Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Geir Aaslid

Årets klimakirkemøte er over

COP27 i Egypt, på tampen av det sjette året med global nedkjøling, endte som COP26. Konferansene fortsetter på samme absurde villspor, til tross for nær panikkartet leting fra vestlige land etter mer kull, olje og gass på markedet, og til tross for at vestens kutt i utslipp bare er en bagatell i forhold til restens økte utslipp.

Les mer »

Global temperatur Oktober 2022

Oktober viste seg fra sin beste side i år, med mildt, normalt høstvær. Observasjonene viser altså et totalt fravær av klimakrise, medmindre man regner apokalyptisk presseomtale fra årets klimakirkemøte som observasjon.

Les mer »

Murry Salbys klimaforskning

I forbindelse med Murry Salbys brå bortgang tidligere i år gjør vi oppmerksom på hans banebrytende forskning på klimafeltet, og legger etter ønske fra SCC-staben ut tre av hans rapporter

Les mer »

Cicero’s forunderlige reise – 1

Forfattet av Dr. Philos Erik Bye Erik Bye er en av veteranene i norsk klimadebatt, med tallrike meningsutvekslinger fra et naturfaglig ståsted med klimaindustriens talspersoner. Dette er en oppsummering hvor

Les mer »

Klima og statsbudsjettet for 2023

Klimanytt nr. 328. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Rögnvaldur Hannesson Klimadelen av Statsbudsjettet er ‘mer av det samme’. I tider med dårlig økonomi og eksistensielle utfordringer for Europa og verden kaster man

Les mer »

Klimarealisme i vekst

Det er et klimarealistisk flertall i befolkningen i Norge, Sverige og Danmark, men vi er lite flinke til å få vårt budskap ut til politikere og media i forhold til

Les mer »

Klimarealisme også om sosiale forhold

Forfattet av Cand.polit Mathias B Dannevig, styremedlem i Klimarealistene. Klimarealisme handler også om samfunnsmessige problemområder som påvirker vår oppfatning av klima-og naturvitenskapen, og som på samfunnsvitenskapelig grunnlag påkaller en realistisk

Les mer »

Global temperatur September 2022

Temperaturdata for september fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for september korrigerer ned til 0,24 o C, fra augusts 0,28 o C, i det sjette året med global

Les mer »

Menneskeskapte kriser

Vi ser på ulike kriser og stadig mer innovative påfunn fra uvitende aktører for å løse disse krisene, spesielt den menneskeskapte strømkrisen i Norge.

Les mer »

Kan datamodeller forutsi klima?

Klimanytt 325, av professor Jan-Erik Solheim. Her vurderer vi klimamodellenes feil og mangler, og påpeker de mange ulikhetene mellom vitenskapelig modellering og dagens klimamodellering.

Les mer »

Global temperatur august 2022

Augustdataene viser fortsatt kald La Nina sesong, mer akkumulert is på Grønland og ingen tegn til snarlig syndflod. Vi se et fullstendig fravær av den menneskeskapte klimakrisen.

Les mer »

Sommertørke og klimakrise

Forfattet av Jens Olaf Pepke Pedersen, Ph.D, Chief Scientist, DTU Space, Lyngby. Følgede tekst er tatt inn i Weekendavisen, og med forfatterens tillatelse gjengir vi teksten her på dansk. EKSTREMT

Les mer »

Global temperatur juli 2022

Roy Spencer har temperaturdata for juli måned, hvor det korrigerer litt opp etter flere måneders kjøling. La Nina-sesongen later til å fortsette ut året. og det er ingen synlige tegn til at den menneskeskapte klimakrise eksisterer.

Les mer »