Det er SOLA som styrer klimaet

Global temperatur mars 2019

Vi har temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mars viser med +0,34 C ubetydelig nedgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.


UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Mars 2019 har med (+0,34 C) gitt oss en ubetydelig nedgang fra februar (+0,37 C, men først rapportert som 0,36 C) etter en kraftig nedgang siden tidlig i 2016.

  • Nordlige halvkule litt ned med 0,44 o C nå, fra 0,47 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule svakt ned med 0,25 o C nå, fra 0,28 o C forrige mnd.
  • Tropene svakt ned med 0,41 C nå, fra 0,43 C forrige mnd.
  • USA48 kraftig ned med -0,55 C nå, fra 0,02 C forrige mnd
  • Arktis litt ned med 0,96 C nå, fra 1,04 C forrige mnd.
Mars 2019 – temperaturavvik fra normalen for referanseperioden 1981-2010

Temperaturdataene i figuren over er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En mer detaljert forklaring fra Dr. Spencer på dataene i figuren er her.

UAH bruker temperaturdata fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer av observasjonene for en gradvis degradert bane etter hvert som tiden går.

ENSO-varsler

ENSO står for El Niño Southern Oscillation og består av to faser av et værfenomen som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño hvor varmt overflatevann i Stillehavet avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. NOAA i USA modellerer en svak 
El Niño i sin ENSO status, og varsler i en fersk analyse fra 1. april 80 % sjanse utover våren og 60 % til sommeren. Meteorologene  i Australia regner nøytral ENSO men med 70 % sjanse for El Niño kommende vinter på sydlige halvkule. Det er i dag ikke noen aktiv kobling mellom hav og atmosfære som kan utløse en El Niño. Australia kommer med et oppdatert estimat 2. april.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier