ECRN – Europeisk Klimarealistisk Nettverk

Klimarealistene i Europa har samlet seg i et klimarealistisk nettverk (ECRN), med en visjon om å påvirke Europeisk energi- og klimapolitikk både nasjonalt og i EUs organer. Her er det du trenger å vite.

Hva er klimarealisme?

Vi har oppsummert klimarealismen i 7 korte punkter.

 1. Klimaet endrer seg på alle tidsskalaer.
 2. Det er ukjent hvilken prosent av oppvarmingen i forrige århundre som er forårsaket av drivhusgasser.
 3. Det er ingen a priori grunn til å anta at nåværende og forventet oppvarming vil få negative konsekvenser.
 4. FNs klimapanel (IPCC) overdriver drivhusgassenes rolle og bagatelliseres rollen til andre prosesser, som naturlig variabilitet og solens eller planetenes innflytelse.
 5. Klimamodellene har fortsatt alt for mange mangler til at de kan brukes som hovedfundamentet for klimapolitikken.
 6. Nåværende klimapolitikk vil sannsynligvis gjøre mer skade enn nytte for samfunnet.
 7. Klimadebatten har vært alt for politisert for lenge, og en mye mer åpen vitenskapelig debatt er høyst nødvendig.

ECRN er for tiden aktiv i 10 Europeiske land og vi viser til vårt nettsted med tilknyttet forum for ytterligere detaljer. Alle grupper og personer som er enige i disse syv punktene kan slutte seg til ECRN.

Pressekonferanse i Europaparlamentet

Clintel arrangerte 20. november pressekonferanse i Europaparlamentet med den konservative og reformistiske gruppen av parlamentarikere, hvor hovedbudskapet var at det ikke er noen klimakrise.

Den britiske LibDem-politikeren Irina Stephanie von Wiese und Kaiserswaldau som ble valgt i 2019 fikk et småhysterisk anfall på pressekonferansen da hun ble fortalt at det ikke er klimakrise og hun nektet å tro på selv tekster i Klimapanelets rapporter.

ECRN har oppfordret EUs parlamentarikere til å stemme imot forslag om klimakrise.

Ingen konsensus om klimakrisen

Europaparlamentet stemte over klimakrisen torsdag 28. november, og hele 225 parlamentarikere stemte imot forslaget om klimakrise og knuste dermed illusjonen om det politiske konsensus i EUs klimapolitikk. De grønne partienes forslag om klimakrise fikk 429 stemmer og ble vedtatt.

Andre kriser står i kø

Samtidig ble det kjent at Tata Steel Europa skal kutte 3000 jobber i EU. Det er simpelthen ikke mulig å produsere stål lønnsomt i EU med dagens energi- og klimapolitikk.

Denne nyheten kom få dager etter at det ble kjent at det også er krise i EUs vindmølleindustri. Titusener av jobber har gått tapt i Tyskland og det går mot et gigantisk underskudd hos Tysklands største produsent av vindmøller som muligens vil flytte produksjonen ut av EU.

Og mandag 2. desember er det tid for klimakonferanse i Madrid, også kjent som FNs årlige klimakirkemøte.

35 thoughts on “ECRN – Europeisk Klimarealistisk Nettverk

 1. Det referes til ‘IPCC-modellene’ i mange innlegg i denne debatten. Utgangspunktet er IPCC-leirens/Benestads tildels panegyrisk fremstilling av modellenes godhet – det er jo bare fysikk satt i system. Etter at Matanabe publiserte sine første bidrag fra 1967 og fremover har de jo vært ufeilbarlige iflg. de offisielle utsagn. Lengre inn i rapportene står det andre ting, f.eks. at de har svak forståelse av skyer, at klima er et kaotisk, ikke-lineært system som ikke egner seg for prognoser osv. Bare det å definere et entydig startklima’ på kloden er jo rimelig stor utfordring. Feil der vil jo lett propagere, som flere inklusive Pat Frank, har påpekt.

  I 2013-rapporten var figurkolonnen for svak forståelse av skyer fjernet, men ikke realitetene. Og de erkjente hiatus og hadde ikke forklaringen. Muligheter var vulkaner, sol og varme til dyphavet. Atmosfæren er renere enn den har vært siden avslutningen av Pinatubo i 1995. Og økt CO2-effekt varmer ikke opp dyphavet (og det er slettes ikke noen nye mekanismer som har inntrådt etter 1998 – for det var da varmen skulle begynne å ‘slå nedover’). Så de har ingen forklaring – og har vel aldri hatt det, men fortsetter formuleringer som kan kjøpes av egne rekker, legfolk, heri inkludert, journalister, politikere, NGOer og mange av dem som gjerne vil tilhøre eliten.

