i det minste høyst umoralsk handling av forrige president.
  Han bør blir arrestert og tiltalt for denne uverdige behandling av eget folk.
  Solberg og Helgesen proklamerer klima samarbeide med Putin. Hva innebærer det, utover norske skattekroner i milliardklassen i gave til den militære aggreggsor og supermakten i øst?

  1. Tror du skal prøve å roe deg kraftig ned, Andersen
   Som valgt president hadde Obama alle de fullmaktene han behøvde.

   Fint om moderator sletter useriøsiteter om ran, tiltale, riksrett osv.

  2. Obama har vel ikke gjort annet enn å overføre 1 mrd dollar til klimafondet. De to andre som han lovet er ikke overført og blir det neppe. De 100 mrd er bare et luftslott, så det er ikke noe å bekymre seg for.

Kommentarer er stengt.