Det er SOLA som styrer klimaet

700 vitenskapsfolk med opprop – det er ingen klimakrise

Weekendens faktabaserte klimakonferanse har et klart budskap – det er ingen klimakrise, og mer enn 700 vitenskapsfolk har signert en petisjon som nå overleveres EU-politikere i Roma. IPCC-leiren er lite begeistret for alle innspill om en mer faktabsert klimapolitikk, og NRK-oppslaget i går inngår i den alarmistiske klimakampanjen. Her er en kort populærvitenskapelig kritikk av NRKs trakassering av denne klimakonferansen. Klimarealistenes leder vil foreta en oppsummering etter at klimakonferansen er avsluttet.

Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at NRKs Iselin Elise Fjeld var informert om at det er 700 signaturer det er snakk om i nyeste versjon av oppropet, men nei, for denne NRK-journalisten som tallrike ganger har vist at hun mangler selv elementær viten på klimafeltet, var det utenkelig å innrømme at det har strømmet til 200 nye vitenskapsfolk på knappe tre uker.

Med bakgrunn i at hun aldri før har skrevet noe saklig eller objektivt om klima, var det klart for arrangørene hva vi kunne forvente oss da hun ville skrive om arrangementet. En trakasserende omtale, hvor 90 % av teksten består av hva man i den politiserte klimaforskning mener om alle som er uenige med dem selv.

Fra før vet vi at ca 2/3 av Norges befolkning er enige med klimarealistene, kun 35 % har latt seg lure til å tro på at mennesket har hovedansvaret for klimaendringene.

Trenden i utlandet når det finner sted slike faktabaserte klimakonferanser, er at arrangementet fra IPCC-leirens side skal trakasseres, utleiere skal mobbes og trues til å kansellere utleie av lokaler,og foredragsholdere skal fratas sine akademiske titler. Hemningene er i det hele tatt svært få når det gjelder å hindre at ytringsfrihet finner sted i klimaspørsmålet. Det er mye penger som står på spill, bare i lille Norge er det snakk om ca 40 milliarder kroner over statsbudsjettet. i 2019.

NRKs kampanjeoppslag i går er et bevis på hvordan andre interesser innenfor økonomi og politikk styrer klimadiskusjoner, og meningsforming om klima,

Hva er en klimaforsker?

Første linje i NRKs forsvar for klimaortodoksien er en kvasivitenskapelig hodetelling samt å frata alle som ikke er klimaforskere retten til å mene noe.

Det passer bra å sitere Giæver på NRKs henvisning til titusenvis av (klima)forskere: «Det spiller ingen rolle om et stort flertall (konsensus) synes dette er glitrende eller ikke, for vitenskap er ikke demokrati. Vitenskap er rett eller galt». I dette tilfellet galt, for Giæver som en av de over 700 som har signert, er krystallklar på at CO2-hypotesen har feilet.

Det eksisterer ingen akademisk disiplin som heter klimaforskning, og klimaforsker er ingen beskyttet tittel. En klimaforsker er enhver person som er med i IPCC-leiren, og begrepet brukes for å markere revir. Bare klimaforskere kan uttale seg om klimaet, og er man uenig med IPCC-leiren så er man per definisjon heller ikke klimaforsker.

En klimaforsker er altså en lobbyist i klimaindustrien, en person som nekter å diskutere med alle som er uenige, og som sitter i en jobb som bare eksisterer så lenge politikerne kan skremmes til å tro at det er klimakrise.

Fra før vet vi at Bjørn Samset ved Institutt for Klimapolitikk (Cicero) mener at Nobelprisvinner i Fysikk, Ivar Giæver ikke kan regnes som klimaforsker.

NRK formidler løgner

Midt i oppslaget ser vi noe som ligner en faktaboks, hvor NRK har ført opp svarene på fem av våre påstander, etter å ha intervjuet klimaforskningens 3 vise menn, som nok en gang opptrer mest som politiske lobbyister. Både NRK-journalisten og de 3 er fullt klar over at Klimarealistene ikke vil få lov å svare i detalj på alt oppspinn som serveres, for all klimajournalistikk fra NRK i dag er basert på at bare en side får slippe til. Her er de tre groveste løgnene:

Klimarealistene: Naturlige så vel som menneskeskapte faktorer forårsaker oppvarming. (I samsvar med hva Klimapanelet skrev i 1990)

De 3 vismenn: … Men det finnes ikke noe annet enn menneskelige klimagassutslipp som kan forklare global oppvarming.