  Mens Bengtsson (se et av de senere Klimanytt) som har vært i teten av modellutviklingen bekrefter at det er betydelig usikkerhet og at man langt fra har noen sikre svar. Spesielt fremhever han skyene, i likhet med Lindzen. Det er langt større energimengder forbundet med økt solinnstråling ved systematiske reduksjon av skydekket under oppvarmingsperioden frem til ca år 2000 enn fra økt CO2 mm. Listen kan forlenges med en rekke andre prominente vitenskapsmenn med langt større publikasjonsmeritter enn Benestad og IPCC-leiren (Dyson, Lindzen, Essex). Zichichi (se KN) påpeker det åpenbare. Kompleksiteten, uløselige (analytisk) matematiske Navier-Stokes ligninger og numerikken medfører en betydelig mengde frie variable der forskerens valg påvirker og i realiteten bestemmer resultatet. I tillegg kommer hele temeperaturbehandlingen, beregninger avparametre i rutenett, av vulkaner og aerosolvariasjoner (tidligere har høy CO2-følsomhet blitt kompensert av pålagt aerosoldemping, men siden aerosolbidraget er redusert ‘løper’ modellene ‘varme’.

  For ikke å snakke om å ta med alle viktige energistrømmer inn og ut av atmosfæren og vekselvirkningen mellom dem. 2W/m2 i økt drivhuseffekt er laaaangt under usikkerheten i de små endringene. Ca 1C i forhold til 288C der modellene ikke engang regner ut klodens middeltemperatur riktig (presenterer smart nok bare avvik), men med avvik på 2-3C.

  Så kan vi jo gå til forskernes interne kommunikajon belyst gjennom Climategate epostene. Tidligere leder av CRU, Tom Wigley skriver at modellene holder ikke mål. Vi må utvikle nye.
  Fra Climategate gjennomgangen til McKitrick& McIntyre desember 2019s 14 (10 års jubileumsskrift) siteres fra en epost:
  «Det er ubegripelig at policymakere vil være villige til å vedta milliard til billiard dollar beslutninger for tilpasninger til projiserte, regionale klimaforandringer basert på modeller som ikke engang beskriver og simulerer prosesser som er byggeklossene i klimavariabiliteten».
  Og det er jo en korrekt beskrivelse – og oppfatning

  i Fra Climategate gjennomgangen til McKitrick& McIntyre s 14:
  «Det er ubegripelig at policymakere vil være villige til å vedta milliard til billiard dollar beslutninger for tilpasninger til projiserte, regionale klimaforandringer basert på modeller som ikke engang beskriver og simulerer prosesser som er byggeklossene klimavariabiliteten».

  • Jeg leser på TEKST TV at Greta Thunberg mener “Verdenslederne mangler innsikt om klima”. Hva slags innsikt har ho?

 2. Svar til Geir Aaslids kommentar datert 8. desember kl. 23:44 (Fikk ikke til å poste den under selve kommentaren)

  Det ser i hvert fall ut som vi kan eniges om at vi er uenige i mye 🙂

  Takk for link til den interessante artikkelen til Patrick Frank. Det var urovekkende lesing med tanke på klimamodellenes evne til å predikere framtidig klima.

  Heldigvis (for klimamodellene) har Dr. Roy Spencer godt gjennom Franks artikkel og tilnærmet forkastet dens gyldighet. (Ikke nødvendigvis konklusjonen, men argumentene som ledet fram til den).

  «I am not defending current climate models’ projections of future temperatures. I’m saying that errors in those projections are not due to what Dr. Frank has presented.»

  Sitat fra: http://www.drroyspencer.com/2019/09/additional-comments-on-the-frank-2019-propagation-of-error-paper/

  Og så vidt jeg kan skjønne på Spencer, mener han at bruk av modeller fortsatt er den beste strategien for å predikere framtidig klima:

  «The existence of multiple modeling centers from around the world, and then performing multiple experiments with each climate model while making different assumptions, is still the best strategy to get a handle on how much future climate change there *could* be.»

  Sitat fra: https://wattsupwiththat.com/2019/09/11/critique-of-propagation-of-error-and-the-reliability-of-global-air-temperature-predictions/

  • Ja, det er bare å begynne på nytt på toppen, når tekstene etter noen runder blir for smale.

   Det har vært en interessant utveksling mellom Spencer og Frank. Imidlertid har Spencer glemt et lite forhold som det er lett å overse hvis man ikke har vært borti statistikk, og kommentarfeltet på WUWT som er sjeldent verdiful lesning, oppklarer etter hvert hvem som har rett.

