Det er SOLA som styrer klimaet

Antarktis og klima

Klimanytt nr. 316. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Dramatiske værepisoder presentert som klimaendringer, er foretrukket mediestoff (VG), som seneste varmebølge i Antarktis. Se NRK her. Det har intet med CO2 å gjøre, for i Antarktis vil mer CO2 gi avkjøling. Det kan være en av årsakene til økt sjøis og isdekke i mesteparten av tiden etter 1980.

Klimahysteriet om Antarktis

Antarktis med sin enorme ismasse er et hyppig benyttet skremselstema. Smelter isen stiger havnivået. Derfor er Antarktis av IPCC søkt fremstilt som et kontinent under oppvarming. Det er feil. Den Antarktiske halvøy (2 %), som i stor grad påvirkes fra havområdene nordenfor og det nærliggende Sør-Amerika, er flittig omtalt, men er ikke representativ for kontinentet. Også Vest-Antarktis (10 %) er periodisk blitt varmere, men det store Øst-Antarktiske platå (ca. 90 %) har samme eller litt lavere temperatur ifølge satellittmålinger fra 1979 (KN 129). Uansett er kontinentets middeltemperatur godt under 0 C, så smelting skjer i liten grad. Sublimering leder ikke direkte til havnivåstigning.

Nå omtales (Se Dagbladet) en akutt varmebølge målt ved en fransk målestasjon i Øst-Antarktis med ny varmerekord nesten 30 C høyere enn normal – opp til -11.5 C der smeltingen ikke er påtrengende. Det er forskernes begreper som ‘utenkelig’ og ‘umulig uten menneskeskapte klimaendringer’, samt medienes skremselspropaganda som er uvitenskapelige og knytter det til de tidligere alarmer. Den omtalte lokale hetebølgen er et naturlig fenomen.

Det trekkes også paralleller (se Dagbladet juni ifjor) til fjorårets ulike hetebølger i Canada, nordvestlige områder i USA og Sibir. Årsaken da var en varmekuppel, et kjent fenomen som forårsaker ‘brennende’ temperaturer når varmluft fanges av høytrykksfronter og ytterligere oppvarming skjer ved komprimering av luftmassene nedover. Men det fremstilles som om det er umulig uten menneskeskapte klimaendringer – en vekker for folk iht. Thor Furevik ved Bjerknessenteret. (Dagbladet juni ifjor). Det er intet belegg for hans påstand.

Antarktis med økt havis

Figuren viser havisutbredelsen fra 1979 (climate4you, NSIDC). Rød kurve viser utbredelsen i Antarktis med gjennomsnittlig markant økning frem til den brå nedgangen i 2016 før den igjen økte. De brå endringene har ikke CO2-økningens fingeravtrykk, men skyldes naturlige variasjoner, fortrinnsvis endringer i havtemperaturen. Langs den Antarktiske halvøy og Vest-Antarktis finnes verdens største forekomst av undersjøiske vulkaner. Dagens endringer synes ikke å være større enn tidligere kortvarige variasjoner.

Til sammenligning observeres en midlere reduksjon av havisen i Arktis (nederste delfigur), i mange år sammenlignbar med økningen i Antarktis. Med like stor økning av CO2 i de to regioner er det ingen kobling til CO2. Nederste figur viser global utbredelse av havis med snittmengder omtrent som på 1980-tallet også i 2015. Global havismengde er ingen global klimatrussel, men påvirker regionalt.

En typisk IPCC-omtale og på Meteorologisk institutts hjemmeside er at mindre is i nord medfører redusert refleksjon av sollys (sommerhalvåret) og dermed oppvarming. I Antarktis skulle resonnementet medføre en enda større grad av refleksjon/avkjøling siden havisen rundt Antarktis strekker seg helt til 60iende breddegrad (KN 106).

Den største effekten er at utstrålingen fra underliggende, varmere hav er større enn for is som avkjøles av kald atmosfære. I tillegg fordamper vann og bringer stor latent varmemengde opp i atmosfæren, og den frigjøres ved kondensering. Meteorologisk institutt har med begge mekanismene, men ingen av nyansene. Summarisk omtales bare at i Antarktis er det omvendt. Da blir det feil og pseudovitenskapelig.

