Det er SOLA som styrer klimaet

EU planlegger CO2-avgift på import

En av grunnene til at klima på G7-toppmøtet nylig bare ble svulstige ord, var at EU-kommisjonen trenger mer tid på planen om klimaavgift på importvarer. I løpet av juli skal planen være ferdig, og tilpasset reglene for verdenshandelen slik at ingen diskrimineres. Deretter blir det storpolitisk strid om dette klimatiltaket. Her er de viktigste detaljene.

Symbolske klimatiltak

Siden Paris-avtalen er uten sanksjoner, så blir i utgangspunktet alle klimatiltak symbolske og uten noen målbar virkning på klima. Hovedgrunnene inkluderer at Paris-avtalen ikke forplikter juridisk, til tross for alle politikerne som innbiller seg det motsatte. Avtalen har mer til felles med løftet 3-åringen gir til julenissen, om at han har vært snill gutt det siste året.
Viktigst er muligens at avtalen legger til rette for at ca 80 % av menneskeheten har rett til å prioritere økonomisk vekst, med rett til økte utslipp inntil tiden er inne til å redusere. Dermed blir nettoeffekten av vestens utslippsreduksjoner, bare at klodens samlede utslipp øker litt saktere enn uten vestens tiltak. Effekten på vestens økonomi og befolkningens levestandard vil derimot over tid være ødeleggende.

Tredje hovedgrunn til at virkningen av tiltakene er symbolsk, er muligens den pinligste av alle: Paris-avtalen regulerer bare en andel på 1-4 % av 5 % av alle drivhusgassene (propagandaordet er klimagass), altså fra 0,05 til 0,2 % av alle gassene som hevdes å forårsake global oppvarming. Usikkerhet ikke inkludert. Vanndampens konveksjon med skyer utgjør de utelatte 95 % av alle drivhusgassene.

Forutsetningen her er at disse gassene er dominerende for både nåværende og framtidige klimaendringer, og at sola som leverer nesten all energi til kloden vår, ikke har noen praktisk betydning. I den politiske delen av IPCC-rapport AR5 heter det at menneskets utslipp er ansvarlig for minst halvdelen av all oppvarming etter 1950, mens det i neste rapport AR6 vil stå at menneskets utslipp er ansvarlig for all oppvarming (alle klimaendringer?) etter den industrielle revolusjon.

Det eksisterer altså ikke naturlige klimaendringer, ifølge FNs klimapanels nyeste utgave av klimabibelen. Det peneste man kan si om slikt er at påstanden ikke er troverdig.

EUs nye CO2-avgift

Dette er en avgift på den CO2 som har sluppet fri i produksjonen av den varen som krysser grensen inn i EU. WTO-reglene er klare på at avgiften også må gjelde for varer produsert i EU, og bedrifter i land utenfor EU med nasjonale CO2-avgifter kan dermed trekke fra det de har betalt fra før ved eksport til EU-land. Med Norges plan om å bli verdensmester også på CO2-avgifter, så kan norske bedrifter få penger tilbake ved EU-eksport dersom det blir noe av denne molbo-avgiften.
Retorikken fra EU-hold tyder på at noen har oppdaget at EUs bedrifter har lagt produksjonen utenfor EU hvor det er lite av destruktive klimatiltak, og de innbiller seg at man oppnår noe ved å avgiftsbelegge varene når de kommer hjem til EU. Prinsippet for en slik avgift er allerede godkjent av EU-parlamentet og på et toppmøte for EU-landene i fjor.

Resten av kloden, med Russland, Kina og USA i spissen ser i stor utstrekning på dette som et proteksjonistisk tiltak, og U-landene som i vesentlig grad bruker kull for å dekke eget energibehov, var på et møte i april sterkt bekymret over en slik avgift, fordi den undergravde prinsippet om at bare vestlige land skulle belastes med kostbare klimatiltak. USA som i noen år har faset ut kull fordi skifergassen er vesentlig billigere, var mer bekymret for et avgiftsbyråkrati designet for å holde USAs varer ute fra EU.

Planen er å innføre avgiften gradvis, med fire industriområder med fra starten: stål, aluminium, sement og kunstgjødsel. Så kan man senere gjøre systemet mer altomfattende, med flere arbeidsplasser i et meningsløst CO2-byråkrati. Planen nå har arbeidsdatoene 2023 for overgangsperioden og 2025 for full gjennomføring. En ny EU-etat skal regulere, overvåke og sertifisere importørene. Avgiften har arbeidsnavnet «carbon border adjustment mechanism».

Bransjeorganisasjonene er allerede på ballen, hvor aluminium var klare på at dette ikke vil fungere. Først og fremst fordi avgiften er på aluminium som råvare, og ikke på aluminium i bildeler, emballasje eller andre foredlede varer. Slik at avgiften bare flytter mer foredlingsindustri ut av EU. Men også fordi industrien utenfor EU simpelthen reorganiserer, slik at bedrifter med fossil energi i produksjonen bare selger til markedet utenfor EU og bedrifter med energi fra vann- eller atomkraft selger til EU uten avgift. På toppen av dette kommer kreative sertifikater som viser at varens opprinnelse er karbonfri, et eldorado for useriøse aktører og internasjonal mafia.

Lar dette seg gjennomføre?

Man skal aldri si aldri, når det gjelder politikere som er uten kontakt med virkeligheten. USAs fysikere kunne aldri tenke seg at landet skulle slutte seg til Kyotoprotokoll eller Paris-avtale, siden eneste påviselige effekt av mer CO2 er økt plantevekst og mer verdifulle avlinger. Men da tenkte de uten visepresident Al Gore, som hadde et spirituelt behov for å gi CO2 rollen som demonen i religionen han var i ferd med å etablere.

Planen om en importavgift på CO2 ligner litt for mye på EUs forrige plan om en CO2-avgift på fly, til at den lar seg gjennomføre som planlagt. Kina kan si nei til dette, og vil få unison internasjonal støtte, og dermed er avgiften død og begravet.

Alternativt blir avgiften innført mer gradvis og mer utvannet, men fortsatt med en ny EU-etat som forvalter, og en underskog av nye og spesialiserte bedrifter med kompetanse i å beregne hvor mye CO2 en vare har sluppet fri før den krysser EU-grensen. Med andre ord (og takk til C. Northcote Parkinson), EU-byråkratiet utvides for å møte behovene til det ekspanderende EU-byråkratiet.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. Hvis solen ikke har noen praktisk betydning for klodens temperatur.
    Hvorfor er da en solrik dag som regel varmere enn en overskyet?
    Hvorfor er det alltid varmere ved ekvator enn ved polene?
    Hvorfor har vi temperaturmessig forskjellige årstider?

Kommentarer er stengt.