   Frank: “Roy thinks a calibration error statistic is an energy.”

   You start by stating that I take “an example known bias in a typical climate models longwave (infrared) cloud forcing (LWCF) …”

   If your “bias” means offset, it is misleading. The LWCF error is a theory error, not a bias offset. That is demonstrated by its pair-wise correlation among all the models. The 4 W/m^2 is a model calibration error statistic.

   I do not assume “that the typical models error (+/-4 W/m2) in LWCF can be applied in his emulation model equation.” That’s not an assumption.
   ……
   It’s the uncertainty in air temperature, consequent to the uncertianty in simulated forcing, that is propagated forward.

   Og lengre ned, i samme kommentar postet September 11, 2019 at 8:21 pm:

   Under “Error Propagation …” you wrote, “If a model actually had a +4 W/m2 imbalance in the TOA energy fluxes, that bias would remain relatively constant over time. ”

   Once again, you imposed a positive sign on a uncertainty error statistic. The error statistic is not an energy flux. It does not perturb the model. It does not show up at the TOA.

   Your imposition of that positive sign facilitates your incorrect usage. It’s an enabling mistake.

   I have run into this mistaken thinking repeatedly among my reviewers. It’s incredible. It’s as though no one in climate science is ever taught anything about error analysis in undergraduate school.

   Forholdet er visualisert med gode eksempler av flere:
   Statistisk usikkerhet er ikke en fysisk manifestasjon, usikkerhet er et estimat av det vi ikke vet. Det er ikke energi og påvirker derfor ikke energibalansen.

   • Geir,

    Takk for refleksjoner rundt Spencers omtale av Franks artikkel.
    Kjenner du til andre omtaler (positive eller negative) av artikkelen?

 3. Den 20. feb 2019 sendte jeg en kopi fra videnskab.dk til formannen. Det var en 19 siders lang artikkel om “Fimbulvinteren”.
  I siste nummer av tidsskriftet “SPOR” nr 2/19 er det en 6 siders artikkel om: “Fimbulvinteren på VIK på ØRLAND. Et samfunn går under”. Meget interessant.

  • “Klimamodeller er det beste verktøyet vi har for å lage sesongvarsler” Så langt denne sesongen bommer Cicero grovt med sitt varsel om “unormalt mild vinter”. Dette er samtlige klimamodeller enige om, sa Nathalie Schaller til NTB 26.oktober. Vi får dømme når sesongen er over. Men både oktober og november har vært av det kjølige slaget.

   • Nei, dette er ikke klimamodeller, det er værprognoser. De er definert slik at dersom de stemmer med varmere vær så er det klimarelatert. Dersom se ikke stemmer så er det værmeldinger og det har ikke noe med klimaet å gjøre. Dette er grunnleggende og elementær klimakunnskap.

  • Takk for lenken! Jeg har lenge letet etter en tekst som omhandler klimamodeller som er mer teknisk enn polulærvitenskap og avisartikler, men mer lettfattelige enn fagfellevurderte artikler på samme tema.

 4. Pkt. 5: “Klimamodellene har fortsatt alt for mange mangler til at de kan brukes som hovedfundamentet for klimapolitikken”

  Det er greit nok å være kritisk til modeller, men skal man kritisere bør man komme med alternativ(er).

  Derfor lurer jeg på om Klimararealistene vet om et bedre alternativ for å forstå forstå klima og klimaendringer enn å anvende modeller basert på fysiske prosesser i atmosfæren?

  • Alternativet er å anvende observasjoner gjort i atmosfæren, istedet for deterministiske modeller hvor man forutsetter at bare vår CO2 har vesentlig påvirkning på klimaet.

   • Såvidt jeg har skjønt inngår det flere fysiske mekanismer i klimamodellene enn drivhuseffekten.
    Blogginnlegget til Benestad (link i Jan Mayens innlegg) bekrefter også det.

    Å påstå at CO2 er den eneste viktige klima-faktoren inkludert i klima-modellene mener jeg derfor er useriøst. Mer presist er det å si at klimamodellene predikerer at økt CO2-konsentrasjon (inkl. feedbacks) er den/de viktigste mekanismen(ene) for dagens klimaendringer. Så kan man selvsagt være uenige i den konklusjonen eller mene at viktig(e) fysiske mekanismer er utelatt i klimamodellene.

    Observasjoner er selvfølgelig en mulighet. Men jeg er litt skeptisk til å bruke observasjoner alene til å predikere framtidig klima. Hvilke observasjoner skal man støtte seg på da? Bruker man f.eks. kun global temperatur og CO2 konsetrasjon i atmosfæren de siste 70 år som datagrunnlag vil man definitivt ende på en konklusjon som er klimarealistisk ukorrekt.