Det er interessant og et paradoks i forhold til IPCC-narrativet at en avkjøling av kloden (havet) leder til en forbigående oppvarming av atmosfæren som har liten varmekapasitet. Dette rimer jo ikke med skremslene om het klode og vippepunkter.

For ordens skyld kan nevnes at heller ikke isdekket i Antarktis smelter slik det fremstilles i IPCC-rapporter. Ismassen i Antarktis øker (NASA 2015).

Økt CO2 gir avkjøling i Antarktis

Om de medieomtalte forholdene nylig skulle ha relasjon til økt CO2 må det være avkjølingen. For i Antarktis er det inversjon i atmosfæren, dvs. at temperaturen stiger med høyden. Mer CO2 vil medføre emisjon fra et nivå med høyere temperatur som gir mer effektiv emisjon med tilhørende avkjøling (KN 300). Påfallende at dette har vært kjent allerede fra 1970 med observasjoner fra Nimbussatellittene. Siden IPCC forfekter oppvarming basert på de store klimaberegningene viser det at modellene er feilaktige.

Konklusjon

Antarktis er et kontinent skjermet av sirkumpolare vinder og havstrømmer, men påvirkes av kjente fenomener fra omgivelsene. Selv om mer CO2 gir avkjøling er potensiell havnivåstigning fra issmelting så besnærende at man har programmert oppvarming i modellene selv om ulike målinger viser det motsatte.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

10 kommentarer

 1. Strandberg;
  Helt enig. Her gjøres det mange feil. At mennesker skjønner mer hva temperatur er enn energi stimulerer til enkleste pedagogikk. Men det gir samtidig mange sjanser til å forlede – hvilket gjøres jevnt over. Bare tenk at for lik mengde drivhusgasser vil økt emisjon fra overflater med høyere temperatur (av en eller annen grunn) medføre økt absorbsjon av utgående IR og derved økt oppvarming. Alarrmistene vil rope ‘het klode’, mens det i realisteten er en avkjøling av kloden.

 2. Nå (27.03) ligger temperaturen på forskningsbasen Concordia rundt -55° og skal synke ned mot ca. -60° i begynnelsen av april. Her snudde temperaturen rimelig raskt nedover må jeg si. Hva med en kommentar nå NRK, VG, Dagbladet, NTB osv. ? Dere skal være musestille «hører» jeg!

 3. Hei,

  Absorberes det noe særlig med lys i overflaten i Antarktis? Det er jo mørkt der i mange måneder, og ellers så reflekteres jo veldig mye av sollyset i den hvite overflaten. Drivhuseffekten, enten den virker den ene eller den andre veien, fordrer vel at overflaten blir oppvarmet i nevneversig grad av sollys?

  1. Bergene,
   Det er riktig at solrefleksjon kun er et fenomen mens solen er oppe. Jeg har indikert dette med å angi sommerhalvåret. Hovedpoenget er at når IPCC benytter dette argumentet skulle det gi større effekt i Antarktis grunnet solhøyden der isen ligger. På samme måte er åpent hav variabelt avhengig av issmelting i sommerhalvåret. Jo lengre tid mer åpent hav, desto større effekt. Havtemperaturen ved polene påvirkes nok mye av transport av overskuddsenergi fra ekvator til polene med havstrømmer.

 4. Legg merke til at NRK i tillegg feilinformerer om kulderekorden fra 1983. Journalisten skriver i uthevet skrift at; den 21. juli 1983 ble det på Vostok målt 89,2 minusgrader, det kaldeste noen gang på jorden. https://www.nrk.no/urix/ekstrem-varmebolge-i-antarktis-og-arktis-1.15900495

  Men i 2018 ble det målt – 98,6 grader.
  https://www.aftenposten.no/verden/i/bK2JXA/forskere-har-funnet-ny-kulderekord-i-antarktis-986-grader

  Det ble også satt rekord i det samme området i 2013 på -93 grader
  https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/pzjjX/dette-er-verdens-kaldeste-sted

  En venn av meg tipset NRK om dette samme dag artikkelen kom, men ingen respons og ingen endring. Jeg tok selv og sendte en vennlig epost til journalisten bak artikkelen for to dager siden, men ingen respons. Jeg har sendt ham en purring i dag, men jeg har lite tro på at det vil komme svar, eller at artikkelen vil endres.

