Det er SOLA som styrer klimaet

Klimavalget som forsvant

Klimarealistene som forening sysler ikke med politikk, men som redaktør er det naturlig å peke på vinnere og tapere i valget, og ikke minst hva vi har i vente i den kommende stortingsperioden. Da jeg antar leserne har fått nok valgflesk og nok valganalyse til nå, har jeg utelatt lenker til øvrig medieomtale.

Valgets vinnere

Valgets klare vinner er Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre som omsider kan sette seg i statsministerstolen. Men akkurat som forrige statsminister må han støtte seg på et samrøre av støttepartier som ikke har noe særlig til overs for hverandre. Støre trenger bare to slike, mens CO2-Erna trengte tre. Hans motstandere håpet forgjeves på fire.

Hovedforskjellen på dette valget og det forrige, utover skiftet fra det blårosa til det rosablå sosialdemokratiske styringspartiet, er at heretter er det SV som skal drive med klimautpressing mot Jonas & Co, mens Venstre gjorde det samme mot Erna & Co. For alle som hørte Lysbakken på valgkvelden snakke om utslipp på utpust og innpust, nesten uansett hva spørsmålet var, er det ingen tvil om hva som prioriteres der i gården. Der gårsdagens SV-ledere i fortrolig samtale kunne være klare på at klima var den beste omfordelingsmekanismen for Norgesformuen (med returprovisjoner til egne dype lommer) og at det naturfaglige derfor var irrelevant, har dagens SV-ledelse satt seg selv i Messiasrollen for å redde kloden fra den kommende klima-apokalypsen.

Mens Sp tidlig i år var jevnstore med Ap og derfor lanserte sin egen statsministerkandidat, så indikerer valgresultatet nå at tallrike høyrefolk må ha stemt på den vestkanturbane og velstående Støres parti, for å holde fjellbøndene unna statsministerstolen, heller enn å stemme forgjeves på CO2-Erna som har vist en styringsevne på linje med vakthavende på fregatten KNM «Helge Ingstad» like før den gikk til bunns.

Det forhandles nå om taburettene, med den obligatoriske matretten på bordet. Kameler. Etter sigende servert med Støres hjemmelagde syltetøy.
Ola Borten Moe har som nestleder i Sp uttalt at han ikke går inn i en regjering hvor SV deltar. SV på sin side vil ikke støtte en regjering de ikke deltar i. Den svært forutsigbare og tradisjonelle løsningen når de i Bondepartiet setter seg på bakbeina, er å øke landbrukssubsidiene tilstrekkelig til at kamelen sklir ned.

På sidelinjen men over sperregrensen sitter en annen vinner, et modernisert Røde Khmer, også kjent som AKP(m-l) eller Rødt, som et troverdig alternativ for skuffede SV-velgere og en vedvarende hodepine for et kvasireligiøst SV på villspor som bare kan tape ved neste valg, enten til Rødt eller til Venstre.

Nederst på vinnerlisten sitter klimadissident, klimakjetter og klimarealist Carl I. Hagen som en ensom svale på Stortinget. Men kan resten av FrP fri seg fra den klamme klimaomfavnelsen fra et Høyre som har klokketro på EUs og USAs karbonimperialisme og de galopperende energiprisene som følger med på kjøpet?

Klima

FNs Klimapanel slapp i august den naturfaglige tredjedelen av neste hovedrapport (WG1 til AR6), som nesten ingen leste. Samt sammendraget for politikere (SPM) som var så spekket med skremsler og propaganda at det på ingen måte kan betegnes som et sammendrag. Det foretrukne lesestoffet hos de galeste grønne, både i medie-Norge og blant politikerne, var selvfølgelig den korte pressemeldingen, som var ytterligere spisset i klima-apokalyptisk retning, med overskriften Kode rød for menneskeheten. For anledningen illustrert med en ny bedragersk Hockeykøllefigur som ikke er hentet fra WG1.

Det er vanlig at man i klimaindustrien har en propagandakampanje på sensommeren foran høstens klimakonferanse, som i år er i Glasgow, som den 26. konferansen i rekken. Utslippet av den nye hovedrapporten, åtte år etter den forrige, sørger i år for at skremslene blir flere og aktivistene enda mer hyperaktive. Siden det også er valg i år, har de tallrike grønne journalistene som har infiltert medier som burde vite bedre, smidd mens jernet er varmt, i forsøkene på å gjøre årets valg til et klimavalg. Stem grønt, ellers koker kloden.