    Personlig mener jeg en kombinasjon av modeller og målinger er den optimale kombinasjonen for å forstå kompliserte prosesser fysiske prosesser. Det er ikke uten grunn at mange forskningsinsitusjoner har både eksperimentelt og teoretisk arbeid innenfor samme fagområdet…

    • Modellene er basert på myten om den hellige naturlige klimalikevekt eller balanse før antropogen CO2 tilført atmosfæren ødela denne balansen Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

     Nobelprisvinner Ivar Giæver er en av mange som har påpekt det meningsløse i å definerer klima nesten utelukkende utifra to tilfeldige grafer (CO2 og temperatur) og han har pekt på at tobbakksindustrien holdt på på samme vis for 50-60 år siden med to figurer de hadde funnet, forekomsten av lungekreft og forbruket av margarin. Der var det i begge figurene en stigende trend, ergo måtte det være margarinforbruket som forårsaket lungekreft.

     Dr. Vincent Gray er en av mange ekspertkommentatorer i FNs klimapanel som har rettet drepende kritikk mot klimamodellene:

     Her er noe av kritikken:
     https://meteo.lcd.lu/globalwarming/Massen/conference_Mensa/2008.07.12_Gray_Spinning_the_Climate.pdf

     • Jeg så kjapt på rapporten til Dr. Vincent Gray og fikk inntrykk at den først og fremst kritiserer modellenes manglende evne til å predikere det som observeres. (Eller manglende antall sammenligninger av modell prediksjoner mot observasjoner)

      Nå er Grays rapport over 10 år gammel og jeg vil tro at en rekke sammenligninger mellom modeller og observasjoner har blitt gjort siden det.
      Jeg kom bla. over en interessant video som sammenligner predikert og observert global temperatur de siste ~100 år ved å ta hensyn til forskjellige fysiske mekanismer (både naturlige og menneske-utløste):

      https://tv.nrk.no/serie/the-big-challenge/2019/DMTV23100319/avspiller

      Denne videoen tar for følgende naturlige mekanismer: Endring i jordens bane rundt solen, vulkaner og endring i solas intensitet. Mellom 6 og 11 minutt ut i videoen demonstreres det at ingen av de overnevnte mekanismene kan forklare den siste tidens endring i global temperatur.

      Et spørmål til Klimarealister som ser videoen (som jeg oppriktig lurer på): Er noen av de naturlige mekanismene er tolket feil i videoen? Eller er det noen viktige naturlige mekanismer som ikke er inkludert, som kan forklare noe av økningen i global temperatur de siste ~100 år?

      Det interessante med videoen er effekten mekanismene som er utløst av menneskelige aktiviteter. Disse omfatter avskoging, utslipp av aerosoler, redusering av ozonlaget, samt utslipp av drivhusgasser. Rundt 18 minutt ut i videoen sees en graf som viser hvordan en klimamodell gjenskaper global temperatur de siste årene ved å ta hensyn til alle de overnevnte menneskelige faktorer og jeg syns den treffer ganske bra!

      • Kate Marvel opptrer direkte uredelig i denne videoen, innholdet har mest til felles med propaganda.

       1) Det er godt kjent at både presesjon og endringer i jordbanen (Milankovich-syklusene) påvirker klimaet, men det skjer ikke i så korte tidsrom som 20 eller 40 år. Du kan lese om presesjon her:
       https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/KN45-Jordas-bane-forklarer-issmelting-og-tidligere-v%C3%A5r.pdf

       Og gjennomsnittstemperaturen på nordlige halvkule har sunket, dette er et forvarsel om et kommende solminimum som de ved Giss utelater:
       https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/Klimanytt72.pdf:

       Så var det animasjonen som Kate Marvel benytter, dette er en useriøs anamasjon fra Bloomberg, en sammenstilling av data som ikke er kompatible, men av de er modllerte data og ikke observasjonsdata.

       Her er kritikken mot denne animasjonen, oppsummert i 10 punkter med grove feil og utelatelser (se gjerne lenken videre til våre kilder).
       https://www.klimarealistene.com/2015/06/26/nasa-giss-villeder-om-klimaet/

       Og Kate Marvel jobber ikke i NASA, hun jobber i Giss, som stort sett sysler med subjektiv, modellert klimaalarmisme. Giss er formelt under NASA-paraplyen men har ingen ting å gjøre med alt det andre som foregår NASA.
       Et hundretalls NASA-ansatte har sendt et brev til USAs president og har med vitenskapelig begrunnelse bedt ham ta USA ut av Parisavtalen, og presidenten har fulgt denne henstillingen etter å ha konstatert at ledende professorer som Lindzen (meteorologi) og Happer (atmosfærefysikk) er av samme oppfatning.

