Det er SOLA som styrer klimaet

Nils-Axel Mörner (1938-2020)

Forfattet av Morten Jødal og Jan-Erik Solheim
Brått er han borte, vår kjære venn og forskerkollega, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd professor Nils-Axel Mörner, også kalt Niklas.

Han ble den 26. september 2020 utnevnt til Sjefsredaktør for Klimarealistenes nye tidsskrift «Science of Climate Change», og hadde allerede etter én uke avtaler med forfattere til den første årgangen i 2021. Han ville de siste årene av sitt liv legge til side sin vitenskapelige forfattervirksomhet, etter å ha produsert nesten 700 vitenskapelige artikler, og konsentrere seg om dette tidsskriftet – som skulle handle om vitenskap – ikke klimapolitiske eventyrfortellinger. Men slik gikk det ikke. Han døde den 16. oktober 2020, etter et kort sykeleie.

Niklas har Ph.D. i geologi fra 1969. Han ble professor ved Stockholms Universitet, hvor han ledet Institutt for Paleofysikk og Geodynamikk fra 1991 til han gikk av i 2005, uten å stoppe sin forskning av den grunn. Dette instituttet ble et internasjonalt senter som arbeidet med globale havnivåendringer (eustasi), klima og jordskjelv i tidligere geologiske tider (paleoklima og paleoseismikk). En spesialitet de arbeidet med var hvordan bevegelser i jordskorpen i den siste tiden av jords historie har forandret landskapet (neotektonikk). Han arbeidet også med isostasi som beskriver hvordan de ytre delene av jorda flyter på de underliggende tyngre masser.

I årene 1981-1989 var han leder for Kommisjon for neotektonikk under INQUA (Internasjonal Union for Kvartærtid-forskning). Senere (1999-2003) var han leder for INQUA kommisjonen for havnivå- og kystforandringer. Han har uført feltarbeid på strender i 60 land, for å undersøke hvordan havnivået har endret seg gjennom tidene. Det var derfor naturlig for Niklas å melde seg som ekspertkommentator til havstigningskapitlet i IPCC rapporten i år 2000. Hans konklusjon om at havet ville stige høyst 10±10 cm de neste 100 årene ble ikke akseptert av IPCC, og Niklas skrev da den lille boken «The greatest lie ever told» – om hvordan det internasjonale klimapanelet ble til, hvordan eksperter blir ignorert og hvordan klimahysteriet startet. Der justerte han også havnivåendringen i år 2100 til 5±15 cm.

Han har bidratt med flere grunnleggende ideer om hva som styrer jordas klima: I 1984 presenterte han en teori om at endringer i jordrotasjonen fører til at Golfstrømmens to armer; en mot nord og en mot sør, veksler i styrke. Så, i 1996 lanserte han en teori om at det er solvinden som fører til variasjoner i jordrotasjon, havstrømmer og varmefordeling på jorda, og i 2010 viste hvordan vekslingen av Golfstrømmen er styrt av store solmaksima og dype solminima. Dette fører i sin tur til endringer i drivisen i polare strøk, noe han har arbeidet videre med sammen med en norsk forskergruppe som analyser beliggenheten av iskanten i Barentshavet gjennom 440 år.

Niklas holdt sitt første foredrag for Klimarealistene i september 2010, og har deltatt med foredrag på alle våre internasjonale konferanser, senest i Oslo i oktober 2019. Mange av hans foredrag er filmet og tilgjengelig på YouTube. Han var en utrolig dyktig og fengende foreleser, som på en levende og engasjerende måte fikk fram sitt budskap.

I 2013 ble han redaktør av et nystartet tidsskrift «Pattern Recognition in Physics». Han redigerte et spesialnummer om hvordan planetenes baner påvirker solen og fører til solvariasjoner og klimaendringer på jorda. Det ble utgitt ved årsskiftet 2013/14 og inneholdt 12 uavhengige artikler som konkluderte med at vi er på vei mot et dypt solminimum i perioden 2030-2040, som fører til et kaldere klima på jorda. «This sheds serious doubts on the issue of a continued, even accelerated, warming as claimed by the IPCC project» stod det i konklusjonen. Det kom en kraftig reaksjon i IPCC-leiren, noe som førte til at tidsskriftet ble lagt ned med øyeblikkelig virkning den 16. januar 2014. Denne hendelsen og bakgrunnen for den, er dokumentert av Niklas i en bok «Planetary Influence on the Sun and the Earth, and a Modern Book-Burning (Nova, 2015)».

For oss i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd som arbeidet sammen med Niklas, og alle som har hørt hans foredrag og lest hans bøker og artikler, kom hans brå død som et sjokk.

Vi hadde så mye vi skulle gjøre sammen.

Vi kunne trenge din kunnskap og entusiasme i det vanskelige arbeid som står foran oss.

Du vil imidlertid stå der som et lysende eksempel som vi vil følge så godt vi kan.

Vi føler sorg med din hustru Ulla, dine barn og barnebarn.

Vi skal føre kampen videre for sannhet i vitenskapen. Tidsskriftet Science of Climate Change vil være Klimarealistenes bidrag til å hedre Nils-Axel Mörners minne.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

 1. Det vi opplever nå hadde jeg faktisk aldri trodd at jeg skulle oppleve og jeg skal ikke fornærme noen med en presisering av hva jeg sikter til.

  Etter det triste budskapet kom har jeg atter et par ganger lyttet til Mikael Willgerts intervju med den inspirerende, ærlige og uhyre kunnskapsrike fagmannen:

  https://www.youtube.com/watch?v=YpGZdtfngsk

  Her er bare interessante poenger, men legg særlig merke til hva han sier fra omkring 8.35 og senere om Gro Harlem Brundtlands bidrag til hysteriet. Takk for den og alle dine andre bidrag, Nils-Axel Mörner!

  Med vennlig hilsen

  Bjørnar Strøm

Kommentarer er stengt.