Det er SOLA som styrer klimaet

Klimafabelen vakler

Av Knut Rellsmo og Morten Jødal

Deles vår geologiske tidsalder på 600 millioner år opp i klimaintervaller, hver på 10 millioner år, må vi hele 450 millioner år tilbake for å finne samme kalde klima som vi har nå. I det nærmere tidsperspektiv var både steinalder, bronsealder, vikingtid og tidlig middelalder varmere enn vår nåværende tid. For flere tusen år siden var deler av Hardangervidda, Jotunheimen og snaufjellet sør for Rondane dekket av furuskog, og lavlandet hadde varmekjære planter som har bukket under i våre nåværende lave temperaturer.

Opp gjennom de siste årene er det mange forskere som har avvist at vi står framfor noen «klimakrise». 90 italienske toppforskere gjorde det i 2019, og dette ble det samme året fulgt opp av mer enn 1 000 forskere og naturvitere gjennom organisasjonen Clintel (Climate Intelligence Network). Hele 31 487 amerikanske naturvitere og teknisk utdannede, hvorav litt mer enn 9 000 med doktorgrad, avviste i oppropet Global Warming Petition Project at det fantes overbevisende vitenskapelige bevis for at utslipp av drivhusgasser forårsaker en katastrofal oppvarming av jordens atmosfære, og forstyrrelser av klodens klima. Sensasjonelt gikk ganske nylig finnen Petteri Taalas, generalsekretær i Verdens meteorologiske organisasjon (WMO), samt Nordens ledende meteorolog, Lennart Bengtsson, ut og hevet hver sin pekefinger: Det er ingen klimakrise, og pressen bes om å holde opp med fryktskapende oppslag. Vår tidsalder, Holocen, er én av jordas fineste og mest klimatisk stabile, med et fall i omkomne på grunn av ekstremvær på 98% de siste 100 år.

Fakta er at vi har en liten og helt stabil havstigning, de fleste koralløyer blir svakt større og det er befolkningsvekst på alle øyene vi hører skal drukne, «klimaflyktninger» finnes ikke, operaen i Oslo har ikke forsvunnet under havets overflate, CO2– nivået og svakt høyere temperaturer er gunstig for plantevekst, matproduksjonen øker kraftig og vil fortsette med det, og norsk skogsvolum har tredoblet seg på 90 år. 


Menneskeskapt CO2 utgjør bare 0,117% av klimagassene i atmosfæren, og klimaet styres av de øvrige 99,883%, samt av sola med erupsjoner, solflekker, kosmisk stråling, vindsystemer, havstrømmer, 500 aktive vulkaner, ca 30 000 undersjøiske vulkaner og spjeld som spyr ut hydrogensulfid, svovel, CO2 i ikke kartlagte mengder, jordbaner, urbanisering m.m.

Oppmerksomheten nå er rettet mot sola som ikke følger sin 11-års syklus, og er rolig. Det endrer mengden kosmisk stråling, som er noe av grunnlaget for skyer og nedbør. Forskere innenfor dette fagfeltet hevder vi muligens står foran en tilsvarende ekstra kald periode som vi hadde under Maunder minimum, fra 1645 til 1715. Uansett, om noen hundre eller kanskje et par tusen år, skal kloden på nytt inn i en ny istid. Det er denne vi virkelig skal frykte. 


Det er ingen grunn til norske folkevalgte å kaste bort milliarder på «klimakrisa». En fullt innfridd Parisavtale vil koste verden fra ¾ til 1,5 norske oljefond i året, og dersom klimamodellene til IPCC viser seg å være riktige, vil vi med dette økonomiske gigantløftet i år 2100 redusere temperaturstigningen med 0,027 grader C (IPCCs klimamodell MAGICC). Det er symbolsk, og med norsk andel av CO2-utslippene på ca 0,1 prosent, og med kunnskapen om at de samlede globale klimautslippene kommer til å øke (utviklingslandene vil kraftig øke sine utslipp), innebærer den norske klimapolitikken at vi vil kaste enorme verdier ut av et åpent grønt vindu. Det er penger som kunne vært brukt så uendelig mye bedre på virkelige problemer. 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