Fakta: Klimapanelet har vedtatt (uten å vise bevis) at minst 50 % av oppvarmingen etter 1950 er menneskeskapt. Dette betyr at klimapanelet selv mener at opptil 49,9 % av oppvarmingen kan være naturlig. Enda mer pinlig blir det for de 3 når man vet at den forsterkede drivhuseffekt fra våre utslipp enda ikke er observert: (IPCC AR1 1990) «The enhanced greenhouse effect has not yet been detected unequivocally in the observational record.»

Klimarealistene: Oppvarmingen skjer mye tregere enn spådd.

De 3 vismenn: Dette stemmer rett og slett ikke. Oppvarmingen går nøyaktig så raskt som vi har forventet i mange tiår.

Illustrasjon fra KN202

Illustrasjonen fra Klimanytt 202 viser at det lyves igjen, og de involverte er selvsagt klar over at modellene (CMIP5) viser dobbelt så mye oppvarming som det man kan observere i troposfæren. Og at avstanden mellom modeller og virkelighet er økende. Merk at temperatur i troposfæren har sunket etter første kvartal 2016, i motsetning til modellen som bare blir varmere.

Interessant er det også at Tysklands ledende klimaforsker Von Storch påpeker allerede i 2013 at det ikke forekommer en 20 år lang varmepause i et eneste modellert scenario.

Denne NRK-saken underslår altså ikke bare at nesten intet går som forventet, men også at det er politiserte klimamodeller som er grunnlaget for alarmismen, til erstatning for en helt udramatisk temperaturøkning, inntil kloden vår i 1998 gikk inn i en trend som Klimapanelet selv omtaler som en varmepause (WG1AR5, kap 9, side 769).

Klimarealistene: CO₂ er plantemat, grunnlaget for alt liv på jorden, og gir økte avlinger.

De 3 vismenn: … Men det hjelper fint lite hvis du er i ferd med å drukne. Problemet er ikke CO₂ i seg selv, det er den forsterkede drivhuseffekten som mer av det fører til.

Fakta; Her er det den ikke-observerte forsterkede drivhuseffekt det er snakk om. Den eksisterer bare inni modellene. Og problemet er nettopp CO₂, fordi det snart (i geologisk målestokk) er tomt for denne gassen i atmosfæren. Det eneste vi kan bidra med som kan redde fotosyntesen fra å opphøre om ca 5 mill. år, er at vi resirkulerer mer CO₂ tilbake til atmosfæren denne gassen engang kom fra.

Figur fra Dr. Patrick Moore

Stor oppslutning

Blant norske akademikere er det stor interesse for å støtte denne nyeste petisjonen. Professor Ole Humlum som er særdeles aktiv innenfor klimavitenskapen, opplyser til redaksjonen at han har signert petisjonen, men at han av tekniske grunner ikke vil synes som underskrivende før på neste versjon. Det er altså helt feil som NRK hevder at det ikke er noen norske klimaforskere som støtter deklarasjonen.

Mange av de underskrivende har vesentlig mer klimakompetanse enn det vi finner i den politisk korrekte klimaforskning, men også dette er for NRK en hellig ku..

Faktasjekk a la komiske Ali

NRK har mobilisert ikke en, men hele to faktasjekker i dette oppslaget. Den første, fra Climate Feedback, er fra en subjektiv aktør i USAs klimaindustri som faktasjekker utifra en kjent intensjon om å stanse alle former for klimadebatt, og denne aktøren har møtt drepende kritikk i USA for sin ensidighet.

Den andre er fra Faktisk.no, hvor NRK sitter på eiersiden og er godt posisjonert som hvitvasker av egen og svartmaler av andres journalistikk.

Faktasjekken består av at enda en journalist uten elementær naturfaglig kompetanse løper til klimaindustrien for å høre hva de mener om oss. Mina L. Karlsen har faktasjekket klimasaker før, og det er kjent at hun ikke forstår innholdet i selv korte og lett forståelige setninger.

