Det er SOLA som styrer klimaet

Klimarealistene tilsetter daglig leder

For første gang tilsetter Klimarealistene, dog ikke i mer enn 1/5 stilling. Det er Hans Borge som daglig skal lede vårt arbeid. Alt innsats i foreningen har tidligere vært på frivillig basis, basert på medlemskontingent. Det har ikke åpnet for lønnsutbetalinger, men med rundt 1 000 betalende medlemmer har vi økonomi til en forsiktig ansettelse.

Av Morten Jødal, styreleder

Hans Borge er utdannet doktor ingeniør i industriell matematikk, og er spesialist i simulering av geologiske prosesser innen petroleumsanalyse. Han har tidligere vært i fokus for sitt klimaengasjement, da han i 2014 kritiserte FNs klimapanel for å blande sammen politikk og vitenskap – og stilte spørsmålstegn ved hvor stor innflytelse mennesket har på det globale klimaet. Den gang satt han som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi. Flere ønsket den gang at Borge måtte fratre sin stilling ved Universitetet i Stavanger (UiS). Blant dem var kjendisværmelderen Siri Kalvig, men også Stavanger Aftenblad var på banen. I 2015 besluttet styret ved UiS at han ikke fikk forlenget åremålet. Om det hadde noe med hans klimastandpunkt å gjøre, vet vi ikke. Men vi kjenner konformitetspresset, som ikke minst gjør seg gjeldende innen forskningen og akademia.

I Klimarealistene er det en forutsetning for tilsetting at «klimakrisen» avvises. Borges betenkeligheter og innvendinger mot det antropogene klimapådrivet, og mot IPCC i 2014, var derfor snarere et pre enn en hemsko.

Foruten å lede det daglige arbeidet i foreningen, skal Hans Borge få en framskutt posisjon. Det er en kunnskapsrik og debattglad person som trer inn i stillingen, som forhåpentligvis vil slippe til i både aviser og etermediene. Vi er sikre på at han vil synliggjøre Klimarealistene bedre, som er høyst nødvendig. Og forhåpenligvis vil våre lokallag omkring i landet stifte bekjentskap med Hans, både via digitale plattformer, men etterhvert som koronaen slipper taket – også i fysiske møter.

Hans Borge vil fortsette i sin nåværende stilling ved UiS, hvor han er tilsatt som førsteamanuensis i matematikk.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

15 kommentarer

 1. Det blir fantastisk å få en slik kapasitet på laget. Vi her i stavanger vil få god nytte av dette samarbeidet og jeg som leder av Stavanger avdelingen ønsker han velkommen.

 2. Jeg synes å lese i Tom Aage Aarnes sin kommentar en viss engstelse for en dyktig og faglig godt forspent person som har kapasitet til å sette tingene på plass, og det er jo utålelig.

 3. Fint med en stilling som på alle måter er til nytte og glede for Klimarealistene og tilhengerne av en mektig og trygg SOL i klimasaken.
  Håper Hans Borge også får tid til «skinne» ved å delta i fora hvor klimaet diskuteres og fakta er mangelvare!

 4. Da er det bare å gratulere Hans Borge og Klimarealistene med ansettelsen. Det er alltid bra å få inn yngre krefter i en organisasjon, nye impulser, andre måter å se ting på så dette tegner veldig bra fremover.

 5. Takk for gratulasjoner og lykkeønskninger! Jeg gleder meg til å begynne i denne stillingen og mest av alt ser jeg frem til å bli (bedre) kjent med mange av medlemmene i Klimarealistene.

 6. Det er vel bare tøffinger som tar slike verv. Hans Borge er åpenbart en av tøffingene. Hvor veien går videre for oss realister vet gudene, og kanskje mr Borge. Håper han lykkes, dette kan ikke fortsette med stupet som neste stasjon…

 7. Flott. Vi får håpe UiS ikke straffer ham for denne stillingen. Det er jo dessverre det som ofte skjer med de som utfordrer det som er definert som konsensus.

 8. Stavanger Aftenblad hadde faktisk en lengre artikkel om ansettelsen av Hans Borge. Jeg ble så overasket at jeg måtte lese det to ganger. Det er første gang på lenge at Aftenbladet i det hele tatt nevner Klimarealistene. Og et nesten enstemmig kommentarfelt var veldig positiv til ansettelsen. Dette lover godt for fremtiden. Veldig bra.

  1. Kjente toner fra Tom Aage Aarnes: Ta mannen. Og ikke bry deg om hans faglige kvalifikasjoner.

  2. Du skriv: «Mer trenger vel ikke å sies». Jau, dette synest eg du absolutt bør forklare kva du meiner med.

  3. Det var en tarvelig kommentar. Eneste grunn til la den stå må være å vise hvilket nivå du ligger på.

  4. Mener å ha lest at Darwin og Newton også var kristne.
   Selv er jeg ateist/agnostiker

 9. Jeg vil bare uttrykke min glede og forventning med denne ansettelsen også i vårt lokallag. I Stavanger har vi månedlige møter, både på nettet, nå i nedstengningstider, men også ved Sola Kulturhus, ellers. Vi ser fram til å treffe Hans også på disse møtene. Velkommen og gratulerer!

Kommentarer er stengt.