22 kommentarer

 1. Lackner. Når det er stor usikkerhet skal man ikke være presis i vitenskapen selv om det er lettere å lure lekfolk med et sikkert budskap slik IPCC og støttespillerne vanligvis gjør. Det hevdes fra stringente fysikere at et tall uten usikkerhet ikke er representativt. Og i klima er usikkerhet til dels fraværende, jevnfør også kritikk av IPCC ved evalueringen i 2010. En massiv utskifting av CO2 hvert år er vi enige om. og alle faktorer er usikre. Det er IPCC som allerede fra 1990-rapporten har prøvd å innbille folk at CO2 blir værende i atmosfæren i 50-200 år (selv om det dypt inne i rapporten også er refert til målinger på ca 5 år, ja hele 1000 år (S. Salomon m.fl.). Men det faller jo ned CO2-holdige dråper ved hvert regnvær. Alle faktorene for nedbryting til CO2, fotosyntese, vulkanutbrudd osv er usikre. Også målinger av CO2-innholdet i atmosfæren gir usikkerhet, og hvor mye CO2 det er i den vertikale atmosfæresøylen på hvert sted på kloden over årstider og døgnet som gir usikkerhet i beregningene.

 2. Ellestad,
  Det er unødvendig (og uheldig) at du er systematisk upresis! Det virker nesten som du konsekvent er det for å gi inntrykk av noe annet enn det som er fakta og dokumentert. Å fortsatt referere til den første 1990-rapporten er like sløvt og som å referere utelukkende til Newtons lover når vi snakker om bevegelse opp mot lysfarten. Her må vi følge med!

  IPCC sine rapporter ligger fritt tilgjengelig for alle, og det dokumenteres at levetiden er mellom 5-200 år for CO2 i atmosfæren. Tiden avhenger av hvilke prosseser som tar opp CO2. Når det er sagt, er spørsmålet om hvor lenge akkurat ett enkelt molekyl befinner seg i atmofæren lite interessant for å forstå hvorfor CO2 øker. Vi har en massiv utveksling av både antropogent og naturlig CO2 hvert år med hav og land, ref. massebalansebetraktningen min under. Økningen styres og forklares omtrent utelukkende av våre utslipp – de er dobbelt så store som selve økningen!

 3. Da registrerer jeg at Raaen også mener at IPCC har forstått alt om fortidens og nuets CO2-suklus, men at fremtiden er ‘poorly understood’. Det blir for enkelt, særlig når det er flere viktige faktorer som er feilaktige i forståelse av fortiden og nuet. Som at halveringstiden for CO2 i atmosfæren er rundt 5 år (ikke 50-200 år som i IPCC 1990), og den enorme hydrologiske syklusen der CO2 også interferer med nedbøren. Og mye mer.

  Uansett viser observasjoner og historikk at CO2 har liten betydning for klima.

 4. Royal Society’s (2010) sammendrag er lett tilgjengelig på nettet.

  19 lettleste sider.

  I § 48 leser man «The future strength of the uptake of CO2 by the land and oceans (which together arecurrently responsible for taking up about half of the emissions from human activity – see paragraph 26) is very poorly understood,….»

  Dette betyr ikke dagens karbonkretsløp er lite forstått, slik Ellestad hevder de sier.

  Det de sier er at det er stor usikkerhet om naturen i framtiden vil forsette å ta hånd om halvparten av våre utslipp.

  Og det er det god grunn grunn til å bekymre seg over.