Ingen av faktasjekkene har noen naturfaglig verdi, men underholdningsverdien er til tider betydelig.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

38 kommentarer

   1. Figuren du viser til sier at vi har laveste solaktivitet siden ca 1980..
    med en liten dip rundt 2010. Dette stemmer dårlig overens med den observerte temperaturøkningen

    1. Nei, du tar feil. Figuren viser et svært betydelig sammenfall mellom observert temperaturøkning utenfor urbane områder på den nordlige halvkule og TSI, som er kalkulert solinnstråling ved toppen av atmosfæren.

     Det fins andre typer solaktivitet, som ultafiolett stråling som står for havoppvarming og geomagnetisk aktivitet som påvirker kosmisk stråling som igjen har betydning for gjennomsnittlig skydekke.

     Solaktivitet kan du lære med om her eller ved å gå til primærkildene:
     https://www.klimarealistene.com/2019/09/30/solaktiviteten-i-august-2019/

     1. Spennende dette med solaktiviteten, Aaslid. Kan du vise til originalartikkelen som viser hvordan solaktivitet og temperatur sammenfaller på nordlige (og sørlige) halvkule?

      1. Lackner,

       det er ingen som meg bekjent har påstått at solaktiviteten sammenfaller med temperatur på den sydlige halvkule. Man har ikke tilstrekkelig med temperaturdata i syd, siden det stort sett er hav der.

       Min kommentar fra 25. oktober har lenke til vårt oppslag, hvor du finner lenke til forskningen nesten øverst. Hvorfor spør du etter noe som hele tiden bare har vært noen få museklikk unna?

       1. Ja, jeg så nå at du har lenket inn øverst:) Sløvt av meg…

        Men ser at dataene som er oppdatert (Scafetta & Willson) har blitt faglig kritisert.

        En god sjekk er å se hvordan oppdatert TSI (2018/2019) sammenfaller med f.eks. UAH-trenden siste 40 år (0,13 grader C/dekade). Den er global og sammenfallet burde være rimelig bra her og, skal vi tro at det er (kun) sola som styrer. Har dere noe å vise til her?

        1. Ronan Connolly sa om dette da han var i Oslo at han og Soon holder på med en oppfølgende studie til den jeg lenket til, med mer data og flere vinklinger på problematikken.

         Han var lite konkret på når den studien var ferdig, så her er det bare å vente.

         Det eksisterer ingen studier på noe felt som ikke utsettes for faglig kritikk. Det relevante der er hvorvidt kritikken har noe for seg eller ikke. Så vidt jeg kan se er kritikken mot Willson og Scafetta usaklig, det er mest sutring fordi de bruker solfysikernes TSI-modell og ikke den mer tvilsomme som klimamodellørene bruker.

  1. Aarnes. Det blir for enkelt. Det er solen som varmer opp havet og havet er tregt i å transportere varmen mot høyere breddegrader. Eksempelvis benytter Atlanterhavsstrømmen flere tiår. Og det er den som har hovedansvar for issmelting i Arktis og følgene derav. De skal visstnok være eksepsjonelle iht. IPCC selv om det var langt på vei de samme forhold i 1920-50 årene – før økt CO2 kunne ha nevneverdig effekt.
   IPCC benytter rundt 70% av målestasjonene influert av primært havet.

 1. På sett og vis er NRKs dekning av konferansen positiv. Den viser at norsk MSM er redde, virkelig redde for sannheten om deres konstruerte klimakrise. Det er redde personer som tar tilflukt i aggressiv oppførsel som NRK her gir et grelt eksempel på. Den muren de har bygget for å stenge nordmenn ute fra alt som finnes av kritikk mot klima-alarmismen, er i ferd med å smuldre opp. NRK våger ikke å slippe til et eneste kritisk spørsmål om CAGW, de vet det er livsfarlig å vedgå at det finnes noe annet enn «konsensus», og de frykter den frie tanke, også i sine egne hoder, vil jeg tro.

 2. Til ansvarlige for Klimakonferansen.
  Jeg foreslår dere tar en titt på pressens «etiske regler». Etter mitt skjønn er det begått flere brudd mot disse reglene i de to artiklene NRK har produsert om Klimakonferansen, med overtramp både mot personer, krav til objektivitet og ytringsfrihet.

