Peter Ridd og ytringsfriheten seiret

Dom er avsagt i saken professor Peter Ridd anla mot James Cook universitet i Australia etter at han ble avskjediget. Ridd våget å stille spørsmål ved påstandene om at Great Barrier Reef (GBR) var katastrofalt truet av klimaendringene og han etterlyste kvalitetskontroll av forskningen på korallrevene. Ridd har vunnet saken på absolutt alle punkter.

Saken startet med Ridds kritikk i 2017, omtalt her, og fortsatte i 2018 med hans avskjedigelse etter at Ridd nektet å la seg kneble av universitetets ledelse. Både Jennifer Marohasy og WUWT har fyldig omtale av saken.

Den prinsipielle delen av saken gjelder den akademiske ytringsfriheten. Har akademikere rett til å kritisere forholdene, når det viser seg at forskningen ikke holder mål men likevel blir misbrukt til å styre gigantiske pengestrømmer? Klimaindustrien og en universitetsledelse som har gjort seg avhengig av en politisert pengestrøm hvor gjenytelsen er feilaktige og alarmerende forskningskonklusjoner, ønsker selvsagt ikke å åpne for kritikk, og det er på denne bakgrunnen man må forstå saken om Ridds påstått ukollegiale opptreden.

James Cook universitetet i Australia produserer på samme måte som Cicero og Bjerknessenteret (eksempel havnivåprognosen 2009) her hjemme, klimaforskning som ikke holder mål. Kritikk er ikke ønsket hverken i Norge eller i Australia, og utrenskninger kan finne sted. Her er detaljene bak Ridds avskjed fra universitetet han hadde vært ved i nesten 40 år. Men denne gangen vant altså Peter Ridd.

Folkefinansiert ytringsfrihet

Peter Ridd har to ganger i 2018 benyttet seg av folkefinansiering, først i februar for å kjempe mot sensuren han ble utsatt for, og senere i mai for å få tilbake jobben sin. Begge ganger kom støttebeløpet inn svært raskt fordi mange innså viktigheten av å forsvare den akademiske ytringsfriheten.

Jennifer Marohasy og Peter Ridd i et foto fra 2017.

Dommen er klar – og knusende

Dommen til Salvatore Vasta lyder slik;

The Court rules that the 17 findings made by the University, the two speech directions, the five confidentiality directions, the no satire direction, the censure and the final censure given by the University and the termination of employment of Professor Ridd by the University were all unlawful.

Domsdokumentet kan leses her. Det inneholder en rekke forunderlige detaljer vedrørende universitetets oppførsel.

Blant annet kan man lese at universitetet underveis nektet Peter Ridd å diskutere med sin kone beskyldningene de rettet mot ham.

Også den første runden med folkefinansiering ble brukt mot Peter Ridd, da han rett etterpå ble avskjediget.

6 thoughts on “Peter Ridd og ytringsfriheten seiret

 1. Veldig bra! Da er det håp. Tim Ball vant saken M. Mann anla mot ham. Mann møtte ikke engang i sin egen sak! Åpenbare manipuleringer av temperatur data er vanskelig å forsvare mot reelle data!

 2. Det bør nevnes her at det er ytringsfriheten som er saken her. Det står spesifikt i dommen at den ikke tar hensyn til hvem som har faglig rett. Jeg synes derfor dette er en uriktig gjengivelse av dommen. Klimarealistene trekker også frem finansiering og Cicero, noe som er helt irrelevant her.

  Som jeg har skrevet tidligere er det viktig med kvalitet i hva man skriver for å få frem det riktige budskapet og bli tatt seriøst. Det har man dessverre ikke oppnådd her.

