Det er SOLA som styrer klimaet

Global temperatur januar 2022

Temperaturdata for januar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for januar korrigerer klart ned til 0,03 C fra forrige måned, i det sjette året med global nedkjøling. Pausen i signifikant global oppvarming tydeliggjøres ved at 2021 bare ble det åttende varmeste året i UAH-dataene. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Januar 2022 korrigerer ned til (0,03 C) klart ned fra forrige måneds (0,21 C), og da er vi lavere enn (0,08 C) fra november ifjor.

 • Nordlige halvkule litt ned til 0,06 o C, fra 0,27 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule litt ned til 0,00 o C, fra 0,15 C forrige mnd.
 • Tropene litt ned til -0,24 C, fra 0,03 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig ned til -0,13 C, fra 1,63 C forrige mnd.
 • Arktis klart opp til 0,68 C, fra 0,01 C forrige mnd.
 • Australia litt opp til 0,09 C, fra -0,06 C forrige mnd.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

Det blir mer og mer umulig å frykte den globale oppvarmingen, for oss som studerer temperaturene.

På villspor med Meteorologisk Institutt

Vi skrev tidligere om vår dialog med Meteorologisk Institutt, eller rettere sagt, med klimatologene ved MET, som hevder at klimamodellene er gode, mens alle andre, inkludert FNs klimapanel, sier det motsatte. Vi har fått svar fra MET, ved deres klimatologer, i en epost datert 25.januar. Klimarealistene har ikke lyktes med å få svar på hva meteorologene mener om saken, og det har muligens noe å gjøre med at MET nå er administert av Klimadepartementet, som er ledet av en klimaminister som ikke er helt god.

Vi kommer tilbake til saken når vi har formulert ferdig vårt svar til MET, men illustrasjonen under viser de spørsmålene vi ikke har fått saklig svar på, eller hvor MET nekter å besvare spørsmålene. MET ved deres kommunikasjonssjef mener saken er avsluttet, noe KR er uenig i. Om nødvendig vil vi be sivilombudsmannen vudere om MET har lovlig grunn til å avslutte dialogen uten å besvare saklige spørsmål og uten å vise konkret til dokumentasjon som hevdes å erstatte deres manglende svar.

Som man kan se av vår dialog med MET står det dårlig til der i gården. Vi overlater til våre lesere å kommentere detaljene i de mer eller mindre ubesvarte spørsmålene.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

Som figuren viser, er det ikke usannsynlig at årets La Nina vil fortsette til høsten, men prognosene så langt frem har lav treffsikkerhet.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren over en fersk analyse (31. jan.) en fortsatt La Niña sesong gjennom utover våren på nordlige halvkule, med 51 % sjanse for en retur til nøytrale forhold i perioden april til juni 2022.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

11 kommentarer

 1. Judith curry opererer med 1,2 graders oppvarming siden førindustriell tid i sin usikkerhetsanalyse. EU sittt Copernicus organ sier 1,18 grader. NRK sier i sin analyse 1 grad. Hvis vi holder oss til 1,2 grader ef det altså bare 0,3 grader til 1,5 graders målet er nådd. Dette blir vanskelig for klimahysterikeren å forholde seg til. Se bare på wove forskningsartikkelen om at 99% av koralrevene vil dø om ikke 1,5 graders målet nåes Absurbiteten i dette er at revene befinner seg i områder hvor det er vele 6 graders forskjell på temperaturen.

 2. Lackner. Hvis du hadde fulgt med (og kommentert) noen sentrale temaartikler så hadde du (eller burde ha) registrert at disse regresjonsdiskusjonene er av mindre interesse for Klimarealistene p.t. Fordi oppvarmingen fra 2015 (etter IPCCs hiatus) er godt dokumentert, skyldes økt solinnstråling og ikke økt CO2 (som også ble redusert markant under COVID uten å markere seg). Se tidligere artikler fra denne siden https://www.klimarealistene.com/2021/02/17/temperature-increase-since-2016-is-not-anthropogenic/
  https://www.klimarealistene.com/2021/04/03/global-temperature-dropped-to-the-pause-level-of-the-early-2000s/ såvel som KN 311. Så det skal bli varmere, ikke fordi solen blir særlig sterkere (selv om det har vært et solflekkmaksimum), men grunnet redusert skydekke. Dette fremkommer av satellittdata (CERES), men også fra flere observatorier.

  Så Klimarealistene er ikke spesielt opptatt av at det ikke skal ha blitt varmere i de senere år – snarere tvert i mot. Det vi har skjønt (som mange andre) er at redusert skydekke er en tilfredsstillende forklaring for avbrekket i det IPCC omtalte hiatus frem til 2015. Dette lover ikke godt for IPCCs CO2-hypotese. CERES data viser en klode i rimelig balanse med inn- og utstråling – mens IPCC/FN med tilhengere manipulerer frem klimakrise uten vitenskapelig grunnlag. (Se også KN 311, Vahrenholt 2021, Loeb 2021 og andre).