 5. Som en start kan jeg anbefale: Medier som tar inn innlegg om og henviser til sine tidligere omtaler av klima i Arktis, spesielt Svalbard, Norden mm. Da var omtalen omtrent som i dag. Påfallende siden økning i CO2 på den tiden hadde beskjeden effekt. Og som åpner for en debatt om de historiske variasjoner, svakheter i de mangelfulle beregningsmodellene osv. Og som sløyfer tøvet om økte ekstremeffekter når offentlige dataarkiver viser noe annet, som også IPCC er kommet til i AR 5 =(dementier). Og ikke minst at effekten av økt CO2 er beskjeden – kjent fra Tyndall i 1961, Arrhenius dementiartikkel i 1906, og ingen økt vanndampmengde i de atmosfærelag IPCC-modellene beregner den største forsterkningseffekten. Nok å ta av. Skulle dette ta helt av ville det være en jublende anerkjennelse om de hadde nevnt at temperaturen sank på Grønland fra 1935 (omtrent samme som i dag) til 1990 (Box, Bromwich m.fl) hele 40 år mens IPCC konkluderer at det gir klimakrise. For ikke å snakke om at økt CO2 gir avkjøling bortsett fra sommermånedene i Antarktis pga. av inversjon i atmosfæren. Da hadde det vel nærmet seg tilstander der de også hadde avlyst konsensusgnålet (97%). Da ville det nærme seg julekveldtilstander. Dette til tross for at de bare hadde referert observasjoner og publikasjoner på vanlig vitenskapelig måte.

 6. For Prestrud er forskning synonymt med de resultater som IPCC velger ut for å underbygge sin teori. Ham om det.
  Han fortsetter å lovprise Mann, som fremdeles ikke har utlevert viktig dokumentasjon etter 15 år. Men han mottar likevel etikkpris fra sitt universitet. Hans hockeykurve var det ikke grunnlag for hverken metodisk eller ut i fra data, og det er grundig påvist. Jeg henviser til KN 228 og 267 for mer detaljer, herunder Wegmannrapporten, som viste det tydelig. Og middelaldervarmen er slett ikke bevist var lavere enn nå. En rekke steder på kloden var det varmere. Også målinger i f.eks. Sargassohavet viser tydelig høyere temperaturer enn dagens, også under enda tidligere varmeperioder. Og Grønland var varmere, meget lite is i Arktis osv..
  Men det viktigste er at disse og andre historiske data viser at de eksisterende naturlige variasjoner ga liknende fenomener langt tilbake i tid – som Golfstrømmen. Det er den som påvirker ismengden i Arktis som igjen påvirker temperaturen der, som igjen påvirker global temperatur – da som nå. Osv. Det er dette Prestrud prøver å snakke seg bort fra.

 7. Dette er faglig lavmål. Det meste av det som står her er ikke i samsvar med forskning og data. Av frykt for å bruke for mye tid på dette faglige våset, la meg ta to korte eksempler:
  1. Alle data og forskningsresultater fra de siste årene tyder sterkt på at kloden er varmere nå enn under middelalderen. The US National Academy of Sciences fastslo allerede i 2006 at det sannsynligvis er varmere nå enn i middelalderen (https://www.nap.edu/read/11676/chapter/1). I 2013 publiserte 78 forskere fra 60 forskjellige forskningsinstitusjoner fra det internasjonale prosjektet PAGES (Past Global Changes) en sammenstilling av paleodata fra de siste 2000 år som viste det samme (https://www.nature.com/ngeo/articles). En nydelig hockeystick-køllle som bekreftet den utskjelte (av klimarealister og dess like) Mann et als resultater fra 1999. Betyr ikke slike resultater fra de som forsker på temaet noe som helst for de to forfatterne?
  2. Hypotesen om at en del av oppvarmingen skyldes kosmisk stråling er interessant. Den sier at mindre kosmisk stråling innebærer færre lave skyer som igjen reduserer refleksjonen av solinnstråling som igjen medfører en oppvarming. Men kosmisk stråling øker fordi solaktiviteten har vært lav (SØK! data ligger lett tilgjengelig for nettet). Stikk i strid med hypotesen dersom dette skal forklare oppvarmingen. Økningen i kosmisk stråling som er målt skulle ført til at det ble kaldere. Mekanismen for dannelse av lave skyer som følger av hypotesen er heller ikke påvist.