  • Da gjenstår spørsmålet om en mann som gjennom mange år har forsket på revet har rett, eller om en kanadier og andre som flyr over har rett. Litt om påstander fra mannen: https://www.theaustralian.com.au/opinion/cutandpaste/suzuki-admits-he-got-it-wrong-on-cyclones-sort-of-but-please-dont-ask-him-about-penguins/news-story/1a242d113032584d60064ba158ed6631

   Her litt fra 2013. Det er noen år tilbake, men har ting blitt verre, eller er det omtrent samme forhold?:https://climatism.blog/2013/09/23/q-and-a-checklist-the-alarmist-claims-of-eco-extremist-david-suzuki/
   Litt fakta om revet, hvor det er relativt lett å finne ut at dette er komplekse saker:http://www.gbrmpa.gov.au/the-reef/reef-facts

   Og, et av de største truslene er: https://www.thoughtco.com/crown-of-thorns-starfish-2291456 i tillegg til El Nino, lav vann og bølger.

   Så gjenstår spørsmålet om global oppvarming, menneskeskapt sådan. Her hav temperaturer fra Australia:http://data.aims.gov.au/aimsrtds/yearlytrends.xhtml

   Ikke mye som tyder på en katastrofal oppvarming? Litt vitenskap kan være på sin plass og ikke bare synsing fra folk som Suzuki,som kun er ute etter penger:https://davidsuzuki.org . Her kunnskap fra Peter Ridd: https://www.thegwpf.com/peter-ridd-crying-wolf-over-the-great-barrier-reef/

  • Nei det er ikke bare ytringsfriheten som er truet her, men friheten til å forske og friheten til å legge frem sin resultater selv om det ikke passer arbeidsgiveren han arbeider for. Han skal ikke legge frem falske resultater selv om arbeidsgiver krever det. Universiteter og forskningsinstitusjoner skal gi sine forskere full frihet. Den som betaler skal ikke bestemme resultatet av forskningen. Det høres ut som om du er livredd at de skal finne ut noe du ikke liker. Men sannheten skal frem, uansett. Ikke sant.
   Ingen norske aviser har skrevet om denne saken i dag, men alle aviser og media skriver om lille Greta som nesten har fått EU ledelsen til å gråte. Det har de forøvrig all grunn til

   Tenk om en av forskerne på Cicero hadde forsket på noe som ledelsen ikke likte og ville legge frem sine resultater, så hadde han vært ute av kontoret sitt på dagen. Ifølge Samset selv , tenker vi alle likt her, så der tenkes det ikke mye.

  • Reiersen,

   At det fra Ridds side dreier seg om ytringsfriheten fremgår allerede av overskriften. At motparten er uenig i at det dreier seg om ytringsfrihet, men heller ommanglende kollegialitet, fremgår av detaljene i dokumentene. Dette er ikke omtalt i detalj siden dommen var så klar på Ridds side.

   Det er aldeles irrelevant hvem som har faglig rett her. Det er den vitenskapelige debatten og analysen av forskningen i etterkant av fagfellevurdert forskning som til syvende og sist avgjør hva som er rett. For å komme dit kreves det at akademikere ikke knebles under dekke av kravet om kollegial opptreden. Det er dommen riktig.

   Derimot er det ikke i det større bildet irrelevant at pengestrømmen til alarmistisk forskning er viktig for universitetet, noe som kom fram også etter den store Climategate-skandalen, hvor UEA foretok den påfølgende hvitvasking av skandalen av hensyn til universitets omdømme. Trusselen mot pengestrømmen til klimaalarmismen er proporsjonal med kritiske ytringer i det offentlige rom, både i Australia og i andre land. Det vil derfor være relevant å trekke korte paralleller til andre land (Dr. mann i USA, flere i Norge osv).

   Viktig for Ridd er også det som gjenstår, at man ikke er i mål mht hans jobb evt om hvilken erstatning han har krav på dersom han ikke får tilbake jobben. Heksejakten på klimadissidenter har også som en mer eller mindre utilsiktet bivirkning at akademikerne skal forstå at kritikk av selv den mest useriøse forskning vil få konsekvenser for arbeidsforholdet ved det enkelte universitet. Dett er heller ikke omtalt i og med at man både venter på domstolen og motpartens reaksjon.

   • Aaslid

    Pengestrømmen er ikke noe med dommen å gjøre. Du må referere dommen, ikke legge til dine egne meninger. Da blir det ryddig

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.