       Av det som er utelatt kan nevnes skydekket, som er en av ca 15 vesentlige faktorer som påvirker klimaet. Usikkerheten i endringer i skydekket alene gjør at modelleringen av antropogene effekter blir helt meningsløs, og mange forskere har pekt på at skyene alene kan forklare endret temperatur ssiste 100-150 år. . .

       • Takk for utfyllende svar, Geir.

        Angående de 10 punktene som kritiserer animasjonen til NASA-Giss. For det første slår det meg som generell kritikk til klimavitenskapen (mange punkter gjelder ikke deres arbeid spesifikt). For det andre representerer disse punktene den største konsentrasjonen av påstander som, så vidt jeg kan se, antyder at mesteparten av dagens klimavitenskap er på bærtur.

        La meg sitere det jeg mener er de to mest oppsiktsvekkende punktene:
        «6. Det er også underslått at maksimalt 4% av CO2en er menneskeskapt og at det ikke eksisterer noen observasjoner som viser at CO2 fører til oppvarming i atmosfæren»
        «7. Forskning som påviser at først endrer temperaturen seg, deretter følger CO2en etter (jfr Henrys Lov), den er utelatt»

        Hvis bare en av de siterte påstandene faktisk viser seg å stemme (for de siste 100 år) betyr det ikke bare at hovedvekten av klimavitenskapen er på bærtur. Det betyr også at all forskning på, og planlagte dyre tiltak for å redusere utslipp av CO2 er totalt meningsløst! (Korriger meg hvis jeg har misforstått påstandene!)

        Jeg synes man burde vise større respekt for klimaforskere og andre som arbeider med klimatilpasning! Den høye konsentrasjonen av kontroversielle påstander øker ikke akkurat deres troverdighet. Det hadde holdt med 1 av dem hvis ønsket er å så tvil om dagen klimaforskning.

        Skydekke er definitivt relevant, men jeg er uenig i at det er utelatt i klimamodeller presentert i presentasjonen til Kate Marvel. Der påpekes det at usikkerheten i framtidig skydekke samt deres klimapåvirkning er en av hovedgrunnene til at de ulike modellen spriker så mye i prediksjon av global temperatur i 2100.

        En siste oppfordring til Redaksjonen fra en som anser seg som klimarealist i den forstand, at ønsker en naturvitenskapelig forståelse av klima og klimaendringer: Fokuser mindre på kritikk av det vitenskapelige grunnlaget som underbygger at menneskelige utslipp av drivhusgasser er hovedgrunnen for dagens klimaendringer. Fokuser mer på å forklare, så enkelt som mulig, naturlige mekanismer som påvirker klimaet i dag!

        • Takk for oppfølgende debatt, Brede.

         Du viser til klimavitenskapen, uten å skjelne mellom de to hovedretningene observasjonsbasert naturvitenskap, og modellert klimaforskning basert på premisser som i beste fall er svært kontroversielle. Da blir det alt for upresist.

         FNs klimapanels første hovedrapport baserte seg på observasjoner, men skiftet i 1996 over til den modellerte retningen. Du kan lese om prosessen her (KN164 har en kortere versjon) i en tekst som ikke er kontroversiell:
         https://www.klimarealistene.com/2019/10/06/klimapanelets-farvel-til-klimavitenskapen/ ,

         Du har ikke misforstått, FNs klimapanel og Norges klimapolitikk er basert på modellert klimaforskning som ikke stemmer med det man observerer ute i naturen.

         Du får selv avgjøre hvilken respekt du har for den poli6tisk korrekte klimamodelleringen. Det blir en debatt om debattantene, og det er svært lite interessant. Historien vil med tid og stunder avsi en dom, på samme vis som med Lysenkoismen.

         Angående skydekket og klimamodellene, har jeg bevisst forenklet og forkortet. Mer presist ville vært å skrive at skydekket er så slett modellert at det er verdiløst. Se sitatet under for detaljene.