  Slik kunne jeg fortsette med de andre punktene, men det er rett og slett ikke verdt innsatsen

  1. Vi kjenner retorikken til tidligere direktør for Cicero: Pål Prestrud. Motpartens argumenter er «lavmål», det er «faglig vås», noe folk av hans kaliber «ikke bør bruke tid på», og «det er ikke verdt innsatsen». Slik argumenterer aktivister, ikke forskere.

   «Alle data og forskningsresultater fra de siste årene» skal visstnok fortelle oss at hockeykøllen er riktig, og at varmen gjennom Middelalderen var lavere enn i dag. Vi har imidlertid gode historiske data som viser at det må ha vært varmere, både med hensyn til dyre- og plantearter og deres utbredelse, isbreenes størrelser, og hva man dyrket i jordbruket. Professor Fritz Vahrenholt har på sin nettside (Kalte Sonne) en oversikt som viser hvor denne varmeperioden har blitt registrert, dokumentert gjennom vitenskapelige publikasjoner. Prestrud og de fagmiljøene han har vandret i, pleier å hevde at de registerte høye temperaturene fra denne perioden kun hører hjemme i begrensede områder på kloden, men Vahrenholt har vist at det er galt.

   Av de ti varmeperiodene kloden har opplevd etter siste istid, er vår nåværende den kjøligste. Blant annet iskjernedata fra Grønland viser dette.

 8. Kan Hr. Ellestad opplyse oss om hvilke medier han mener er troverdige? Resett? Dockument.no? Bare de som sammenfaller med hans egen klimafornektelse?

 9. Ved forrige istid var Norge dekket med 2 km tykt islag. For 12 000 år siden smeltet isen.
  Hvem har skylden for at isen smeltet, det var ingen oljeproduksjon eller biler som slapp ut CO2
  Var det menneskeskapt også den gangen?

 10. Uttalelsen fra Petteri Taalas er interessant. Er det mulig å finne sammenhengen eller stedet hvor han kom med denne uttalelsen? Det er raskt et spørsmål man får når man videreformidler en sak som dette.

 11. Muligens urelatert, men enkleste måte å komme i kontakt.
  I siste nummer av Teknisk Ukeblad (0121) er det en notis på side 7 med tittel «Nesten all global oppvarming skyldes mennesker». Som vanlig er herr Samset ute og mener noe også.
  Hadde vært interessant om bakgrunnen for notisen kunne bli belyst, ettersom de nå hevder å ha fått bekreftet sannheten nok en gang.

  1. Grøtan. TU er lite troverdig med sin agenda-journalistikk. Det kunne imidlertid vært sant om det hadde stått et ikke: «nesten all global oppvarming skyldes ikke mennesker.

  2. Teknisk ukeblad burde stryke navnet «Teknisk». Seriøsiteten i innholdet er nå på linje med VG. Enhver vettug ingeniør burde si opp abonnementet sporenstreks.

 12. Klimahypotesen baserer seg på tre faktorer. Den ene er at gassen CO2 må være enormt varmeskapende. Det er jo så lite av den i atmosfæren. Det andre er at det skal være en katastrofe hvis det blir 2°C varmere enn det var i 1880. Det stemmer dårlig med fakta som sier at det var varmere for noen få tusen år siden, uten at det ble noen katastrofe.

  Det tredje er at de menneskelige utslipp av CO2 skal være vesentlige i at gassen har økt og fortsatt øker. For det er jo nivået av gassen de klimafrelste skal redusere med Parisavtalen, «Langskip» karbonfangstanlegg osv. Her kommer pandemien inn og gir de klima religiøse problemer. For nå har verdens meteorologiske organisasjon WMO sett på de faktiske konsekvensene av at verden stengte ned store deler av sin virksomhet. Noen har oppgitt at verdens utslipp av CO2 fra mennesker sank med så mye som 17%, andre har vært nede i 4,5%. Hvis vi for enkelhets skyld sier 10% og at det totale utslipp før pandemien var 40 GT, så har altså pandemien redusert utslippene med 4 GT (4 milliarder tonn). Og resultatet er oppsiktsvekkende! For nivået på CO2 gikk ikke ned, ikke engang stigningen i nivået gikk ned. Ja dersom man ser stigningen i CO2 over de siste ti år, så økte nivået i 2020 med mer enn dette gjennomsnitt.

