Det er SOLA som styrer klimaet

Global temperatur mars 2018

Vi har temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mars viser med +0,24 C litt opp fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og den pågående La Niña fortsetter å kjøle oppover i troposfæren. For mer informasjon om værfenomenet El Niño som hadde sin topp i februar 2016, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Mars 2018 har med (+0,24 C) gitt oss en liten oppgang fra verdien (+0,20 C) forrige mnd. Nordlige halvkule er tydelig varmere med 0,39 C nå, fra 0,24 C forrige mnd. Sydlige halvkule 0,10 o C  nå, litt ned fra 0,15 o C forrige mnd. Temperaturdataene er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En detaljert forklaring på dataene i figuren er her.

UAH bruker data fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer for en gradvis degradert bane.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA/NASA-Giss istedet. Figuren til venstre (brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA) viser den faktiske situasjonen, at avstanden er økende mellom observert temperatur fra UAH verifisert med værballonger med radiosonder, og på den andre siden IPCC_leirens klimamodeller og deres bratt stigende framskrivninger av temperatur (rød strek).

Merk at disse modellfremskrivningene ikke er vitenskapelige prognoser, det dreier seg stort sett om kurvetilpasninger som er basert på den ikke bekreftede hypotesen om at CO2 er den dominerende klimadriveren.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

14 kommentarer

 1. «Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator»

  Hvor og når er denne påstanden fra? Dere nevner den hver måned, men jeg har ikke sett en kilde

  1. Dette var den mest sentrale påstanden fra IPCC-leiren, deres klimamodeller viste at den globale oppvarmingen skulle manifestere seg kraftigst i troposfæren over ekvator i 10 km høyde. Jfr andre hovedrapport (1996) fra klimapanelet, som bør være kjent territorium for alle deltagere i klimadebatten.

   Denne hotspot har aldri manifestert seg som beskrevet. Dr. Roy Spencer har jaktet på denne «hotspot» som aldri har manifestert seg hverken for satelittene, eller over 28 millioner værballonger med radiosonder som er sendt opp for å måle temperatur i troposfæren.

   Fraværet av en hotspot har også vært påtalt i høringer foretatt av senatet i USA.

   En ledende klimaforsker, Dr. Fred Singer, beskriver Hot-Spot problematikken her:
   https://www.americanthinker.com/articles/2013/09/the_un_climate_panels_hot_spot_is_missing_in_action.html

   1. Jeg vil tro at få av leserne her har problemer med å innrømme at de ikke er lokalkjent i SAR WG1 rapporten på 588 sider, så det ville vært fint å få sidetall for «hot-spot» diskusjonen.

   2. Jeg antar at der mener rapporten fra 1996, siden klimapanelet ble opprettet i 1988? Kunne jeg bedt om en litt tydeligere referanse? Hvor er den spesifikke prediksjonen oppført? Om ikke sidetall, så i det minste hvilken del den står i? Jeg får vel selv lete meg frem til ordlyden, men burde dere ikke egentlig sitere den faktiske rapporten dere kritiserer?

 2. Ai, ai, Geir. Dette var vel ikke så bra, men regner med at april vil vise et fall på minimum 0,5 grader? Slik at vi til jul endelig ender opp på riktig side av null-streken igjen?

  Og alle kan vel se at den røde grafen her egentlig er helt flatt? Man trenger jo bare å skakke bitte litt med hodet…….

 3. I mars og april 2017 skrev Aaslid: “Året 2016 var (statistisk insignifikant) 0.02 o C varmere enn 1998 med sin +0.48 o C. Estimatet viser at 2016 måtte vært 0.10 o C varmere enn 1998 for å være signifikant forskjellig med et 95% konfidensintervall.”

  Om man går de samme 18 år tilbake fra i dag vil man se at temperaturen har økt SIGNIFIKANT (0.25 C varmere altså med god margin ifølge Aaslids definisjon ).

  Nå har Aaslid publisert påstanden om at det er opphold i global temperatur lenge nok. Han henviser altså til tall som motbeviser det han sier…

  1. Olavsen,
   ta en titt på GWPF-rapporten om klimaet i 2017, det er vårt forrige oppslag, hvor professor Humlum konkluderer som vi gjør.

   Det er en pause i atmosfærisk temperatur, den er over 20 år lang nå. Selv FNs klimapanels rapport fra 2014 bekrefter denne pausen.

   1. Aaslid. Jeg titter på hva du skriver. Tallene du henviser til motbeviser det du påstår, det er det som er saken her.

    Og forresten om den rapporten fra IPCC – som du misforstår (kan den (Raaen, Østensen?) som kommenterte dette for – tja – i underkant av et år siden være elskverdig å forklare en gang til?) – kan du fortelle og henvise til hva den sier om signifikant økning av temperatur?

   2. Jeg vil tro at klimaperiodene er så lange at å måle 20 eller 30 år ikke er signifikant. Data fra lengre perioder er usikre, men hvis vi måler kortere perioder enn den periodiske variasjonen har det liten verdi. Kunne vært interessant med en frekvensanalyse av temperaturendringene. Antar vi har flere perioder med forskjellige lengde.

    Igjen vil jeg oppfordre til en saklig og ærbødig diskusjon uten nedvurdering av motpartens argumenter. Arroganse slår bare tilbake på avsender.

 4. Hei.
  Hvorfor blir påstanden om Co2 drevet global temperatur stående i Wikipedia når det så klart i hht disse opplysninger ikke er riktig?
  Jeg vil oppfordre om en oppdatering i Wikipedia på lik linje med denne.
  Vedlagt teksten i Wikipedia;
  Den vitenskapelige konsensus er at de menneskeskapte klimagassene som for tiden akkumuleres i atmosfæren er den viktigste årsaken til global oppvarming.[37]

  1. Wikipedia er ikke en troverdig kilde til viten på klimafeltet, da hvem som helst kan redigere, slette og omskrive innholdet. Det er påvist moderatorer på Wikipedia med en alder på 7 og 8 år.

  2. Landberg. Alle seriøse aktører er …snip (moderator: vi takker nei til denne typen pseudovitenskapelig ordgyteri fra din side, Forfang. Dette er din andre og siste advarsel mot trolling)

Kommentarer er stengt.