Mindre oppvarming med kvalitetsdata

Her er temperaturfiguren du ikke har sett før, den globale oppvarming justert ned til 0,22 C fra 1850-2019 fordi termometrene migrerer nærmere ekvator.