  Og merk at dette ikke er modellberegninger basert på antagelser om flere faktorer. Dette er faktiske målinger av en målbar faktisk reduksjon i utslipp av CO2. Og den hadde ingen, null, nada, ingenting å si for CO2 nivået. For å bruke et bilde. De klimareligiøse ser på verden som en bil på vei mot stupet. Og det er CO2 som driver bilen, og det er vi mennesker som trykker på gassen. Men nå når WMO har konstatert at farten øker til tross for at verden stengte ned, er det ikke noen som ser at da kan det neppe være menneskeskapt CO2 som er ansvarlige for økningen?

  Hvorfor skal vi bygge «Langskip» til 25 milliarder (det blir sikkert dobbelt opp før de gir seg) når det må bygges 5000 anlegg av den typen for å få samme reduksjon i CO2 utslipp som pandemien sørget for. Og som ikke hadde betydning! 5000 anlegg er ett nytt anlegg hver eneste dag i nesten fjorten år! Kan de ikke regne såpass på Stortinget? Her er WMO sin rapport https://public.wmo.int/en/media/press-release/carbon-dioxide-levels-continue-record-levels-despite-covid-19-lockdown

  1. I det andre avsnittet ditt viser du at du ikke ennå har forstått massebalanse av CO2 i atmosfæren. Hvis vi antar, slik du skriver, en antropogen utslippsrate på 40 Gtonn CO2 før pandemien og en reduksjon i utslipp på 17% vil det si at vi slipper ut over 30 Gtonn årlig. Det er fortsatt mye og vesentlig mer enn for én generasjon siden, Vi må ned til ca. null Gtonn utslipp før CO2-nivået i det hele tatt skal slutte å øke og stabiliserer seg. Det er fordi våre utslipp kontrollerer økningen i atmosfæren. Massebalansen (som for alle andre dynamiske systemer) styres av ratene i (antropogene og naturlige) kilder og sluk samt økningen vi observerer. Når økningen er ca. bare halvparten av våre utslipp, både i årlig rate og kumulativ over mange dekader, er det følgelig en nettoopptak av CO2 på land og i havene. Resten forblir i atmosfæren. Dette måles selvsagt, og det er ingen forskningsmiljøer på klima i verden som ikke forlengst har fått med seg denne sammenhengen. For over én generasjon siden. Men mange synsere følger ennå ikke skikkelig med, bla. en del Klimarealister.

   1. Da gratulerer vi Lackner som har forstått helheten og alle delelementer i CO2-syklusen på kvantitativ basis (eventuelt basert seg på IPCC-rapportene som er selvoppnevnte korrekte).

    Det er imidlertid mye som ikke er satt i system, og det er interessante innspill fra Harde m.fl. som også må tas i betrakning.

    CO2 har variert mellom 150 og 7000 ppm opp gjennom historien hvorav menneskelige bidrag har kunnet ha nevneverdig betydning først etter 1950 (Oak Ridge lab.) – og da CO2 begynte å stige sank temperaturen og fikk en boost først i slutten av 1970-årene etter at verden (og Steven Schneider) hadde promotert en kommende ny istid. Og uten nevneverdig korrellasjon med temperaturen iht. historiske kurver siste 600 mill. år som er omtalt så mange ganger – heller ikke de siste 150 år slik IPCC benytter sine historiske CO2-data fra Antarktis.

    At CO2 er en svak dirivhusgass som allerede har nådd et nivå med lav sensitivitet, er en annen sak. Det spiller derfor ingen rolle om økningen er menneskeskapt eller i hovedsak naturlig.