         Så vi er uenige og jeg viser til denne forskningen. Les og døm selv:

         «The reliability of general circulation climate model (GCM) global air temperature projections is evaluated for the first time, by way of propagation of model calibration error. An extensive series of demonstrations show that GCM air temperature projections are just linear extrapolations of fractional greenhouse gas (GHG) forcing. Linear projections are subject to linear propagation of error. A directly relevant GCM calibration metric is the annual average ±12.1% error in global annual average cloud fraction produced within CMIP5 climate models. This error is strongly pair-wise correlated across models, implying a source in deficient theory. The resulting long-wave cloud forcing (LWCF) error introduces an annual average ±4 Wm−2 uncertainty into the simulated tropospheric thermal energy flux. This annual ±4 Wm−2 simulation uncertainty is ±114 × larger than the annual average ∼0.035 Wm−2 change in tropospheric thermal energy flux produced by increasing GHG forcing since 1979. Tropospheric thermal energy flux is the determinant of global air temperature. Uncertainty in simulated tropospheric thermal energy flux imposes uncertainty on projected air temperature. Propagation of LWCF thermal energy flux error through the historically relevant 1988 projections of GISS Model II scenarios A, B, and C, the IPCC SRES scenarios CCC, B1, A1B, and A2, and the RCP scenarios of the 2013 IPCC Fifth Assessment Report, uncovers a ±15 C uncertainty in air temperature at the end of a centennial-scale projection. Analogously large but previously unrecognized uncertainties must therefore exist in all the past and present air temperature projections and hindcasts of even advanced climate models. The unavoidable conclusion is that an anthropogenic air temperature signal cannot have been, nor presently can be, evidenced in climate observables.»
         Professor Patrick Frank, Stanford Univ.
         https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00223/full

        • Til Brede Hagen: Svaret på den første påstanden er at den er feil. Disse 4 prosentene med antropogent innhold av CO2 i atmosfæren er en av de mange mytene om CO2 som kommer fra Klimarealistene. Årsaken til denne myten skriver seg fra beregninger gjort av Tom Viktor Segalstad og tyskeren Hermann Harde. Begge disse beregningene har fått mye pepper fra klimaforskere. Og du trenger ikke være klimaforsker for å forstå at påstandene er gale. Segalstad, som gjør sin beregning ved hjelp av ulikt forhold mellom isotopene C-13 og C-12 i antropogent CO2 og «naturlig» CO2, ser helt bort fra at CO2 utveksles mellom atmosfære og vann og mellom atmosfære og jordsmonn. Kommentarer til hans beregninger kan du lese her:
         https://forskning.no/kronikk-klima/kronikk-atmosfaerens-co2-okning-er-menneskeskapt/1183767
         https://forskning.no/klima-kronikk/kronikk-co2-okningen-er-ikke-naturlig/1183609
         https://www.geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/944-kort-oppholdstid-til-karbon-i-atmosfaeren-bevis-mot-menneskeskapte-utslipp
         Hermann Harde stiller opp en differensiallikning der han påstår at CO2-opptaket i naturen er proporsjonalt med CO2-konsentrasjonen i lufta. Dette er riktig når det gjelder CO2-opptak i vann (Henrys lov), men er garantert feil for CO2-opptaket i planter. Med denne påstanden «glemmer» Harde at det er andre faktorer enn CO2 som spiller en rolle i fotosyntesen – opptak av vann. Tenk deg tilbake til tørkesommeren i fjor, da løvet på trærne gulnet allerede i juli måned pga vannmangel. Om du hadde doblet CO2-konsetrasjonen da, hadde det ikke hjulpet noe. Bladenes spalteåpninger var lukket så godt det lot seg gjøre for å hindre at enda mer vann fordampet. Kommentarer til hans artikkel kan du ese her:
         http://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/02/something-harde-to-believe/
         https://epic.awi.de/id/eprint/46881/1/revision_harde_comment.pdf
         Harde var heller ikke så nøye med hvem som ble valgt til fagfellevurderingen:
         https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117306586

         Svaret på den andre påstanden er at den var riktig tidligere (nå snakker vi om langt tilbake i tid – lenge før antropogene utslipp av CO2 forekom). Temperaturen steg eller sank av en eller annen grunn og temperaturen i havet fulgte etter. Dette førte til at havet ga fra seg eller tok opp CO2 fordi kaldt vann løser opp mer gass enn varmt vann. Det er dette som er årsaken til de årlige systematiske variasjonene av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren som alle kurver viser. Men Aaslid fortier fullstendig den store forskjellen på det som skjer nå og det som har skjedd for diverse tusen år siden: Nå har vi store antropogene utslipp av CO2. Ifølge Henrys lov gjør dette at løseligheten av gassen i havet vil øke proporsjonalt med CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Temperaturstigningen i havet er altfor lav til at havet nå netto kan avgi CO2 til atmosfæren. Bevis for dette står i første delen av «Henrys lov og konsekvenser av denne».
         Hvis du vil vite mer, kan du jo lese gjennom disse to trådene fra 2016.

         https://www.klimarealistene.com/2017/04/23/henrys-lov-og-konsekvenser-av-denne-loven/
         og
         https://www.klimarealistene.com/2017/04/23/kommentarer-til-gjesteinnlegg-om-henrys-lov/

       • Så dette er klimarealisme? “Marvel opptrer direkte uredelig“, sies det. Før man slår fast at “temperaturen på den nordlige halvkule har sunket” med referanse
        til 6 år gamle data.