 3. Jeg benytter anledningen til å takke for en godt gjennomført konferanse, hvor mange interessante temaer ble belyst, og for meg, ny viten presentert.
  Det er prisverdig at noen tar den «belastning» det medfører og stå opp mot den ensrettede oppfatning av klima som eksisterer. Slik burde det ikke vær.
  Når det gjelder NRKs dekning av konferansen, så var vel det ingen overraskelse, men like fulgt beklagelig.
  Jeg har i dag sendt inn en klage på måten NRKs opptrer i forhold til dette, som jeg mener er i strid med deres oppgave som en fri og nøytral formidler av nyheter og kunnskap.
  .

 4. Så mye politisk kapital og prestisje er investert av dagens politikere, at et retningsendring fra den kanten er det ingen grunn til å forvente. Skulle det derimot dukke opp nye politikere som tør å vise selv en gryende skepsis til klimahysteriet, vil tilhengerne komme løpende. Vi må ikke prøve å snu partier, men heie frem politikere som tør å stå opp mot denne galskapen. Det ble jo slutt på hekseprosessene i sin tid, selv om de som «forhekset» været sikkert fortsatte sin virksomhet. Det var ikke lenger noe å vinne politisk på å brenne hekser og trollmenn. Da det viste seg at jorda er rund, var det plutselig ingen som ønsket livet av de som lanserte ideen om en rund jordklode. Politiske værhaner har vi nok av her i verden. Vi mangler bare disse få som med rak rygg taler FNs presteskap midt i mot. De vil bli husket for sin innsats i menneskehetens tjeneste.

 5. Godt skrevet. Utrolig at dette debateres. Tydelig at klimahysteriet er blitt en religion for noen.

 6. NRK. no har en oppdatering på saken i kveld som er skremmende og nesten ikke er til å tro
  https://www.nrk.no/norge/facebook-atvarar-mot-oppropet-til-klimarealistane-1.14745633
  Google som eier både Facebook og Youtube er på krigsstien her i Norge, men også i Sverige. Swebbtv er avstengt for nye oppdateringer på Youtube pga hatefulle ytringer,foreløpig i 14 dager. Swebbtv holder på å legge om til nye flater. Youtube er ikke til å stole på lenger

  1. Når 700 mennesker fremstående personer fra vitenskapen i verden holder informasjonsmøte om hva de oversender til FN`s klimapanel – med møter i Oslo , Bruessel og Roma , så vil man normalt forvente at NRK i kraft av en sterkt subisidiert mediabedrift faktisk rapporterer til sitt publikum om hva som står i oppropet og hva man er uenig med IPCC om.

   Publikum er ikke interessert i å høre hva NRK`s ansatte eller ledelse synes om de professorene og folk fra akademia som har underskrevet oppropet.
   Det er ikke det saken dreier seg om – pluss at det er liten grunn til å tro at underskriverne er mindre kompetent til å vurdere verdensklimaet enn ansatte i anstalter av typen NRK.
   I stedet får vi en lengre utredning om hvor lite disse 700 toppene fra vitenskapen forstår – noe kanskje ikke journalistene i NRK er kompetent til å bedømme? Med den vanlige frasen at «de 700 ikke er klimaforskere», det blir litt stakkarslig argument i lengden.

   Hva de tre norske klimaforskerne mener om saken har selv de mest tungnemme fått med seg etter årevis med ensidig drøvtygging på katastrofer og utbroderinger.

   Normal har en bedrift et styre som skal gripe inn dersom en bedrift ikke drives etter elementære faglige normer – det ser heller ikke ut til å gjøre saken bedre.

   Vel , det er kanskje ikke så sensasjonelle nyheter for oss som har studert fenomenet i årevis – her forklares hvorfor man ikke kunne ha objektiv dekning av presidentvalget i USA. Jeg har ikke noe for eller mot Donald Trump , men jeg gjør meg visse tanker om årsaken til en vedvarende, ensidig fordømmende svertekampanje mot mannen og hans familie i 3 år – spesielt når man studerer de som fremsetter kampanjen.

   Her forteller en representant- med direktøren til stede – at NRK må vurdere i hvert enkelt politisk tilfelle – og at de ikke kan være objektive i nyhetsdekningen.

   https://www.youtube.com/watch?v=qykIi2tcoRY&t=13s

   Innslagets faglige filosofi taler ellers for seg selv.

   «Ensidig fordømmende kritikk er alltid negativ».

