Det er SOLA som styrer klimaet

Lysene slokner i California

California har lenge vært et av fyrtårnene i klimavekkelsen, det perfekte grønne skiftet vi alle må følge opp for å redde kloden fra et imaginært klimaproblem. Etter mange års vanstyre kollapser nå strømforsyningen på varme dager og befolkningen utsettes for tvungne strømutkoblinger, noe man til nå bare har opplevd i klodens mest vanstyrte diktaturer.

Det vanstyrte California

For USA er California selve symbolet på Grønt Skifte, eller «Green New Deal» som det heter der borte. Dette er tydeligst i den forfeilede energipolitikken, som startet med Enron-skandalen, til dagens satsning på såkalt fornybar energi, altså sol og vind, som utgjør 36 % av el-forsyningen i dag, og skal til 2030 økes til 60 % ifølge WSJ.

Men også miljøpolitikken har vært en katastrofe, hvor truede fuglearter ofres på vindmøllealteret, og hvor man har avskaffet mer enn 2/3 av skogforvaltningen som en del av den grønne politikken. Dersom man skal tilbake til fornuftig skogforvaltning, så finnes ikke opplært arbeidskraft.

Det meste av California er i utgangspunktet ørken, og selv i vinterhalvåret hvor det kan falle mye nedbør (oktober til mars) er skogene knusktørre. Det nye miljøregimet i skogene medfører at man ikke fjerner hverken krattskog eller gamle døde trær, slik at skogsteigene blir mer brannfarlige for hvert år som går, med flere skogbranner og flere omkomne. Denne uka har over 11000 lynnedslag startet over 20 større skogbranner.

Brannene har fått et slikt omfang at skogen i California ikke lengre er et netto CO2-deponi, men bidrar til å øke frislippene av CO2 til atmosfæren. Tømmerhogst blir det heller lite av med slik forvaltning, nedgangen i hogsten siden 1988 er på hele 90 %. Selv på mindre private eiendommer blir eierne utsatt for et absurd komplisert miljøregelverk og må ut med hundretusener av kroner for å få fjernet krattskog eller døde trær.

2001 var forrige gang strømforsyningen kollapset, dengang mistet ca 1,5 millioner strømmen, og guvernøren ble ikke gjenvalgt. Senere har balansekraft som atomkraftverk og gasskraftverk blitt nedlagt i rask rekkefølge, til tross for at anleggenes levealder går opptil flere tiår inn i fremtiden. Og «Public Utilities Commission» hadde i forkant advart om at man måtte forvente energimangel i California på varme sommerkvelder så tidlig som i 2021. Både på fredag og lørdag (14-15. aug) ble ca 3,3 millioner frakoblet uten varsel for å hindre en total kollaps av strømforsyningen. WSJ har detaljene.

Hvorfor skjedde dette? Jo, hovedgrunnen var simpelthen fordi det sluttet å blåse på kveldstid på en varm dag, samtidig som solen gikk ned utpå kvelden, noe som later til å forbause grønne politikere hver eneste kveld i opptil flere land. Siden det var godt og varmt også i andre delstater, så kunne man ikke importere den nødvendige balansekraften.

Løsningen på problemene er den samme som andre steder det er for mange grønne politikere, enda mer fornybar energi. Samt batteriparker som kan lagre energioverskudd når solen er oppe og det blåser, noe som bare vil doble strømprisene i California, enda en gang. Det eksisterer ikke industriell kapasitet som kan levere batteriene både California og Tyskland mener de trenger til mer av den samme forfeilede energipolitikken.

Alt som går galt i California skyldes selvsagt menneskeskapte klimaendringer, eller landets president, ifølge demokratene som for tiden vanstyrer California. Delstaten har ikke vært et positivt utstillingsvindu for demokratene foran høstens presidentvalg, hvor både Biden og Harris har talt seg varme om hvordan de skal redde kloden fra klimakrisen med mer fornybar energi. Deres grønne plan er enda mer utopisk enn Californias, de vil ha et 100 % karbonfritt el-nett til 2035, «to meet the existential threat of climate change while creating millions of jobs with a choice to join a union.» Selv i California vil nok ikke alle stemme på mer av det samme i november etter å ha sittet hjemme i mørket et par kvelder.

Og mer av det samme kan være rett rundt hjørnet, for befolkningen I California er varslet om at nye strømutkoblinger kan være påkrevd.

Elon Musk er en av mange som misliker alt som ikke fungerer i California. Hans neste Tesla-fabrikk skal nå bygges i Texas, og LA Times melder at hans bolig i byen selges og at Musk skal få utstedt nytt førerkort i Texas.

Pest – det ultimate klimaskremsel?

Som om ikke ovenstående pluss en Koronaepidemi dere kan lese om andre steder, var nok for innbyggerne i California, så er det også rapportert et tilfelle av pest i delstaten. Ja, det dreier seg om Svartedauden og bakterien Yersinia pestis, som ifølge vår hjemlige klimaskremmer professor Nils Chr. Stenseth, er blitt mer smittefarlig grunnet de pågående klimaendringene, ifølge dette intervjuet i 2019.

Det blir neppe lenge å vente til NRK, NTB, Dagbla og alle de andre som har dilla på klimaskremsler, oppdager at her har de sovet i timen. Mer nedbør skal gi mer pest, også i Norge ifølge Stenseth.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

  1. Den svenske arkeologen Jonathan Lindstrøm hadde en programserie i TV (i 2 deler) som het: «De førsta svenskarna». Ved hjelp av dagens gen-teknologi, kan det slås fast at en folkegruppe (kalt YAMNAYENE) som holdt til på de store steppene nord og øst for Svartehavet og Det Kaspiske Hav, strømmet inn over Nord-Europa og Skandinavia for 5000 år siden. De vann lett over den stedegne befolkning, og en av grunnene var at de hadde med seg pesten som de selv var immune mot. Gentester viser også at dagens skandinaviske befolkning har ca 60% gener fra Yamnayene, ca 20% fra den opprinnelige jegerbefolkningen og ca 20% fra de første bøndene i Skandinavia. Yamnayene drev fedrift, og man tror også at de temte hesten. Skogbrann: Yamnayene brente ned all skogen på Jylland i løpet av to generasjoner.
    Ellers har jeg lest at pestbefengte gragere rømte fra høytliggende steder til steppene i kuldeperioder.

  2. Det begynner å bli mange rapporter av denne type nå om sammenbrudd i (påstått) «grønne» energiløsninger som vindkraft, der både kostnadene for brukerne, fuglekverningen, miljøskadene og sammenbruddene i spredningsnettene tårner seg opp når den virkelige verdens behov trenger seg på.
    Men dessverre er det gått prestisje i å forsvare ulønnsomme og dysfunksjonelle «grønne» alternativer som vind, sol og bio, som i essens ikke tilbyr et bedre miljøsluttprodukt enn bruk av olje og gass med moderne renseanlegg.
    Dermed fortsetter man med den samme notorisk inkompetente politiske ryggdekningen å bære havre til en død grønn hest, i stedet for å satse på å ytterligere miljøoptimalisere bruken av fossil energi til man har reelle («ekte grønne») alternativer på bordet.
    Når selv Naturvernforbundet skriker opp om vindmøllers skadepotensiale burde alarmklokkene begynne å ringe også hos våre politikere: https://naturvernforbundet.no/vindkraft/

Kommentarer er stengt.