På den positive siden har menneskeheten i år blitt spart for parodien med enda en barnehelgen i kriselanseringen etter at Sankt Greta gikk ut på dato.

Den naturfaglige bagatellen de fleste overser er som følger: Foran forrige valg hadde vi en svakt økende global temperatur som 5-årstrend. Nå har vi en svakt kjølende 5-årstrend. Ingen født i dette årtusenet har opplevd merkbar global oppvarming. Litt mer drahjelp fra en kjølende sol og mer kaldt overflatevann i Stillehavet, så blir det mer klimarealisme og mindre klimaangst etter hvert.

Men ikke forvent en snarlig retur til fornuft, for i klimaindustrien skremmer de mer enn gjerne angst på flere småbarn og de har ingen skrupler hverken med å tømme din lommebok eller statens pensjonsfond

Fagbladet Journalisten har gitt oss et sjeldent innsyn i hvordan NRKs klimainkvisisjon opererer.

Valgets tapere

Flere analytikere har påpekt hvordan et klimahysterisk MDG skrek seg under sperregrensen i valgkampen med forslag om å forby oljeleting samt nedleggelse av høyskoler, og/eller nevnt hvordan de sektgrønne er hatet lengre vekk fra kaffelatte-barene i Oslogryta. At MDG-lederen beskriver årets valg i et demokratisk Norge som problemet, i beste sendetid på NRK, må ha fått flere til å ta til vettet. Det er ikke hver dag en partileder tar så klar avstand fra demokratiet.

Så kan man innvende at MDG med et haleheng av grønne NGOer egentlig er noe helt annet enn et Grønne Khmer i vekst. Ser vi et sammensurium hvor politikk basert på følelser styres av en vekkelse og en moderne grønn fascisme hvor man infilterer og ensretter skoler og medier, mens man sender ut skoleskulkende barn for å skrike uartikulert foran Stortinget ???

Svartskjortene er erstattet med grønne klær og katolisismen er erstattet av klimatismen med ditt karbonfotavtrykk som dagens arvesynd, men demokratiforakten er som i fascismens barndom.

Skolevalget varslet klart, ungdommer flest er slett ikke MDG-brungrønne og en massiv majoritet sitter heller på skolen og lærer det som trengs framfor å delta i hylekoret foran Stortinget.

Valgets klare taper er et Høyre som er så svekket at de mest sannsynlig har foræret Jonas Gahr Støre hele åtte år som statsminister. Statens pensjonsfond er også en mulig taper, for bestikkelsene til støttepartiene vil bli store. Ellers er det vanskelig å forestille seg en mer løssluppen statlig pengebruk enn det Høyre stod for de siste årene. Hvem som ellers har tapt mest overlater jeg til leserne å vurdere, men en opplagt kandidat ser dere i øverste fotografi.

NRKs brunstripede klimainkvisisjon (internt kjent som klimaredaksjon hvis man vil unngå avskjed for kjettersk omtale) beskriver der seg selv, og som man lett forstår er denne gjengen fullstendig frakoblet alle naturfaglige realiteter. Her skal man skremme, vri og vrenge, utelate og manipulere etter alle kunstens regler. Suksess måles i MDG-mandater over sperregrensen på Stortinget og antall klimaskremte småbarn som løper gråtende til mor og far.

Legg merke til at de jobber turnus slik at de kan ensrette «…klimatematikken døgnet rundt og på tvers av plattformene, kanalene og redaksjonene i NRK.» En slik avdeling er selvfølgelig beskyttet av en styreleder i NRK som forakter NRKs formålparagraf som krever saklighet over tid og at alle syn skal få komme til orde.

Avsluttende avsnitt er i sin helhet et sitat fra NRK-veteran Arve Tunstad, gjengitt med hans tillatelse fra Facebook.

