Mislykket jakt på klimabevis

Klimanytt 114, av Petter Tuvnes og Jan Erik Solheim Hittil er det ikke funnet noe konkret bevis i form av faktiske målinger eller observasjoner for at den relativt svake globale oppvarming og øking i CO2 de siste 150 år er menneskeskapt, til tross for 30 års intens klimaforskning. FNs klimapanel IPCC påstår i den siste rapporten…

Snønytt fra Folgefonna

I serien “været på Vestlandet” gjengir vi godbiter fra et oppslag i Bergens Tidende, hvor redaksjonen morer seg med å skrive om snøen som ankom på fjellet denne uken. Som vanlig har BT selvsensur på alt av klimafakta og kritikk av den spinnville klimapolitikken i Norge, men en oppegående journalist kan såvidt lure seg rundt…

Myten om det ikke-eksisterende klimakonsensus

I dag ser vi på to undersøkelser for å kartlegge den påståtte klimakonsensus og vi ser på detaljer som er svært pinlige for aktørene i klimaindustrien. De tre eldre undersøkelsene som siteres i klimaindustrien er forlengst avkledd som useriøse grunnet tallmanipulasjon (Anderegg 2010 ,Doran 2009) og er tildels beheftet med påstand om svindel uten at…

Ny forskning avliver metanskremslene!

Nok en gang er det publisert seriøs forskning som tilbakeviser myten om at store mengder metan ligger og venter på en liten oppvarming før den bryter ut og forårsaker metandommedag. Av alle steder er det Nature som har denne forskningen som igjen er skjult bak en betalingsvegg, kanskje er det håp for denne engang så…

3M: Mathismoen, Møkk og Metan

Dagens lavmål kommer – ikke uventet – fra Aftenposten som ellers utkonkurrerer gode lavmål fra utlandet som hevder at også sykehuset ditt er en klimaversting. Hvilket oppslag det skulle være var først litt uklart da avisen konkurrerer sterkt med seg selv på dette feltet. Gårsdagens fotomontasje med bilde av dromedarer og teksten “Nedsnødde kamaler i…

Klimakrise eller faktakrise i DN?

Dagens innslag er en refleksjon over den religiøse klimadekningen i Dagens Næringsliv. Avisen har lenge ligget på et lavmål, med blant annet usanne og injurierende beskyldninger mot kjente forskere. I dag har avisen enda et tilfelle av noe som har mer til felles med religiøs propaganda enn med seriøs journalistikk. Igjen bringer man til torgs…

To myter om Klimapanelet

Vi skal her se på to utbredte myter om klimapanelet. Folk flest antar at klimapanelet er en internasjonal, objektiv og vitenskapelig autoritet på alle aspekter av klimaet og det har derfor oppstått en rekke myter. Vi skal her avlive de to mest utbredte mytene. Klimapanelets oppgave Fra paragraf 2 i dokumentet “PRINCIPLES GOVERNING IPCC WORK”…