  Skulle NRK redaksjonen eller artikkelforfatteren mene at det er jeg som tar feil, så burde de i det minste si i fra, men dette bare er èn av en lang rekke klimaartikler fra NRK hvor jeg lurer på om NRK bevisst feilinformerer. Det er heller ikke første gang de informeres om feil uten å rette det opp.

  NRK er en statsfinansiert og skattebetalt nyhetsorganisasjon som også er en av aktørene bak faktisk.no, så man må jo kunne forvente at rett skal være rett

  1. Har du tipset ‘faktisk.no’?

   Tror ikke de bryr seg. Det støtter jo ikke deres hypotese.

   1. Nei, men tanken har slått meg. Jeg tror heller ikke Faktisk.no vil reagere, både på grunn av at dette handler om klima og da gjelder åpenbart ikke samme regler. Målet helliger middelet, samt at de neppe reagerer på en enkelt henvendelse.

    Jeg fikk heller ingen respons på min andre mail til journalisten og lurer på om dette kan klages inn til kringkastingsrådet? Det stod jo på Nrk.no, men kringkastingsrådet gjelder kanskje bare radio og Tv?

    Det er jo åpenbart bevisst feilinformasjon og lureri når hverken NRK tips og journalisten selv vil svare. Artikkelen står uendret. Det er trist for hadde de gjort noe med det så kune de enkelt og greit skyld på at det var gjort en feil, men dette er noe helt annet.

  2. Ser at Wikipedia også bare har rekorden i 1983
   https://no.wikipedia.org/wiki/Kulde

   Det finnes haugevis med kulderekorder i nyere tid. Dette under her er et lite utplukk, men det finnes masse, og jeg er ganske sikker på at de er flinke til å plotte inn varmerekordene når de måler temperaturøkningen, også de som blir annulert senere som den på Grønland i august 2019 da de målte 4,7 varmegrader, men som viste seg å være 2 minusgrader, men hva med alle kulderekordene?

   Også varmerekorden i Norge måneden før måtte nylig annuleres. Den fra 1970 gjelder enda.
   https://www.nrk.no/nordland/tangering-av-historisk-varmerekord-blei-ikkje-godkjend-1.14641536

   Det ble satt 21 nye norske kulderekorder på en natt i februar 2018
   https://www.nrk.no/vestland/21-nye-norske-kulderekorder-satt-i-natt-1.13935896

   Kulderekorder i Bardufoss, Bodø og Andøya Desember 2021
   https://nye-troms.no/nyheter/bardufoss-har-satt-en-ny-kulderekord/19.23702

   Juli 2021 ble det satt regionale kulderekorder i Argentina og det første snøfallet på flere tiår i deler av Sør-Brasil. https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/07/07/195771037/her-er-det-ny-kulderekord-vaeret-snudde-raskt

   Nyttårsaften 2017 – Kaldeste i New York på 100 år .
   https://www.dagbladet.no/nyheter/slik-var-nyttarsfesten-verden-rundt-kaldeste-i-new-york-pa-100-ar/69226278

   Det kunne jo være interessant å sjekke ut dette, ta stikkprøver, men jeg har ikke den kunnskapen

 5. Husk. Temperatur och värmemängd är två helt olika saker. Värmemängden för att värma upp varm fuktig luft i tropikerna är många gånger större än det som trängs för att värma upp motsvarande luftmängd med samma termperaturökning i polarområden. Ändringar av den globala medeltemperaturen påverkas av temperaturändringar i polarområden. Detta ger ett felaktigt intryck. Det vore mer korrekt om målningar mätte värmemängd istället för temperatur. Om höga temperaturer målas i polarområden är det ingen indikation på att Jorden värms upp.

Kommentarer er stengt.