Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Kategori: Klimadebatt

«Vi veit framleis for lite»

Hvordan står det til med forskningen i Norge? Her påpekes det at det er et faresignal når den faglige debatten i norske forskningsmiljøer har forsvunnet til fordel for politiske direktiver, mediesensur og programerklæringer.

Les mer »

Historielaus klimadebatt

Media i Norge er som hovedregel allergiske mot fakta i klimadebatten. Her kan du lese en refusert kronikk og en analyse som viser at BT er den mest nedsnødde og ensrettede avisen i Norge på klimafeltet.

Les mer »

SINTEF tar feil

Hvem tar feil? Denne teksten eller en tilsvarende tekst fra en institusjon som burde vite bedre?

Les mer »

Fossil energi har reddet millioner av liv

Energi fra hydrokarboner, populært kalt fossil energi, har en udiskutabel overlegen moralsk status. Her kommenterer klimarealistenes leder et ferskt oppslag i Aftenpostens Viten-spalte, hvor man vanligvis finner tekster som viser forfatternes egen uviten.

Les mer »

Internasjonal gallup: klimaskepsis på topp i Norge

Klimanytt 261, forfattet av Ole Henrik Ellestad. Selv etter et gedigent aksjons- og medietrykk viser en omfattende internasjonal undersøkelse at klimaskepsisen er stor. Størst i Norge der kun 35 % mener at det menneskelige bidraget har hovedansvaret – omtrent som i Saudi Arabia, våre naboland og USA.

Les mer »

WMOs leder advarer mot klimaekstremisme

Lederen i Meteorologisk verdensorganisasjon (WMO) retter knusende kritikk mot mediedekningen og grønne ekstremister i et intervju hjemme i Finland. Dommedag er ikke nær og befolkningen trenger ikke å redusere sin levestandard.

Les mer »

Milliardsluk for avskoging

Regnskogfondet har vært et milliardsluk for avskoging, der pengene har gått til noen av verdens mest korrupte land, helt uten styring fra Norges side. Nå nå er det slutt på satsningen i Brasil.

Les mer »