   I en høring i Senatet ble nettopp Facebooks politiske rolle tatt opp , et synspunkt er at Facebook er IKKE en mediabedrift etter reglene der , følgelig er det en kommunikasjonsbedrift , og å legge seg opp i hva folk utveksler av meninger er som om telefonselskapet skulle sensurere samtalene.

   Bruken av diverse politiske taktikker brukt av Facebook`s eiere går ikke upåaktet hen da dette er blitt ganske omfattende. For den interesserte her 1ste del av høringen – resten ligger på YouTube:
   https://www.youtube.com/watch?v=woEq42aKEI4

   «Noen» har selvfølgelig bestilt den advarselen mot deling som Facebook benytter, da det er lite trolig at Zuckerberg et al har funnet på det selv.

   .
   Facebook burde kanskje få orden på sin egen for forestilling før man opptrer som pompøs allviter ovenfor sine medlemmer.

   1. Tillegg til min ovenstående.

    Det er jo påfallende at man betaler for en dyr NRK-lisens og deretter må til utlandet for å hente inn nyhetene!

    Fra Russland rapporteres at arctic.ru er utestengt fra Facebook – ifølge denne artikkelen, datert 21.oktober 2019:
    Travle tider hos Zuckerman når man skal holde Klimapanelets verden i orden!

    https://sputniknews.com/world/201910211077104213-facebook-takes-down-arctic-themed-page-belonging-to-rossiya-segodnya-news-agency/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_inter_en

    Så innom arctic , men kan ikke finne noe direkte årsak , mulig denne artikkelen om isbjørner , polarrev og solpaneler ikke inneholder ikke ett ord om katastrofal issmelting , forferdelige havnivåstigninger , menneskeskapt global oppvarming og utrydningstruede isbjørner som er avbildet uforskammet sunne og friske.

    Kort sagt , intet katastrofestoff som foreskrevet av klimaguruene i IPCC og ville nok ikke passert nåløyet hos faktisk.no. Og nettopp derfor er det interessant å lese andre synspunkter enn det vi påprakkes av plagsomme aktivister.

    https://arctic.ru/diary/20190618/863021.html

    Av og til virker det som om det gamle «Pravda`s`» ånd har flyttet til Oslo!

  2. Du opplyser her at Google eier Facebook noe som heldigvis ikke stemmer. YouTube har, som de fleste andre, retningslinjer som ikke tillater hatefulle ytringer. Finnes det noen link til innholdet som felte swebtv slik at man kan vurdere selv om utestengelsen var rimelig?

 7. Jeg reagerte på at NRK artikkelen starter med å fremstille professor Guus Berkhout, lederen for Clintel som en ingeniør som har jobbet for olje og gassindustrien, og er muligens på tross av at de faktisk kalte han professor, et bevisst forsøk på å fremstille lederen som lite troverdig. NRK linker også til en Wikipediaartikkel som sannsynligvis er skrevet av klimaforskere.

  Professor Berkhout har flere doktorgrader og er professor i Fysikk og professor i geofysikk. Han er også professor i akustisk bildebehandling og lydkontroll, samt professor i innovasjonsledelse, og godt mulig det er derfor han er valgt til å lede Clintel. At han har jobbet for olje og gassindustrien skyldes sannsynligvis hans kunnskaper, som gjør ham attraktiv, og neppe at han representerer bransjen.

  I stedet for å fremlegge fakta kommer klimaforskerne med en rekke påstander, mange feilaktige, samtidig som de bruker mye tid på å svartlegge disse forskerne i oppropet. Dette har jeg sett tidligere i en artikkel av Rasmus Benestad hvor halve artikkelen er en masse påstander uten dokumentasjon og resten av artikkelen er pesonangrep og forsøk på å få motstanderen til å fremstå lite troverdig. Dette med å diskreditere motstanderen fremfor å diskutere sak og fremlegge fakta virker å være en ofte benyttet teknikk i både klimaforskning og politikk.

  Jeg anbefaler dere å skrive en god motartikkel og send den til NRK og NRK ytring. Som skattebetalt kanal mener jeg de er forpliktet til å gi tilsvar, og om så ikke skulle skje, har dere en god mulighet til å vise hvor ensidig dette er på deres egen sidet, Resett m.