Valget ble et nederlag for journalistikken

Store mediehus, og i særdeleshet NRK, har pepret oss med smilende og dansende, seierssikre grønne ungdommer, og gråtende klimaengstelige barn som får hjelp av klimapsykologer som snakker om sorggrupper for klimaet, og som ber oss stemme grønt.
De har dynget oss ned med historier om kvinner som vil sterilisere seg for klimaet, psykoanalyser av rare individer som ikke tror på klima-apokalypsen, en systematisk forvridd og løgnaktig fremstilling av FNs klimapanels siste rapport, og et døgnkontinuerlig journalistisk klimabrøl om en klode som står i brann, drukner og rives i filler av uvær, men som kan reddes hvis Norge stopper all oljeleting.

Det blir spennende å se om klimapanikkens propagandasentraler vil fortsette på samme måte også i tiden fremover. Jeg tror dessverre at klimaredaksjonene kun har ett svar på nederlaget: Mer av det samme. Folket må oppdras enda bedre.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

7 kommentarer

 1. De største taperne i dette valget er Mainstream-media. De prøvde hysterisk å dra opp branner og flommer som de viktigste valgkamptema, og presenterte MDG med artikler langt utover det deres score i meningsmålingene skulle tilsi. De prøvde å gjøre valget til et klimavalg, men mislyktes totalt.

  Forslag til Klimarealistene: Få frem artikler basert på statistikk som viser utviklingen av barnedødelighet, levealder, landbruksproduksjon, dødsfall på grunn av ekstremvær, analfabetisme etc etc. Da får vi dokumentasjon på at utviklingen er gunstig for oss mennesker på omtrent alle områder. Mainstream-media lyver om vår tilværelse, skremmer småbarn og vordende mødre! Og lag oppslag om ppm-tallet for CO2 samt den satelittmålte gjennomsnittstemperaturen hver eneste måned!

 2. Problemet er at det ikke virker hverken med fakta eller satire. Hvem som står bak klimaskremslene er litt usikkert, men WEF peker seg ut som skurken. FN, vestlige regjeringer med EU på toppen er lydige nyttige idioter og prøver å overgå hverandre i galskap. Hvor mange av politikerne som er innvidd i de reelle fakta er også uvisst, men bakmennene har gjort en fantastisk jobb med å lure så og si en hel verden. Det eneste som nå er tillat er sol, vind, biofuel og pellets. Ut er atomkraft, vedfyring og til og med vannkraft, som noen i EU har antydet, noe som fører til de astronomiske prisene vi idag ser på strømmen! Det eneste nytter er å få fjernet de politikerne som styrer oss mot stupet.

 3. Klimavelgerne som forsvant?
  Valget forsvant ikke. Det ble valgt bort av velgerne selv om klimavalgflesket hadde uante høyder.
  De fleste klimafrelste graver sin egen grav med sine eksesser – et velkjent fenomen. Det er slik det går når man ikke får motstand. K
  I tillegg blir det langsomt kaldere.

 4. Og så var det FORFATTERNE da, var det ikke de som også forsøkte å hause opp DE GRØNNE, stem på dem på valget! Noe så tafatt og patetisk skal du lete lenge etter. Og så sa de: Dette har ingenting med politikk å gjøre…. Neivel, liksom. Den gruppen som NRK nå har som en CLIMATE TASK FORCE, hvor mange av disse har genuin kunnskap om naturforhold, økologi og geofysikk. Skulle gjerne spurt hver enkelt av dem når høstjevndøgn er og hva som er så spesielt med det….

 5. Enig med Stian Holte. Sterk satire resulterer bare i at det er satiren som blir diskutert og ikke saken.

 6. Her var det mange, også etter min oppfatning, gode poenger. Elegant og drivende godt skrevet, men kanskje litt i overkant satirisk. Det er ikke smart å hisse opp folk ved å spøke med alvorlige ting!

  1. Det har ikke manglet på artikler mot klimahysteriet hos Klimarealistene med særdeles godt faglig begrunnet innhold – år etter år Holte, ispedd mye logikk og sunn fornuft. Vi må prøve å fjerne «velferdsdødaren» – menneskeskapt klima – med flere midler. I tillegg til økonomisk kollaps i de vestlige land og matvarekrise / matvarepriser i de fleste fattige land fremskynder klimahysteriet også økologisk kollaps i Asia og Sør-Amerika begrunnet med dyrking av produkter til fremstilling av biodiesel. Klimahysteriet har beveget seg mer og mer over grensen til det absurde, således er det helt på sin plass en sjelden gang imellom og komme med en artikkel med satirisk innhold.

Kommentarer er stengt.