Det er SOLA som styrer klimaet

Velg kategori

Klimanytt er Klimarealistenes vitenskapelige nyhetsbrev som automatisk sendes til alle medlemmer i KR, alle stortingsrepresentantene samt andre via epost.

Kategori: Klimanytt

Margaret Thatchers oppfatning av klima

Statsminister Margaret Thatcher (UK) var sentral i å drive gjennom etableringen av IPCC i 1988. Styrket vitenskap var et sentralt virkemiddel. 15 år senere kom hennes dementier. Hva gikk feil? Inadekvate beregningsmodeller erstattet god vitenskap.

Les mer »

Bompenger og klimapolitikk

Her er Klimanytt 253, forfattet av Rögnvaldur Hannesson. Det handler om sammenhengen mellom klimapolitikk og bompengepolitikk. Spørsmålet er om ikke kuren (klimapolitikken) er verre enn sykdommen (den opphørte globale oppvarming)

Les mer »

Medienes Janus-ansikt

Her er Klimanytt 252 forfattet av Ole Henrik Ellestad. Det handler om mediene og journalister som den moderne tids presteskap, noen som yppersteprester i det Orwellske Sannhetsministerium.

Les mer »

Å ‘Sette prøve på’ IPCCs drivhuseffekt

Klimanytt 250, forfattet av Ole Henrik Ellestad og Ole Humlum.

Dette KN som handler om temperaturvariasjoner og Arktis skiller seg fra de øvrige ved at teksten først ble publisert i Dag og Tid i utgaven fra 26. april.

Les mer »

De små klimagleder

Mediene overgår seg selv i å formidle suksess for sol- og vindkraft som erstatning for fossil energi. EUs reduksjoner er små og minimale i global sammenheng. Det er snakk om de små gleder – som ikke gir noen meningsfylt effekt.

Les mer »

Feilaktig om USAs vurdering av klimavitenskap

Her er Klimanytt 247: IPCC-leiren har laget et «CO2-byggverk» uten fundament. Med Trump-administrasjonens komite for evaluering av klimavitenskapen kommer de vitenskapelige motargumenter som blåser vekk den konstruerte «sannhet». Dette bekjempes av IPCC-leiren, politikere og mediene.

Les mer »

Havstigning og klima

Dette Klimanytt nr 245 handler om skremselspropaganda fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om havstigning som ikke eksisterer.

Les mer »

Klimaåret 2018

Klimanytt 243, forfattet av Ole Henrik Ellestad. 2018 ble et dårlig år for IPCC-bevegelsen, men godt for IPCC-kritikere. Rundt 500 vitenskapelige artikler årlig de senere

Les mer »