 8. Jeg leser på NRK.no at Facebook advarer mot Klimarealistenes opprop da informasjonen kan være falsk. Dette støttes også av Førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg ved Institutt for medium og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, forskar på sosiale medium, falske nyheiter og personvern. Det vises da til at innholdet i oppropet er omstridt. Logikken bør vel da også tilsi at alt fra IPPC; Samset et.al. bør merkes som mulig falskt, – nettopp fordi dette også således blir omstridt?

 9. Ble det sent ut en presse relealese for Klimakonferansen? Er det mulig å få se den?
  NRKs publisering må sees i lys av hva som er sagt i den. Min mailadr. er vedlagt.
  Iselin Elise Fjeld journalistiske behandling er høyst kritikkverdig. Pressereleasets innhold tenker jeg forsterker inntryket.

 10. Litt morsomt at svært få av disse 700 ikke er klimaforskere, flere av dem er ikke en gang forskere.
  Dere klimarealistene må være litt enkelt utstyrt mellom ørene..

  1. Duverden, har du virkelig rukket å gjennnomgår 700 CV’er uten å finne «klimaforsker»? Klimaforskning består kanskje av 20-30 fagfelt så du bør endre søket ditt…

  2. Eg er ikkje klimaforskar, men seniorforskar i avl/genetikk. Og eg kan lese. Og det kan dei fleste sjølv om dei ikkje er forskarar. Og det eg les av det som kjem frå Klimarealistane er truverdig, noko eg dessverre ikkje kan seie om det som kjem frå Klimaalarmistane. Merkeleg haldning at ein må vere forskar for å kunne ha noko meining om dette. Problemet er at dei fleste får eit feil bilete av endring i klima fordi media og skulen ikkje oppfyller sitt samfunnsoppdrag om balansert informasjon. Kor lenge er det mogleg å rope ulv, ulv (dvs. å rope varsku utan eigentleg å meine det på alvor) før fleirtalet av folket, og til slutt også politikarane, snur ryggen til? Men at dei mest profilerte av klimaalarmistane og media skal snu er vel å vente for mykje? Jamfør Ibsen og Livslygna.

  3. Hei Trond!

   Dette kunne kanskje være interessant dersom du mener at den selvdefinerte tittelen ‘Klimaforsker’ betyr noe som helst i vitenskapelig sammenheng:
   https://wattsupwiththat.com/2019/10/22/who-are-the-experts-on-climate-change/

   (Oppfølgingstips: søk ‘Richard Feynman on science’ på Youtube. Boken ‘Voodoo Science – The Road from Foolishness to Fraud’ av Robert L. Park kan også anbefales).
   En grunnleggende forståelse av dette vil gi litt mer ‘mellom ørene’…..)

  4. Trond.
   Det du kommer med er for enkelt. Innen vitenkapsbetraktninger er det direkte banalt.
   Det er jo utallige forhold innen klima som ikke primært er relatert til klima eller å være klimaforsker, men benyttes også av klimaforskere. Det gjelder stort antall relevante analytiske teknikker, fysikalske målinger, strømningsforhold, termodynamikk, astrofysikk (spesielt solfysikk som IPCC har benyttet i liten grad i sine rapportskrivinger), strålingsfysikk og -kjemi (ikke minst infrarød stråling og molekyler som er en egen fagdisiplin som klimaforskere benytter resultater fra) biologi, glasiologi, oseanografi mm.
   Hvert av disse feltene har en rekke eksperter som er velkvalifiserte til å kommentere innen sitt felt og sette det inn i flere sammenhenger. Ikke minst må de ‘selvutnevnte’ klimaforskerne forvente at metodikere vurderer deres bidrag inn i klimasammenheng.
   Har du ikke kjennskap til hvordan forskning fungerer. Det er ikke egne regler for klimaforskning – f.eks at for å kunne uttale seg om klimaforskning må man være enig med IPCC.

   Minner om at det kommer ca 500 vitenskapelige artikler hvert år der naturlige variajoners betydning er hovedtema.