    1. Ellestad,
     Du skriver til meg, som om dette skal være et svar.
     Men det kan det umulig være når du på kjent vis ikke vil gå inn på den tekniske, og helt sentrale, problemstillingen. I stedet tåkelegger du å få klarhet i årsakssamenhengen i økningen vi observerer, med utvalgte fakta som ikke er relevante. Feks. at det for millioner av år siden har vært 7000 ppm. i atmosfæren. Det bodde ingen mennesker på planeten da. Det nærmeste du kommer er å referere til Harde. Da har jeg to spørsmål til deg:

     Hva helt spesifikt er teknisk feil i det jeg skriver?
     Hvordan beskriver Harde, igjen spesifikt, CO2-massebalansen?
     Grunnen til at Harde ikke er blitt anerkjent, er fordi han nettopp ikke har klart å gjøre det.

     1. Lackner. Du har feilaktig gitt inntrykk av at CO2s syklus på kloden er klart fastlagt ved IPCCs teorier. Det finnes masse data som stiller store spørsmålstegn ved det, blant annet Hardes artikler. Også tidligere data og nyere satellittdata har mye å by på. Royal Society konkluderte i 2010 at CO2-syklusen langt fra var godt nok studert, til tross for at IPCC har ment dette i en årrekke.

      Men jeg akter ikke å gå inn i denne CO2-debatten for hver artikkel på denne siden som har andre tema – bare konstatere at IPCC-teorien har store svakheter. Du kan selv sjekke de ulike artiklene på vår side.

      Mitt hovedanliggende er at CO2s absorpsjons- og emisjonsforhold gjør det til en en svak drivhusgass. Det har målinger vist helt helt siden Tyndalls publikasjon i 1861 – ja nettopp i 1861 – selv om det også er snudd på hodet av IPCCs støttespillere. Derfor er CO2-mengden av underordnet betydning for oppvarmingen, unntatt de første 200 ppm. Men desto viktigere for plantevekst.

      1. Ellestad,

       Du svarer ikke på spørsmålet! Jeg forstår jo godt at Klimarealistene ikke blir hørt og tatt seriøst, når deres mest sentrale medlemmer (som inkludrer deg) ikke ønsker å diskutere fag i detalj, men henviser til egne blogg-artikler (hvor de samme feil gjentas).
       Det jeg har gjort, og som alle universiteter i verden har skjønt forlengst, er å forklare hvorfor økningen må skyldes våre utslipp (helt uavhengig av at det har vært 7000 ppm før bilene kom).

       Så:
       Er du enig i at når det er en reduksjon på 10% i utslipp pga. COVID-19 har vi fortsatt over 30 Gtonn i året antropogent bidrag? Denne mengden er fremdeles dobbelt så stor som økningen vi observerer. Da må naturlig (og antropogent) CO2 bli TATT OPP i hav og land. Fremdeles er det altså hvert år en økning på +15Gtonn CO2

       Differensiallikningen blir:
       dCO2 = Ni – Nu + Ai

       Forklaring:
       Ni: Årlig naturlig bidrag inn i atmosfæren
       Nu: Årlig naturlig bidrag ut av atmosfæren
       Ai: Årlig antopogene utslipp (vi antar at vi ikke har antropogent absorbert CO2 i særlig grad)
       dCO2: årlig atmosfærisk økning

       Når de to siste faktorene begge er positive, og økningen ca. bare halvparten av de antropogene utslippene (selv etter COVID-19), ser sikkert også du at det også absorberes mer NATURLIG CO2 enn det slippes ut årlig!

       Vi kommer ikke til enighet før du går med på å gå inn på helt enkle faglige, logiske sjekker, som denne. Best om du klarer å svare spesifikt på disse spørsmålene, i stedet for å begynne å snakke om andre ting, eller diffust fortelle leserne her at jeg bare tar feil.

Kommentarer er stengt.