        Oppdaterte data t.o.m. 2018 viser dette. Sunket?? Nei. Heller ikke om man ser helt bort fra Niño-årene 15,16,17.

        • Raaen,

         Vi snakker om trender i dette årtusenet.
         Med data som ikke er forurenset av urbane varmeøyer. DU er tydeligvis mest glad i dataene for det forrige århundret, samt Giss-metoden for administrativ menneskeskapt oppvarming.

         Alle som benytter data fra landlige strøk, eller fra fjellområder på den nordlige halvkule, ser den kjølende trenden.
         Her viser dataene både for Norge, Irland, Finland og Sverige at de aller fleste målepunktene med 20 års historikk en klar kjølende trend.

         https://notrickszone.com/2019/11/27/more-real-data-totally-contradict-fake-media-show-scandinavia-ireland-not-warming-over-past-decades/

        • Det finnes jo også andre data, f.eks. fra GPS-målingene brukt til temperaturberegninger og omtalt i tidligere Klimanytt. Tropene er i ferd med å flate ut/avkjøles, og dette vil gradvis spre seg mot polene med de vanlige mekanismer. Skal bli spennende å se utviklingen. Det er jo en beskjeden energimengde det dreier seg om i atmosfæren med 0.6-1 C som skal kompensere.

      • Endringer av vær og klima er generelt sett en komplisert sak.
       Det en imidlertid med sikkerhet vet (vitenskap!), dokumentert ved hjelp av naturlover, er:
       * vær og klimaendringer drives av energiendringer og -utvekslinger i atmosfæren og mellom atmosfære og jordens overflate.
       * når vann fordamper tar vanndampen den store mengden energi (fra sola) som skaper fordampningen, med seg opp i atmosfæren
       *energien som CO2 tar opp i hvert enkelt molekyl, fra energi strålet inn fra universet, er kun 0,000 000 000 5-del av energien fra fordampning av vann pr. m3 luft
       * ingen kan hevde at temperaturen på jorden vil “koke” uten at en samtidig beviser at Stefan-Boltzmanns lov er feil.

  • Ja, det finnes alternativ.

   En vet at endringer i vær (og klima = vær over en 30 års periode) drives av utveksling av energi internt i atmosfæren, og mellom atmosfæren og hav og land. Jo større utveksling desto voldsommere vær.
   Vann fordamper ved hj. av energi fra sola, vann/snø faller ned som nedbør over høydedrag og fjell, og vi tar energien som ligger i høyden (tyngdekraften) ut som elektrisk energi.

   Et alternativ er beregninger basert på naturlover. Eksempelvis finner en ved beregning:

   * at energi absorbert av CO2 fra fossilt brensel i atmosfæren utgjør kun 0,000 000 000 5 del av det fordampning av vann fører opp i atmosfæren ved gjennomsnittlig temperatur og luftfuktighet. Med andre ord: det skal en forsvinnende liten økning i fordampningen til før bidraget fra CO2 er nullet ut.

   * at energien som absorberes av CO2 er så liten at denne energimengden ikke kan stråles tilbake til jordoverflaten som har gjennomsnittlig temperatur lik + 15 C. Den må stråles ut i verdensrommet med temperatur lik -273 C. Gå tynnkledd ut en vinterdag med – 10 C og kjenn etter om kroppen (+ 37 C) blir varmere eller kaldere.

   • “Et alternativ er beregninger basert på naturlover.”

    Det er jo nettopp det klimamodeller er! ( jfr. linken i innlegget til Jan Mayen)

    • Hvor i klimamodellene finner en at energibidrag inn i atmosfæren fra de ulike bidragsytere er redegjort for, og tatt inn i modellen?
     Hvor er det, basert på naturlover, redegjort for hvor energien som stråles ut fra CO2 tar vegen (til jordoverflaten eller til universet)?

     • Første spørsmål: Jeg er ikke klimaforsker og har derfor ingen detaljkunnskap om dette, så kan ikke gi noe godt svar.