  Vi er selvfølgelig også interessert i avkjølingen i Barentshavet (der isoverflate-reduksjonen har vært desidert størst) de siste fem årene. Dette siden Arktis i særlig grad er oppvarmet – ikke grunnet CO2, men Atlanterhavsstrømmens økte, tilførte varme som smelter mer av isdekket. Når Isfjorden igjen får isdekke så synker temperaturen også på Svaldbard lufthavn like ved. AMOs variasjoner burde være interessant for flere.

  Lineær regresjon er ikke så interessant om man skal finne årsaker fra naturens kortere og lengre variasjoner som f.eks. nevnte skydekkereduksjon.

  1. Ellestad,
   Klimagassene avgjør ikke hva som har skjedd siden 2015. Det er ganske uinteressant, når «alle» er enige om at det må flere dekader til for å se på endringer. Vi er også alle enige om at mange faktorer bestemmer variasjoner på kort sikt. Det som er relevant her er oppvarmingen som er dokumentert av dere siden 1978, som enkel analyse viser at i alle fall ikke har avtatt, og hovedårsaken til denne. Igjen svarer du ikke på det.

   1. «Men som Klimarealist er det sikkert mulig å til slutt finne en kurvetilpasning som faktisk viser avkjøling de siste par år» skrev Lackner tidligere etter å ha referert til ‘flergradspolynomer som også skal vise akselerasjon’. Til det svarte jeg at Klimarealistene var ikke så opptatt av at det skulle være avkjøling (IPCCs temperaturkurver) siden de siste 5-6 år oppvarming skyldtes økt solinnstråling grunnet redusert skydekke. Før det var det ifølge IPCC hiatus siden 1997, så heller ikke så mye akselerasjon de 15-20 år før den nevnte naturlige oppvarming (Uten CO2-effekt også iflg Lackner). Spesielt ikke når man har avkjøling mellom 1940-76 som etterfulgte oppvarmingen 1915-40. Det blir smått med CO2 effekt. Tar man utgangspunkt i AMO + NAO + byoppvarming + valg av målestasjoner + El Niño + ‘Grand Solar Maximum’ med følgeeffekter har man vesentlig bedre overensstemmelse med observasjoner enn med IPCC-modellenes CO2-forklaringer. Vekslende oppvarmings og avkjølingsperioder på ulike tidsskalaer er viktige forhold i naturens variasjonsmønster og derved for Klimarealistenes syn.
    Om det nå blir litt kaldere og mer is fremover i Arktis passer det bra med våre sykluser, men neppe så bra for klodens befolkning.

 3. En lineær regresjon burde vise en stigende trend. Det ville i hvertfall ikke vært overraskende da alle scenarioer jeg kjenner til fra seriøse kilder antyder at temperaturen skal stige også i nær framtid (mot 2050)

 4. Jeg har til nå ikke sett noen regresjonskurve, annet enn den rette linje, for satelittmålingene i perioden 1979-2022.
  Slik jeg leser målingene, vil en høyere ordens regresjonskurve antakelig vise at den globale temperaturen har nådd en topp, eller er i ferd med å gjøre det. Så spørs det om senere målinger vil vise en avkjøling.

  1. Nei,
   Lineær regresjon viser nå 0,14 grader C pr. dekade økdning. Annenordens polynom viser akselerasjon, både generelt og i forhold til stigningstalleet linæert. Det gjør også tredje- og fjerdeordens polynomer. Men som Klimarealist er det sikkert mulig å til slutt finne en kurvetilpasning som faktisk viser avkjøling de siste par år.

   Vær imidlertid obs på at en slik tilpasningen også viser flere lokale avkjølinger bakover i tid, i en generelt økende trend. Øvelsen er i eventuelt like meningsfylt som å bruke spliner for å trekke en glatt linje gjennom alle punktene…

   1. Spådommer om fremtidig klima er bare dumt. Ingen vet sikkert. Ikke litt engang. Best illustrert med postuleringen om ny istid på 70-tallet.

   2. Pr. 1. februar 2022 viser lineær regresjon en økning på 0,13 grader pr dekade siden 1979, ned fra 0,14 grader siste måned. Det er derfor vanskelig å forstå at trenden er økende. Det illustreres også av Lord Moncktons artikkel på Watts Up With That, som viser ingen temperaturstigning på 7 år og 3 måneder.
    Regresjonen bør gjøres kun på satellittmålingene, som anses som de klart mest pålitelige (se feks. climate4you.com)

Kommentarer er stengt.