 11. Jeg må erklære meg sjokkert over nivået på NRKs pamflett mot dette oppropet. bare denne ene setningen er en studie i pervertert journalistikk: «Ledet av professor Guus Berkhout, en nederlandsk ingeniør som har jobbet for olje- og gassindustrien».
  Dette er skammelig journalistikk:
  1) Først titulerer man her den høyt renommerte professor Berkhout tendensiøst nedlatende som «ingeniør» (slik at leseren skal tenke: ikke klimarelevant), og tildekker med det at Berkhout faktisk både er en internasjonalt svært høyt rangert geofysiker og har doktorgrad i fysikk!
  2) Videre prøver man å illudere at her kommer en slyngel fersk fra «olje- & gassindustrien», mens faktum er at han tiltrådte sin akademiske karriere ved Delft Universitetet i 1976 (for 43 år siden).
  Kan noen forklare hvorfor NRK her føler de må henge seg på den simpleste form for journalistikk vi har i dag?
  Her kan man lese mer om denne elendige «ingeniøren» som trolig har flere akademiske utmerkelser enn det samlede norske klimaforskningskorpset tilsammen : https://wiki.seg.org/wiki/Augustinus_Berkhout

 12. Vedlagt er et notat jeg sendte til Faktisk.no -ved Mina Karlsen.som tilsvar på denne artikkelen:
  https://www.faktisk.no/artikler/l7n/500-har-underskrevet-pa-at-det-ikke-er-klimakrise-dette-sier-klimaforskere-om-oppropet
  Det er nemlig ikke noe kommentarfelt i blog-orakler av typen FAKTISK. Forståelig nok.

  Henvendelser er selvfølgelig nytteløst og bortkastet tid , men er muligens nødvendig – etter fattig evne – for å notere at noen er oppmerksom på hva vi er blitt servert av klimapolitiske utredninger og halsbrekkende «studier» i flere år.:

  Quote
  I Italia underskrev 90 professorer en advarsel om at de politiske klimaskremslene med vanvittige overdrivelser og pengebruken på dette bør dempes i forhold til realitetene rundt CO2.

  Jeg har den italienske originalteksten , men her er Pierre Gosselins oversettelse til engelsk:

  https://notrickszone.com/2019/07/04/90-leading-italian-scientists-sign-petition-co2-impact-on-climate-unjustifiably-exaggerated-catastrophic-predictions-not-realistic/

  Vi som kjenner NRK og media lukter at den slags ikke blir ropt ut på torget.

  Og i tillegg ser vi at når det dukker opp i «Faktisk» artikkel skrevet av Dem den 17.okt. 2019 heller ikke inneholder fakta – her er tilfeldigvis ikke det faktiske antall underskrivere fra vitenskapen i oppropet kommet med , nemlig Ca. 700. Hvorfor opplyser ikke Faktisk om fakta? Hvorfor i all verden oppgis ikke

  Nå vet jo jeg at det er bortkastet å henvende seg til NRK og Aftenposten som driver en krampaktig ensidig propagandakampanje for klimahysteri – og utestenger alle som setter spørsmålstegn ved grunnlaget i form av vitenskapelig bevis på at CO2 har klimafølsomhet til de grader at det fører til klima-Armageddon – for ikke å snakke om bekymringsfjes som spår at verdens undergang kommer om 12 år.

  Neida , i kjent stil presenterer «Faktisk» at 500 har underskrevet – det er å underslå fakta – sekundert av at det i artikkelen tygges drøv på at «disse er ikke klimaforskere».

  Og etter årevis med å bli servert klimapolitisk tøv , så virker ikke alle systematiske feil og feilinformasjon tilfeldig lenger – og heldigvis ser det ut til at mange er oppmerksomme på hva som prakkes på folk av aktivister .

  Man blir vanligvis ikke utdannet i nisjen «klimaforsker» , det er stilling man er ansatt i. I egenskap av at man har utdannelse innen et fag som er beslektet med begrepet klimaforskning – som er et meget bredt felt. Noe man omhyggelig IKKE poengterer.

  Relevant er historie , geologi , oceanography/havforskning, meteorologi, statistikk (electronic engineering), polforskning, biologi, måleteknikk , romfart osv osv – og de Herrene som har uttalt seg så bastant om «klimaforskere» er så vidt jeg erindrer i farten ikke utdannet som «klimaforskere»? Noe mer beskjedenhet hadde kanskje gjort seg.

