Det er SOLA som styrer klimaet

Velg visning

Arrangement Views Navigation

Today

Klimapanelet – vitenskap eller politikk?

Arendal Bibliotek Sam Eydes plass 2,Arendal

Foregår det en utidig sammenblanding av vitenskap og politikk eller er alt i sin skjønneste orden? Av Knut Inge Bakke, pensjonert forsker og nestleder i Klimarealistene. Innledende foredrag og avslutning med spørsmål fra salen og svar fra foredragsholderen.

Klimapizza, Jernbanetorget

Peppes Pizza Jernbanetorget Stortingsgata,Oslo

Klimapizzamøtene i Oslo finner normalt sted på siste onsdag hver måned kl 1800. Samlingen er for medlemmer og sympatisører av klimarealistene og hver enkelt betaler for det man selv konsumerer. Det er intet formelt program, man diskuterer rett og slett alt som er klimarelatert

Klimamøte

Egon i Søndre Gate Trondheim

Dette er første høstmøte styret i Trondheim har satt opp. Merk deg at dette og øvrige høstmøter er flyttet til EGON i Søndre gate.

Klimapizza, Jernbanetorget

Peppes Pizza Jernbanetorget Stortingsgata,Oslo

Klimapizzamøtene i Oslo finner normalt sted på siste onsdag hver måned kl 1800. Samlingen er for medlemmer og sympatisører av klimarealistene og hver enkelt betaler for det man selv konsumerer. Det er intet formelt program, man diskuterer rett og slett alt som er klimarelatert

Hva styrer vårt klima?

Aud 4, Urbygningen, UiO Karl Johans Gt,Oslo

Popuærvitenskapelige foredrag av Stein Bergsmark, fysiker og tidligere koordinator for studiene i fornybar energi ved Universitetet i Agder. Han har omfattende erfaring som seniorforsker fra flere ledende internasjonale teknologikonsern. De siste årene har Bergsmark foretatt omfattende litteraturstudier som danner bakgrunn for hans klimaengasjement.

Naturlige Klimavariasjoner – kan vi få en ny liten istid?

Egon i Søndre Gate Trondheim

Sammendrag av foredraget Klimaet på Jorda er dynamisk. Det forandrer seg hele tiden. Den viktigste forandringen er årstidene som skyldes jordas bane og jordaksens helning. Studerer vi klimaet over lengre tid finner vi at det for tiden er svært stabilt, selv om det ble litt varmere i forrige århundre. De siste 4 tusen år har temperaturen […]

Klimapizza, Jernbanetorget i Oslo

Peppes Pizza Jernbanetorget Stortingsgata,Oslo

Klimapizzamøtene i Oslo finner normalt sted på siste onsdag hver måned kl 1800 på Peppes Pizza, 3.etg. Samlingen er for medlemmer og sympatisører av klimarealistene og hver enkelt betaler for det man selv konsumerer. Det er intet formelt program, man diskuterer rett og slett alt som er klimarelatert

Klimapizza, Jernbanetorget i Oslo

Peppes Pizza Jernbanetorget Stortingsgata,Oslo

Klimapizzamøtene i Oslo finner normalt sted på siste onsdag hver måned kl 1800 på Peppes Pizza, 3.etg. Samlingen er for medlemmer og sympatisører av klimarealistene og hver enkelt betaler for det man selv konsumerer. Det er intet formelt program, man diskuterer rett og slett alt som er klimarelatert

Årsmøte 2021

Nettbasert

Fjorårets årsmøte fant sted dagen før Norge ble stengt ned. I år er vi dessverre nødt til å planlegge for et årsmøte som ikke blir gjennomført fysisk. Det gjennomføres i hele uke 10. Årsmøtepapirene gjøres tilgjengelig for medlemmer på våre nettsider senest to uker i forkant, og dere sender oss eventuelle merknader og kommentarer på e-post […]

En reise i statistikk – fra vær til klima

Bekkestua bibliotek Gamle Ringeriksvei 44,Bekkestua

Foredrag ved Ole Østlid Når vi snakker om klimaendringer mener vi hvordan været endrer seg over tid. Det kan være endringer gjennom år, et tiår eller lenger. Offisielle temperaturmålinger er gjort i Norge (Oslo) siden 1840. For 30-årsperioder lages det gjennmsnitt som kalles klimanormal for hver dag i året. Den forrige normalen var fra 1961-1990. […]

Gratis