      Andre spørsmål: Såvidt jeg har skjønt kan man kun forklare retningen på energien (fotonet) som stråles ut fra CO2 molekylet ved hjelp av kvantemekaniske modeller. Men siden konteskten er et CO2 molekyl i atmosfæren vil jeg anbefale literatur innen atmosfærefysikk. Et eksempel er “An Introduction to Atmospheric Physics” av David A. Andrews. En mer populærvitenskaplig beskrivelse finnes på Wikipedia:

      https://no.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A6risk_tilbakestr%C3%A5ling

      • Den lille mengden energi som et CO2-molekyl mottar fra inn-stråling gjør molekylet ustabilt. Mengden energi må umiddelbar avgis ved utstråling. Utstrålingen må skje mot et område med lavere temperatur enn det den utstrålte energimengden tilsvarer. Utstrålingen kan bare skje til universet med – 273 C. Påstanden om at CO2 i atmosfæren danner et “teppe” som gjør at temperaturen på jorden øker, er ikke i samsvar med naturlover.

       • Mortensen,

        Nei, utstråling skjer i en hvilken som helst retning, uavhengig av omgivelsestamperetur. Tenk på aluminiumfolie som reflekterer solstråler. Denne refleksjonen skjer uavhengig av om det er +20 eller -10 grader C ute. Stråling må ikke forveksles med varmeoverføring. Sistnevnte er et resultat av diffusjon og konveksjon.

        • Til Lackner,
         Ved stråling er retningen bestemt av energiinnhold i de medier som omgir kilden. Energiinnhold i et medium er bestemt av egenvarme og temperatur. Den del av universet som ikke inneholder materie, og med temperatur -273 C, er mediet med lavest energiinnhold (= 0) Følgelig vil strålingen fra CO2 ha retning mot universet, på samme måte som utstråling fra jorden har retning mot universet.
         Energi forsvinner ikke. Den skifter bare posisjon og form. Som vann i magasin (potensiale) > elektrisitet > lys og varme. Energiinnholdet i magasinet skapes av energi fra sola og fordampet vann.

      • Hagen. Har ikke tid til å gå gjnnom alt materialet det henvises til. Men gassmolekyler absorberer stråling fra alle retninger. De vil i snitt være orientert like mye i alle retninger og stråler i snitt ut like mye i alle retninger. Denne strålingen vil interferere (bl.a. absorbere og reemittere) med atmosfæren på ulik måte utover mot rommet versus innover. Innover vil de samme prosesser skje omtrent på samme måte som fra jordoverflaten og utover. Alt vil bli reabsorbert og emmitert (randomly) mange ganger.
       Og energien i vekselvirkningene vil inngå i andre termiske prosesser (bl,.a konveksjon og skydannelse) noen av prosessene transporterer energi som langt, langt overstige effekten ved øking av CO2. Så IPCCs effekt av økt CO2 vil være mye mindre enn usikkerheten i beregningene.

       • Ellestad.

        Basert på det du skriver, virker det som du har mer oversikt over atmosfærefysikk en meg. Jeg skjønner likevel ikke hvorfor det du skriver leder fram til konklusjonen «Så IPCCs effekt av økt CO2 vil være mye mindre enn usikkerheten i beregningene»

        Det er strålingsubalanse som medfører endring energiinnhold i jord/atmosfæren. (Stråling er den eneste formen for varmeoverføring som kan bevege vekk fra jord/atmosfære). Således vil økt drivhuseffekt pga. mer CO2 i atmosfæren ha en direkte effekt på strålingsbalansen. (Mindre infrarød stråling fra jorda unnslipper atmosfæren)

        Energimengden i termiske prosesser du nevner (konveksjon og skydannelse) har ingen dirkete effekt på strålingsbalansen fordi denne energien kun flyttes internt i jord/atmosfæren.

        • Hagen
         Noe energi går direkte ut via strålingsvinduet til vanndamp. Konveksjon krever energi, vanndamp transporterer ca 80-100 W/m2 ut, danner skyer som reflekterer og stråler. Mot dette og mere til står effekt fra CO2-økning på ca 2 Wm2 hvis beregning inneholder betydelig usikker og med tanke på de mange vekselvirkninger denne strålingen har med atmosfæren på vei utover (og innover). 2W/m2 må sees i sammenheng med de ‘nominelt’ 340W/m2 som i snitt stråles inn i atmosfæren og som skal ut ved balanse.

  • Du får undersøke hvordan de lager vær prognoser. Hvorfor det er svært vanskelig å “spå” hva som skjer i nær fremtid.
   https://www.noaa.gov/education/resource-collections/weather-atmosphere-education-resources/weather-systems-patterns
   Forøvrig finnes det nå registrerte vær data “oversatt” til dagens “bilde”, fra 1850 tallet og fremover.
   Denne vær melderen tar for seg nåtid og fremtid:
   https://www.gavsweathervids.com
   Denne tar for seg mye av det du lurer på. Se på hele filmen!!! Her får du vær mønstre som sammenlignes over lang tid:https://www.youtube.com/watch?v=sbWQUaQvA6k

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.