  R e s p e c t f u l l y

  Close quote

 13. NRK-artikkelen var grusom! Aaslid sitt tilsvar her er bra. Likevel er jeg frustrert over at mange ser ut til å godta premisset om at man må være klimaforsker for å kunne uttale seg. «Hva (Hvem) er en klimaforsker?» pleier man å spørre. -Dette vanlige spørsmålet er ikke helt ok, fordi det fungerer litt som et slags sidespor. Man flytter seg fra sak til person, og derved gjør man den feilen at en apellerer til «autoritet». Sannhet og autoritet har ofte lite med hverandre å gjøre. -Problemet med alarmistene i det akademiske miljøet er jo at en del av dem dropper vitenskapelig metodikk samtidig som de later som de ikke gjør det. I mange fag utenom klimaforskning har man jo opplæring i metodikk, og det er ikke vanskelig for andre i akademia å se at en del fagfolk blant alarmistene dropper metode til fordel for tro, antakelser og…penger. -Så da burde man kanskje heller spørre: «Hva slags metode(r) er blitt brukt?», og «I hvilken grad kan metoden(e) ha påvirket funn(ene)?» Og «Er denne metoden egentlig god nok?» -I det hele tatt, la oss konstrere oss om sak og ikke person.

  PS: Bare litt å tygge på: «[L]ong-term prediction of future climate states is not possible.» -Hvem tror leserne kom med denne uttalelsen? (Tips: et relativt kjent panel…)

 14. En nylig publisert studie av Patrick Frank viser at klimamodellene har en feilmargin på +/- 15 grader over 100 år.
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00223/full

  Teamet til Lord Christopher Monkcton har nå ute en studie for peer review der de med matematiske beviser beregner maksimal teoretisk temperaturstigning pr. dobling av mengden CO2 i atmosfæren til å være 1.33 grader.

  Michael og Ronan Connoly har studert alle værballongdata siden 1950 – data fra 20 millioner værballonger – og bekrefter at det ikke finnes noen «hot spot» som klimamodellene er avhengige av.

  Samtidig påstår de at de har avdekket at hele atmosfæren som helhet kan ses på og oppfører seg som en ideell gass. På bakgrunn av Einsteins lover om termodynamikk vil CO2 dersom dette stemmer ikke kunne bidra til oppvarming overhode. Denne studien baserer seg kun på observerte og igjenprøvbare data/beregninger, men har enda ikke nådd peer review.

  1. Verdien for effekt fra dobling av CO2 isolert sett er stadig blitt redusert. Det er vel maksimalverdi Monckton søker å beregne. IPCCs verdi for CO2-dobling i 2013-rapporten var vel 1.18. Nå er den 1.05.
   Fint om noen kan verifisere tallene og gjerne komme med en serie om hvordan dette har utviklet seg i IPCC-leirens teorier.

   1. Ja, Moncktons team beregner maksimal teoretisk effekt ved dobling av co2. Både direkte oppvarming og feedback samlet. Klimamodellene baserer seg i utgangspunktet på at en direkte oppvarming på 8 grader fører til en feedbackoppvarming i vanndampen på 24 grader i tillegg. Det er fundamentale feil i denne beregningen teamet angriper på flere måter og påstår de beviser er feil. Om studien går igjennom peer review, som er en proess som pågår nå, har de bevist at total mengde oppvarming pr dobling av CO2 maks kan være 1.33 grader inkl feedback.

    1. Lindzen og Choi tok CERES målinger og fant at feedbacken var negativ. Deres første arbeid viste samlet effekt ved CO2-dobling på 0.5 C, korrigert til 0.7 C (2011).
     Forsterkningen er jo avhengig av hvor mye vanndamp som observeres i de ulike atmosfærelag, så den er jo ikke så lett å beregne teoretisk.
     Moncktons 1.3 C for CO2-dobling svarer jo til øvre grense for publiserte effekter blant ‘skeptikere’.

 15. Scott Johnson redaktør av Climate-Feedback dømmer all klimkrisekritisk vitenskap som useriøs. Han er nærmest en blogger og har blant andre Micael Mann som støttespiller. Climate-Feedback er en parallell til faktisk•no, like lite seriøs eller enda verre, om det er mulig. Her er to rapporter som Johnson mener er useriøse fordi de ikke er fagfellevurderte. Den ene fra Nature, den andre fra fysikk- og astronomiavdelingen ved Universitetet i Turku.
  https://www.nature.com/articles/s41598-019-45466-8.pdf.
  https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf.
  Begge rapportene betviler CO2-hypotesen og også FaceBook-redaksjonen har hengt seg på og beskriver dem som ukorrekte og useriøse.

Kommentarer er stengt.